De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studienamiddag “Learning Outcomes” VLIR - VLHORA STUURGROEP 04.03.2011 Conny Devolder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studienamiddag “Learning Outcomes” VLIR - VLHORA STUURGROEP 04.03.2011 Conny Devolder."— Transcript van de presentatie:

1 Studienamiddag “Learning Outcomes” VLIR - VLHORA STUURGROEP 04.03.2011 Conny Devolder

2 Programma Welkom : Marc Vandewalle (secretaris-generaal VLHORA) Pïlootproject 2010: Procesbegeleider & Panel pilootproject - Conny Devolder (VLIR – VLHORA) - Katty Elias (VUB, Communicatiewetenschappen) - Bruno Neuville (Lessius Mechelen, Communicatiemanagement) - Patrick Ampe (Hogeschool Gent, Ing. Bouwkunde) - Ronny Verhoeven (UGent, Ir. Bouwkunde) Vraag en antwoord Vervolgproject 2011: Ludo Melis en Johan Cloet (VLIR-VLHORA Stuurgroep) Vraag en antwoord

3 “Intended LO” presentatie & debat De meerwaarde van domeinspecifieke leerresultatenkaders (DLR) inschatten. De door het pilootproject gevolgde werkwijze evalueren en feedforward geven. De bedoeling en aanpak van het vervolgproject communiceren naar de instellingen toe. 19 juli 2014

4 Definitie LO (Learning Outcome) Learning Outcome: Beschrijving van wat een student verwacht wordt te kennen, te begrijpen, te doen bij het afronden van het leertraject en de wijze waarop het geleerde kan worden getoond. (Memorie van Toelichting bij het decreet op de Vlaamse Kwalificatiestructuur van 30.04.2009) 19 juli 2014

5 VLIR Wat is nieuw? Koppelen competenties aan niveaus Vlaamse Kwalificatiestructuur  Definiëren Learning Outcomes conform de indicatoren beschreven in de VKS http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?doc id=14111 Niveaudescriptorelementen VKS: 1. Kennis, 2. Vaardigheden 3. Context 4. Autonomie 5. Verantwoordelijkheid MEERWAARDE: -> Profilering t.o.v. verwante opleidingen (verticaal+horizontaal) -> Transparantie, Vergelijkbaarheid, Erkenning, Mobiliteit

6 Wat is nieuw? Consensus Vlaanderen-breed: * kern van de opleiding (prototype) * minimumeisen (“threshold” & het min. waarover de opln het eens zijn) MEERWAARDE: -> Accreditatie (“accountability”/”achievement intended LO”) DLR vervangt DSR (eigenaarschap opleiding) -> Verbeteren Leren & Instructie (“aligned teaching”) betere afstemming werkvormen – evaluatievormen – LO -> Strategische planning interne KZ & auto-regulering van het veld -> Informatie (kandidaat-)student coherentie en doelen van een kwalificatie -> Informatie werkveld congruentie LO – behoeften arbeidsmarkt 19 juli 2014

7 Wie ? Alle hogeronderwijsopleidingen tegen eind AJ 2017-18 Gevalideerd DLR tegen indienen ZER (Onderwijsdecreet XX van 9 juli 2010) Academiserende opleidingen tegen AJ 2013-14 (BVR 16 juli 2010) Onder coördinatie van VLIR & VLHORA

8 19 juli 2014 VLIR 8 Pilootprojecten 29.01.2010: infovergadering Domein “Bouw”: 1. PBA Bouw 2. PBA Vastgoed 3. AO Industriële Wetenschappen: Bouwkunde 4. AO Industriële Wetenschappen: Landmeten (MA) 5. AO Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde Domein “Communicatie”: 1. PBA Communicatiemanagement 2. BANABA Intercultureel Management (unieke opleiding) 3. AO Communicatiewetenschappen

9 19 juli 2014 VLIR 9 Fasen uitschrijven DLR (domeinspecifiek leerresultatenkader) 1. Overleg op clusterniveau (29.03.2010) Kennismaking Positionering van de eigen opleiding in het bredere domein 2. Opmaak DLR door opleiding (eind april – begin juli) 3. Afstemming DLRs verwante opleidingen (augustus) 4. Aftoetsing DLR bij stakeholders (oktober – december) 5. Vaststelling DLR door VLIR-VLHORA Stuurgroep (10.01.2011) 6. Validering DLR door NVAO -> Ingeschaalde onderwijskwalificatie

10 Output : DLR van de opleiding Kenmerken DLR 1. Specifiek 2. Samenhangend 3. Globaal 4. Generiek 5. Prototypisch 6. Toetsbaar 7. Distinctief 8. Evolutief en duurzaam 9. Gerelateerd aan de Vlaamse Kwalificatiestructuur 10. Een basis voor internationale vergelijking Zie voorbeeldcatalogus 19 juli 2014

11 Opmaak DLR door opleiding Procesbegeleider: voorstel-DLR Taakgroep : één afgevaardigde per instelling Gezamenlijk opgesteld DLR -> GEDRAGEN DLR Academische opleiding: 2 DLRs (BA & MA)

12 Afstemming DLRs verwante opleidingen Overleggroep = afgevaardigden van de taakgroepen -> DISTINCTIEF DLR 1. Is het onderscheid tussen de verschillende opleidingen duidelijk geformuleerd? 2. Zijn de leerresultaten van de BA en MA van een duidelijk verschillend niveau? 19 juli 2014

13 Consensus binnen taakgroep en overleggroep Reflectie panel

14 Aftoetsing DLR bij stakeholders - Domeindeskundigen uit de discipline - Werkveld of beroepsorganisaties - (oud) Studenten ! Omvat een internationale benchmarking Schriftelijke bevraging of focusgroep -> DLR BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN & NORMEN 1. Zijn de leerresultaten duidelijk geformuleerd? 2. Wat zijn uw verwachtingen t.a.v. de opleiding en komen de leerresultaten hieraan tegemoet? 3. Voldoen de afgestudeerden aan de leerresultaten die vooropgesteld worden door de opleiding? 4. Voldoen de leerresultaten aan de (internationaal) wetenschappelijke verwachtingen? 19 juli 2014

15 Feedback stakeholders Reflectie panel

16 Zinvolheid van het uitgeschreven DLR Reflectie panel

17 Timing opstart en doorlooptijd Reflectie panel

18 Procesbegeleider Conny Devolder VLIR - VLHORA Ravensteingalerij 27 1000 Brussel conny.devolder@vlir.be Tel. 02/211.10.08


Download ppt "Studienamiddag “Learning Outcomes” VLIR - VLHORA STUURGROEP 04.03.2011 Conny Devolder."

Verwante presentaties


Ads door Google