De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Preffi 2.0 en EKI GGD West Brabant 26 augustus 2008 Dr. Gerard Molleman Manager NIGZ Centrum Kennis en Kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Preffi 2.0 en EKI GGD West Brabant 26 augustus 2008 Dr. Gerard Molleman Manager NIGZ Centrum Kennis en Kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Cursus Preffi 2.0 en EKI GGD West Brabant 26 augustus 2008 Dr. Gerard Molleman Manager NIGZ Centrum Kennis en Kwaliteit

2 Programma 9.30Programma en kennismaken 9.40Korte inleiding achtergronden Preffi en EKI 10.15Ervaringen invullen/scoren projecten 10.45Bespreken van de project In subgroepen verzamelen scores op een flap Bespreekpunten bepalen: wat kan beter per project 12.00Aandachtspunten analyse-fase 12.30Pauze 13.15Vervolg analyse-fase 14.00Aandachtspunten fase interventieontwikkeling 15.00Uitvoerings- en implementatiefase,monitoren 16.00Aanbevelingen voor projecten en terugblik 16.30Sluiting

3 Doelen De leden van de afdeling: kennen de Preffi 2.0 en het Empowerment Kwaliteit Instrument en de digitale versie ervan kunnen de eigen plannen met behulp van de Preffi en EKI aanpassen en verbeteren weten dat ze instrumenten flexibel kunnen toepassen willen met de instrumenten werken omdat voor hen duidelijk is dat dit een van de manieren is om te werken aan de kwaliteit van de preventie-interventies hebben aanbevelingen voor de projecten in het kader van de Preffi-prijs 2009

4 Positionering Preffi 2.0 Empowerment Kwaliteit Instrument (EKI)

5 Om de effectiviteit van GB in de praktijk te verbeteren ….. hebben we een gecombineerde strategie nodig: ontwikkelen en verspreiden van evidence- based model programma’s  algemene principes en richtlijnen om zo effectief mogelijk te werken in de eigen context

6 Om de effectiviteit van GB in de praktijk te verbeteren ….. hebben we een gecombineerde strategie nodig: ontwikkelen en verspreiden van evidence- based model programma’s  algemene principes en richtlijnen om zo effectief mogelijk te werken in de eigen context Hulpmiddelen: Modelprogramma’s Certificeren van interventies Richtlijnen roken, overgewicht, etc Overzicht beschikbare interventies (Loket)

7 Om de effectiviteit van GB in de praktijk te verbeteren ….. hebben we een gecombineerde strategie nodig: ontwikkelen en verspreiden van evidence- based model programma’s  algemene principes en richtlijnen om zo effectief mogelijk te werken in de eigen context Hulpmiddelen: Modelprogramma’s Certificeren van interventies Richtlijnen roken, overgewicht, etc Overzicht beschikbare interventies (Loket) Hulpmiddelen: Preffi 2.0 Empowerment Kwaliteit instrument Referentiekader Gezondheidsbevordering

8 Kwaliteitsstandaarden voor GB Opus projectmanagement Preffi Referentiekader

9 Wanneer wat te gebruiken ? Managen: OPUS Effectiviteit : Preffi Programma-management, kader: Referentiekader Hoe doe je een project Welke stappen om resultaat te bereiken Wat : Welke interventie en waarom Uitkomsten, tussenstappen en wat daarvoor nodig is

10 Wat is goede gezondheidsbevordering? Is planmatig opgezet Voldoet aan Preffi-criteria Schenkt aandacht aan relevante elementen uit Referentiekader Scoort positief op proces-indicatoren

11 Proces indicatoren voor Gezondheidsbevordering 1.planmatig werken 2.gebruik van beschikbare (epidemiologische) data 3.mix van methoden/strategieën 4.meerdere (lokale) partners betrokken 5.expertise projectteam 6.leiderschap 7.participatie (eind)doelgroep 8.bestuurlijk draagvlak 9.eigenaarschap 10.continuïteit/langdurig

12 Preffi 2.0 Ontwikkeling Toelichting op instrument

13 Preffi ontwikkelingstraject 1994-1995Ontwikkeling Preffi 1.0 1997-1999Implementatieproject Preffi 1.0 2000-2002Ontwikkeling Preffi 2.0 zomer 2002Bruikbaarheid & betrouwbaarheid concept Preffi 2.0 najaar 2002Betrouwbaarheid en criteriumvaliditeit Preffi 2.0 jan. 2003Lancering Preffi 2.0 sinds 2003implementatie Preffi 2.0

14 Preffi 2.0 Scoreboek Preffi 2.0 –Preffi 2.0 model –Gebruiksaanwijzing –Scoreformulier –Operationalisering en normering Toelichting Handboek Preffi 2.0 Digitale versie van de Preffi Empowerment Kwaliteit Instrument Engels, Frans, Hongaars, Noors, EQUIHP Economische dimensie Preffi (nog in aanvraag)

15 Wat is het probleem en de oorzaak daarvan? Wat kun je er aan doen? Wat ga je dan doen? Hoe doe je dat op grote schaal? Werkt het ook?

