De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatieavond voor ouders “Ik leer mijn eigen koers bepalen …” “Eruit halen wat erin zit!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatieavond voor ouders “Ik leer mijn eigen koers bepalen …” “Eruit halen wat erin zit!”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatieavond voor ouders “Ik leer mijn eigen koers bepalen …” “Eruit halen wat erin zit!”

2 ► Missie en sfeer ► Eigentijds Leren ► Kenmerken Hooghuis Heesch ► Toelating ► Leerlingbegeleiding ► Schakelklas ► Kwaliteitsverbeteringen ► Weetjes Inhoud van de middag “Ik word gekend …”

3 Missie en sfeer “Ik leer mijn eigen koers bepalen …” ► Missie: “Eruit halen wat erin zit!” ► Elk kind wordt gekend en mag er zijn ► Geborgenheid en veiligheid koesteren ► Stamlokaal is de huiskamer van de leerling ► Ons kent ons ► Deel uitmaken van Hooghuis Heesch is niet vrijblijvend: we geven elkaar veel, maar vragen ook veel terug. “Ik leer mijn eigen koers bepalen …”

4 Eigentijds leren “Ik wist niet dat ik het kon …”

5 Eigentijds leren ► Eigen werkplek ► Planners ► Vast stamlokaal ► Boeken en computers ► Rol van de docenten ► Ontwikkeling talenten  Cognitief  Sociaal  Maatschappelijk  Vaardigheden “Ik word gekend …”

6 ► ► OLM: Ouder-leerling-mentor gesprekken ► ► Mail contact ► ► Bij rapport 1 een OLM gesprek ► ► Vertrouwd aanspreekpunt voor leerling en ouders ► ► 3 rapportperioden met 3 tussenlijsten = 6 maal rapportage ► ► Inzien van cijfers   Ouderportaal Mentoraat “Ik leer mijn eigen koers bepalen …”

7 Kenmerken Hooghuis Heesch ► Een les  Ontvangst leerlingen  Opbouw les bespreken  Instructie  Diversiteit werkvormen ► Zelfstandig werken ► Samenwerken  Lesafsluiting “Ik wist niet dat ik het kon …”

8 “Ik word gekend …” Kenmerken Hooghuis Heesch ► Extra taal- en rekentraining  Vroegtijdig ingestapt in pilot  Taaltraining klas 1 t/m 3  Rekentraining klas 1 t/m 3  Rekentoets onderdeel examen (2013)!!

9 “Ik leer mijn eigen koers bepalen …” Kenmerken Hooghuis Heesch ► Lestijden: gesloten rooster voor leerlingen  Wanneer noodzakelijk vrijdagmiddag wel lessen ► Lesuitval DagLestijdenMaandag 8.15uur – 15.05uur Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 8.15uur – 12.15uur JaarPercentage uitval2007-20080.97% 2008-20091,87% 2009-20101,57% 2010-20111,02%

10 ► ► Lessentabel klas 1 ► ► Vaak blokuren VakPer week Nederlands 4 lesuren Engels Duits 2 lesuren Wiskunde 4 lesuren Mens & Maatschappij 6 lesuren Mens & Natuur 4 lesuren Kunst & Cultuur 3 lesuren Lichamelijke Opvoeding 4 lesuren Mentorles 1 lesuur X-plore uren 2 lesuren Taal- & Rekentraining 2 lesuren Totaal 36 lesuren Kenmerken Hooghuis Heesch “Ik word gekend …”

11 “Ik wist niet dat ik het kon …” ► X-plore klassen  2 lesuren per week  Leerlingen kiezen zelf  Breed aanbod  Talentontwikkeling Kenmerken Hooghuis Heesch

12 “Ik word gekend …” Kenmerken Hooghuis Heesch ► Examen in 7 vakken  6 theoretische vakken  1 “praktisch” vak ► PIT  In klas 3 en 4  “Praktisch” vak

