De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn Regionale intervisie Oost Vlaanderen Gent, 8 februari 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn Regionale intervisie Oost Vlaanderen Gent, 8 februari 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn Regionale intervisie Oost Vlaanderen Gent, 8 februari 2013

2 P 2 H1 Inleiding

3 P 3 H0 INHOUD Agenda Doel en samenstelling regionale intervisie Voorstelling EMK organisaties Praktische opstart Concrete vragen Convenant Data en thema

4 P 4 H1 Regionale intervisie Doel en samenstelling

5 P 5 H0 INHOUD Doel systematische uitwisseling tussen organisaties onderling Afstemming met de verwijzende instanties (toewijzing, wachtbeheer, externe regie) Inhoudelijke evaluatie (good practices, zowel op organisatieniveau als op trajectniveau) Praktische ondersteuning (vragen, registratie, opvolging) Thema’s (vb: regiefuncties, veranderende teamsamenstelling, inzet crisisverblijf, …) Samenstelling 1 afgevaardigde per organisatie Afvaardiging verwijzende instanties (wachtbeheer, regioverantwoordelijke, jeugdrechter, consulent, …)

6 P 6 H0 EMK - IJH Afstemming EMK en Integrale jeugdhulp Pilootregio vanaf 1 mei EMK en IJH inhoudelijk sterk aan elkaar gebonden, maar andere snelheid, schaalgrootte, processen en procedures. Situatie in Oost Vlaanderen: -EMK organisaties + reguliere organisaties : tot 1 mei -EMK organisaties en niet EMK organisaties in IJH pilootregio : vanaf 1 mei Belangrijk: geen verschillende processen lopen, wel afstemming met zelfde doel voor ogen.

7 P 7 H0 EMK - IJH Afstemming EMK en Integrale jeugdhulp Stappenplan: -Modulering alle organisaties -Communicatie organisaties – VI -Toewijzing en wachtbeheer -IT aanpassingen -Opvolging en bijsturing voorzieningenbeleid-organisaties-VI-IJH

8 P 8 H0 EMK - IJH Concrete start EMK Erkenningsbesluit en convenant Omschrijving van inhoud typemodules Kenbaar maken van aanbod aan VI Organisatorische aspecten: regie intern en extern, omgaan met nieuwe vorm van financiering (tool koepels). Doorgeven van bezetting en registratie (‘het modulair kwartaal’)

9 P 9 H1 Organisaties

10 P Oost-Vlaamse EMK-voorzieningen OOST-VLAANDEREN BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT AALST TER MUREN BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT DENDERMONDE JEUGDZORG SINT-VINCENTIUS BEAUFORT BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT EEKLO MFC MEETJESLAND BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT GENT CENTRUM VOOR INTEGRALE JEUGD- EN GEZINSZORG CENTRUM VOOR AMBULANTE BEGELEIDING DAGCENTRUM DE TWIJG DE COCON DE TOTEM DAGCENTRUM VOOR SCHOOLGAANDE JEUGD HADRON LIONSHULP APART BEGELEIDINGSCENTRUM STAPPEN MARTENS-SOTTEAU BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT SINT-NIKLAAS TEHUIS SINT-CAROLUS DIENSTENCENTRUM HOF TER WELLE 10

11 P Ter Muren 84 modules contextbegeleiding, basisintensiteit 6 modules contextbegeleiding, middenintensiteit 2 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit 6 modules contextbegeleiding, in functie van autonoom wonen, basisintensiteit 51 modules verblijf 0-18 jaar 25 modules verblijf jaar 11

12 P Ter Muren - Afdelingen Bever (13 verblijfs- en contextmodules 0-14 jaar) Blauwe Druppel (2 verblijfsmodules 0-6 jaar, 10 verblijfsmodules 0-18 jaar, 12 contextmodules Contextbegeleiding Ter Muren (16 contextmodules) Kangoeroe (13 verblijfs- en contextmodules 0-14 jaar) Kleine Stroom (10 verblijfs- en contextmodules jaar) Klim-op (10 verblijfs- en contextmodules jaar) Leeuw (13 verblijfs- en contextmodules 6-16 jaar) Schildpad (13 verblijfs- en contextmodules jaar Ter Muren Contextbegeleiding Autonoom Wonen (6 cb aw) 12

13 P Jeugdzorg St Vincentius 31 modules verblijf voor 0-18-jarigen; 10 modules verblijf voor jarigen; 10 modules dagbegeleiding in groep; 63 modules contextbegeleiding, basisintensiteit; 17 modules contextbegeleiding, middenintensiteit; 3 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit; 3 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, basisintensiteit. 13

