De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar het Voortgezet Onderwijs Ouderavond 26 oktober 2010 RKBS Het Baken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar het Voortgezet Onderwijs Ouderavond 26 oktober 2010 RKBS Het Baken."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar het Voortgezet Onderwijs Ouderavond 26 oktober 2010 RKBS Het Baken

2 Programma IntroductieIntroductie Uw kind op de basisschoolUw kind op de basisschool Mogelijkheden na de basisschoolMogelijkheden na de basisschool VragenVragen SchoolkeuzeSchoolkeuze Een jaartje rondEen jaartje rond VragenVragen

3 Uw kind op de basisschool Uw kind en zijn of haar aanleg … verstandelijkverstandelijk creatief-technischcreatief-technisch sociaal-emotioneelsociaal-emotioneel motorischmotorisch

4 Uw kind op de basisschool Is uw kind … een doenereen doener een denkereen denker rustigrustig speelsspeels nerveusnerveus sociaalsociaal zelfstandigzelfstandig geconcentreerdgeconcentreerd een doorzettereen doorzetter ijverigijverig

5 Uw kind op de basisschool Wat speelt een rol bij de besluitvorming? Schriftelijk advies van de school (onderwijskundig rapport)Schriftelijk advies van de school (onderwijskundig rapport) Mening ouders en kindMening ouders en kind Gegevens basisonderwijs (Cito)Gegevens basisonderwijs (Cito) (ev.) School voor V.O. (test, beschikbaarheid)(ev.) School voor V.O. (test, beschikbaarheid)

6 Uw kind op de basisschool Uw rol als ouder/verzorger vertrouwenvertrouwen steunsteun sfeersfeer tijdtijd belangstellingbelangstelling rustrust eigen studieplekeigen studieplek

7 Mogelijkheden na de basisschool praktijkonderwijspraktijkonderwijs vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

8 Mogelijkheden na de basisschool Praktijkonderwijs Leidt op voor eenvoudige functies op reguliere arbeidsmarktLeidt op voor eenvoudige functies op reguliere arbeidsmarkt Gericht op individuele leerling (individueel ontwikkelingsplan)Gericht op individuele leerling (individueel ontwikkelingsplan) Naast gewone lessen ook praktijkvakken gericht op beroepNaast gewone lessen ook praktijkvakken gericht op beroep Toelating v.a. 12 jaar met indicatieToelating v.a. 12 jaar met indicatie

9 Mogelijkheden na de basisschool VMBO 4 leerwegen die leiden naar MBO4 leerwegen die leiden naar MBO Theoretische leerwegTheoretische leerweg Gemengde leerwegGemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerwegKaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerwegBasisberoepsgerichte leerweg

10 Mogelijkheden na de basisschool Theoretische leerweg Vergelijk met Mavo (D niveau)Vergelijk met Mavo (D niveau) Slechts algemeen vormende vakken, geen beroepsgerichte vakkenSlechts algemeen vormende vakken, geen beroepsgerichte vakken Met dit diploma kan je naar de HavoMet dit diploma kan je naar de Havo Gemengde leerweg Lijkt op theoretische leerwegLijkt op theoretische leerweg 6 of 7 Algemeen vormende vakken en 1 beroepsgericht vak6 of 7 Algemeen vormende vakken en 1 beroepsgericht vak Van beroepsgericht vak alleen het kerndeelVan beroepsgericht vak alleen het kerndeel Kaderberoepsgerichte leerweg Veel beroepsgerichter dan bovenstaande leerwegenVeel beroepsgerichter dan bovenstaande leerwegen 4 Algemeen vormende vakken en 2 of 3 beroepsgerichte vakken4 Algemeen vormende vakken en 2 of 3 beroepsgerichte vakken Van beroepsgerichte vakken het kerndeel en verrijkingsdeelVan beroepsgerichte vakken het kerndeel en verrijkingsdeel Basisberoepsgerichte leerweg Kiezen als je moeite hebt met algemeen vormende vakkenKiezen als je moeite hebt met algemeen vormende vakken 4 Algemeen vormende vakken en 2 of 34 Algemeen vormende vakken en 2 of 3 beroepsgerichte vakken (alles alleen kerndeel)

