De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 9 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 9 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 9 oktober 2013

2 Zorg in de toekomst  1. Macrokader zorg (FBZ)  2. Toekomst - zorg  3. Visie op zorg/ zorg in 2030

3 Uitgaven Centrale Overheid  Sociale zekerheid en arbeidsmarkt78,6  Zorg77,8  Onderwijs, cult & wetenschap32,1  Gemeente- provinciefonds20,8  Buitenlandse zaken/internat smw11,3  Veiligheid en Jusititie10,4  Infrastructuur en milieu10,2  Rentelasten 8,9  Defensie 7,2  Economische zaken 4,7  Wonen en Rijksdienst 2,8  Financieen 2,0  Binnlandse zaken en Konk relaties 0,6  Overig - 0,3  Totaal267 miljard euro

4 1. Financieringsbronnen zorg NL (%,euro)? Hoeveel betaalt de overheid?

5 Financieringsbronnen zorg  ZVW58%  AWBZ39%  Begroting gefinanc 3% Totaal100%

6 Deelmarkten curatieve zorg 2005/6 Zorgvrager Zorgverzekeraar Zorgaanbieder zorgverzekeringsmarkt zorgverleningsmarkt zorginkoopmarkt Zorgautoriteit (WMG) (WTZi) (WTG Expres) (HOZ) (ZVW) (Wet Zorgtoeslag) (ZVW)

7 Financiering bruto BKZ- uitgaven 2014 (bedragen in € miljard)  AWBZ28,1  ZVW42,6  Overheid (opleidfs, wmo ed.) 2,2  Ontvangsten  Eigen bijdrage ZVW/AWBZ 5,1  Netto BKZ 67,8 (Bruto BKZ 72,9)

8 Wat betaal je als burger?

9 Lasten per volwassene aan coll verzekerde zorg NL Lasten per volwassene aan zorg in 2014 (5.188 euro per jaar) (Miljoenennota 2014): Belastingen (Rijksbijdr., zorgtoesl.) 774 euro Eigen betalingen 379 euro Premie AWBZ1.456 euro Inkomensafhankelijke bijdrage (werkgevers/ gepens., zelfst.) 1.658 euro Nominale premie ZVW1.226 euro Zorgtoeslag -305 euro

10 BKZ-Uitgaven 2014 Zvw (bedragen in € miljard) Ziekenhuizen/ms22,453% Genees- hulpmidd6,816% Geneesk GGZ4,310% Eerstelijnszorg4,511% -HA2,5 -Tandhkd0,7 -Paramed0,8 - Verlosk/kraam0,5 Ziekenvervoer0,61% Overig (opl/ grensover, beheerskn 4,09% Totaal42,6100%

11 ……..het jaar 2030 Enkele woorden vooraf 2.Toekomst – zorg

12 Looking to the future: common mistakes  Simply extrapolating current trends  Thinking of only one future (R.Smith, BMJ)

13 Why bother with the future? "If you think that you can run an organisation in the next 10 years as you've run it in the past 10 years you're out of your mind." (CEO, Coca Cola )

14 Why bother with the future? The point is not to predict the future but to prepare for it and to shape it

15 How best to think about the future?  Think of the drivers of change  Use the drivers to imagine different scenarios of the future  Extrapolate back from those future scenarios to think about what to do now to prepare

16 De toekomst van de gezondheidszorg - Adjiedj Bakas

17 Zorg in Transitie (Drivers of change)  Stijgingen zorgkosten  Veroudering populatie / levensverwachting>  Wetenschap en technologie (moleculaire biology, genetica, behandelingsmogeljkhd, kunstorganen en IT, 3D printing, operatierobots e.d.)  Ethische issues  Verandering van grenzen tussen gezondheid en gezondheidszorg  Internet  Globalisatie  24/7 society

18 Trends & ontwikkelingen  Politiek: concurrentie, marktdenken  Economische  Sociaal-demografische  (Medisch) technologische  Arbeidsmarkt  Zorgvraag: Gezond langer leven (RIVM)  Transparantie: benchmarking, indicatoren, black box

19 Wat betekent dat voor u?  Visie op zorg is belangrijk  Visie geeft richting  Verandering biedt kansen!

20 3. Visie op zorg en gezondheid:

21 …Porter… The most fundamental and unrecognized problem is that competition operates at the wrong level. It takes place at the level of health plans, networks, and hospital groups. It should occur in the prevention, diagnosis, and treatment of individual health conditions or co-occurring conditions. It is at this level that true value is created.........

22 Uitgangspunten visie  Redeneren vanuit zorg (ipv aanbod)  Onafhankelijk van het aanbod  Juiste zorg op de juiste plek Dus loslaten eigen belangen! 1. Inhoud zorg 2. Organisatie 3. Bekostiging

23 Visie op zorg en gezondheid: 1. Mensen uit zorg houden 2. Als mensen in zorg zijn: Integratie zorg, beste zorg, meest doelmatige plek 3. Mensen uit zorg halen (waardig sterven) (zinnige zorg)

24 … Verpleging & verzorging Fysiotherapie … Diëtetiek Revalidatie Medisch special zorg …… Huisartsenzorg Visie op zorg & gezondheid Zorgstandaard/protocol: diabetes Zorgstandaard/protocol: Zorgstandaard/protocl Zorgstandaard/protocol: Patiënt Uit zorg houden In zorg Uit zorg halen

25 Visie op zorg http://youtu.be/Nlxid4nL7Ic http://youtu.be/Nlxid4nL7Ichttp://youtu.be/Nlxid4nL7Ic

26  Gefragmenteerde zorg  Reactief  Onnodige zorg  (Teveel hetzelfde, 100 ongediff zh) Zorg nu:

27  Populatie in beeld (populatiescan)  Pro actieve benadering  Integrale zorg, gecoördineerd  Dichtbij wat kan vs concentratie gespec zorg  Incentives gericht op gezondheid i.p.v. zorg/ziekte Zorg toekomst:

28  Data voor patiënten  Meer data, meer (onnodige) zorg  Werkdruk  Incentives: niet in budget/niet geleverd Gevaren:

29  Populatiegebonden zorg  Gezondheid, leefbaarheid, burgers (zorg+)  Verbinding(en) zoeken en maken  Stip op die horizon, starten en concrete (kleine) stappen zetten (monitoren, analyseren, onderzoeken, bijstellen e.d..- pdca)  Menselijke maat  Niet blijven praten en praten en praten Visie op zorg

30  Hoe wil je dat de zorg er over 10 jaar uitziet? - Welke zorg zou IK waar en hoe willen ontvangen - Out of the box  Wat betekent dat voor het heden en de te nemen stappen?  I.p.v. redeneren vanuit het heden……  Gewoon doen en beginnen! Visie vragen

31 The point is not to predict the future but to prepare for it and to shape it

32 Vragen?


Download ppt "Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 9 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google