De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Ir. H. van Nunen Prof. Ir. N.A. Hendriks 7S660 Wintertrimester 2003.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Ir. H. van Nunen Prof. Ir. N.A. Hendriks 7S660 Wintertrimester 2003."— Transcript van de presentatie:

1 College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Ir. H. van Nunen Prof. Ir. N.A. Hendriks 7S660 Wintertrimester 2003

2 Milieubeoordeling methoden Om meer inzicht te krijgen in de materialen en effecten heeft men gezocht naar beoordelingen Een aantal (let op niet allemaal!) worden besproken

3 De wetenschappelijk best onderbouwde methode, gebaseerd op het gebruik van gegevens die via metingen en berekenen van procestechnieken zijn verkregen en te herleiden zijn tot objectief vast te stellen milieuthema’s. Objectieve methode

4 Kwalitatieve methode Bij de beredeneerde methodes wordt op basis van beschikbare gegevens op een beredeneerde wijze een indeling gemaakt van de milieukwaliteit van bouwmaterialen.

5 Subjectieve methode Intuïtieve methode, waarbij voorkeuren voor bepaalde materialen worden uitgesproken. Deze methode heeft een beperkte mate van praktische bruikbaarheid en een geringere mate van betrouwbaarheid.

6 SimaPro Systeem voor Integrale Milieu Analyse van PROducten Voordeel: Uitgebreide database Uitgebreide mogelijkheden Nadeel: Inzicht nodig om het programma te gebruiken (complexiteit) objectief

7 SimaPro CML 1992 CML 1992 all CML 2 Baseline 2000 ECO indicator 95 ECO indicator 99 (E/H/I) Ecopoints 97 (CH) EDIP/UMIP 96 EDIP/UMIP 96 (resources only) EPS 2000 Milieuprofiel en milieumaten SimaPro 4 EI all (E/H/I) VLCA extended / part A VLCA extended / part B

8 Red Flag Schadelijke stoffen worden met een “rode vlag”gemerkt Simpel maar doeltreffend tot op zekere hoogte subjectief

9 Milieu-effecten bouwmaterialen Een van de eerste methodes Beoordeling a.h.v. diverse fase, van winning tot bouwproces Beperkt aantal materialen Geschikt als werkdocument kwalitatief

10 BIM-schaal Rapportcijfer (1-10) Beoordeling naar zes criteria: -Vereiste energie -Milieuverontreiniging -Regenereerbaarheid -Hergebruik -Decentraal reproduceerbaar -Uitwerking gezondheid en welbevinden Met name mens en gezondheid staan centraal kwalitatief

11 BRE / envest Engelse methode Puntenindeling op basis van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria Indeling in vijf categorieën Toegepast als keuringsmethode Momenteel in computerprogramma uitgewerkt objectief

12 Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Landelijk gemaakte afspraken Gericht op drie fasen: - Ontwerp en planning - Realisatie -Gebruik Vier invalshoeken -Materialen -Energie -Water -Milieu DuBo-pakket subjectief

13 Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Opgezet als prestatieconcept Lijst van maatregelen Bestaat uit vaste maatregelen en variabele maatregelen Verschil naar nieuwbouw en bestaande bouw Adviezen voor te gebruiken materialen gegeven In eerste instantie Tommel-maatlat ƒ2000,- later verhoogd DuBo-pakket

14 Nibe-score Score van materialen a.h.v. criteria NIBE gids in de bibliotheek Vereniging voor integrale bio-logische architectuur Heeft geleid tot TWIN model (Michiel de Haas) Richt zich met name op bio-diversiteit en gezondheid

15 Nibe-score

16 Greencalc De basis van het TWIN model is een rekenmodel opgezet Greencalc trekt een vergelijking met economische wereld Men krijgt een milieubudget voor een jaar Weinig inzicht in de materialen: waar zit de belasting?

17 Eco-Quantum Rekenmodule van SimaPro Invoer is op bouwdeelniveau Bedoeld voor architecten en opdrachtgevers Voordeel: eenvoudige invoer Nadeel: beperkte database In opdracht van Stichting Bouw Research (SBR) en Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV)

18 Eco-Quantum In het bouwbesluit is een zogenaamde vijfde pijler opgenomen: - Veiligheid - Bruikbaarheid - Gezondheid - Energie - Milieu Men wil EcoQuantum (v 2) opnemen gebruiken om het mmg (materiaalgebonden milieuprofiel van gebouwen) te bepalen. Milieueisen aan gebouwen stellen vergelijkbaar met EPC

19 Europa BECOST Finland (VTT) Eco QuantumNederland (WE) EnvestGroot Brittanië (BRE) EquerFrankrijk EscaleFrankrijk LegoeDuitsland (PIB) OGIPZwitserland (EMPA) Sima ProNederland

20 Europa

21 Milieubeoordeling methoden Sima Pro is niet de enige methode Vele varianten Een van de meer inzichtelijke methoden -Objectiviteit -Intuitief -Kwalitatief

22 Functionele eenheid Centrale functie of dienst van een product beschrijven of een indicatie geven van de functionaliteit

23 Functionele eenheid Globaal of specifiek 1 m² muur 1 m² gemetselde muur 1 m² gemetselde muur met Rc > 2,5 m²K/W 1 m² gemetselde muur met Rc > 2,5 m²K/W met draagkracht voor een flat van 5 verdiepingen 1 m² gemetselde muur met Rc > 2,5 m²K/W met draagkracht voor een flat van 5 verdiepingen en een levensduur van 75 jaar … Een muur

24 Functionele eenheid 1 m² gevel oppervlak ?

25 Functionele eenheid 15 m² gevel oppervlak ?

26 Functionele eenheid 1000 kg stenen ?

27 Functionele eenheid 1 pallet stenen ?

28 Functionele eenheid Erfafscheiding, 1,80 m hoog, per m¹ ?

29 Functionele eenheid Consumptie van 1 liter drank Karton Glas Glas met hergebruik Plastic Plastic met hergebruik Blik …

30 Functionele eenheid 1.Omschrijving van de functie van het product in kwestie 2.Een getal voor gebruiksduur of hoeveelheid 3.Omschrijving van de gewenste kwaliteit 4.Omschrijving van de gewenste omstandigheden

31 Planning 12 februari:Wim Wenselaar 19 februari: college: oefening 16 maart: tentamen 9 april: inleveren oefening 11 mei: hertentamen


Download ppt "College LCA-techniek voor Duurzaam Bouwen Ir. H. van Nunen Prof. Ir. N.A. Hendriks 7S660 Wintertrimester 2003."

Verwante presentaties


Ads door Google