De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONVZ en ING VSI Gezond zijn én blijven 13 april 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONVZ en ING VSI Gezond zijn én blijven 13 april 2011"— Transcript van de presentatie:

1 ONVZ en ING VSI Gezond zijn én blijven 13 april 2011
Denise van Woudenberg Manager Zorgservice Bureau Tonny Muis ZorgConsulent

2 Waar staat ONVZ voor? Missie ONVZ Visie ONVZ Missie ONVZ
Door onze unieke persoonlijke benadering en voortreffelijke dienstverlening zijn wij de beste Visie ONVZ De klant staat centraal in alles wat wij doen en bieden Onze verzekerden hebben gekozen voor de Vrije Keuze die ONVZ in alle pakketten biedt ONVZ volgt permanent de ontwikkelingen in de gezondheidszorg Ons doel als organisatie zonder winstoogmerk is mensen zo lang mogelijk gezond houden en hen optimaal begeleiden naar de juiste zorg 2

3 Wat kan het ZorgServicebureau voor VSI betekenen ?

4 ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering
Productassortiment en diensten: ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011 ONVZ ZorgConsulent ONVZ Privé Zorgpakket - Privé Kamer - Zorg Luxe - Zorg Assistent ONVZ Tandfit - Tandfit A - Tandfit B - Tandfit C - Tandfit D ONVZ Vrije Keuze Superfit ONVZ Vrije Keuze Topfit ONVZ Vrije Keuze Optifit ONVZ Vrije Keuze Benfit ONVZ Vrije Keuze Extrafit Dit is een schematische weergave van ons productassortiment Waarbij iedereen die bij ONVZ verzekerd, ongeacht het product, wij als zorgconsulenten er voor iedereen zijn. ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering 4

5 De Zorgconsulent is dé gids in Zorgland
Hoe? Wachtlijstbemiddeling Wij luisteren naar u als verzekerde en kunnen adviezen geven waarmee u in gesprek kunt gaan met uw behandelaar. Geven van medische informatie in overleg met medisch adviseurs of team van medisch specialisten Klant aan de hand meenemen is niet u moet daar of daar zijn (handen wijzen) Maar we laten de klant pas los als hij daar is waar hij moet zijn, of we dragen het over (of laten het juist) bij de behandelaar die de verzekerde verder begeleid. Voorbeeld doel 2010 Wij hebben ons dit, dit jaar als doel gesteld. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld dat we onze verzekerden niet verwijzen naar het CIZ of zorgloket,maar we gaan voor hen kijken welke zorg we hen nog meer uit handen kunnen nemen.

6 Preventie 6

7 Preventie: doelgroepen (1)
Universele preventie: gericht op de algemene bevolking of een deelpopulatie, ongeacht het risico Doel: de kans op het ontstaan van ziekte of risicofactoren te verminderen Voorbeeld: bevolkingsonderzoek borstkanker Selectieve preventie: gericht op bevolkingsgroepen met een hoog risico Doel: de gezondheid van specifieke risicogroepen te bevorderen Voorbeeld: griepprik bij ouderen en longpatiënten Het thema van deze dag is preventie. Er zijn verschillende doelgroepen voor preventieve zorg. Ten eerste de universele preventie, zoals u hier ziet is deze gericht op de algehele bevolking of een deel daarvan. Hieronder valt, het u vast welbekende borstonderzoek bij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar, waar genoemde vrouwen 1 x per 2 jaar aan deel kunnen nemen. De volgende is de selectieve preventie, gericht op bevolkingsgroepen met een hoger risico, zoals hier beschreven de griepvaccinatie bij ouderen of longpatiënten. Deze 2 groepen vallen onder collectieve preventie en is de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid en van lokale overheden. ( bijv. RIVM) Deze vallen dus niet onder de zorgverzekeringswet. Collectief aangeboden! 7

