De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Dianne Hensen We lezen Genesis 37: , Genesis 45: De preek gaat over Jakob en Jozef Het eerste lied: Pvn 84 en Gezang 171 Tot en met 4 december zullen de eerste twee liederen in de dienst met notenbalk geprojecteerd worden, bij wijze van proef. Schriftelijke reactie graag naar secr. commissie van beheer Judith Bijl adres: Kunstwerk: Serie advent & kerst, gemaakt door de knutselclub, vandaag: Zacharias in de tempel

2 Votum en Zegengroet Zingen: Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen: Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: ,  Genesis 45: Zingen: Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen: Opwekking176

3 Votum en Zegengroet Zingen: Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen: Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: ,  Genesis 45: Zingen: Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen: Opwekking176

4 Psalmen voor Nu 84

5 Psalmen voor Nu 84

6 Psalmen voor Nu 84

7 Psalmen voor Nu 84

8 Psalmen voor Nu 84

9 gezang 171

10 gezang 171

11 gezang 171

12 Votum en Zegengroet Zingen: Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen: Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: ,  Genesis 45: Zingen: Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen: Opwekking176

13 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
Gezang 145 BAND Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd- tonen het wonder van uw heerlijkheid.

14 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
Gezang 145 ALLEN Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt- en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? Tussenspel

15 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
Gezang 145 ALLEN U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid- leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

16 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
Gezang 145 ALLEN Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan- Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!

17 Heilig, Heilig, Heilig, liefdevol en machtig.
ALLEN Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. Vroeg in de morgen, wordt u ons lied gewijd. Heilig, Heilig, Heilig, liefdevol en machtig. Drie enig God, die één in wezen zijt. Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. Geen oog op aarde ziet u zoals u bent. U alleen bent heilig, niets is uw gelijke. Volmaakte liefde, heiligheid en macht.

18 Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. He- mel, zee en aarde,
ALLEN Heilig, Heilig, Heilig, Heer God Almachtig. He- mel, zee en aarde, verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig. Drie enig God, die één in wezen zijt.

19 Votum en Zegengroet Zingen: Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen: Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: ,  Genesis 45: Zingen: Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen: Opwekking176

20 Votum en Zegengroet Zingen: Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen: Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: ,  Genesis 45: Zingen: Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen: Opwekking176

21 Jozef zoekt zijn grote broers, Alle tien zijn ze jaloers,
Gezang 4: 1, 2, 3, 4, 5 Jozef zoekt zijn grote broers, Alle tien zijn ze jaloers, Op zijn jas en op zijn dromen Als ze Jozef aan zien komen, Wordt zijn mantel afgerukt. Diep zit Jozef in de put

22 Met een slavenkaravaan moet hij naar Egypte gaan.
Gezang 4: 1, 2, 3, 4, 5 Met een slavenkaravaan moet hij naar Egypte gaan. Alle dromen zijn vergeten, heel veel kwaad wordt hem verweten. Jozef die onschuldig is komt in de gevangenis.

23 Lange jaren gaan voorbij, maar de Heer is hem nabij.
Gezang 4: 1, 2, 3, 4, 5 Lange jaren gaan voorbij, maar de Heer is hem nabij. Nieuwe dromen worden wakker door de schenker en de bakker. Maar de schenker, hij vergeet al wat Jozef voor hem dood.

24 Farao hoog op zijn troon droomt een wonderlijke droom.
Gezang 4: 1, 2, 3, 4, 5 Farao hoog op zijn troon droomt een wonderlijke droom. Daarom laat hij Jozef komen en dan worden alle dromen van de koe en de korenaar en de maan en sterren waar.

25 God heeft alles omgekeerd, Jozef wordt als vorst vereerd,
Gezang 4: 1, 2, 3, 4, 5 God heeft alles omgekeerd, Jozef wordt als vorst vereerd, en het kwade valt in duigen en de broers, ze moeten buigen: zo houdt God door Jozefs hand ’t volk van Israël in stand.

26 Votum en Zegengroet Zingen: Pvn 84 Gezang 171 Wet Zingen: Gezang 145 Heilig, heilig, heilig Gebed Lezen: Genesis 37: ,  Genesis 45: Zingen: Gezang 4 Preek over Jakob en Jozef Zingen: Opwekking176

27 Tekst: Genesis 37: 11

28 familieproblemen zijn erfelijk
Tekst: Genesis 37: 11 1. Jozef en zijn vader familieproblemen zijn erfelijk

29 familieproblemen zijn erfelijk God gaat je verwachtingen te boven
Tekst: Genesis 37: 11 1. Jozef en zijn vader familieproblemen zijn erfelijk God gaat je verwachtingen te boven

30 ….. een verhaal over zonde, vergeving en genade
Tekst: Genesis 37: 11 1. Jozef en zijn vader 2. Jozef en zijn broers ….. een verhaal over zonde, vergeving en genade

31 'Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd maar God'
Tekst: Genesis 37: 11 1. Jozef en zijn vader 2. Jozef en zijn broers 3. Jozef en God 'Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd maar God'  ….. over zinloos (?) lijden, Gods plan en Jezus

32 U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer
Opwekking X U bent mijn schuilplaats Heer, U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied telkens als ik angstig ben, steun ik op U. Ik vertrouw op U Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.