16 Wat is het probleem en de oorzaak daarvan? Wat kun je er aan doen? Wat ga je dan doen? Hoe doe je dat op grote schaal? Werkt het ook?

17 Wat is het probleem en de oorzaak daarvan? Wat kun je er aan doen? Wat ga je dan doen? Hoe doe je dat op grote schaal? Werkt het ook? Preffi 2.0 model

18 Preffi 2.0 inhoud/clusters Ontwikkelingsgerichte aspecten Uitvoeringsgerichte aspecten 2. Probleemanalyse 3. Determinanten 4. Doelgroep 5. Doelen 6. Interventie-ontwikkeling 7. Implementatie 8. Evaluatie 1. Randvoorwaarden

19

20 Verbeterpunten en Acties: maak keuzen abababcaabababca VerbeterpuntenActies 12341234

21 Empowerment Kwaliteits Instrument voor gezondheidsbevorderaars als aanvulling op de Preffi 2.0

22 Waarom aandacht voor empowerment Werkzaamheid in projecten Brede erkenning belang concept (sinds Ottawa-charter !!) Concept dwingt om –doelgroep als uitgangspunt te nemen –verantwoordelijkheid bij de mensen te laten –samen met de doelgroep te werken In Nederlandse GB-praktijk lippendienst aan empowerment Wel intentie, maar in de praktijk lastig Aandachtspunt ZonMw: Gezond leven  Empowerment Kwaliteit Instrument  Toolbox meten van empowerment  Trainingsprogramma  Samenwerking NIGZ en UvH(umanistiek)

23 Gebruikte definitie empowerment is het proces waardoor mensen meer invloed verwerven over beslissingen en acties die van invloed zijn op hun gezondheid

24 Concept ‘empowerment’ Proces en uitkomst Context-afhankelijk en dynamisch Doelen op verschillende niveau’s: ►persoonlijk (►organisatie) ►community (zelf)beleving kritisch bewustzijn gedrag

25 Niveau van empowerment Empowermentdoelen Waar streeft de gezondheids­bevor­deraar samen met de doelgroep naar als het gaat om gezond leven?* Het vergroten of versterken van... Persoonlijk Zelfbeleving  Gevoel van controle  Gevoel van competentie  Ervaring van zin, betekenis  Positief gevoel van eigenwaarde Kritisch bewustzijn  Inzicht in eigen doelen, verlangens en behoeften met betrekking tot gezond leven  Inzicht in interpersoonlijke en maatschappelijke (machts)verhoudingen, (verinnerlijkte) beelden en opvattingen en de relatie met gezond leven  Inzicht in de eigen mogelijkheden en middelen om gezond leven doelen te verwezenlijken Gedrag Uitingen van persoonlijke empowerment, zoals:  Participatie in sociale en politieke activiteiten die bijdragen aan gezond leven (vereniging, lotgenotengroep, sportclub, politieke partij, lokale raad, adviescommissie, werkgroep)  Bewuste keuzes maken als het gaat om gezond leven  Weerbaarheid, assertiviteit (‘nee’ kunnen zeggen, opkomen voor de eigen belangen en behoeften en opvattingen over gezond leven)  Copingvaardigheden om om te gaan met moeilijke situaties en het oplossen van problemen  Veranderingen in leefstijl in overeenstemming met de eigen gezond leven doelen Community Beleving  Een gevoel van onderlinge verbondenheid in de gemeenschap en betrokkenheid bij gezond leven in die gemeenschap  Geloof van de gemeenschap in de eigen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op gezond leven in die gemeenschap Kritisch bewustzijn  Inzicht van gemeenschap in gedeelde doelen, verlangens en behoeften met betrekking tot gezond leven  Inzicht van de gemeenschap in maatschappelijke (machts)verhoudingen, beelden en opvattingen en de relatie met gezond leven  Inzicht van de gemeenschap in de eigen mogelijkheden en middelen om gezond leven doelen te verwezenlijken Gedrag Uitingen van community empowerment, bijvoorbeeld:  Participatie van de gemeenschap in politieke besluitvormingsstructuren (lokale raad, werkgroep, politieke partij, adviescommissie)  Lokaal leiderschap  Sociale steun netwerken  Samenwerkingsverbanden Ook valt te denken aan (langere termijn) doelen** als:  Aanpassingen in de fysieke omgeving  Aanpassingen in wet- en regelgeving  Aanpassingen in maatschappelijke besluitvormingsprocedures  Positieve of genuanceerde beeldvorming over de gemeenschap

