De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Determinanten van types ICT-gebruik in de lagere school in Vlaanderen Prof. dr. Martin Valcke Jo Tondeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Determinanten van types ICT-gebruik in de lagere school in Vlaanderen Prof. dr. Martin Valcke Jo Tondeur."— Transcript van de presentatie:

1 1 Determinanten van types ICT-gebruik in de lagere school in Vlaanderen Prof. dr. Martin Valcke http://allserv.ugent.be/~mvalcke/CV/CVMVA.htm Jo Tondeur Prof. Dr. Johan van Braak Heerlen November 23, 2007

2 2 Structuur Setting the scene –Wat bepaalt de leer- en instructiesituatie? –De gelaagdheid van het model –De Vlaamse situatie: dominant mesoniveau Leerkrachtvariabelen en ICT-gebruik Heeft schoolbeleid een invloed naast persoonlijke variabelen? Welke types educational computergebruik? Types ICT gebruik en lkr. beliefs? Naar een complexe toetsing: ICT-gebruik, schoolniveau en lkr.niveau? Conclusies

3 Setting the scene 3

4 Wat bepaalt de leer- en instructiesituatie? 4 Media: ICT-gebruik

5 5 Micro- niveau Meso- niveau Macro- niveau

6 De Vlaamse situatie 6

7 Schoolautonomie Macroniveau: –Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap –Bepaalt Eindtermen van onderwijs –Speciale onderwerpen: bijv. ICT GOK: Gelijke Onderwijskansen voor risicoleerlingen International performance indicator studies (PISA, TIMSS) … 7

8 Schoolautonomie Mesoniveau: Schoolniveau –Volledige autonomie –Moeten wel bewijzen Eindtermen te bereiken –Controle elke 7 jaar –Autonomie in budget beheer –Beleidsontwikkeling ICT beleid, Professionaliseringsbeleid Toetsbeleid, Ouderparticipatie, Leerlingparticipatie Kritische rol van schoolleider 8

9 Indicatoren ICT-gebruik Vlaanderen: –vooral mesoniveau en microniveau –Macroniveau kaderstellend –Centrale invloed van persoonlijke en pedagogische (instructieverantwoordelijke) en organisatiefactoren (schoolniveau) Model Veenstra (1999) 9

10 ICT-gebruik Centrale afhankelijke variabele 10 ICT-gebruik Mesoniveau: Factoren op schoolniveau Microniveau: Factoren in instructieverantwoordelijke

11 Determinanten ICT-gebruik 1 Onderzoek 1 349 vrouwelijke en 119 mannelijke leerkrachten 60 scholen, min. 1 lkr. per klasniveau Resultaat: Ondersteunend gebruik en klasgebruik 11

12 Persoonlijke determinanten Gebruikte schalen: –Attitudes t.o.v. ICT –Attitudes t.o.v. computergebruik in de klas –Geneigdheid tot innovatie Schalenstructuur bevestigd in factoranalyse Achtergrondkarakteristieken: –Geslacht, leeftijd, computerervaring, … 12

13 13 Ondersteunend gebruik (53%)

14 14 Klasgebruik ICT (21%)

15 Mesoniveau? Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2007). Curricula and the use of ICT in education: Two worlds apart? British Journal of Educational Technology, 38, 962-975. Ambities macroniveau praktijk Onderzoek 2 Invloed van een ICT-schoolbeleid? 574 lkr. en 60 schoolleiders 15

16 16

17 Invloed op ICT-gebruik Invloed op klasgebruik 17

18 Resultaten Slechts 22% scholen: ICT-beleid ICT formeel onderdeel curriculum (nu wel) Beleid niet geëvalueerd Grote vraag naar educational support op schoolniveau Lkr. Professionalisering struikelblok 18

19 Resultaten Zowel school- als leerkrachtvariabelen beïnvloeden klasgebruik ICT Invloed beleid enkel in de mate en de manier waarop het beleid gepercipieerd wordt door de leerkrachten 19

20 Naar een betere typologie van ICT-gebruik Onderzoek 3 Veel typologieën te grof, technisch ingevuld Nood aan een “educational typology” Bevraging 352 lkr. (klas 1-6) OP basis van rijke inventaris: 3 types afgelijnd (exploratieve en confirmatorische factoranalyse) 20

21 21

22 22

23 Types in klas 1-6 23

24 Educational beliefs en ICT-gebruik Educational beliefs in lkr.onderzoek Onderzoek 3 70 scholen 574 lkr. Instrument educational beliefs Wooley et al, 2004 –Traditional versus constructvist teaching –Men kan beide beliefs aanhangen!! 24

25 Educational beliefs en ICT-gebruik Clusteranalyse van beliefs 25

26 Invloed beliefs of ICT-gebruik 26

27 Naar een complexe toetsing van determinanten voor ICT-gebruik Onderzoek 4 Nieuwe schaal ICT-gebruik Alle variabelen op lkr. en schoolniveau als predictors in model 27

28 28

29 Resultaten Multiniveau toetsing verschillende determinanten op types ICT-gebruik 29

30 30 Geen volgorde effect van inputsequentie variabelen!!

31 Let op!! Types computergebruik: conservatief Mesoniveau gemeten via lkr. perceptie 31

32 Conclusies Complexe toetsing noodzakelijk Zowel leerkracht- als schoolvariabelen spelen een rol Tecaher beliefs, attitudes, … sterke rol vooral “constructivistisch belief” Perceptie van lkr. grote rol op schoolniveau 32

33 Meér lezen? van Braak, J., Tondeur, J., & Valcke, M. (2004). Explaining different types of computer use among primary school teachers. European Journal of Psychology of Education 14, 407-422. Tondeur, J., Valcke, M., & van Braak, J. (2005). ICT-competenties in het lager onderwijs: een nieuwe fase van ICT-integratie. ICT en onderwijsvernieuwing, 9, 15-34. Valcke, M., Rots, I., Verbeke, M. & Van Braak, J. (2007). ICT teacher education: Evaluation of the curriculum and training approach in Flanders. Teaching and Teacher Education. 23, 795–808 Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2007). Curricula and the use of ICT in education: Two worlds apart? British Journal of Educational Technology, 38, 962-975. Tondeur, J., van Braak, J., & Valcke, M. (2007). Towards a typology of computer use inprimary education. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 197-206. Tondeur, J., van Keer, H., van Braak, J. & Valcke, M. (in press). ICT integration in the classroom: Challenging the potential of a school policy. Computers & Education. 33

34 34 Determinanten van types ICT-gebruik in de lagere school in Vlaanderen Prof. dr. Martin Valcke http://allserv.ugent.be/~mvalcke/CV/CVMVA.htm Jo Tondeur Prof. Dr. Johan van Braak Heerlen November 23, 2007


Download ppt "1 Determinanten van types ICT-gebruik in de lagere school in Vlaanderen Prof. dr. Martin Valcke Jo Tondeur."

Verwante presentaties


Ads door Google