De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projecten in de onderbouw Geert van den Berg, auteur buiteNLand en Maarten Boddaert, uitgever buiteNLand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projecten in de onderbouw Geert van den Berg, auteur buiteNLand en Maarten Boddaert, uitgever buiteNLand."— Transcript van de presentatie:

1

2 Projecten in de onderbouw Geert van den Berg, auteur buiteNLand en Maarten Boddaert, uitgever buiteNLand

3 Projecten in de onderbouw
Overzicht projecten in leerjaar 1 t/m 3 Waarom projecten in buiteNLand Opzet van de projecten in buiteNLand Differentiatiemogelijkheden Project eigen omgeving eind 2e klas Vakoverstijgende projecten

4 Overzicht projecten in de delen 1 t/m 3
Deel 1: Hoofdstuk 3 Europa, verschillen Hoofdstuk 6 Toerisme Deel 2: Hoofdstuk 3 Europa, overeenkomsten Hoofdstuk 6 Eigen omgeving Deel 3: Hoofdstuk 1 Noord – Zuid. 2/3 inhoud, 1/3 project Hoofdstuk 3 Brandhaarden. 2/3 inhoud, 1/3 project Hoofdstuk 6 Ruimte, kiezen of delen. 1/3 inhoud en 2/3 project

5 Waarom projecten in buiteNLand
Projectonderwijs is een zinvolle manier van leren: Kennis opdoen op een andere manier Integratie van vaardigheden Verhoogt de betrokkenheid van leerlingen Projectonderwijs komt tegemoet aan de leerstijl van veel leerlingen: Leerlingen eigen keuzes kunnen maken Komt tegemoet aan doe-gerichte leerlingen Stimuleert coöperatief ingestelde leerlingen Projectonderwijs zorgt voor een afwisseling in werkvormen Het uitvoeren van een onderzoek Samenwerkend leren met andere leerlingen Werken aan een product Manier om zinvolle onderwerpen waarvoor minder ruimte is toch aan de orde te stellen

6 Opzet van de projecten in buiteNLand
Twee keer per jaar aan het eind van een ‘semester’ Start met aanbrengen van voorkennis Keuze voor een bepaald thema dat onderzocht wordt Uitwerking op basis van de stappen van onderzoek In het werkboek strak voorgestructureerd met hulpmiddelen en duidelijke eisen m.b.t. het product Onderzoeken zijn complementair, gezamenlijk vormen de uitkomsten een overzicht

7 Differentiatiemogelijkheden
Vier mogelijkheden: De projecthoofdstukken overslaan Alleen de theorie van de projecthoofdstukken doen Een projecthoofdstuk helemaal uitvoeren Beide projecthoofdstukken helemaal uitvoeren

8 Project eigen omgeving eind 2e klas
Is een afronding van de onderbouw De leerlingen onderzoeken allerlei aspecten van hun eigen omgeving Er wordt gebruik gemaakt van vrijwel alle leerstof in de eerste twee leerjaren Belangrijke begrippen komen terug, worden herhaald en worden gebruikt als kapstok voor het onderzoek

9 Vakoverstijgende projecten
Samen met geschiedenismethode columbus opgezet Online in schoolwise Voor havo/vwo Leerjaar 1: Je eigen woonplaats en Alexander de Grote Leerjaar 2: Tuvalu en het beleg van Leiden Leerjaar 3: Energie en mensenrechten

10 Projecten: van onder- tot bovenbouw Teunis Bloothoofd, auteur buiteNLand

11 Projecten: van onder- tot bovenbouw
Hoe werk ik met buiteNLand? Projecten van klein tot groot Stramien vaardigheden Projectmodel Voorbeelden Jouw wereld en Keuze stof Project Europa Project energie Project de opsteker en Lille

12 Hoe werk ik met buiteNLand?
Waar werk ik?

13 Wat wil ik met mijn vak? De leerlingen een actueel wereldbeeld bij brengen, waarbij geografische verschijnselen en processen de spil vormen. Hoe probeer en doe ik dat? Met behulp van de methode buiteNLand die als een rode draad door mijn lessen loopt. Vooral  “Jouw wereld”, “Keuze stof”  en David Leat opdrachten lenen  zich prima voor projectmatig werken.