26 Uitgangspunten ontwikkeling EKI Werkproces van de professional is leidend Preffi biedt kader voor werkproces EKI wil aanvulling op Preffi zijn voor empowerment aspecten in projecten structuur van Preffi verbeterinstrument voor empowerment aspecten Balans tussen top-down en bottum up

27 Randvoorwaarden voor empowerment Met doelgroep analyse maken Rol doelgroep en GB-er Welke empowermentdoelen en- technieken Uitvoer en implementaties Evalueren Thema’s voor EKI Preffi 2.0 model

28 Items Preffi 2.0

29 Keuze voor de vorm analoog aan model: Parallel-Tracking public health programming uit: Laverack,Health Promotion Practice,Building empowered communities, 2007 Programme design phase: Identification of issues, appraisal and approval stage. Empowerment track Engaging and Enabling people to take control of their lives and health Chronic Disease Prevention track 1. Programme Objectives. Improvements in the morbidity and mortality of the population. Empowerment objectives. What is the level of control and choice over health and life decisions? 2. Strategic approach. Top-down approaches employing social marketing, health education and behavioural interventions. Strategic approach. Does the programme address local issues and build capacity? Management How is the community involved in the delivery of the programme? What is the strategy for comm control? Evaluation Does the programme use participatory evaluation techniques-empowering? 3. Management. Pre-packaged and controlled by an outside agent. 4. Evaluation Epidemiological data to demonstrate objectives.

30 Participatie Zonder participatie is empowerment ondenkbaar. Het is een belangrijk component, maar ook een indicator van empowerment. Empowerment veronderstelt participatie, maar om te kunnen of willen participeren is er ook en zekere mate van empowerment nodig

31 Mate van participatie in EKI A. Op basis van participatieladder van Pretty Geen participatie Passieve participatie Participatie via informatie Participatie via consultatie Functionele participatie Interactieve participatie Zelfmobilisatie B. Representativiteit betrokkenheid leden doelgroep Zwak Matig Sterk

32 Empowerment Kwaliteit Instrument bestaat uit: Scoreformulier met 5 clusters en 23 items Document met operationalisering en normering per item Toelichting op EKI Internet-versie

33 Score-formulier Empowerment Kwaliteit Instrument EKI

34 www.gbkwaliteit.nl of www.preffi.nl

35 Digitale versie Preffi 2.0 Digital versie EKI Achtergrondinformatie Empowerment + Toolkit ‘meten aspecten van empowerment’ Achtergrondinformatie Preffi Eigen account om digitale versies van Preffi en EKI in te vullen

36 De Preffi gebruiken Ervaringen met scoren

37 Functies Preffi 2.0 (en EKI) Diagnostisch kwaliteitsinstrument Als leidraad bij het ontwikkelen van een project Om na te gaan wat goed is en beter kan Voor opstellen van verbeterplannen Beoordelingsinstrument voor projecten Als selectie instrument

38 De betrouwbaarheid van de Preffi 2.0 over het beoordelen van projecten van anderen Meerdere beoordelaars en meerdere beoordelingsperspectieven nodig Verschillende typen criteria : –feitelijke –inhoudelijke, expert-kennis veronderstellend –projectmanagement-achtige Beoordeling op basis van projectbeschrijving én gesprek met de projectleider Training nodig in Preffi gebruik: streng-soepel, omgaan met onduidelijkheden

39 Aandacht punten bij analyse Aandacht voor persoon en omgeving Integrale benadering Equity-check Spreiding van het probleem Positioneren project in doelenboom Gebruik juiste theorie

40

41 De stappen van een strategie ( Doel, doelgroep, Interventie combinatie ) Uitgaande van beoogde resultaat (doel) Analyseren welke variabelen veranderd moeten worden (subdoelen) welke mensen daarbij betrokken moeten worden (doelgroep) via welke veranderingsprocessen de beoogde wijzigingen bereikt moeten worden ieder veranderingsproces wordt opgesplitst in activiteiten of taken, de kleinste bouwstenen van een project.

42 Strategie

43 Verklaringsmodellen  Specifiek  Algemeen

44 ASE-model (1987) Externe variabelen GedragIntentie Eigen effectiviteit Sociale invloed Attitude Vaardigheden Barrières

45 Stressmodel van Caplan (1963) Vooral in GGZ-sector

46 Interventiemodellen  Algemeen  Helpen om doelgroepen te segmenteren

47 Preventie-mix Voorlichting, educatie Voorzieningen Regelgeving, wetten Ethische en politieke overwegingen !!

48 Segmentatie van de doelgroep Op de diffusie-curve van Rogers Naar motivatie-stadium Naar willen/kunnen

49 Voorlichtingsmodel Kok/McGuire (1985) Aandacht Begrip Attitudeverandering Intentieverandering Gedragsverandering Gedragsbehoud Selectiviteit B egrijpelijkheid Voor- en nadelen Subjectieve normen en effectiviteits verwachting Onvoorziene barrières vaardigheden Effect feedback

