De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Empatec en Empaselect Hoofdvestiging Sneek, 17 gemeenten Stand 22-06-2009 SW:1063 SW:1063 Detacheringen SW: 152 Detacheringen SW: 152 BW: 127 BW: 127 Ambtelijk:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Empatec en Empaselect Hoofdvestiging Sneek, 17 gemeenten Stand 22-06-2009 SW:1063 SW:1063 Detacheringen SW: 152 Detacheringen SW: 152 BW: 127 BW: 127 Ambtelijk:"— Transcript van de presentatie:

1 Empatec en Empaselect Hoofdvestiging Sneek, 17 gemeenten Stand 22-06-2009 SW:1063 SW:1063 Detacheringen SW: 152 Detacheringen SW: 152 BW: 127 BW: 127 Ambtelijk: 91 Ambtelijk: 91 Staf/kader NV: 17 Staf/kader NV: 17 BV Empaselect staf : 8 BV Empaselect staf : 8 Voortrajecten: 88 Voortrajecten: 88 WIW: 43 WIW: 43 Trajecten onbetaald: 277 Trajecten onbetaald: 277 Totaal: 1866 Totaal: 1866

2 Directeur/ bestuurder Directeur arbeids- ontwikkeling Hoofd P&O Empaselect Directeur bedrijven Bedrijfsleider grafisch 3 Bedrijfsleiders Industrie 5 Bedrijfsleiders Civiel Cultuur Kwekerij Directeur Financieel economische zaken Hoofd FEZ

3 Strategisch beleid 2012/2013 Empatec en Empaselect Mens- arbeidsontwikkeling centraal Mens- arbeidsontwikkeling centraal Empaselect test, traint en begeleidt mensen naar zo regulier mogelijk werk, i.s.m. Empatec Empaselect test, traint en begeleidt mensen naar zo regulier mogelijk werk, i.s.m. Empatec Vergroten sociaal functioneren (nieuw) Vergroten sociaal functioneren (nieuw) Empatec: 50 % uitstroom in 2012 zo regulier mogelijk via BW/Detacheren Empatec: 50 % uitstroom in 2012 zo regulier mogelijk via BW/Detacheren 700 mensen in reguliere werkomgeving700 mensen in reguliere werkomgeving 700 medewerkers in werkbedrijf700 medewerkers in werkbedrijf 200 interne leer-werkplekken200 interne leer-werkplekken In stand houden vakafdelingen t.b.v. leer-werkplekken aansluitend op arbeidsmarkt (discussie werksoorten) In stand houden vakafdelingen t.b.v. leer-werkplekken aansluitend op arbeidsmarkt (discussie werksoorten) Andere doelgroepen op leer-werkplekken die openvallen: Andere doelgroepen op leer-werkplekken die openvallen: nieuw = instroom afspraken

4 Strategisch beleid (vervolg) I.s.m. ketenpartners initiëren en organiseren van projecten ter versterking maatschappelijke betrokkenheid I.s.m. ketenpartners initiëren en organiseren van projecten ter versterking maatschappelijke betrokkenheid Alle bedrijven in zijn totaliteit financieel gezond Alle bedrijven in zijn totaliteit financieel gezond Empatec en Empaselect: communicerende vaten Empatec en Empaselect: communicerende vaten Duidelijker positioneren van Empatec en Empaselect als professionele mens- arbeidsontwikkelbedrijven in de regionalere-integratiemarkt Duidelijker positioneren van Empatec en Empaselect als professionele mens- arbeidsontwikkelbedrijven in de regionalere-integratiemarkt Betrouwbare partner voor gemeenten / UWV / CWI voor mensen aan onderzijde van de arbeidsmarkt ev. in samenwerking met andere partijen Betrouwbare partner voor gemeenten / UWV / CWI voor mensen aan onderzijde van de arbeidsmarkt ev. in samenwerking met andere partijen Uitvoering volledig traject: Uitvoering volledig traject: Intake – diagnose – arbeidsintegratie – bemiddeling naar regulier werk: Doelgroep loonwaarde 20 – 100% (com de Vries)Intake – diagnose – arbeidsintegratie – bemiddeling naar regulier werk: Doelgroep loonwaarde 20 – 100% (com de Vries) t/m MBO niveau t/m MBO niveau

5 September: strategisch beleid September: strategisch beleid Empatec en Empaselect: samen het mens-ontwikkelbedrijf Empatec en Empaselect: samen het mens-ontwikkelbedrijf Verdiepingsslag Verdiepingsslag

