De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De betere rekenaar Stellingen: Stellingen: Geel: waar Rood: niet waar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De betere rekenaar Stellingen: Stellingen: Geel: waar Rood: niet waar."— Transcript van de presentatie:

1 De betere rekenaar Stellingen: Stellingen: Geel: waar Rood: niet waar

2 Stelling 1: In mijn stageklas worden de betere rekenaars voldoende uitgedaagd: Zij moeten zich regelmatig inspannen om moeilijke opgaven te maken. In mijn stageklas worden de betere rekenaars voldoende uitgedaagd: Zij moeten zich regelmatig inspannen om moeilijke opgaven te maken.

3 Stelling 2: In mijn stageklas krijgen de betere rekenaars, naast het gewone rekenboek, veel extra materialen aangereikt. In mijn stageklas krijgen de betere rekenaars, naast het gewone rekenboek, veel extra materialen aangereikt.

4 Stelling 3: In de rekenmethode van mijn stageschool zit al zoveel differentiatie en uitdaging voor de sterke rekenaar dat aanvullend materiaal niet nodig is. In de rekenmethode van mijn stageschool zit al zoveel differentiatie en uitdaging voor de sterke rekenaar dat aanvullend materiaal niet nodig is.

5 Stelling 4: De huidige rekenmethoden zijn ongeschikt voor hoogbegaafde leerlingen. De huidige rekenmethoden zijn ongeschikt voor hoogbegaafde leerlingen.

6 172- 94 = Tygo lost deze som als volgt op: Tygo lost deze som als volgt op: 94 – 72 = 22 94 – 72 = 22 100 – 22 = 78 100 – 22 = 78 Wat doet Tygo? Klopt zijn aanpak? Wat doet Tygo? Klopt zijn aanpak? Welk type rekenaar kan Tygo zijn? Welk type rekenaar kan Tygo zijn?

7 eXcellente rekenaar: niveau 1X www.aps.nl/excellent-rekenen Filmpje met informatie over 1X

8 Ze willen anders denken. Wat moet er gebeuren om er voor te zorgen dat de betere rekenaars ook echt aan andere soorten opgaven kunnen gaan werken? Wat moet er gebeuren om er voor te zorgen dat de betere rekenaars ook echt aan andere soorten opgaven kunnen gaan werken?

9 C ompacting van de reguliere stof Wat is compacten? Delen van de rekenstof weglaten. Waarom compacting? Reguliere leerstof is afgestemd op leerbehoeften van gemiddelde leerlingen. Reguliere leerstof is afgestemd op leerbehoeften van gemiddelde leerlingen. Voorkomen van demotivatie en onderpresteren. Voorkomen van demotivatie en onderpresteren. Tijd vrijmaken voor verrijkingsstof. Tijd vrijmaken voor verrijkingsstof.

10

11 Doelgroepen volgens DHH Sylvia Drent (zie het boek Passend Onderwijs voor begaafde leerlingen) Eerste leerlijn De betere rekenaar (intelligente en begaafde leerlingen) Verkorte instructie Schrappen 25-50 % van de oefenstof => 1-1,5 les voor verrijking Tweede leerlijn Hoogbegaafde en hoogintelligente leerlingen (IQ>130) Instructie bij nieuwe elementen in de leerstof Schrappen 50-75 % van de oefenstof => 3 lessen per week voor verrijking

12 Principes compacten en verrijken volgens het SLO (SLO maakt geen onderscheid tussen betere rekenaar en hoogbegaafde) Niet: 50 – 75% van de oefenstof 50 – 75% van de oefenstof 75- 100 % van de herhaling 75- 100 % van de herhaling verrijkingsstof die meer van hetzelfde biedt verrijkingsstof die meer van hetzelfde biedtWel: Belangrijke stappen in het leerproces Belangrijke stappen in het leerproces Overgang naar formele notaties Overgang naar formele notaties Reflectieve activiteiten Reflectieve activiteiten Belangrijke strategieën en werkwijzen Belangrijke strategieën en werkwijzen Constructieve/ontdekactiviteiten Constructieve/ontdekactiviteiten Verrijkingsstof die wezenlijk moeilijker is Verrijkingsstof die wezenlijk moeilijker is Activiteiten op tempo Activiteiten op tempo Introductie van een nieuw thema Introductie van een nieuw thema

