De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkend leren via video-web en Second Life ICT en Onderwijs in de Humaniora Groningen Kristi Jauregi en Mabelle Hernandez Universiteit Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkend leren via video-web en Second Life ICT en Onderwijs in de Humaniora Groningen Kristi Jauregi en Mabelle Hernandez Universiteit Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkend leren via video-web en Second Life ICT en Onderwijs in de Humaniora Groningen Kristi Jauregi en Mabelle Hernandez Universiteit Utrecht

2 Kleine inventarisatie
Onderwijs vreemde talen? Integratie cross-culturele communicatie in het onderwijs? Ervaring met Adobe/Skype/MSN? Privé/werk? Ervaring met Virtuele Werelden/Second Life? Privé/werk?

3 Overzicht presentatie
Wat is NIFLAR? Ervaringen met video-webcommunicatie en Second Life: - Context - Interactietaken - Voorbeelden - Indrukken/resultaten Conclusies Discussie

4 NIFLAR Lifelong Learning Program (EC); 2009-2010 Partners:
Universiteiten: Granada en Valencia (Spanje) Coimbra (Portugal) Palacky (Olomouc, Tsjechië) Nevsky (St. Petersburg) en Novosibirsk (Rusland) Concepción in Chili Utrecht (Nederland) (coördinatie) Tell Consult (Nederland) 2 middelbare scholen (Spanje, Nederland) Doeltalen: Nederlands, Portugees, Russisch & Spaans

5

6 Context Vreemde-talenonderwijs: docent, boek en grammatica georienteerd Geen mogelijkheden voor authentieke interactie in de doeltaal ICT wordt amper gebruikt (internet, drills, wordprocessor) (ICT Impact Project 2006) Nauwelijks aandacht voor interculturele bewustzijn (Lace Project 2007) Lage motivatie (High Level Group of Final Report Multilingualism, 2007) Terwijl studenten en lln > diginatives

7 Doelen en ambities van NIFLAR
Het vreemdetalenonderwijs verrijken en innoveren (gespreksvaardigheid bij taalleerders x didactische aanpak bij docenten in opleiding) door authentieke interactie in de doeltaal tussen leerders en moedertaalsprekers (‘peers’ of docenten in opleiding) te stimuleren door middel van relevante pedagogische taken (ontworpen op maat) met nadruk op interculturele communicatie met behulp van twee innovatieve ICT omgevingen Onderzoek doen naar de meerwaarde van de integratie van ICT- omgevingen in het onderwijs.

8 FL learning in video-web communication
Logged in members Webcam image Record Chat On-line writing Shared documents 8 8

9 Virtuele Werelden: Second Life & Open Sim
Je ziet niet de echte persoon maar zijn/haar avatar: anoniem Je kunt met elkaar praten (herkent stem) Je kunt bewegen (lopen, rennen, springen, zitten, liggen, dansen en… vliegen) Je kunt je uiterlijk veranderen Je kunt verschillende omgevingen bezoeken: Virtueel Parijs, Londen, Granada, Berlijn, Holland; musea, Eerste Kamer, rechtzaal, ziekenhuis, kroegen, bioscoop…) Ideaal voor gecontextualieerde rollenspellen en games Multimodale omgeving Niet bestemd voor minderjarigen (wel Teens en OpenSim) We finished 2 hous later at our NIFLAR home, sitting around the fireplace and evaluating the first experience with the students. They all were very positive!!

10 NIFLAR verrichte taken
Leer- en pedagogische doelen bepalen (communicatief, intercultureel en didactisch) Technische implementatie (Instructie gebruik ICT / Selectie en aanschaf hardware / Testen van hardware en internetaansluitingen / project sites ontwikkelen) Interactietaken: Ontwikkelingscriteria vastleggen Aansluiten bij bestaand curriculum Taken ontwikkelen (ook door docenten in opleiding) Sessies HO met video-webcommunicatie (VWC): Nederlands, Spaans (270 studenten); Portugees, Russisch (40 studenten) Sessies HO met Second Life (Spaans: 40 studenten) Sessies VO met VWC (Spaans/Engels): Pilot (8 lln.) Follow-up (40 lln.)