50 Stages of Change-model van Prochaska en DiClemente Tussentijdse uitgang Permanente uitgang ConsolidatieTerugval BeslissingOverpeinzing Actieve verandering Voorbeschouwing

51 Adoptiecurve van Rogers laggards late majority innovators early majority early adopters mate van adoptie tijd 100 % 75 % 50 % 25 %

52 Verspreiding van informatie

53 Typen doelgroepen en aanpak Willen Kunnen + - + A: Kan en wil Kennis versterken Adviseur C: Kan wel, maar wil niet Verleiden, stimuleren Overtuiger - B: Wil wel, kan niet Leren, begeleiden Coach D: Kan niet en wil niet Bemoeien, corrigeren Opdrachtgever

54 Interventie-keuzes

55 Overwegingen om tot interventie te komen Doel, Doelgroep, Interventie combinatie Keuze in aspecten van de preventie-mix Keuze in te veranderen determinant Stem interventie af op doelgroep Stem interventie af op doel

56 Tips voor de interventie-keuze (1) Doelen die men wil realiseren Welke interventie past bij het doel Leer van anderen Gebruik reviews/kennissyntheses Haalbare interventies gezien de randvoorwaarden/situatie Indien noodzakelijk: verander de doelen of pas deze aan

57 Tips voor de interventie-keuze (2) Kies de juiste intensiteit voor je interventie Interventie is deel van een mix aan interventies om verschillende determinanten te beïnvloeden Gebruik effectieve elementen En…. Kies een interventie die bij je past

58 Koppeling doelen en interventies Kennis: –Lezing en andere kennisoverdrachtvormen –Demonstraties –Geschreven en audiovisueel materiaal/internet Houding –Mening vormen –Inzetten van rolmodellen –Discussiegroepen –Brainstormen –Overtuigende leer strategieën Vaardigheden: –Oefenen –Blootstelling (exposure: statements ondertekenen) –Case studie, rollenspel

59 Koppeling doelgroep en interventies(1) Rogers Innovators, vroege adopters: –Massa-mediale voorlichting Vroege en late meerderheid: –Interpersoonlijke communicatie Achterblijvers/laggards: –Intensieve vormen van persoonlijke communicatie

60 Koppeling doelgroep en interventies(2) Prochaska en DiClemente Voorbeschouwing : Bewustmakende voorlichting Overpeinzing:Voor- en nadelen Paradoxale benadering Verandering:Vaardigheden trainen Sociale steun Eigen effectiviteit Consolidatie:Feedback Terugval preventie strategieen

61 Implementatie-modellen

62 ‘Implementatie’ Initiator Intermediair Doelgroep

63 Cascademodel Initiator Intermediair Doelgroep Bedoeld programma Geïmplemen- teerd programma Gerealiseerd programma 3 1 2 56 4 Macro niveau Micro niveau Meso niveau

64 Vergelijking empowerment en implementeren Implementatie voordeel intermediair intm. verantwoordelijk realiseren ownership GB’er faciliteert –bekend maken –overtuigen –ondersteunen –structuren monitoren om te leren Empowerment kracht doelgroep doelgroep centraal participeren doelgroep alle fasen GB’er faciliteert –kennis verspreiden –verleiden, stimuleren –leren, begeleiden –bemoeien, corrigeren monitoren verbetermogelijkheden

65 Professionele grondhouding

66 Typen doelgroepen en aanpak Willen Kunnen + - + A: Kan en wil Kennis versterken Adviseur C: Kan wel, maar wil niet Verleiden, stimuleren Overtuiger - B: Wil wel, kan niet Leren, begeleiden Coach D: Kan niet en wil niet Bemoeien, corrigeren Opdrachtgever

67 Professionele mentaliteiten tot 1960/65Er boven op tot 1980/85Er naast tot 2002Er vandaan na 2002Er op af Uit : Jos van der Lans, (2007) De leefwereld als spreekkamer

68 NIEUWE FASE: ER OP AF! tot 1960/65ER BOVEN OP vertrouwen verplicht - gezag tot 1980/85ER NAAST vertrouwen vanzelfsprekend - identificatie tot 2002ER VANDAAN vertrouwen verondersteld - vraaggericht na 2002ER OP AF vertrouwen verwerven - empowerment Uit : Jos van der Lans, (2007) De leefwereld als spreekkamer


Download ppt "Cursus Preffi 2.0 en EKI GGD West Brabant 26 augustus 2008 Dr. Gerard Molleman Manager NIGZ Centrum Kennis en Kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google