De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Salve Maria Mater Dei.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Salve Maria Mater Dei."— Transcript van de presentatie:

1 Salve Maria Mater Dei

2 Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u.
Wees gegroet, Maria, Gij de Gezegende Luc 12-8 Luc: 12-8

3 `Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. `Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Luc: 1-42

4 Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias.
Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Luc: 2-11

5 Mijn ogen hebben uw heil gezien,
een licht voor de heidenen en een glorie voor uw volk ! Luc 2:29-30 Luc 2:29-30

6 Zijn moeder bewaarde alles diep in haar hart. Luc 2: 42-55
Zijn moeder bewaarde alles in haar hart. Luc 2: 42-55

7 Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken.
Matt 26:36-75

8 Pilatus liet Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en veroordeelde Hem tot de kruisdood.
hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en leverde hij over om gekruisigd te worden. Matt: 27:6

9 Luister, ik toon Hem u om duidelijk te maken dat ik Hem volstrekt onschuldig acht.'
`Luister, ik laat Hem naar buiten brengen om u duidelijk te maken dat ik Hem volstrekt onschuldig acht.' Joh: 19:4

10 Hij zelf droeg het kruis naar
Golgota! Hij droeg zelf het kruis naar Golgota. Joh: 19-17

11 Ze zullen opzien naar Hem die ze hebben doorstoken. Joh: 19:37
Het schriftwoord zegt: Ze zullen opzien naar Hem die ze hebben doorstoken. Joh: 19:37

12 `Maria!' Ze keerde zich nu naar Hem toe en zei: `Rabboeni!'
“Vrees niet, Ik ben bij U” Joh: 20:13

13 Hij werd voor hun ogen omhoog geheven
Hand: 1:9

14 Zij raakten allen vol van de h
Zij raakten allen vol van de h. Geest en begonnen te spreken zoals de Geest hun ingaf. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken° in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Hand: 2 4

15 hebben macht verworven
Geen graf geen dood hebben macht verworven over de Moeder Gods !

16 Over U die vol van genade zijt, verheugt zich heel het hemels hof.
Glorie zij U !

17 Illustraties: Bradi Barth Muziek: André Rieu Ontwerper: a
Illustraties: Bradi Barth Muziek: André Rieu Ontwerper:


Download ppt "Salve Maria Mater Dei."

Verwante presentaties


Ads door Google