11 Pedagogische taken > centraal Criteria voor voor ICC in video-web communicatie en virtuele werelden Principes voor: Communicatieve competentie in L2 verwerving (Willis, 1996; Doughty & Long, 2003; Ellis, 2003; Moonen, 2007; Long, 2009) Interculturele competentie in L2 verwerving (Byram, 1997; Müller-Jacquier, 2003) Het gebruik van VWC en VW in L2 verwerving (Jauregi & Bañados, 2008; Deutschmann, Panichi & Molka, 2009)

12 Taakkenmerken voor gespreksvaardigheid
Blootstelling aan rijk, authentiek, ‘multimodaal’ en taakrelevant taalaanbod Uitlokken van betekenisvol en passend taalgebruik Focus op (intercultureel) begrip en betekenis, aanvullende feedback op vorm Interactie bevat ‘negotiation of meaning’ Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die VWC en VW bieden

13 Taakkenmerken voor interculturele competentie
Neem begrippen en vooroordelen uit dagelijks leven als startpunt Focus op interculturele overeenkomsten en verschillen Begrip nodig van elkaars inzicht en wereldbeeld Evalueer eigen inzicht/wereldbeeld met behulp van gesprekspartner

14 Integratie project bij DIO’s -> Nederlands (VWC)
Universiteit Utrecht Deelnemers: - 32 /36 docenten in opleiding (heterogene groep: Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Duits) Integratie in cursussen (verplicht onderdeel van): Mastercursus Language Education Tijdspan (Febr. - April 2009/2010) 3 interactiesessies (1/2 hour) Palacký Universiteit Olomouc 36 / 36 Tsjechische studenten Nederlands 19 A B1 (CEFR) Nederlandse taalverwerving A2 + B1 (CEFR) 3 interactiesessies (1/2 hour)

15 NIFLAR ervaringen Nederlands (VWC)
Docenten in opleiding (UU) Introductie NIFLAR Werkgroepsessies over taken, CMC, CEFR, ICC, rol docent, motivatie Virtuele ontmoeting met PU Taken ontwikkelen (groepen) Onderzoekschema’s action research ontwikkelen Tutorial gebruik VWC omgeving Plenaire sessie 3 interactiesessies (25 min.) Presentaties, verslag onderzoek Workshop virtuele werelden Enquête + interviews Taalleerders Nederlands (PU) Introductie NIFLAR Virtuele ontmoeting UU Tutorial gebruik VWC omgeving Plenaire sessie 3 interactiesessies (25 min.) Enquête + interviews Pre-service teachers: rationale Situation at many schools: ICT barely used for writing, for closed grammar and lexical assignments; teachers not prepared enough for integrating ICT as social tools Insufficient knowledge about how to integrate Intercultural Awareness in FLL programs. NIFLAR seeks to solve these shortcomings. Fragment: Project description: (00.19 – // 1.10 – 1.14) 15

16 Taak 1: Vooroordelen/ intro (Jesse, Lotte en Justyna) Niveau A2: Werken met foto’s
Doelen: Uitwisseling van informatie over de verschillen en overeenkomsten in twee culturen wat betreft het studentenleven Uitbreiding woordenschat Negotiation of meaning Aanmoediging tot spreken Introductie leerling Hoe gaat het? Hoe oud ben je? Wat studeer je en hoe lang al? Vind je het spannend?/ben je gestrest? Introductie taak Taak introduceren door middel van een collage/plaatjes Leerling moet raden welk onderwerp Als ondersteuning gebruik maken van een woordweb. (Bier, kroeg, huis, rotzooi, vieze vaat, koken) Woorden uit woordweb bespreken. Samenvatting Wat hebben we vandaag besproken? Heb je iets nieuws geleerd? Heb je nieuwe woorden geleerd? Welke? Opdracht voor de volgende keer Een foto of plattegrond van de kamer maken. Kunnen beschrijven wat er in staat. Woordweb maken?

17 Voorbeeld interactie A2 (CEFR)
De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning: niflar.ning.com/video Fragments: 1. project description ( // )

18 Interviews DIO’s Wat heb je als DIO van het project geleerd?
Positieve ervaringen DIO’s De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning: niflar.ning.com/video

19 Uitkomsten NIFLAR enquête (UU en PU)
Vragen naar het leerproces van taalleerders DIO (UU) N25 Gem SD Leerders (PU) Gem. SD 38 a. Ze hebben geleerd vloeiender te praten (1 oneens … 5 eens) 4,0 0,7 3,5 0,9* 38 b. Ze kunnen met meer zelfvertrouwen praten in de doeltaal? (1 oneens … 5 eens) 4,1 0,4 38 c. Ze zijn zich bewuster geworden van culturele verschillen en overeenkomsten (1 oneens … 5 eens) 3,7 0,9 3,2 1,3 38 d. Ze hebben nieuwe woorden geleerd (1 oneens … 5 eens) 0,6 0,7* 38 e. Ze zijn correcter gaan praten (1 oneens … 5 eens) 3,0 2,6 1,7