13 Hoe kun je als leerkracht bepalen welke stof overbodig is voor de betere rekenaar in de rekenles? Kritisch kijken naar het plusprogramma van de rekenmethode en vervolgens zelf bepalen wat daaruit weggelaten moet worden. Kritisch kijken naar het plusprogramma van de rekenmethode en vervolgens zelf bepalen wat daaruit weggelaten moet worden. Gebruik maken van de routeboekjes van het SLO, indien oudere versies van rekenmethoden gebruikt worden. Zij hebben de keuzes al gemaakt, maar maken geen onderscheid tussen de betere rekenaar en de hoogbegaafde leerling. Gebruik maken van de routeboekjes van het SLO, indien oudere versies van rekenmethoden gebruikt worden. Zij hebben de keuzes al gemaakt, maar maken geen onderscheid tussen de betere rekenaar en de hoogbegaafde leerling. Gebruik maken van het digitaal handelingsprotocol (voor demo zie, www.dhh-po.nl) hoogbegaafdheid en de daarbij behorende uitwerkingen van de compactingsroutes voor de eerste en de tweede leerlijn. Gebruik maken van het digitaal handelingsprotocol (voor demo zie, www.dhh-po.nl) hoogbegaafdheid en de daarbij behorende uitwerkingen van de compactingsroutes voor de eerste en de tweede leerlijn.www.dhh-po.nl)

14 Voorbeeld routeboekje van het SLO:

15 En dan verrijken… In de les In de les - andere vraagstelling/open vragen - verbanden leggen met andere vakgebieden Met verrijkende materialen Met verrijkende materialen - rekenspellen - computer Met een verrijkende methode Met een verrijkende methode

16 Verrijkingsprincipes van het SLO 1. Stel een ander soort vragen: meer open 2. Geef de opdrachten een andere vorm 3. Zorg voor grotere complexiteit 4. Verbind wiskunde met andere vakken 5. Laat eigen producties en constructies 6. Daag uit tot redeneren, reflectie en filosoferen 7. Verbreed het aanbod met andere domeinen en vakgebieden

17 Hoe kun je als leerkracht bestaande opgaven uit het boek verrijken? Bestaande opgaven aanpassen: a) Kale sommen b) Contextopgaven

18 Verrijken in de les: Kale som in het boek:.. – 5 = 100  105 – 5 =100 Verrijking: maak meer sommen... 5 = 100 Antwoorden: 95 + 5 = 100 500 : 5 = 100 20 x 5 = 100 Het wordt nu een vorm van eigen productie.

19 Voorbeeld van een gesloten vraag (in context) om te verrijken Farida mag morgen met haar oom mee. Ze gaan naar Naturalis in Leiden. Om half tien vertrekken ze uit Zwolle. Over die 152 km doen ze 2 uur. Met welke snelheid rijden ze gemiddeld?

20 Hoe kun je deze opgave interessanter maken voor de betere rekenaar en hoogbegaafde leerling?

21 Context meer open Farida mag morgen met haar oom mee. Ze gaan naar Naturalis in Leiden. Om half tien vertrekken ze uit Zwolle. Ze rijden gemiddeld 80 km/uur Hoe laat ongeveer zullen ze bij het natuurmuseum zijn?

22 Meer open en complex Farida mag morgen met haar oom mee. Ze gaan naar Naturalis in Leiden. Om half tien vertrekken ze. Om ongeveer half twaalf zullen ze bij het natuurmuseum zijn. Waar kan Farida wonen?

23 Welke leerlingen hebben vooral baat bij opgaven die open en complex zijn?

24 Werkfase in deze les Ga aan de slag met de opdrachten 1a, 1b, 2 en 3 uit deze powerpoint in het boekje. Ga aan de slag met de opdrachten 1a, 1b, 2 en 3 uit deze powerpoint in het boekje. Bekijk zo mogelijk via je eigen device de volgende websites: Bekijk zo mogelijk via je eigen device de volgende websites: –www.aps.nl/excellent-rekenen www.aps.nl/excellent-rekenen –www.rekentijger.nl CLICK TO READ www.rekentijger.nl –www.acadin.nl: www.acadin.nl Een website met vraagstukken voor hoogbegaafde leerlingen.

25 Opdracht 1a: Zicht krijgen op de keuzes die de compactingsroutes maken. Bekijk het routeboekje voor één blok uit Rekenrijk. Bekijk de keuzes die gemaakt worden op basis van de uitgangspunten van het SLO. Bespreek met elkaar wat je van de gemaakte keuzes vindt.