6 3 Beleidsinstrumenten ISO ISO IOP IOP Managementontwikkeling Managementontwikkeling

7 Beleidsinstrumenten: ISO Kwaliteitsmanagementsysteem: voortdurend verbeteren van kwaliteit van producten, diensten en processen d.m.v. plan do check act cyclus Kwaliteitsmanagementsysteem: voortdurend verbeteren van kwaliteit van producten, diensten en processen d.m.v. plan do check act cyclus Vanuit doe cultuur: meer gestructureerd werken m.b.v. jaarplannen (beleidscyclus en actuele thema’s) Vanuit doe cultuur: meer gestructureerd werken m.b.v. jaarplannen (beleidscyclus en actuele thema’s) Beleidscyclus: Beleidscyclus:  jaarlijks actualiseren beleid  bedrijfsplan  werkplan  personeelsplanning  IOP’s  scholingsplan Werken met stuurcijfers: doelen stellen, uitvoeren, analyseren resultaten, (bij)sturen Werken met stuurcijfers: doelen stellen, uitvoeren, analyseren resultaten, (bij)sturen

8 Beleidsinstrument : IOP’s IOP: trajectmatig en planmatig werken IOP: trajectmatig en planmatig werken Ondersteunt LG in trajectmatig werken aan arbeidsontwikkeling Ondersteunt LG in trajectmatig werken aan arbeidsontwikkeling IOP doelen zijn afgeleid van beleids- en bedrijfsplan en zijn de basis voor opleidingsplannen IOP doelen zijn afgeleid van beleids- en bedrijfsplan en zijn de basis voor opleidingsplannen

9 Beleidsinstrument: managementontwikkeling Een continu proces van organisatie – en managementontwikkeling (MOT / CMP / LEF!). Gestart vanuit gezamenlijkheid en vertrouwen. De leertrajecten zijn gericht op de ontwikkeling van de competenties van ondernemer, coach en organisator en zijn verbonden aan de kernwaarden. De competenties: De ondernemer: de managementcyclus voor alle niveaus binnen Empatec: Besluiten, Berichten, Begeleiden, Bewaken, Bereiken.De ondernemer: de managementcyclus voor alle niveaus binnen Empatec: Besluiten, Berichten, Begeleiden, Bewaken, Bereiken. De coach: leidinggeven is niet langer meer alleen maar zeggen hoe het moet. Het gaat om het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers.De coach: leidinggeven is niet langer meer alleen maar zeggen hoe het moet. Het gaat om het begeleiden en ontwikkelen van medewerkers. De organisator: kan zijn team aansturen, is verantwoordelijk voor resultaten en kwaliteit van de samenwerking. Dit vraagt een pro- actieve houding en actiegerichte sturing, om inzicht in de rollen en processen in de organisatie / binnen het team.De organisator: kan zijn team aansturen, is verantwoordelijk voor resultaten en kwaliteit van de samenwerking. Dit vraagt een pro- actieve houding en actiegerichte sturing, om inzicht in de rollen en processen in de organisatie / binnen het team. De kernwaarden: KlantgerichtheidKlantgerichtheid OndernemerschapOndernemerschap Passie voor mensenPassie voor mensen Eigen verantwoordelijkheidEigen verantwoordelijkheid Resultaatgerichtheid (economisch en sociaal)Resultaatgerichtheid (economisch en sociaal) InnovativiteitInnovativiteit

10 Werken met de beleids- feedbackcyclus Beleidscyclus: 1. jaarlijks strategisch beleid actualiseren  2. bedrijfsplan  3. werkplan  4. personeelsplanning  5. IOP’s  6. scholingsplan Vanuit strategisch beleid stellen bedrijfsleiders (i.s.m. WL) jaarlijks bedrijfsplan op over te realiseren doelen o.a. t.a.v.: Vanuit strategisch beleid stellen bedrijfsleiders (i.s.m. WL) jaarlijks bedrijfsplan op over te realiseren doelen o.a. t.a.v.: ontwikkeling van mensenontwikkeling van mensen door- en uitstroom en productie per bedrijfdoor- en uitstroom en productie per bedrijf Werkleiders stellen werkplannen voor hun afdeling op over te realiseren doelen: Werkleiders stellen werkplannen voor hun afdeling op over te realiseren doelen: ontwikkeling van mensenontwikkeling van mensen door- en uitstroom en productie per afdeling.door- en uitstroom en productie per afdeling. Bedrijfs- en werkplannen zijn basis voor: Bedrijfs- en werkplannen zijn basis voor: de personeelsplanningde personeelsplanning IOP ’ sIOP ’ s het opleidingsplan per afdeling.het opleidingsplan per afdeling.

