De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zeilen met Paulus Handelingen 27:14-44

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zeilen met Paulus Handelingen 27:14-44"— Transcript van de presentatie:

1

2 Zeilen met Paulus Handelingen 27:14-44

3 Paulus, afgeleid van pau  interval, pauze met Barnabas afgezonderd in Antiochië (Syrië) door de heilige geest

4

5 …en, omdat er veel tijd verlopen was en het varen nu gevaarlijk werd, omdat de vastentijd ook al voorbij was, waarschuwde Paulus hen en zei tegen hen: mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade, niet alleen van de lading en het schip, maar ook van onze zielen… Handelingen 27:10

6 …maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan wat door Paulus gezegd werd… Handelingen 27:11

7 Euroklydon

8 En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun (meerderheid) voornemen geslaagd te zijn...(vers 12) …maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind (een wind, een tyfoon), die Euroklydon genoemd wordt ….(vers 14)

9 ...en omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg (vers 15)…

10 en toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Kauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden... Handelingen 27:16

11 …nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door; en omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Syrtis terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven… Handelingen 27:17

12 opdat wij geen onmondigen meer zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer, in de grilligheid van de mensen, door list om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken Efeziërs 4:14, CV

13 en doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen, en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen – v. 20

14 Goede vaart?

15  En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, jullie hadden meegaand moeten zijn om niet van Kreta weg te varen, en, naast deze schade, ook het verlies te winnen Handelingen 27:21

16 maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben…
maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben….(vers 22) heb daarom goede moed….(vers 25)

17 Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eonisch gewicht van heerlijkheid teweeg. Want wij houden onze ogen niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eonisch 2 Corinthiërs 4:16-18

18 want geen ziel uit jullie zal weggeworpen worden, alleen het schip

19 want deze nacht stond er bij mij een boodschapper van God, van wie ik ben en die ik ook dien; die zei: wees niet bevreesd, Paulus, je moet voor de keizer staan; en zie! God heeft jou en allen die met je varen, genadig geschonken (vers 23,24)

20 want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is (vers 25)

21 29: en omdat zij vreesden dat zij ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip vier ankers uit, wensten dat het dag werd

22 4 ankers uitwerpen: 1: aardse toekomst 2: filosofie – menselijk denken
3: religie – eigen werken 4: aardse zegen – welvaart nu

23 14 dagen geen eten  Paulus spoort aan voedsel te nemen tot hun redding: ’..want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen..’ vers 33,34

24 en toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen, en na het gebroken te hebben begon hij te eten, en zij vatten allen moed en namen ook zelf voedsel tot zich (vers 35,36)

25 wij waren nu in het schip met in totaal tweehonderd zes en zeventig zielen

26 קיקיון = wonderboom = 276 Jona 4:6

27 Vers 39: En toen het dag werd… Jullie zijn allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis….. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn…. 1 Thessalonicenzen 5:5,8

28 en toen zij allen met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het koren in zee te werpen

29 En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee, terwijl zij meteen de touwen van de roeren losmaakten; en na het razeil gehesen te hebben, hielden zij vóór de wind op het strand aan.

30 Maar zij kwamen terecht op een plaats waar aan weerskanten zee was, en lieten het schip daarop lopen; het voorschip bleef onbeweeglijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven.

31 En behoud het geloof en een goed geweten
En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden.  Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander die ik aan de satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. 1 Timotheüs 1:19

32 Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan; en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen.


Download ppt "Zeilen met Paulus Handelingen 27:14-44"

Verwante presentaties


Ads door Google