14 Klassikaal In groepjes Projecten

15 Projecten van klein tot groot
Doel? Aardrijkskunde apart Aardrijkskunde met een of meerdere vakken Projectonderwijs

16 Ruwe opzet voor een stramien vaardighedenlijn klas 1 en 2 SGL
Kennis en Sleutelbegrippen Vaardigheden voor verwerving Vaardigheden voor verwerking Vaardigheden voor presentatie Sociale vaardigheden Inhoud thema Mediatheek Logboek Collage / Affiche Werkplan 1 en / telefoneren Werkplan Muurkrant Werkplan 2 Brainstormen 1 Samenvatten Spreekbeurt Luisteren 1 Enquête 1 Verslag Feestavond Samenwerken 1 Interview 1 Bronnenmap 1 Rollenspel Evalueren 1 Video/DVD 1 Enquête Mode show Reflecteren 1 Leren kiezen Excel 1 Tentoonstelling Samenwerken 2 Brainstormen 2 Werkstuk 1 Powerpoint Luisteren 2 Enquête 2 Bronnenmap 2 AV- presentatie Evalueren 2 Interview 2 Excel 2 Stellingenspel Conflicten Video/DVD 2 Werkstuk 2 Debat Meningen Enz.

17 Projectmodel elementen Open Gesloten keuze van in houd/thema
leerlingen leerlingen + docent samen leerlingen kiezen uit thema’s docent materiaal zoeken zelf l.l. kiezen uit gegeven voorraad ligt vast vraagstelling l.l. formuleren zelf vragen l.l. + docent gemeen- schappelijk l.l. kiezen uit vragenlijst wordt door docent bepaald leerwegen vrije keus voor de l.l. aanbeveling door docent keuze uit gegeven leer wegen docent schrijft voor samenstel­ling van groep vrije keus heterogeen homogene groepen docent stelt samen geen groepswerk vakken vakoverschrijdend 2 vakken + 2 docenten 1 vak met grens overschrijding 1 docent 1 vak 1 docent plaats en tijd afhankelijk van thema in of buiten de school/ ti jd gedeeltelijk buiten school of schooltijd in schooltijd mogelijk buiten vakuren in leslokaal beoordeling door l.l. zelfkritiek l.l. en docent samen inspraak van de l.l. docent geeft cijfer rol van de l.l. zelfst. en meebeslissend/ zelfwerkend / actief plannend en uitvoerend medebeslissend deels zelfs. werkend / actief medebeslissend / kiezend / actief en passief wisselend passief rol van de bijna geheel terugtredend / raadgevend op afroep terughoudend / coördinerend / doet voorstellen / geeft aanwijzingen sterk structurerend / geeft bindende aanwijzingen dominant alles beslissend

18 Klas 2 Thema Te construeren Sleutelbegrip met omschrijving Te construeren Subbegrippen Vaardigheden voor verwerving Vaardigheden voor verwerking Vaardigheden voor presentatie Sociale vaardigheden MEDIA EN COMMUNICATIE Audiovisuele media als infobron hanteren Media analyseren (ervaren, benoemen, kijken) Kijkverslag maken Draaiboek maken Multimediale presentatievormen Filmen Monteren Reflecteren Evalueren Werkplan opstellen MODE Tijdsbesef Mensen passen zich met hun kleding aan de tijd, de plaats en de maatschappelijke situaties aan tussen prehistorie en onze tijd Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, Renaissance, Gouden eeuw, Pruikentijd, 19de eeuw, Klimaat, Productieproces, Globalisering, Rijk en arm, Industrialisering Uitvindingen Internet Brainstorm Interview Enquete en Mediatheek Modeshow Samenwerken RELATIES Telefoneren Internet (MSN) Formuleren onderzoeksvragen in hoofd- en deelvragen Informatie uit verschillende vakgebieden integreren (ZW,ON en PO) Collage en sfeerblad maken Forum-/lagerhuis -discussie houden Argumenteren Opkomen voor je mening Nee zeggen Conflicthantering TOEKOMST/LOB Leren kiezen Sollicitatiebrief en CV schrijven Sollicitatiegesprek Bronnenmap aanleggen Excel gebruiken Ontwerpwedstrijd Discussiëren EUROPA Europese Samenwerking Politieke, samenwerking, EGKS, EEG, EU, Regionale ongelijkheid, Globalisering enz Internet Corresponderen Stappen van onderzoek Samenvatten Tentoonstelling inrichten met: Voorwerpen Muurkranten Spreekbeurt PowerPoint Samenwerken en consensus bereiken met samenwerkingsspel Werkafspraken maken Er op uit Vrije tijd Vakantie, recreatie, korte vakantie, lange vakantie, vakantiebestemmingen, zomervakantie en wintervakantie Formele brief schrijven Verslaglegging Kaarproductie Reisgids met binnenlandse en buitenlandse vakanties Maken van een webquest

19 David Leat, Jouw wereld en keuzestof

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Project Europa 29

30

31

32

33 Europees songfestival

34 Project Energie en de eivalproef

35

36 Project de Opsteker / Ieper/Lille / Kleur

37

38

39


Download ppt "Projecten in de onderbouw Geert van den Berg, auteur buiteNLand en Maarten Boddaert, uitgever buiteNLand."

Verwante presentaties


Ads door Google