11 Sturen op resultaat: borgen van het proces Driegesprekken en rol van P&O Operationeel niveau: BL(vz), WL en PC (advies / ondersteuning / rapportage) – 1x p. mnd.Operationeel niveau: BL(vz), WL en PC (advies / ondersteuning / rapportage) – 1x p. mnd. Tactisch niveau: DW(vz), BL,BC (advies / ondersteuning / rapportage) – 1 x p. 6 wkn.Tactisch niveau: DW(vz), BL,BC (advies / ondersteuning / rapportage) – 1 x p. 6 wkn. Vaste onderwerpen: IOP’s, in-door-uitstroom, opleiding, ziekteverzuim, samenwerking en feedback collega’s en leidingevende, afdelingsplannen/bedrijfsplannen, ontw. eigen afdelingVaste onderwerpen: IOP’s, in-door-uitstroom, opleiding, ziekteverzuim, samenwerking en feedback collega’s en leidingevende, afdelingsplannen/bedrijfsplannen, ontw. eigen afdeling Kwartaalgesprekken: stuurcijferbespreking op Kwartaalgesprekken: stuurcijferbespreking op strategisch niveau met DW(vz), directeur FEZ en strategisch niveau met DW(vz), directeur FEZ en directeur P&O directeur P&O Bedrijfsleider maakt vooraf een analyseBedrijfsleider maakt vooraf een analyse Afspraken worden vastgelegdAfspraken worden vastgelegd

12 Sturen op resultaat: d.m.v. stuurcijfers Maandelijkse stuurcijfers per bedrijf t.o.v. budget en t.o.v. vorig jaar. Prestatie-indicatoren: 1. Commerciële activiteiten 1.Offertes 2.bedrijfsbezoeken 2. Financiële gegevens 1.Bruto opbrengst 2.materiaalkosten 3.NTW 4.Investeringen 5.kosten 3. Klanttevredenheid 1.Klachten 2.leverbetrouwbaarheid 4. Personeel verantwoording 1.Aantal medewerkers / FTE / SE 5. Personeel resultaat 1.Instroom 2.Doorstroom 3.Uitstroom 4.Verzuimpercentage 5.Gem. ziekteduur 6.Productieve en inproductuieve uren 7.Verlofuren 8.IOP’s: aantallen

13 IOP methodiek Werkleider verantwoordelijk voor arbeidsontwikkeling Werkleider verantwoordelijk voor arbeidsontwikkeling en productie Iedere medewerker (zowel SW en staf/kader) 1 IOP Iedere medewerker (zowel SW en staf/kader) 1 IOP per jaar: andere gesprekscyclus is vervallen Bedrijfsleider is verantwoordelijk voor kwalitatieve toets Bedrijfsleider is verantwoordelijk voor kwalitatieve toets Doorontwikkelde methodiek “op maat” voor Empatec Doorontwikkelde methodiek “op maat” voor Empatec Vereenvoudigde formulieren / leidraad vanwege praktische instelling leidinggevenden, moeite met SMART formuleren leerdoelen (van 12 naar 5) Vereenvoudigde formulieren / leidraad vanwege praktische instelling leidinggevenden, moeite met SMART formuleren leerdoelen (van 12 naar 5) Coaching door IOP coaches (P&O) Coaching door IOP coaches (P&O)

14 Terugblik Verschuivingen in het eerste blad van IOP Verschuivingen in het eerste blad van IOP Start:Geen vragen over uitstroom Start:Geen vragen over uitstroom 2006: Wil medewerker uitstromen 2006: Wil medewerker uitstromen 2009: Kan mw uitstromen: Indien nee, leg uit waarom niet. Wat moet er gebeuren om belemmeringen weg te nemen. 2009: Kan mw uitstromen: Indien nee, leg uit waarom niet. Wat moet er gebeuren om belemmeringen weg te nemen. Is mw gemotiveerd om uit te stromen: indien nee leg uit waarom niet: Wat moet er gebeuren Is mw gemotiveerd om uit te stromen: indien nee leg uit waarom niet: Wat moet er gebeuren