8 Preventie: doelgroepen (2)
Geïndiceerde preventie: gericht op het voorkómen van ziekte bij mensen die al gezondheidsklachten of hoge risicofactoren hebben Doel: het ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen Voorbeeld: begeleiding door een diëtist bij ernstig overgewicht, gericht op het stabiliseren van het gewicht of afvallen Zorg gerelateerde preventie: gericht op het voorkómen van complicaties of verergeren van een ziekte Doel: het individu te ondersteunen bij zelfredzaamheid, het verminderen van de ziektelast en voorkoming van co-morbiditeit Voorbeeld: stoppen met roken bij de patiënt met een chronische longaandoening De volgende groepen vallen wel onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) , want deze regelt de verzekerde zorg voor individuele verzekerden. Daarbij onderscheiden we we 2 doelgroepen, de eerste is de geïndiceerde preventie, deze is vooral belangrijk bij mensen die al gezondheidsklachten of een hoog risico hebben op een bepaalde ziekte hebben. Overgewicht is daar een goed voorbeeld van. De volgende is zorg gerelateerde preventie, daarbij wordt juist de nadruk gelegd op het voorkomen van complicaties of het verergeren van een ziekte. Stoppen met roken bij chronisch longpatiënt is daar een goed voorbeeld van. Deze laatste 2 doelgroepen vallen zoals al gezegd onder de zorgverzekeringswet. Extra achtergrond informatie: Voor de vergoeding van kosten moet er in principe sprake zijn van opgetreden gezondheidschade. Het vergoeden van kosten ter preventie van schade past eigenlijk niet goed in dit principe. Maar in 2007 concludeert het CVZ in het rapport ‘Van preventie verzekerd’ dat bij het bepalen van de te verzekeren zorg het vaak niet goed mogelijk is om onderscheid te maken tussen behandeling van een ziekte en behandeling van een hoog risico op ziekte (CVZ, 2007). Daarom hoort dergelijke individuele preventie (die voldoet aan bepaalde voorwaarden) volgens het CVZ tot de verzekerde zorg in het basispakket. De Zvw regelt welke zorg verzekerd is en welke prestaties/middelen daartoe worden ingezet. De inhoud en omvang van de prestaties waar een verzekerde volgens de zorgverzekering recht op heeft worden omschreven in het Besluit zorgverzekering (Bzv). Deze functiegerichte omschrijvingen geven aan wat er onder de aanspraken valt en in welke gevallen (indicaties) de aanspraak geldt. De zorgverzekeraar bepaalt wie de zorg levert en waar dat gebeurt. Het Bzv hanteert drie maatstaven waarmee de inhoud en omvang van de verzekerde prestatie moet worden bepaald: De zorg moet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk (zorg moet evidence-based zijn). De zorg moet voldoen aan het criterium 'zoals huisartsen en specialisten dat plegen te bieden' (zorg moet tot deskundigheidsgebied van de beroepsgroep behoren). Er moet een indicatie zijn dat iemand redelijkerwijs is aangewezen op een bepaalde zorgvorm (het verzekerde risico moet zich manifesteren om recht te hebben op zorg). Deze maatstaven gelden ook voor verzekerde preventie en bepalen dus welke preventie als verzekerde zorg aangemerkt kan worden (CVZ, 2007). Voor het adviseren welke concrete preventieve interventies in het basispakket opgenomen kunnen worden gebruikt CVZ de vier pakketprincipes: noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid (CVZ, 2006d). Onderdeel van de individuele gezondheidszorg 8

9 Preventie: wat betekent het voor u?
Eigen regie over gezondheid: Bevorderen van de gezondheid Vroegtijdige probleemherkenning Voorkomen van erger Vergroten van de zelfredzaamheid Maar wat betekent dit nu voor U: Dit betekent vooral dat u de regie heeft over uw gezondheid dus de 4 genoemde items, maar het is vooral belangrijk als u besluit om een preventief onderzoek te ondergaan dat u dit doelbewust doet. Dat u ook weet dat het een momentopname is, dat u eigenlijk op moment van besluit dat u deel gaat nemen aan preventief onderzoek dat u dan ook al moet weten wat uw vervolgstappen zijn na zo’n preventief onderzoek. Stel dat er wel iets aan de hand is, hoe gaat u verder en wilt u dat wel?

