De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONVZ en ING VSI Gezond zijn én blijven 13 april 2011 Denise van Woudenberg Manager Zorgservice Bureau Tonny Muis ZorgConsulent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONVZ en ING VSI Gezond zijn én blijven 13 april 2011 Denise van Woudenberg Manager Zorgservice Bureau Tonny Muis ZorgConsulent."— Transcript van de presentatie:

1 ONVZ en ING VSI Gezond zijn én blijven 13 april 2011 Denise van Woudenberg Manager Zorgservice Bureau Tonny Muis ZorgConsulent

2 Waar staat ONVZ voor? Missie ONVZ Visie ONVZ 2

3 Wat kan het ZorgServicebureau voor VSI betekenen ?

4 4 ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering ONVZ ZorgConsulent ONVZ Vrije Keuze Topfit ONVZ Vrije Keuze Optifit ONVZ Vrije Keuze Benfit ONVZ Vrije Keuze Extrafit ONVZ Vrije Keuze Superfit Productassortiment en diensten: ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2011 ONVZ Privé Zorgpakket - Privé Kamer - Zorg Luxe - Zorg Assistent ONVZ Tandfit - Tandfit A - Tandfit B - Tandfit C - Tandfit D

5 De Zorgconsulent is dé gids in Zorgland Hoe? Wachtlijstbemiddeling Wij luisteren naar u als verzekerde en kunnen adviezen geven waarmee u in gesprek kunt gaan met uw behandelaar. Geven van medische informatie in overleg met medisch adviseurs of team van medisch specialisten

6 Preventie

7 Preventie: doelgroepen (1) Collectief aangeboden! Universele preventie: gericht op de algemene bevolking of een deelpopulatie, ongeacht het risico Doel: de kans op het ontstaan van ziekte of risicofactoren te verminderen Voorbeeld: bevolkingsonderzoek borstkanker Selectieve preventie: gericht op bevolkingsgroepen met een hoog risico Doel: de gezondheid van specifieke risicogroepen te bevorderen Voorbeeld: griepprik bij ouderen en longpatiënten

8 Preventie: doelgroepen (2) Geïndiceerde preventie: gericht op het voorkómen van ziekte bij mensen die al gezondheidsklachten of hoge risicofactoren hebben Doel: het ontstaan van ziekte of verdere gezondheidsschade te voorkomen Voorbeeld: begeleiding door een diëtist bij ernstig overgewicht, gericht op het stabiliseren van het gewicht of afvallen Zorg gerelateerde preventie: gericht op het voorkómen van complicaties of verergeren van een ziekte Doel: het individu te ondersteunen bij zelfredzaamheid, het verminderen van de ziektelast en voorkoming van co-morbiditeit Voorbeeld: stoppen met roken bij de patiënt met een chronische longaandoening Onderdeel van de individuele gezondheidszorg

9 Preventie: wat betekent het voor u? Eigen regie over gezondheid: Bevorderen van de gezondheid Vroegtijdige probleemherkenning Voorkomen van erger Vergroten van de zelfredzaamheid

10 Preventie: rol zorgverzekeraar Preventie in basisverzekering: voorwaarden vastgelegd in Besluit zorgverzekering: preventief tandartsconsult anticonceptie dieetadvisering stoppen met roken Preventie in aanvullende verzekering: vraaggericht afwijkend van preventieve zorg in basisverzekering omdat kosteneffectiviteit niet is aangetoond Preventie buiten de verzekering voorlichting en advisering ledenaanbiedingen samenwerkingsverbanden (allianties) sponsoring

11 Ambitie ONVZ op gebied van preventie Visie mensen zo lang mogelijk gezond houden vitaliteit als startpunt voor een goede gezondheid Ambitie reikt verder dan mensen gezond maken: ONVZ is er niet alleen voor mensen die zorg nodig hebben, maar ook voor mensen die vitaal en gezond willen blijven proactief preventieve middelen en programma’s inzetten Gezondheid is het kostbaarste bezit

12 Productassortiment en diensten: Preventieaanbod en de ONVZ ZorgConsulent

13 Programma’s voor stoppen met roken 13 Productassortiment en diensten: preventieaanbod Preventieprogramma’s voor onder meer depressie, overgewicht, alcoholmisbruik Uitgebreid aanbod aan preventiecursussen Beweegprogramma’s Lidmaatschap patiëntenvereniging Vaccinaties Voorlichting en informatiemateriaal via ONVZ ZorgConsulent

14 Extra aandacht voor: Jaarlijkse gezondheidscheck-up –Bemiddeling door de ONVZ ZorgConsulent: Jaarlijkse health check of sport en beweegkeuring voor uw fit- en gezondheidsprofiel Preventief medisch onderzoek –Op aanvullende polissen: uitgebreide medische onderzoeken, met bijv. urine- en bloedonderzoek, hart en longfuncties, scans

15

16 De Zorgconsulent is dé gids in Zorgland Hoe? Wachtlijstbemiddeling Preventie Preventiecursussen Preventief Medisch Onderzoek Luister naar onze verzekerden en ze adviezen geven waarmee ze in gesprek kunnen gaan met hun behandelaar. Geven van medische informatie in overleg met medisch adviseurs of team van medisch specialisten

17 Wachtlijstbemiddeling ONVZ ZorgConsulent: aantoonbare resultaten 17

18 18 Bron: De Volkskrant, 11 december 2009

19 Aanspreekpunt voor vragen m.b.t. gezondheid en preventie: –regelen van gezondheid check up of sport- en beweegkeuring –informatiepakketten over gezond leven, bewegen en voeding –telefonische advies bij diëtiste of arts 19 Productassortiment en diensten: ONVZ ZorgConsulent Informatieverstrekking over ziekenhuisbehandelingen en regelen van zaken die hiermee verband houden: –schriftelijke informatie verstrekken over behandelingen –mondeling toelichten verschillende alternatieven –bemiddeling bij arrangeren van een behandeling –bemiddeling bij arrangeren van thuiszorg of kinderopvang Advies geven over een (second) opinion Wachtlijstbemiddeling

20 Contactgegevens ONVZ Speciale site voor ING collectief www.onvz.nl/ing Online Zorgbemiddeling via MijnONVZ Direct telefonisch contact met de ZorgConsulent Telefoonnummer 0800 022 14 50 (gratis) Telefoonnummer 030 639 62 24 Voor algemene vragen ONVZ Service Centrum Telefoonnummer 030 639 62 22

21 ?

22 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "ONVZ en ING VSI Gezond zijn én blijven 13 april 2011 Denise van Woudenberg Manager Zorgservice Bureau Tonny Muis ZorgConsulent."

Verwante presentaties


Ads door Google