15 Opleiding en arbeidsontwikkeling Opleiding en arbeidsontwikkeling In 2008: nieuw opleidingsbeleid Zonder IOP geen opleiding. Sinds 2009: Peildatum september Zonder IOP geen opleiding. Sinds 2009: Peildatum september IOP’s zijn afgeleid van de bedrijfsdoelen IOP’s zijn afgeleid van de bedrijfsdoelen Uitgangspunt is de vraag van de medewerker en de leidinggevende Uitgangspunt is de vraag van de medewerker en de leidinggevende Zoveel mogelijk in een BBL structuur gegoten: Zoveel mogelijk in een BBL structuur gegoten: de geboden stof wordt gedurende langere tijd aangebodende geboden stof wordt gedurende langere tijd aangeboden opdoen van praktische kennisopdoen van praktische kennis verbetering van de sociale vaardighedenverbetering van de sociale vaardigheden Lessen zoveel mogelijk binnen Empatec. Nauw contact tussen de leidinggevenden en de docenten op basis van leervraag en rapportage Lessen zoveel mogelijk binnen Empatec. Nauw contact tussen de leidinggevenden en de docenten op basis van leervraag en rapportage

16 Meten van ontwikkeling Wat wil je meten? Wat wil je meten? Hoe meet je de ontwikkeling? Hoe meet je de ontwikkeling?

17 Arbeidsontwikkeling = het ontwikkelen van vakbekwaamheid, werknemersvaardigheden, motivatie en het sociale functioneren zodat mensen hun arbeidsmogelijkheden realistisch kunnen inschatten en volledig kunnen benutten Arbeidsontwikkeling

18 Meten van ontwikkeling Prestatie-indicatoren arbeidsontwikkeling / intern: aantal gemaakte IOP’s per afdeling (M-map trajectdoel/ stuurcijfers) aantal gemaakte IOP’s per afdeling (M-map trajectdoel/ stuurcijfers) aantal mensen dat doorstroomt naar andere afdeling / ander werk (meetbaar vanuit DBS, maar onzuiver) aantal mensen dat doorstroomt naar andere afdeling / ander werk (meetbaar vanuit DBS, maar onzuiver) aantal mensen dat uitstroomt via deta of BW (DBS) aantal mensen dat uitstroomt via deta of BW (DBS) aantal mensen dat een opleiding volgt / kwalificatie haalt (DBS) aantal mensen dat een opleiding volgt / kwalificatie haalt (DBS) aantal mensen dat de volgende trede op de werkladder bereikt (M-map, moeilijk meetbaar) aantal mensen dat de volgende trede op de werkladder bereikt (M-map, moeilijk meetbaar) Ziekteverzuim (Humannet verzuimmangementsysteem) Ziekteverzuim (Humannet verzuimmangementsysteem)

19 Meten van ontwikkeling Aansluiting arbeidsontwikkeling en Arbeidsmarkt Hoe sluiten de werksoorten/leerwerktrajectn aan op de vraag van de regionale arbeidsmarkt? (financieel – uitstroomkansen – passend voor doelgroep) Hoe sluiten de werksoorten/leerwerktrajectn aan op de vraag van de regionale arbeidsmarkt? (financieel – uitstroomkansen – passend voor doelgroep)  WL gaat na uitplaatsing op bezoek bij werknemer met jobcoach  WL gaat na uitplaatsing op bezoek bij werknemer met jobcoach Hoe is het (in)zicht op de vraag vanuit de arbeidsmarkt van werk- en bedrijfsleiding en directie? Hoe is het (in)zicht op de vraag vanuit de arbeidsmarkt van werk- en bedrijfsleiding en directie?

20 Plaatsing & ontwikkeling van medewerkers / cliënten Proces, taken en verantwoordelijkheden: -zie stroomdiagram-

21

22 Uitgangspunten minimumloon In start IOP eindtijd traject opnemen In start IOP eindtijd traject opnemen Bij jaarlijkse evaluatie bepalen of iemand voldoet aan functie eisen: functieloon Bij jaarlijkse evaluatie bepalen of iemand voldoet aan functie eisen: functieloon Voortraject telt mee voor periode van 5 jaar. Voortraject telt mee voor periode van 5 jaar.