10 Preventie: rol zorgverzekeraar
Preventie in basisverzekering: voorwaarden vastgelegd in Besluit zorgverzekering: preventief tandartsconsult anticonceptie dieetadvisering stoppen met roken Preventie in aanvullende verzekering: vraaggericht afwijkend van preventieve zorg in basisverzekering omdat kosteneffectiviteit niet is aangetoond Preventie buiten de verzekering voorlichting en advisering ledenaanbiedingen samenwerkingsverbanden (allianties) sponsoring De rol van de zorgverzekeraar is, dat wij u verschillende vormen van preventie kunnen aanbieden, bijvoorbeeld op de basis verzekering, de (half)jaarlijkse tandarts controle en de anticonceptie tot een bepaalde leeftijd, dieetadvisering en stoppen met roken vallen onder de basisverzekering. Op de aanvullende polissen kunnen meerdere vormen van preventieve zorg vergoed worden. Dit is vraaggericht (dus vanuit marketing en klantbinding), afwijkend van de preventieve zorg in de basisverzekering omdat kosteneffectiviteit niet is aangetoond (immers deze zorg is niet getoetst op de pakketprincipes van het CVZ: noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid) Ledenaanbiedingen (bijvoorbeeld in de Lijf&Leden) Samenwerkingsverbanden: ONVZ is nu in onderhandeling met astmafonds ivm stoppen met roken. Sponsering: nu pannavoetbalveld in Houten / basketbal Houten

11 Ambitie ONVZ op gebied van preventie
Visie mensen zo lang mogelijk gezond houden vitaliteit als startpunt voor een goede gezondheid Ambitie reikt verder dan mensen gezond maken: ONVZ is er niet alleen voor mensen die zorg nodig hebben, maar ook voor mensen die vitaal en gezond willen blijven proactief preventieve middelen en programma’s inzetten ONVZ heeft ook een visie en ambitie op gebied van preventie, hier weergegeven. Vitaliteit en gezond houden zijn natuurlijk erg belangrijk voor u, maar ook voor ons. Wij willen meer dan mensen gezond maken, door het inzetten van preventieve middelen en programma’s kunnen wij bijdragen aan uw gezondheid. Immers gezondheid is het kostbaarste bezit. Gezondheid is het kostbaarste bezit

12 Productassortiment en diensten:
Hoe weet u voor welke preventieve zorg u bij ons terecht kunt, dat gaan wij u nu laten zien. Productassortiment en diensten: Preventieaanbod en de ONVZ ZorgConsulent

13 Productassortiment en diensten: preventieaanbod
Programma’s voor stoppen met roken Preventieprogramma’s voor onder meer depressie, overgewicht, alcoholmisbruik Uitgebreid aanbod aan preventiecursussen Beweegprogramma’s Lidmaatschap patiëntenvereniging Ons uitgebreid aanbod van preventieve zorg: Preventieprogramma’s voor onder meer depressie, overgewicht, alcoholmisbruik Programma’s voor stoppen met roken, pak je kans, prostop enz. Tevens zijn er preventieve onderzoeken die ik nog uitgebreider met u wil bespreken. Vaccinaties Voorlichting en informatiemateriaal via ONVZ ZorgConsulent 13

14 Extra aandacht voor: Jaarlijkse gezondheidscheck-up
Bemiddeling door de ONVZ ZorgConsulent: Jaarlijkse health check of sport en beweegkeuring voor uw fit- en gezondheidsprofiel Preventief medisch onderzoek Op aanvullende polissen: uitgebreide medische onderzoeken, met bijv. urine- en bloedonderzoek, hart en longfuncties, scans Preventief gezondheidsonderzoek: HCU en de sport- en beweeg keuring, deze wordt geregeld door de zorgconsulent en is een fittest/conditietest, voor iedereen die bij ONVZ een aanvullende polis heeft, dit is een C voorziening. Preventief medisch onderzoek: AV voorziening, afhankelijk van de aanvullende polis is er een skala aan mogelijkheden, waarbij u de vrije keuze heeft. U kunt zelf uw onderzoek samenstellen, bijv. bij Meditel kunt u aangeven dat u een hoortest of een visustest wil ondergaan of bij een bloedtest de PSA bekeken wordt, dit in verband met mogelijk prostaatproblemen. Overleg met een van de zorgconsulenten wat voor soort onderzoek u kunt gaan doen. Waarbij wij willen vermelden dat ONVZ de uitslag van een preventief onderzoek niet krijgt. De uitslag word alleen naar u toegestuurd.