11 Mogelijkheden na de basisschool VMBO Leerwegondersteuning (LWOO) Dit onderwijs is bestemd voor leerlingen die voldoende capaciteiten hebben om een vmbo-diploma te halen, maar leerachterstanden of gedragsproblemen hebben. Lwoo-leerlingen volgen onderwijs in een van de vier leerwegen, maar krijgen daarnaast extra ondersteuning, bijvoorbeeld door toepassing van kleinere klassen. Na het vmbo stromen deze leerlingen gewoon naar het mbo.

12 Mogelijkheden na de basisschool VMBO 4 sectoren4 sectoren EconomieEconomie LandbouwLandbouw TechniekTechniek Zorg en WelzijnZorg en Welzijn

13 Mogelijkheden na de basisschool De sectoren met hun afdelingen EconomieEconomie AdministratieAdministratie ConsumptiefConsumptief Handel en verkoopHandel en verkoop Mode en commercieMode en commercie LandbouwLandbouw Tuin- en bosbouwTuin- en bosbouw Levensmiddelen technologieLevensmiddelen technologie Landbouw en veehouderijLandbouw en veehouderij Zorg en welzijnZorg en welzijn VerzorgingVerzorging Uiterlijke verzorgingUiterlijke verzorging TechniekTechniek BouwtechniekBouwtechniek ElektrotechniekElektrotechniek Grafische techniekGrafische techniek Installatie techniekInstallatie techniek Metaal techniekMetaal techniek ScheepvaartScheepvaart Transport en logistiekTransport en logistiek Voertuigen techniekVoertuigen techniek

14 Mogelijkheden na de basisschool VMBO in schema

15 Mogelijkheden na de basisschool HAVO en VWO HAVO duurt 5 jaar en is voorbereiding op HBOHAVO duurt 5 jaar en is voorbereiding op HBO VWO duurt 6 jaar en is voorbereiding op WOVWO duurt 6 jaar en is voorbereiding op WO VWO gesplitst in gymnasium en atheneumVWO gesplitst in gymnasium en atheneum Op gymnasium Grieks en LatijnOp gymnasium Grieks en Latijn Keuze uit 4 profielenKeuze uit 4 profielen Natuur en TechniekNatuur en Techniek Natuur en GezondheidNatuur en Gezondheid Economie en MaatschappijEconomie en Maatschappij Cultuur en MaatschappijCultuur en Maatschappij

16 Mogelijkheden na de basisschool Opbouw van de profielen Gemeenschappelijk deel (voor iedereen hetzelfde)Gemeenschappelijk deel (voor iedereen hetzelfde) (Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, Maatschappijleer, Culturele en kunstzinnige vorming, Lichamelijke opvoeding) Profieldeel (kenmerk van profiel)Profieldeel (kenmerk van profiel) ( Bijvoorbeeld: Wiskunde A/B, Scheikunde, Natuurkunde, Informatica, Biologie, Tecnologie, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Management, Economie, Kunst, Moderne vreemde taal, etc.) Vrij deel (vakken uit ander profieldeel)Vrij deel (vakken uit ander profieldeel) ( (Een vak uit het profieldeel, Bewegen, Sport & Maatschappij, Algemene natuurwetenschappen)

