De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen We lezen Genesis 37: 1 - 11, Genesis 45: 1 - 11 De preek gaat over Jakob en Jozef Het eerste lied:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen We lezen Genesis 37: 1 - 11, Genesis 45: 1 - 11 De preek gaat over Jakob en Jozef Het eerste lied:"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen We lezen Genesis 37: 1 - 11, Genesis 45: 1 - 11 De preek gaat over Jakob en Jozef Het eerste lied: Pvn 84 en Gezang 171 Tot en met 4 december zullen de eerste twee liederen in de dienst met notenbalk geprojecteerd worden, bij wijze van proef. Schriftelijke reactie graag naar secr. commissie van beheer Judith Bijl emailadres: judithbijl@zeelandnet.nl Kunstwerk: Serie advent & kerst, gemaakt door de knutselclub, vandaag: Zacharias in de tempel

2 Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen:Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: 1 - 11, Genesis 45: 1 - 11 Zingen:Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen:Opwekking176

3 Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen:Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: 1 - 11, Genesis 45: 1 - 11 Zingen:Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen:Opwekking176

4 Psalmen voor Nu 84

5

6

7

8

9 gezang 171

10

11

12 Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen:Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: 1 - 11, Genesis 45: 1 - 11 Zingen:Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen:Opwekking176

13 Gezang 145 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd- tonen het wonder van uw heerlijkheid. BAND

14 Gezang 145 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt- en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? Tussenspel ALLEN

15 Gezang 145 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid- leven om Jezus' wil in eeuwigheid! ALLEN

16 Gezang 145 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan- Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam! ALLEN

17 Heilig, heilig, heilig Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. Vroeg in de morgen, wordt u ons lied gewijd. Heilig, Heilig, Heilig, liefdevol en machtig. Drie enig God, die één in wezen zijt. Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. Geen oog op aarde ziet u zoals u bent. U alleen bent heilig, niets is uw gelijke. Volmaakte liefde, heiligheid en macht. ALLEN

18 Heilig, heilig, heilig Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. He- mel, zee en aarde, verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig. Drie enig God, die één in wezen zijt. ALLEN

19 Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen:Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: 1 - 11, Genesis 45: 1 - 11 Zingen:Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen:Opwekking176

20 Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen:Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: 1 - 11, Genesis 45: 1 - 11 Zingen:Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen:Opwekking176

21 Jozef zoekt zijn grote broers, Alle tien zijn ze jaloers, Op zijn jas en op zijn dromen Als ze Jozef aan zien komen, Wordt zijn mantel afgerukt. Diep zit Jozef in de put Gezang 4: 1, 2, 3, 4, 5

22 Met een slavenkaravaan moet hij naar Egypte gaan. Alle dromen zijn vergeten, heel veel kwaad wordt hem verweten. Jozef die onschuldig is komt in de gevangenis.

23 Gezang 4: 1, 2, 3, 4, 5 Lange jaren gaan voorbij, maar de Heer is hem nabij. Nieuwe dromen worden wakker door de schenker en de bakker. Maar de schenker, hij vergeet al wat Jozef voor hem dood.

24 Gezang 4: 1, 2, 3, 4, 5 Farao hoog op zijn troon droomt een wonderlijke droom. Daarom laat hij Jozef komen en dan worden alle dromen van de koe en de korenaar en de maan en sterren waar.

25 Gezang 4: 1, 2, 3, 4, 5 God heeft alles omgekeerd, Jozef wordt als vorst vereerd, en het kwade valt in duigen en de broers, ze moeten buigen: zo houdt God door Jozefs hand ’t volk van Israël in stand.

26 Votum en Zegengroet Zingen:Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen:Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: 1 - 11, Genesis 45: 1 - 11 Zingen:Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen:Opwekking176

27 Tekst: Genesis 37: 11

28 1. Jozef en zijn vader familieproblemen zijn erfelijk

29 Tekst: Genesis 37: 11 1. Jozef en zijn vader familieproblemen zijn erfelijk God gaat je verwachtingen te boven

30 Tekst: Genesis 37: 11 1. Jozef en zijn vader 2. Jozef en zijn broers ….. een verhaal over zonde, vergeving en genade

31 Tekst: Genesis 37: 11 1. Jozef en zijn vader 2. Jozef en zijn broers 3. Jozef en God 'Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd maar God' ….. over zinloos (?) lijden, Gods plan en Jezus

32 Opwekking176 2 X U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

33 Zingen:Opwekking176 Gebed Zingen:'Door de ogen van de ander' Beamerpresentatie over Jemima Collecte Zingen:Pvn 67 Zegen

34 'Door de ogen van de ander' Heer, U had honger en vroeg om wat brood, van mij kreeg U geen eten. U vroeg om water, U stierf van de dorst, van mij kreeg U geen drinken. U was de vreemde die klopte aan de deur, maar wij draaiden hem op slot. BAND

35 'Door de ogen van de ander' God, laat ons zien, laat ons zien, wat wij hebben gedaan, hoe wij U hebben behandeld. God, laat ons zien, laat ons zien en kijk ons steeds weer aan, door de ogen van de ander. ALLEN

36 'Door de ogen van de ander' BAND Heer, het was winter en U had het koud, van mij kreeg U geen kleren. Heer, U werd ziek, lag eenzaam op bed, van mij kreeg U geen aandacht. U was gevangen, de nachten waren lang en wij brachten U geen licht.