23 Problemen in de praktijk Onvoldoende vertrouwen/geloof Onvoldoende vertrouwen/geloof Verplichting Verplichting IOP: ontwikkeling moet van medewerker zelf zijn IOP: ontwikkeling moet van medewerker zelf zijn Discipline Discipline Traject matig kunnen werken Traject matig kunnen werken Kwaliteit en kwantiteit Kwaliteit en kwantiteit Wie is de klant Wie is de klant Minder geschikt voor staf/kader Minder geschikt voor staf/kader Smart Smart

24 Management ontwikkeltraject LEF was succesvol LEF was succesvol Empatec pakt vervolg zelf op Empatec pakt vervolg zelf op Individuele trajecten staf/kader– 0 meting Individuele trajecten staf/kader– 0 meting Ideale organisatie – huidige organisatie Ideale organisatie – huidige organisatie Effect van verschillende scenario’s Effect van verschillende scenario’s

25 Aantallen en resultaten

26 IOP’s 2008 aantallen In 2008 zijn in totaal 710 Individuele Ontwikkelplannen gemaakt. IOP doelen(op basis van de werkladder): A reguliere baan 0 A reguliere baan 0 B reguliere baan via BW 36 B reguliere baan via BW 36 C extern individuele deta99 C extern individuele deta99 D extern groepsdeta56 D extern groepsdeta56 E-1 interne doorstroom andere afdeling43 E-1 interne doorstroom andere afdeling43 E-2 interne doorstroom eigen afdeling26 E-2 interne doorstroom eigen afdeling26 E-3 blijver in huidige functie 443 E-3 blijver in huidige functie 443 G ondergrens dagbesteding 7 G ondergrens dagbesteding 7

27 IOP’s Resultaat BW: 30 geplaatst vanaf de wachtlijst BW: 30 geplaatst vanaf de wachtlijst BW: 7 vanuit het werkbedrijf BW: 7 vanuit het werkbedrijf BW: 32 mensen zijn (tijdelijk) teruggekomen, hetzij op WL, hetzij in werkbedrijf BW: 32 mensen zijn (tijdelijk) teruggekomen, hetzij op WL, hetzij in werkbedrijf Deta: 152 Deta: 152 Flexibiliteit: grote interne en externe flexibiliteit: vanuit industrie naar groenbedrijven en kwekerij, vanuit kwekerij naar glastuinbouw (deta). In wintertijd vanuit groen naar industrie en kwekerijen. Flexibiliteit: grote interne en externe flexibiliteit: vanuit industrie naar groenbedrijven en kwekerij, vanuit kwekerij naar glastuinbouw (deta). In wintertijd vanuit groen naar industrie en kwekerijen. Opleidingen: zo’n 450 SW medewerkers hebben op basis van hun IOP een opleiding gevolgd Opleidingen: zo’n 450 SW medewerkers hebben op basis van hun IOP een opleiding gevolgd

28 Trajecten Empaselect 2008 Leerwerkhuis 17 Wurkjende Wei 30 Wurkjouwer103 Detacheringen152 *BW125 *WIW 48 Leerwerkplekken 17 Individuele reintegratietrajecten 14 Direct Werk 2 WWB reintegratie trajecten 41 Voortrajecten SW 38 *aantallen BW trajecten en Detacheringen zijn ook meegenomen in de telling personeel / SE’s.

29 Empatec 2008 facts & figures Werkgelegenheid:20082007 Gemiddelde bezetting WSW (in SE’s)1291,61297,3 SE’s per 31 december 12781294,9 Waarvan in begeleid werken 125 119 Waarvan gedetacheerd 152 118 Instroom nieuw Wsw personeel 84 103 Aantal werknemers Leerwerkhuis 31 50 Aantal werknemers Wiw 48 55 Aantal werknemers Wurkjende Wei 30 62 De Wurkjouwer incl. LWP 120 60 IRO’s UWV 5 - Voortrajecten Wsw 38 25 Verloningstrajecten WWB 41 38

30 Personeel 2008 Personeel in dienst per 31-12-2008: SW: 1227 SW: 1227 BW: 125 BW: 125 Ambtelijk: 94 Ambtelijk: 94 NV Empatec (staf/kader): 15 NV Empatec (staf/kader): 15 BV Empaselect(staf en trajecten): 83 BV Empaselect(staf en trajecten): 83 Wachtlijst per 31-12-2008: 158 Verzuimpercentage 2008: 11,5% (daling van 0,4 % t.o.v. 2007)


Download ppt "Empatec en Empaselect Hoofdvestiging Sneek, 17 gemeenten Stand 22-06-2009 SW:1063 SW:1063 Detacheringen SW: 152 Detacheringen SW: 152 BW: 127 BW: 127 Ambtelijk:"

Verwante presentaties


Ads door Google