15 Over preventie kunt u een en ander nalezen in uw eigen kwartaalblad van december 2009 of contact opnemen met een van ons.

16 De Zorgconsulent is dé gids in Zorgland
Hoe? Wachtlijstbemiddeling Preventie Preventiecursussen Preventief Medisch Onderzoek Luister naar onze verzekerden en ze adviezen geven waarmee ze in gesprek kunnen gaan met hun behandelaar. Geven van medische informatie in overleg met medisch adviseurs of team van medisch specialisten Klant aan de hand meenemen is niet u moet daar of daar zijn (handen wijzen) Maar we laten de klant pas los als hij daar is waar hij moet zijn, of we dragen het over (of laten het juist) bij de behandelaar die de verzekerde verder begeleid. Voorbeeld doel 2010 Wij hebben ons dit, dit jaar als doel gesteld. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld dat we onze verzekerden niet verwijzen naar het CIZ of zorgloket,maar we gaan voor hen kijken welke zorg we hen nog meer uit handen kunnen nemen.

17 Wachtlijstbemiddeling ONVZ ZorgConsulent: aantoonbare resultaten
Op dit plaatje laten wij u zien dat soms de versnelling in een ziekenhuis of een ZBC tot 40 / 45 dagen kan oplopen dat betekent dus dat u soms 1½ maand eerder op een consult bij een specialist kan komen. Het exacte plaatje is niet zo belangrijk het gaat vooral om het geheel van versnelling. ONVZ doet dat zo goed … 17

18 ….dat wij zelfs in de volkkrant van 11 december 2009 als beste wachtlijstbemiddelaar beschreven zijn. Bron: De Volkskrant, 11 december 2009 18

19 Productassortiment en diensten: ONVZ ZorgConsulent
Aanspreekpunt voor vragen m.b.t. gezondheid en preventie: regelen van gezondheid check up of sport- en beweegkeuring informatiepakketten over gezond leven, bewegen en voeding telefonische advies bij diëtiste of arts Informatieverstrekking over ziekenhuisbehandelingen en regelen van zaken die hiermee verband houden: schriftelijke informatie verstrekken over behandelingen mondeling toelichten verschillende alternatieven bemiddeling bij arrangeren van een behandeling bemiddeling bij arrangeren van thuiszorg of kinderopvang De Zorgconsulent doet meer, wij zijn het aanspreekpunt van ONVZ voor vragen mbt gezondheid en preventie, zoals in eerste alinea is weergegeven, daarnaast geven wij schriftelijke informatie over behandelingen (bijv mijn specialist). Wij geven ook telefonisch advies of geven richting, wij kunnen en mogen niet op de stoel van een behandelend arts gaan zitten. Wij kunnen onder bepaalde omstandigheden ook thuiszorg en kinderopvang regelen. Wij verstrekken informatie over een second opinion , wat dat precies is, vaak wordt het verward met het starten van een nieuw behandeltraject. En als laatste, maar veelal onze grootste dagtaak is de wachtlijstbemiddeling, waarbij wij heel soms op eigen wachtlijst de tijd kunnen verkorten, maar meestal zoeken wij naar een plek in een ander ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum, waar iemand sneller aan de beurt kan zijn. Advies geven over een (second) opinion Wachtlijstbemiddeling 19

20 Contactgegevens ONVZ Speciale site voor ING collectief www.onvz.nl/ing
Voor algemene vragen ONVZ Service Centrum Telefoonnummer Online Zorgbemiddeling via MijnONVZ ……is deze site belangrijk Voorlopig staat er alleen een premieberekening op deze site, als het goed is staat er 2 november ook deze presentatie op en mogelijk meer info die ook op de site van het actieve ING-collectief. In site voor ING VSI inloggen met ING7072 actieven is: ING7071 Direct telefonisch contact met de ZorgConsulent Telefoonnummer (gratis) Telefoonnummer 20 20

21 Wilt u deze uiteenzetting nog eens nalezen of heeft u andere vragen dan…..
? 21

22 Bedankt voor uw aandacht
22


Download ppt "ONVZ en ING VSI Gezond zijn én blijven 13 april 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google