37 'Door de ogen van de ander' ALLEN God, laat ons zien, laat ons zien, wat wij hebben gedaan, hoe wij U hebben behandeld. God, laat ons zien, laat ons zien en kijk ons steeds weer aan, door de ogen van de ander. God, laat ons zien, laat ons zien, wat wij hebben gedaan, hoe wij U hebben behandeld. God, laat ons zien, laat ons zien en kijk ons steeds weer aan, door de ogen van de ander.

38 Zingen:Opwekking176 Gebed Zingen:'Door de ogen van de ander' Beamerpresentatie over Jemima Collecte Zingen:Pvn 67 Zegen

39 Een thuis voor Arabische gehandicapte kinderen en jong-volwassenen

40 Missie Het verlenen van zorg aan kinderen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Vanuit een warme en veilige omgeving wordt elk kind gestimuleerd in de ontwikkeling. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland. In de Palestijns gebieden worden deze kinderen gezien als straf van God…

41 Activiteiten Wonen Dagbesteding Thuiszorg

42 De kinderen wonen in verschillende groepen bij elkaar, jongens en meisjes gescheiden. Wonen

43 Ontplooiing Voor elk van de kinderen wordt gezocht naar optimale ontplooiing en ontwikkeling van hun talenten. Afhankelijk van hun capaciteiten wordt gewerkt aan sociale, huishoudelijke cognitieve en communicatieve vaardigheden.

44 Daarnaast worden ze natuurlijk verzorgd en vertroeteld en genieten ze van alle aandacht die ze krijgen.

45 Dagactiviteitencentrum Hier, krijgen kinderen van Jemima en uit de omgeving activiteiten aangeboden.

46 Thuiszorg Hulp voor kinderen en ouders in de thuissituatie.

47 Ouders krijgen thuis ondersteuning en leren zo, om voor hun kind te zorgen.

48 Financiële hulp blijft nodig De Palestijnse overheid staat welwillend tegenover Jemima. Ze beloven financiële steun. Helaas blijven het tot op heden nog beloftes! Daarom blijft de steun, die nu al bijna 30 jaar vooral uit Nederland wordt geboden, noodzakelijk!!! Zonder uw steun kan Jemima de zorg aan kinderen met een beperking in de Palestijnse gebieden niet meer continueren.

49 U kunt ons steunen door gebed en uw gift. Hartelijk dank! Meer informatie op www.jemima.nl

50 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: Pvn 67

51 COLLECTE Dankdag de 1e collecte is voor de Diakonie “Jemima” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie de 2e collecte is voor de Kerk Na de collecte zingen we: Pvn 67 Bloemenbezorging: Vandaag: Marian Goudappel

52 ALLEN Psalm voor Nu 67 Heer, zegen ons met onverdiende liefde En laat ons boven alles uw gezicht zien Stralend als de zon De wereld ziet dan hoe u met ons omgaat En dat de weg die u Heer met ons opgaat Ons weer uitzicht biedt

53 ALLEN Psalm voor Nu 67 Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God Jij wereld, juich: God neemt het recht in handen Regeert als koning over alle landen Neemt je bij de hand

54 ALLEN Psalm voor Nu 67 God zegent ons: een rijke oogst kwam binnen De Heer gaf ons veel meer dan wij verdienden Zegen komt van God Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God

55 ALLEN Psalm voor Nu 67 Heer, blijf bij ons, blijf ons uw zegen geven Zodat op heel de aarde ieder leven Vol is van ontzag (allen) Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God

56 ALLEN Psalm voor Nu 67 Heer, blijf bij ons, blijf ons uw zegen geven Zodat op heel de aarde ieder leven Vol is van ontzag (allen) Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God

57 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

58 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16.30 uur. Van harte welkom.

59 Denken jullie er aan om de boekenlijst in te leveren Het kan nog tot a.s. woensdag Inleveren kan bij Janneke v/d Es of Anje Treurniet


Download ppt "Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen We lezen Genesis 37: 1 - 11, Genesis 45: 1 - 11 De preek gaat over Jakob en Jozef Het eerste lied:"

Verwante presentaties


Ads door Google