De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studienamiddag “Learning Outcomes”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studienamiddag “Learning Outcomes”"— Transcript van de presentatie:

1 Studienamiddag “Learning Outcomes”
VLIR - VLHORA STUURGROEP Conny Devolder

2 Programma Welkom : Marc Vandewalle (secretaris-generaal VLHORA)
Pïlootproject 2010: Procesbegeleider & Panel pilootproject Conny Devolder (VLIR – VLHORA) Katty Elias (VUB, Communicatiewetenschappen) Bruno Neuville (Lessius Mechelen, Communicatiemanagement) Patrick Ampe (Hogeschool Gent, Ing. Bouwkunde) Ronny Verhoeven (UGent, Ir. Bouwkunde) Vraag en antwoord Vervolgproject 2011: Ludo Melis en Johan Cloet (VLIR-VLHORA Stuurgroep)

3 “Intended LO” presentatie & debat
De meerwaarde van domeinspecifieke leerresultatenkaders (DLR) inschatten. De door het pilootproject gevolgde werkwijze evalueren en feedforward geven. De bedoeling en aanpak van het vervolgproject communiceren naar de instellingen toe. 4 april 2017

4 Definitie LO (Learning Outcome)
Learning Outcome: Beschrijving van wat een student verwacht wordt te kennen, te begrijpen, te doen bij het afronden van het leertraject en de wijze waarop het geleerde kan worden getoond. (Memorie van Toelichting bij het decreet op de Vlaamse Kwalificatiestructuur van ) 4 april 2017

5 Wat is nieuw? Koppelen competenties aan niveaus Vlaamse Kwalificatiestructuur Definiëren Learning Outcomes conform de indicatoren beschreven in de VKS Niveaudescriptorelementen VKS: Kennis, Vaardigheden Context Autonomie Verantwoordelijkheid MEERWAARDE: -> Profilering t.o.v. verwante opleidingen (verticaal+horizontaal) -> Transparantie, Vergelijkbaarheid, Erkenning, Mobiliteit 4 april 2017 VLIR

6 Wat is nieuw? Consensus Vlaanderen-breed: * kern van de opleiding (prototype) * minimumeisen (“threshold” & het min. waarover de opln het eens zijn) MEERWAARDE: -> Accreditatie (“accountability”/”achievement intended LO”) DLR vervangt DSR (eigenaarschap opleiding) -> Verbeteren Leren & Instructie (“aligned teaching”) betere afstemming werkvormen – evaluatievormen – LO -> Strategische planning interne KZ & auto-regulering van het veld -> Informatie (kandidaat-)student coherentie en doelen van een kwalificatie -> Informatie werkveld congruentie LO – behoeften arbeidsmarkt 4 april 2017

7 Wie ? Alle hogeronderwijsopleidingen tegen eind AJ 2017-18
Gevalideerd DLR tegen indienen ZER (Onderwijsdecreet XX van 9 juli 2010) Academiserende opleidingen tegen AJ (BVR 16 juli 2010) Onder coördinatie van VLIR & VLHORA

8 Pilootprojecten 29.01.2010: infovergadering Domein “Bouw”: PBA Bouw
PBA Vastgoed AO Industriële Wetenschappen: Bouwkunde AO Industriële Wetenschappen: Landmeten (MA) AO Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde Domein “Communicatie”: PBA Communicatiemanagement BANABA Intercultureel Management (unieke opleiding) AO Communicatiewetenschappen 4 april 2017 VLIR

9 Fasen uitschrijven DLR (domeinspecifiek leerresultatenkader)
1. Overleg op clusterniveau ( ) Kennismaking Positionering van de eigen opleiding in het bredere domein 2. Opmaak DLR door opleiding (eind april – begin juli) 3. Afstemming DLRs verwante opleidingen (augustus) 4. Aftoetsing DLR bij stakeholders (oktober – december) 5. Vaststelling DLR door VLIR-VLHORA Stuurgroep ( ) 6. Validering DLR door NVAO -> Ingeschaalde onderwijskwalificatie 4 april 2017 VLIR

10 Output : DLR van de opleiding
Kenmerken DLR Specifiek Samenhangend Globaal Generiek Prototypisch Toetsbaar Distinctief Evolutief en duurzaam Gerelateerd aan de Vlaamse Kwalificatiestructuur Een basis voor internationale vergelijking Zie voorbeeldcatalogus 4 april 2017

11 Opmaak DLR door opleiding
Procesbegeleider: voorstel-DLR Taakgroep : één afgevaardigde per instelling Gezamenlijk opgesteld DLR -> GEDRAGEN DLR Academische opleiding: 2 DLRs (BA & MA)

12 Afstemming DLRs verwante opleidingen
Overleggroep = afgevaardigden van de taakgroepen -> DISTINCTIEF DLR Is het onderscheid tussen de verschillende opleidingen duidelijk geformuleerd? Zijn de leerresultaten van de BA en MA van een duidelijk verschillend niveau? 4 april 2017

13 Consensus binnen taakgroep en overleggroep
Reflectie panel

14 Aftoetsing DLR bij stakeholders
- Domeindeskundigen uit de discipline - Werkveld of beroepsorganisaties - (oud) Studenten ! Omvat een internationale benchmarking Schriftelijke bevraging of focusgroep -> DLR BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN & NORMEN Zijn de leerresultaten duidelijk geformuleerd? Wat zijn uw verwachtingen t.a.v. de opleiding en komen de leerresultaten hieraan tegemoet? Voldoen de afgestudeerden aan de leerresultaten die vooropgesteld worden door de opleiding? Voldoen de leerresultaten aan de (internationaal) wetenschappelijke verwachtingen? 4 april 2017

15 Feedback stakeholders
Reflectie panel

16 Zinvolheid van het uitgeschreven DLR
Reflectie panel

17 Timing opstart en doorlooptijd
Reflectie panel

18 Procesbegeleider Conny Devolder VLIR - VLHORA Ravensteingalerij 27
1000 Brussel Tel. 02/


Download ppt "Studienamiddag “Learning Outcomes”"

Verwante presentaties


Ads door Google