De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL"— Transcript van de presentatie:

1 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
04/04/2017 Aandacht voor werk, aandacht voor werkenden Josephine Engels lectoraat Arbeid en gezondheid HAN lectoren: dr. Y.F. Heerkens / dr. J.A. Engels Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

2 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
04/04/2017 Inhoud lezing Het probleem van de vergrijzing: feiten en fictie HR beleid: creativiteit in leeftijdbewust personeelsbeleid diagnose aanpak rendement weerstand Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

3 Vergrijzing: feiten, algemeen
04/04/2017 Vergrijzing: feiten, algemeen ‘Vergrijzing’ is een voorspelbaar demografisch gegeven Grijze druk* neem toe van 14% in 1950 tot 43% in 2040, aantal oudere werknemers neemt toe Tot 2015: uitbreidingsbanen en 2,6 miljoen vrijgekomen vervangingsbanen erbij * Grijze druk = verhouding tussen aandeel 65+ vergeleken met aandeel werkenden Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

4 Vergrijzing: feiten, fictie en uitspraken
04/04/2017 Vergrijzing: feiten, fictie en uitspraken Aantal jaren goede gezondheid ná 65 jaar is niet veel toegenomen t.o.v. 1950 Voor mannen 1,8 jaar, voor vrouwen 3,6 jaar in totaal Vergrijzing is geen probleem voor alleen ouderen Vergrijzing op het werk is geen probleem Leeftijdsbewustpersoneels beleid is eigenlijk ‘achterstallig onderhoud’ Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

5 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
04/04/2017 Dus… Ook úw organisatie zal onvermijdelijk oplossingen moeten zoeken voor veranderend personeelsbestand én veranderend werk vergrijzing en ontgroening kennisintensivering, mechanisering, veranderende technologie Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

6 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
04/04/2017 Oplossingsrichtigen input putten uit andere populaties: WAO/ Wajong / SW Internationale werknemers Vrouwenparticipatie bevorderen opleiding jongeren keuze voor opleiding aansluiten bij behoeften op de markt throughput werkenden gezond aan het werk houden HR beleid: w.o. zorg voor ouderen leefstijl afgewogen doorstroom / outplacement output langer doorwerken Toevoegen chronisch zieken, kan zowel bij input, throughput en output Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

7 Uitdagingen in de throughput
04/04/2017 Uitdagingen in de throughput ‘Zorg op maat’ Diagnose van een bedrijf als uitgangspunt Om een ‘probleem’ te kunnen oplossen, moet u eerst weten waar het zit: Hoe zit uw organisatie in elkaar Heeft u problemen met vergrijzing, met het aantrekken van nieuwe werknemers, met verloop, met de samenstelling van uw populatie? Weet u wat de wensen van eenieder in uw organisatie zijn? Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

8 Leeftijdsbewust beleid
04/04/2017 Leeftijdsbewust beleid Weet u welke en hoeveel mensen in welke levensfase zitten? Weet u de ‘kenmerken’ van uw twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers? Weet u in hoeverre de rechten op oudere leeftijd als ‘verworven’ worden beschouwd (seniorendagen, vroegpensioen, stijging loon met leeftijd) Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

9 Een gezonde aanpak: zorg op maat
04/04/2017 Een gezonde aanpak: zorg op maat Pushen (bevorderen van employability en conditie) Pamperen (gerichte coaching en zorg) Adapteren (‘fitting the task to the man and the man to his task’) Succesvol personeelsbeleid is gebaseerd op een combinatie hiervan Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

10 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
04/04/2017 Pushen Werknemers blijven scholen (employability) (Roekel Kolkhuis Tanke, 2008) Investering in vitaliteit: o.a. conditie, betrokkenheid, bevlogenheid, flexibiliteit, zelfvertrouwen, gezondheid Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

11 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
04/04/2017 Pushen Doorlopende scholing voor elke leeftijdscategorie aangepast aan functie-eisen aangepast aan individuele wensen werknemer Vitaliteitsbeleid: Stimuleer gezonde leefstijl Goed voorbeeld doet goed volgen Faciliteer, eerder dan ‘bestraf’ Kan zo klein en groot hoe u wil: van fietsplan en gezonde kantines, tot Integraal Gezondheidsmanagement Empowerment Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

12 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
04/04/2017 Pamperen Zorgen voor een veilige omgeving, steun en advies zeker voor werknemers met ‘een vlekje’ Pamperen is een taak voor: het bedrijf (proactieve personeelszorg, HRM) de zorg (gezondheidsbevordering, bevorderen adaptatie bij chronische ziekte) Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

13 Themamiddag leeftijdbewust beleid 28-08-08 / SOL
04/04/2017 Pamperen: HRM P&O is nu een administratieve dienst (beschrijft en beheert de status quo) Proactief handelen betekent: periodiek loopbaanadvies aandacht voor ‘mean potentials’ periodieke taak- en functieverandering faciliteren competentiebevordering Management heeft hier ook een taak! Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL

14 Pamperen: arbeidsgerichte zorg
04/04/2017 Pamperen: arbeidsgerichte zorg Zorg is sterk reactief: pas in actie bij ziekte Nodig is: concreet advies over gezondheidsbevordering aandacht voor tijdige werkhervatting leren omgaan met gezondheidsproblemen (acceptatie en adaptatie) O.a. taak voor bedrijfsarts Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL


Download ppt "Themamiddag leeftijdbewust beleid / SOL"

Verwante presentaties


Ads door Google