33 Zingen: Opwekking176 Gebed
Zingen: 'Door de ogen van de ander' Beamerpresentatie over Jemima Collecte Zingen: Pvn 67 Zegen

34 Heer, U had honger en vroeg om wat brood, van mij kreeg U geen eten.
'Door de ogen van de ander' BAND Heer, U had honger en vroeg om wat brood, van mij kreeg U geen eten. U vroeg om water, U stierf van de dorst, van mij kreeg U geen drinken. U was de vreemde die klopte aan de deur, maar wij draaiden hem op slot.

35 'Door de ogen van de ander'
ALLEN God, laat ons zien, laat ons zien, wat wij hebben gedaan, hoe wij U hebben behandeld. God, laat ons zien, laat ons zien en kijk ons steeds weer aan, door de ogen van de ander.

36 Heer, het was winter en U had het koud, van mij kreeg U geen kleren.
'Door de ogen van de ander' BAND Heer, het was winter en U had het koud, van mij kreeg U geen kleren. Heer, U werd ziek, lag eenzaam op bed, van mij kreeg U geen aandacht. U was gevangen, de nachten waren lang en wij brachten U geen licht.

37 'Door de ogen van de ander'
ALLEN God, laat ons zien, laat ons zien, wat wij hebben gedaan, hoe wij U hebben behandeld. God, laat ons zien, laat ons zien en kijk ons steeds weer aan, door de ogen van de ander.

38 Zingen: Opwekking176 Gebed
Zingen: 'Door de ogen van de ander' Beamerpresentatie over Jemima Collecte Zingen: Pvn 67 Zegen

39 Een thuis voor Arabische gehandicapte kinderen en jong-volwassenen

40 Missie Het verlenen van zorg aan kinderen met een verstandelijke beperking op de Westbank. Vanuit een warme en veilige omgeving wordt elk kind gestimuleerd in de ontwikkeling. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland. In de Palestijns gebieden worden deze kinderen gezien als straf van God…

41 Activiteiten Wonen Dagbesteding Thuiszorg

42 Wonen De kinderen wonen in verschillende groepen bij elkaar, jongens en meisjes gescheiden.

43 Ontplooiing Voor elk van de kinderen wordt gezocht naar optimale ontplooiing en ontwikkeling van hun talenten. Afhankelijk van hun capaciteiten wordt gewerkt aan sociale , huishoudelijke cognitieve en communicatieve vaardigheden.

44 Daarnaast worden ze natuurlijk verzorgd en vertroeteld en genieten ze van alle aandacht die ze krijgen.

45 Dagactiviteitencentrum
Hier, krijgen kinderen van Jemima en uit de omgeving activiteiten aangeboden.

46 Thuiszorg Hulp voor kinderen en ouders in de thuissituatie.

47 Ouders krijgen thuis ondersteuning en leren zo, om voor hun kind te zorgen.

48 Financiële hulp blijft nodig
De Palestijnse overheid staat welwillend tegenover Jemima. Ze beloven financiële steun. Helaas blijven het tot op heden nog beloftes! Daarom blijft de steun, die nu al bijna 30 jaar vooral uit Nederland wordt geboden, noodzakelijk!!! Zonder uw steun kan Jemima de zorg aan kinderen met een beperking in de Palestijnse gebieden niet meer continueren.

49 U kunt ons steunen door gebed en uw gift.
Hartelijk dank! Meer informatie op

50 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de kerk
Na de collecte zingen we: Pvn 67

51 COLLECTE Bloemenbezorging: Vandaag: Marian Goudappel Dankdag
de 1e collecte is voor de Diakonie “Jemima” de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de Diakonie Na de collecte zingen we: Pvn 67

52 Heer, zegen ons met onverdiende liefde
Psalm voor Nu 67 ALLEN Heer, zegen ons met onverdiende liefde En laat ons boven alles uw gezicht zien Stralend als de zon De wereld ziet dan hoe u met ons omgaat En dat de weg die u Heer met ons opgaat Ons weer uitzicht biedt

53 Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed
Psalm voor Nu 67 ALLEN Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God Jij wereld, juich: God neemt het recht in handen Regeert als koning over alle landen Neemt je bij de hand

54 een rijke oogst kwam binnen
Psalm voor Nu 67 ALLEN God zegent ons: een rijke oogst kwam binnen De Heer gaf ons veel meer dan wij verdienden Zegen komt van God Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God

55 blijf ons uw zegen geven Zodat op heel de aarde ieder leven
Psalm voor Nu 67 ALLEN Heer, blijf bij ons, blijf ons uw zegen geven Zodat op heel de aarde ieder leven Vol is van ontzag (allen) Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God

56 blijf ons uw zegen geven Zodat op heel de aarde ieder leven
Psalm voor Nu 67 ALLEN Heer, blijf bij ons, blijf ons uw zegen geven Zodat op heel de aarde ieder leven Vol is van ontzag (allen) Laat de volken voor u zingen U danken want u bent goed Laat de volken u bedanken Want u bent goed, grote God

57 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

58 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.

59 Denken jullie er aan om de boekenlijst in te leveren
Het kan nog tot a.s. woensdag Inleveren kan bij Janneke v/d Es of Anje Treurniet


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google