17 Mogelijkheden na de basisschool Onderwijs in schema

18 Vragen?

19 Schoolkeuze Scholen in de regio Melanchton Bergschenhoek (afstand ongeveer 2 km) www.melanchton.nl Protestants-Christelijk onderwijsProtestants-Christelijk onderwijs HAVO / Atheneum/GymnasiumHAVO / Atheneum/Gymnasium Cultuur en Maatschappij: sociaal-cultureelCultuur en Maatschappij: sociaal-cultureel Economie en Maatschappij: economischEconomie en Maatschappij: economisch Natuur en Gezondheid: paramedischNatuur en Gezondheid: paramedisch Natuur en Techniek: technischNatuur en Techniek: technisch Onderscheidt zich door: LeerpleinenLeerpleinen Competentiegericht werken en evaluerenCompetentiegericht werken en evalueren

20 Schoolkeuze Scholen in de regio Wolfert Dalton Bergschenhoek (afstand ongeveer 2 km) www.wolfertdalton.nl Openbaar onderwijs gebaseerd op Daltonprincipes, in een veilige kleinschalige leeromgeving met aandacht voor versterkt talenonderwijs (English), sport en cultuur. HAVO / Atheneum/GymnasiumHAVO / Atheneum/Gymnasium Mens en NatuurMens en Natuur Mens en maatschappijMens en maatschappij Onderscheidt zich door: Daltonprincipes: vrijheid in gebondenheid, samenwerken en zelfstandigheidDaltonprincipes: vrijheid in gebondenheid, samenwerken en zelfstandigheid Moderne faciliteiten en leermiddelenModerne faciliteiten en leermiddelen

21 Schoolkeuze Scholen in de regio Wolfert Dalton Hillegersberg (afstand ongeveer 7 km) www.wolfertdalton.nl Openbaar onderwijs gebaseerd op Daltonprincipes, in een veilige kleinschalige leeromgeving met aandacht voor versterkt talenonderwijs (English), sport en cultuur. MAVO HAVO / Atheneum/GymnasiumHAVO / Atheneum/Gymnasium Mens en NatuurMens en Natuur Mens en maatschappijMens en maatschappij

22 Schoolkeuze Scholen in de regio Blesewic Bleiswijk (afstand ongeveer 8 km) www.melanchton.nl Protestants-Christelijk onderwijsProtestants-Christelijk onderwijs VMBO (TL)VMBO (TL) HAVO / Atheneum/Gymnasium (t/m leerjaar 3, daarna Bergschenhoek)HAVO / Atheneum/Gymnasium (t/m leerjaar 3, daarna Bergschenhoek) Onderscheidt zich door: KleinschaligheidKleinschaligheid Vrije keuze modulesVrije keuze modules

23 Schoolkeuze Scholen in de regio Melanchton De Kring (afstand ongeveer 8 km) www.melanchton.nl Protestants-Christelijk onderwijsProtestants-Christelijk onderwijs VMBO (GTL, KBL, BBL, LWOO op BBL niveau)VMBO (GTL, KBL, BBL, LWOO op BBL niveau) Natuur en MilieuNatuur en Milieu Melanchton Berkroden Protestants-Christelijk onderwijsProtestants-Christelijk onderwijs VMBO (GTL, KBL, BBL, LWOO op BBL niveau)VMBO (GTL, KBL, BBL, LWOO op BBL niveau) Ondernemerschap (breed)Ondernemerschap (breed) Onderscheidt zich o.a. door: KleinschaligheidKleinschaligheid Thematische aanpakThematische aanpak

24 Schoolkeuze Scholen in de regio Sint-Laurens College Hillegerberg (afstand ongeveer 6 km) Lansingerland (afstand ongeveer ½ km) Lansingerland (afstand ongeveer ½ km)www.laurenscollege.nl Rooms-Katholiek onderwijsRooms-Katholiek onderwijs HAVO /VWO/VWO+HAVO /VWO/VWO+ Alle profielenAlle profielen 2 jarige brug periode2 jarige brug periode Japans als extra vakJapans als extra vak Locatie Lansingerland t/m leerjaar 3Locatie Lansingerland t/m leerjaar 3 Onderscheidt zich o.a. door: StructuurStructuur Prestatiegerichtheid, 0% lesuitvalPrestatiegerichtheid, 0% lesuitval