13 ► ► Diplomalijnen   VMBO Gemengde leerweg ► ► 5 theoretische vakken en PIT   VMBO Theoretische leerweg+ ► ► 6 theoretische vakken en PIT  MAVO+: 7 theoretische vakken (NIEUW!!) ► Eind 2e leerjaar keuze voor VMBO G/T of MAVO ► MAVO+ betere aansluiting HAVO ► Tegemoetkomen aan de echte theoretische leerling ► Samenwerking met Hooghuis TBL ► Extra civiel effect d.m.v. extra internationaal programma Engels (incl. erkend landelijk examen) Kenmerken Hooghuis Heesch “Ik wist niet dat ik het kon …”

14 “Ik leer mijn eigen koers bepalen …” Toelating ► Aanmelding door ouders ► Criteria  Eenduidig advies basisschool  Cito minimaal 529 of  Psychologische test Bijv. screeningsonderzoek

15 “Ik word gekend …” Toelating ► Wat gebeurt er na aanmelding:  Warme overdracht met basisscholen (HCP)  Eventueel nog screeningsonderzoek  Bespreking in toelatingscommissie  Eventueel extra informatie inwinnen  Besluit door toelatingscommissie  Bericht naar leerling en ouders

16 “Ik leer mijn eigen koers bepalen …” Leerlingbegeleiding ► Omgaan Met Elkaar (SoVa) klas 1 ► Faalangst en examenvrees ► Dyslexie en dyscalculie  Gericht op leren omgaan met dyslexie/dyscalculie ► LWOO (±25%)  Begeleiding op maat: handelingsplan/begeleidingspas ► Begeleiding door mentoren ► Begeleiding door dienstencentrum Hooghuis ► Schakelklas

17 “Ik wist niet dat ik het kon …” Schakelklas ► Aanleiding ► Kleiner lokaal ► Minder docenten ► Aanleren competenties ► Schakelen eind klas 2 ► Plaatsing bepaald door toelatingscommissie

18 “Ik wist niet dat ik het kon …” Schakelklas ► Leerlingprofiel  Gediagnosticeerde gedrags- en/of leerproble(e)men.  Cognitieve criteria zoals de reguliere aanmelding. ► Eerste ervaringen  Communicatie met ouders  Investering op docentniveau  Volgorde van competenties

19 “Ik wist niet dat ik het kon …” Schakelklas ► toelatingsprocedure voor schooljaar 12-13  Aanmelden van 15 nov. ’11 t/m 31 jan. ’12  Alle aanmeldingen voor 1 feb. ’12 hebben zelfde status  Alleen complete dossiers worden behandeld.  Uiterlijk 31 maart beslissing door toelatingscommissie ► Aangenomen in schakelklas ► Aangenomen regulier ► Niet toegelaten: advies voor vervolg

20 Kwaliteitsverbeteringen “Ik word gekend …” ► Opbouw hoeveelheid huiswerk ► Aandacht voor lesstructuur (docententeam) ► Schakelklas ► Taal- en rekentraining ► X-plore klassen ► Extra inzet op moderne vreemde talen ► Ouderportaal

21 “Ik word gekend …” Weetjes

22 ► ► Stapelaars ► ► Slagingspercentages JaarStapelaars 2006-20077% 2007-20088% 2008-200910% 2009-201010% 2010-201114%Weetjes JaarGeslaagden2006-200798% 2007-200897% 2008-200998% 2009-201098% 2010-201194% “Ik wist niet dat ik het kon …”

23 “Ik leer mijn eigen koers bepalen …” Weetjes ► Belangrijke data:  20 januari OPENDAG  15 februari meemaakmiddag  29 februari 2 e ouderavond  14 en 15 maart inschrijvingen  27 april uiterlijke bekendmaking toelating  20 juni kennismakingsmiddag

24 “Ik wist niet dat ik het kon …” Tot slot ► Vragen? ► Contactgegevens Bart Otjens:  Teamleider onderbouw  Mail: botjens@hethooghuis.nl botjens@hethooghuis.nl  Tel:0412-224130 ► Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Welkom Informatieavond voor ouders “Ik leer mijn eigen koers bepalen …” “Eruit halen wat erin zit!”"

Verwante presentaties


Ads door Google