20 Uitkomsten NIFLAR enquête (UU en PU)
Vragen naar het leerwinst DIO’s Wat heb je in dit project geleerd? DIO (UU) N25 Gem SD 60 a. Je VWC omgeving gebruiken voor taal-onderwijs doeleinden (1 oneens … 5 eens) 4,2 0,6 60 b. Je VWC gebruiken om relevante interactie processen in de doeltaal te stimuleren? (1 oneens … 5 eens) 3,9 0,8 60 c. Vertrouwd raken met het ontwikkelen van taken die ICC van taalleerders kunnen vergroten (1 oneens … 5 eens) 60 d. Bewust worden van de problemen die taalleerders ervaren als ze proberen in de doeltaal te communiceren (1 oneens … 5 eens) 3,7 60 e. Adequate onderwijsstrategieën ontwikkelen om taallerders te helpen communicatieve problemen te overwinnen (1 oneens … 5 eens) 3,5 1,1

21 Second Life -> Pilot Spaans
2 studenten Utrecht + 2 DIO’s Granada/Valencia 4 taken Evaluatie: heel positief De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning: niflar.ning.com/video

22 Second Life: Follow-up Spaans
3 onderzoeksgroepen (willekeurig ingedeeld): Experimentele groep videocommunicatie (N: 14) Experimentele groep Second Life (N:14) Controle groep (N:14) Doel: De communicatieve en interculturele groei proberen te meten. - Integratie in taalverwervingscursus 1e jaar (niveau B1 volgens het Europese Raamwerk) - Pre-tests / post tests - Pre- mid en post questionnaires - 5 interactie taken (1 per week) - Interactie formaat: 1 DiO (Universiteit van Valencia) op 2 studenten (Universiteit Utrecht) - Interviews - Februari-April 2010

23 Ervaringen follow-up Taak Vakanties: zomer of wintersport?
De video’s zijn te zien op de NIFLAR ning: niflar.ning.com/video

24 Resultaten Follow-up Spaans
Pre-questionnaire Post-questionnaire

25 Resultaten Follow-up Spaans
Pre-test Post-test

26 Resultaten Follow-up Spaans

27 Resultaten Follow-up Spaans

28 Meerwaarde van de integratie van videocommunicatie en virtuele werelden in het onderwijs
Uitdagende, motiverende en innovatieve leeromgevingen. Bieden mogelijkheden voor authentieke interactie met moedertaalsprekers in de doeltaal in diverse contexten. In de interacties ontstaan rijke taal en interculturele leermomenten. Er wordt samenwerkend geleerd De autonomie van de leerders in het leerproces wordt vergroot. Er ontstaan ervaringen van vermaak (spelenderwijs leren) en succes (voornamelijk met game-achtige taken). De authenticiteit van leerprocessen wordt gesteund door integrerende motivatie te stimuleren (positieve houding tegenover sprekers van de andere cultuur).

29 Intersubjectiviteit en sociale empathie worden bevorderd.
Meerwaarde van de integratie van videocommunicatie en virtuele werelden in het onderwijs Intersubjectiviteit en sociale empathie worden bevorderd. Doordat DIO’s theorie op de virtuele onderwijspraktijk toepassen, “experiential learning”, (ze zijn betrokken bij taak-ontwikkeling, uitvoering en evaluatie), wordt hun Bewustwording, en Reflectie/ analytisch en onderzoeksvermogen over de rol en effect van docent, leerling, taak en omgeving in het leerproces, vergroot.

30 Voorwaarden voor integratie in het onderwijs:
Steun team en leidinggevenden Infrastructuur: benodigde middelen en diensten moeten aanwezig zijn Flexibiliteit en aanpassing curricula > procesgericht, dynamisch, leerder georiënteerd, volgens geschikte pedagogische principes en door win-win situaties te scheppen. Synchronische ontmoetingen Coördinatie Organisatie Techniek Punctualiteit Geduld Communicatie Flexibiliteit Probleem oplossend Enthousiasme

31 Vragen? ? Meer over NIFLAR weten? www.niflar.eu niflar.ning.com
Hartelijk dank voor uw aandacht! Vragen?


Download ppt "Samenwerkend leren via video-web en Second Life ICT en Onderwijs in de Humaniora Groningen Kristi Jauregi en Mabelle Hernandez Universiteit Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google