25 Schoolkeuze Scholen in de regio Stanislas College Pijnacker (afstand ongeveer 8 km) www.stanislascollege.nl Interconfessioneel (RK/PC) MAVO HAVO / VWOHAVO / VWO Cultuur en MaatschappijCultuur en Maatschappij Economie en MaatschappijEconomie en Maatschappij Natuur en GezondheidNatuur en Gezondheid Natuur en TechniekNatuur en Techniek Onderscheidt zich o.a. door: Nieuwbouw (volgend jaar)Nieuwbouw (volgend jaar) Brede school voor iedereenBrede school voor iedereen

26 Schoolkeuze Scholen in de regio Picasso lyceum Zoetermeer VMBO-T HAVO Atheneum Gymnasium Onderscheidt zich door: Talenten Ontwikkelen tot Prestaties TOP-klassen Mogelijkheid tot versnellen van vakken Vakken geclusterd in 6 domeinen: ; TALEN (met vakken als Nederlands, Engels, Duits en Frans); MENS EN MAATSCHAPPIJ (met vakken als aardrijkskunde, maatschappijleer en geschiedenis); EXACT (met vakken als wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie); KUNST (met vakken als handvaardigheid, tekenen, CKV en muziek); SPORT (met het vak lichamelijke opvoeding); ICT (met de vakken informatiekunde en informatica).

27 Schoolkeuze Scholen in de regio Erasmus College Zoetermeer (afstand ongeveer 12 km) www.erasmuscollege.nl Daltonschool en een samenwerkingsschool Het Erasmus staat o.a. bekend door de bijzondere activiteiten op Theater & Muziek gebied MAVO (TL) HAVO / Atheneum/Gymnasium/HAVO / Atheneum/Gymnasium/ 2-jarige Masterclass EMC² Cultuur en MaatschappijCultuur en Maatschappij Economie en MaatschappijEconomie en Maatschappij Natuur en GezondheidNatuur en Gezondheid Natuur en TechniekNatuur en Techniek

28 Schoolkeuze Scholen in de regio Oranje Nassau College Zoetermeer (afstand ongeveer 12 km) www.onc.nl Protestants Christelijk onderwijs VMBO breed HAVO / Atheneum/GymnasiumHAVO / Atheneum/Gymnasium Cultuur en MaatschappijCultuur en Maatschappij Economie en MaatschappijEconomie en Maatschappij Natuur en GezondheidNatuur en Gezondheid Natuur en TechniekNatuur en Techniek Aparte Jenaplan stroomAparte Jenaplan stroom Onderscheidt zich door: Modern gebouwModern gebouw Vrije modules (2 per jaar)Vrije modules (2 per jaar)

29 Een jaartje rond Belangrijke momenten in groep 8 26 oktoberAlgemene informatieavond VO26 oktoberAlgemene informatieavond VO 02-11-10 en 04-11-10oudergesprekken02-11-10 en 04-11-10oudergesprekken decemberStart “Kiezen in groep 8”decemberStart “Kiezen in groep 8” januari en februari 2011Open dagen scholen/school bezoekenjanuari en februari 2011Open dagen scholen/school bezoeken Voorlichting door oud leerlingen 19-01-11 Scholenmarkt 19-01-11 Scholenmarkt 11-01-11 en 13-01-11Ouder- / adviesgesprekken11-01-11 en 13-01-11Ouder- / adviesgesprekken 21-01-11Eerste rapport21-01-11Eerste rapport 01-02-11 t/m 03-02-11Cito eindtoets01-02-11 t/m 03-02-11Cito eindtoets voor 01-04-11Aanmelding school VOvoor 01-04-11Aanmelding school VO na 01-04-11Kennismaken op school VOna 01-04-11Kennismaken op school VO

30 Vragen?


Download ppt "Op weg naar het Voortgezet Onderwijs Ouderavond 26 oktober 2010 RKBS Het Baken."

Verwante presentaties


Ads door Google