De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brugfigurenproject Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brugfigurenproject Gent"— Transcript van de presentatie:

1 Brugfigurenproject Gent
1/12/09 Brugfigurenproject Gent Netoverstijgend project ter bevordering van de communicatie en samenwerking tussen school en (kwetsbare) ouders Brugfigurenproject Gent

2 Historiek: onderwijs als hefboom
Sommige kinderen hebben vaker moeilijkheden tijdens hun schoolloopbaan ten gevolge van ongelijke kansen. De school moet strategieën ontwikkelen die gelijke kansen tot doel hebben. De brugfiguur is “een tool” die hierbij wordt ingezet.

3 Ondersteuning basisvoorwaarden
Ouder BRUGFIGUUR kind School Buurt Brede school Informatie Inzicht Sensibilisering Informatie Samenwerking 3 Brugfiguren Katholiek Onderwijs Gent 7/5/2010

4 Organisatie Start: 1/9/97 Duur:
Toekenning: 3jr + 3 jr + 5 jr + 5 jr (tot eind augustus 2013) Stedenfondsmiddelen

5 Toekenningscriteria (sinds 1/9/08):
- Basisschool - Vestigingsplaats bevindt zich in Gent zowel in het vrije net als stedelijk ond - GOK-percentage > 50 %- GOK-criteria - Tot 150 lln halftijds; vanaf 150 lln voltijds - Enkel toekenning in halftijdse of voltijdse functies - Met maximum 1 FT per vestigingsplaats Aantallen: 2 FT coördinatoren + 31 FT brugfiguren in 39 scholen

6 Werking Planning : Actieplan (jaarlijks) – in overleg met het team inspelend op de behoeften van de school Evaluatie: Werkingsverslag ( jaarlijks) Ouder- en leerkrachten tevredenheidsmeting extra: Beroepsprofiel i.s.m. HIVA, KULeuven, 2007 Overleg: Maandelijks brugteam: - stedelijk - vrije net - netoverstijgend

7 Belangrijk in de werking
Gekende vertrouwenspersoon Geen hiërarchische band met kind of ouder Tijd kunnen maken als het voor de ouders kan – klasvrije medewerker Individueel en op maat werken Emancipatorisch werken: MET de mensen en niet OVER de mensen 7

8 Doelstellingen project
Kwalitatieve en kwantitatieve toename van: Het contact en ontmoeting tussen de ouder en de leerkrachten. De informatie-uitwisseling, communicatie en het overleg tussen ouders en leerkrachten. 3. De actieve medewerking van ouders op pedagogisch-didactisch vlak.

9 4. De inspraak en adviesmogelijkheden van de ouders.
5. Het partnerschap van de ouder in het leer- en opvoedingsproces van hun kinderen. 6. De samenwerking tussen de school en haar relevante partners in de buurt, vanuit de noden en behoeften van ouders en kinderen. 9

10 DE PRAKTIJK Organiseren en/of ondersteunen van activiteiten die het contact tussen ouders en school bevordert, communicatie en overleg… Schoolpoortcontacten: informele contacten Individuele oudercontacten: organisatie, uitnodiging, tolken, Openklasdagen: ouders nemen een kijkje in de klas Infomomenten voor ouders: schoolrijpheid, overgang 1e leerjaar, overgang secundair onderwijs, zindelijkheid, voor het eerst naar school, voorlezen + BIB,vakantie, gezelschapsspelen, instap eerste kleuter Koffiemomenten Ondersteunen van het kleuterteam in de ontwikkeling van een themakoffer, logeerkoffer,… Duidelijke communicatie: schoolreglement vereenvoudigen, infobrochure visualiseren, duidelijke info via filmpjes en fotoreportages 10

11 Actieve medewerking van ouders op pedagogisch-didactisch vlak
Opzetten voor hand- en spandiensten vb. naaiatelier voor aanmaak materiaal, koken, muziek,… Voorleesmomenten, spelbegeleiding… Meebegeleiden op uitstap of speelotheekbezoek Overstap: betrokkenheid van ouders bij het leesproces