26 Opdracht 1b: Zicht krijgen op de keuzes die de compactingsroutes maken. Bekijk de richtlijnen voor compacting eerste en tweede lijn van DHH voor een blok uit de Wereld in Getallen (Sylvia Drent). Bespreek met elkaar wat je van de gemaakte keuzes vindt. (methodeboeken WiG nodig bij deze opdracht)

27 Enkele voorbeelden van verrijkende materialen: Bolleboos Bolleboos Kien rekenen Kien rekenen Malmberg puzzelboekjes Malmberg puzzelboekjes Plustaak Plustaak Rekentijgers en Rekenpanda, zie www. Rekenpanda.nl en Rekentijger.nl Rekentijgers en Rekenpanda, zie www. Rekenpanda.nl en Rekentijger.nl Rekentoppers en Kangoeroe rekentoppers Rekentoppers en Kangoeroe rekentoppers Somplex Somplex Somplextra Somplextra Vooruit Vooruit Vierkant voor wiskunde Vierkant voor wiskunde

28 Voorbeelden verrijkende materialen: 24 game 24 game Lego dacta Lego dacta Rekenpyramide Rekenpyramide Magico Magico K’nex, Kapla, Tangram, Schaken K’nex, Kapla, Tangram, Schaken Tijdschrift Volgens Bartjens, de rekenkalender van Volgens Bartjens Tijdschrift Volgens Bartjens, de rekenkalender van Volgens Bartjens

29 Opdracht 2: Zicht krijgen op de verschillende verrijkingsmaterialen. Vergelijk de volgende werkbladen over breuken met elkaar: Pluspunt groep 7, werkboek Pluspunters (29) Bolleboos, Alles op een rijtje Bespreek met elkaar wat de verschillen zijn.

30 Opdracht 3: Zicht krijgen op de beschrijving van het niveau 1X volgens het APS. Bekijk de poster 1X in het rekenlokaal. Lees de volgende artikelen uit Volgens Bartjens jaargang 32 nummer 1 (zie pakketje artikelen; lezen voor je stage, geen “leer”stof): Excellent rekenen in beeld, zie ook www.excellentrekenen.nl Excellent rekenen in beeld, zie ook www.excellentrekenen.nlwww.excellentrekenen.nl In het spoor van Collatz, plusklas puzzelt met getallen. In het spoor van Collatz, plusklas puzzelt met getallen. Lekker lastig, uitdagend rekenwiskundemateriaal voor groep 3-8. Lekker lastig, uitdagend rekenwiskundemateriaal voor groep 3-8.

31 Blijf wakker! Welke compactingslijn je ook kiest, blijf kritisch kijken naar de keuzes die gemaakt ten aanzien van schrappen en verrijken door: de compactingslijn de compactingslijn de rekenmethode de rekenmethode het verrijkingsmateriaal het verrijkingsmateriaal Blijf kijken naar de behoeften van de leerlingen!

32 Voorbeeldopgave uit Malmberg puzzelboekje

33 Voorbeeld van een opgave die door een leerling zelf gemaakt is.

34 Onderzoek of jouw werkplekschool al het volgende doet: Analyses maken van de sterke rekenaars. Analyses maken van de sterke rekenaars. De rekenles compacten voor deze leerlingen met behulp van een compactingslijn. De rekenles compacten voor deze leerlingen met behulp van een compactingslijn. De rekenles verrijken door gebruik te maken van aanvullende materialen voor de betere rekenaar. De rekenles verrijken door gebruik te maken van aanvullende materialen voor de betere rekenaar. Nadenken over de uitwisseling, onderling en met de rest van de groep. Nadenken over de uitwisseling, onderling en met de rest van de groep. Aandacht voor de betere rekenaar in het groepsplan. Aandacht voor de betere rekenaar in het groepsplan. Doorgaande lijn in de gehele basisschool voor de betere rekenaars. Doorgaande lijn in de gehele basisschool voor de betere rekenaars.

35 Neem mee naar de volgende les: Eén opdracht voor jouw stageklas die volgens jou echt uitdagend is voor de betere rekenaar én de hoogbegaafde leerling. Eén opdracht voor jouw stageklas die volgens jou echt uitdagend is voor de betere rekenaar én de hoogbegaafde leerling.


Download ppt "De betere rekenaar Stellingen: Stellingen: Geel: waar Rood: niet waar."

Verwante presentaties


Ads door Google