12 MAMA’S helpen mee In de klas… In het naaiatelier…

13 Overstap

14 leesmama's

15 Samenwerkingen met buurtpartners:
Speelotheek: bezoeken, ouders worden gevraagd om mee te begeleiden, kennismaking met speelotheek, Spelnamiddagen voor lager Bib: contacten intensifiëren; activiteiten opzetten: bezoek aan de bib voor kinderen en ouders, “boek op bezoek”: vrijwilligers lezen voor in 3e kleuter-1e leerjaar, inspelen op activiteiten van de bib (bv. jeugdboekenweek) Inloopteam: opvoedingsondersteuning voor ouders met jonge kinderen (infomomenten) vb. instap peuters, zindelijkheid Brede schoolactiviteiten coördineren: theater stpaulus DD, kleuterdans: de panda, crea atelier: prisma: toeleiding naar buitenschoolse activiteiten Leerpunt: nederlands op de schoolvloer, digikriebels

16 de school in de wijk

17 In SPEEL-O-THEEK SNUFFEL

18

19

20 Digikriebels

21

22 Effecten werking BF Ouders Ouders hebben meer vertrouwen in de school.
Ouders komen meer en vlugger met kleinere dingen op de proppen. Minder escalaties. Stijging aanwezigheid op alle ouderactiviteiten. Iedereen wordt bereikt. Komen zij niet naar school, dan gaat de brugfiguur op huisbezoek. Ouders hebben meer zicht op de school en de inspanningen die er gebeuren. 22

23 Gebruik van meer begrijpelijke taal zowel mondeling als schriftelijk.
Leerkrachten Voortdurende stimulering en bewaking van het denken rond communicatie met en zorg voor kwetsbare ouders. Het thema kansarmoede en alle thema’s waar deze groep meer over struikelt, kunnen gemakkelijker bespreekbaar gesteld worden Leerkrachten leren de ervaringswereld van ouders kennen en zien meer wat er thuis gebeurt. Leerkrachten krijgen meer zicht op de inspanningen van de ouders en ervaren dat zij er niet alleen voor staan. Gebruik van meer begrijpelijke taal zowel mondeling als schriftelijk. 23

24 Betere afstemming en beter gebruik van elkaars mogelijkheden.
Buurt Er ontwikkelen zich meer en meer netwerken, er wordt meer overlegd en samengewerkt Betere afstemming en beter gebruik van elkaars mogelijkheden. Scholen werken (netoverstijgend) meer samen en gaan samen op buurtniveau denken School wordt gezien als ingangspoort voor organisaties (die hun doelgroep niet bereiken). 24

25 Evolutie in taak BF In het begin: zoekende → nu: meer omlijnde functie (beroepsprofiel/deontologische code) Door komst GOK-lkn + ZC: Minder leerlinggericht werken en dus grotere focus op eigenlijke taak Ontstaan van zorgplatform in scholen wat het draagvlak van de functie vergroot Door Bredeschoolbeweging (en bredeschool-coördinatoren): meer buurtgericht werken en meer gestructureerde samenwerking Verschuiving van activiteiten: Minder huisbezoeken, meer contacten op school Meer activiteiten samen met leerkrachten 25

26 Effecten op Gents niveau
Meer samenwerking met diverse organisaties in Gent op projectniveau (voor meerdere scholen): CLB, Rode Kruis (vrijwilligers), CBE (Nlds op de schoolvloer), Hogescholen (projecten/stages), ING, VCOK (ouders), It-huis (Digi-kriebels),… Project = draaischijf voor allerlei initiatieven Meer op elkaar afstemmen van diensten binnen de stad Algemene groei van netoverstijgende samenwerking 26

27 Brugfigurenproject Gent
Informatie via website: Contactpersonen: Coördinator stedelijk net: Coördinator vrije net: Coach stedelijk onderwijs: Brugfiguren : Basisschool Sint-Paulus: Nathalie Van de Voorde R. Novarumplein 188, 9000 Gent 09/ 0473/ Basisschool De Panda: Sigrid D’hulster August Vermeylenstraat 2, 9000 Gent 09/ Freinetschool Het Prisma: Mieke Bleyenbergh Steenakker 4, 9000 Gent 09/


Download ppt "Brugfigurenproject Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google