14 P St Vincentius - Afdelingen Abelia (10 dagbegeleiding in groep en 10 contextbegeleiding Dageraad (29 verblijfs- en 31 contextmodules, waarvan 2 autonoom wonen Sint-Vincentius (12 verblijfs- en 13 contextmodules, waarvan 1 autonoom wonen) ‘t Kompas (32 contextbegeleiding) 14

15 P Beaufort 22 verblijfsmodules, 0-18 jaar 20 verblijfsmodules, jaar 10 modules dagbegeleiding in groep 60 modules contextbegeleiding, basisintensiteit 14 modules contextbegeleiding, midden intensiteit 2 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit 6 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, basisintensiteit 13 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, midden intensiteit 15

16 P Beaufort - Afdelingen Al Paso (16 contextmodules autonoom wonen) Indigo Kasteelstraat (22 verblijfs- en 23 contextmodules, waarvan 1 autonoom wonen) Indigo Sombekedries (21 verblijfs- en 23 contextmodules, waarvan 2 autonoom wonen) Camino (24 contextmodules) Epsilon (10 dagbegeleidings- en 10 contextmodules) 16

17 P Blij Leven 12 verblijfsmodules, +12jaar, 1bis 39 verblijfsmodules 3-18 jaar 10 modules dagbegeleiding in groep 85 modules contextbegeleiding, basisintensiteit 23 modules contextbegeleiding, middenintensiteit 5 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit 3 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, basisintensiteit 6 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, middenintensiteit 1 module ondersteunende begeleiding 17

18 P Blij Leven - Afdelingen De Kere (12 verblijfs-, 29 contextmodules (waarvan 5 autonoom wonen) en 1 module ondersteunende begeleiding) De Klaroen (10 dagbegeleidings- en 10 contextmodules) De Kreek (13 verblijfs- en 28 contextmodules (waarvan 4 autonoom wonen) en 1 module ondersteunende begeleiding) De Meersen (13 verblijfs- en 28 contextmodules (waarvan 4 autonoom wonen) en 1 module ondersteunende begeleiding) De Vliet (13 verblijfs- en 28 contextmodules (waarvan 4 autonoom wonen) en 1 module ondersteunende begeleiding) Kid aan huis (16 contextmodules) 18

19 P Sint Jan Baptist 5 verblijfsmodules, 0-12jaar 35 verblijfsmodules, 0-12jaar 40 modules contextbegeleiding, basisintensiteit 3 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, basisintensiteit 19

20 P De Cocon 24 modules contextbegeleiding, basisintensiteit 19 modules contextbegeleiding, middenintensiteit 5 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit 5 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, basisintensiteit 19 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, midden intensiteit 20

21 P CAB 20 modules contextbegeleiding, basisintensiteit 16 modules contextbegeleiding, middenintensiteit 4 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit 6 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, basisintensiteit 26 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, midden intensiteit 21

22 P De Twijg 11 dagbegeleidings- en 11 contextmodules 22

23 P De Totem 12 dagbegeleidings- en 12 contextmodules 23

24 P Hadron 18 modules verblijf 1bis 26 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit 6 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, midden intensiteit 1 moduel ondersteunende begeleiding Twee afdelingen: -De Betsberg (9 verblijfs- en 19 contextmodules (waarvan 3 autonoom wonen) en 1 modules ondersteunende begeleiding) -De Kerhoek (9 verblijfs- en 16 contextmodules (waarvan 3 autonoom wonen) en 1 module ondersteunende begeleiding) 24

25 P Lionshulp 22 modules verblijf 24 modules contextbegeleiding, basis intensiteit 2 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, midden intensiteit 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, basis intensiteit 25

26 P aPart 10 modules ondersteunende begeleiding Twee afdelingen: -aPart Zuid-Oost-Vlaanderen: 2 modules ondersteunende begeleiding -aPart: De Bekwame Boon en Albezon: 8 modules ondersteunende begeleiding 26

27 P Stappen 12 modules verblijf 1bis 3 modules contextbegeleiding, midden intensiteit 13 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit 5 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, midden intensiteit 1 module ondersteunende begeleiding 27

28 P Martens Sotteau 18 modules verblijf 2-18 jaar 14 modules verblijf jaar 20 modules dagbegeleiding 53 modules contextbegeleiding basisintensiteit 14 modules contextbegeleiding, midden intensiteit 2 modules contextbegeleiding, hoge intensiteit 2 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, basis intensiteit 2 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, midden intensiteit 28

29 P Martens-Sotteau - Afdelingen Martens Sotteau (30 verblijfs- en 41 contextmodules (waarvan 4 autonoom wonen) Dagcentrum De Pedaal (12 dagbegeleidings- en 12 contextmodules) Dagcentrum Letha (12 dagbegeleidings- en 12 contextmodules) Sigma (18 contextmodules) 29

30 P Sint Carolus 11 modules verblijf 0-12 jaar 11 modules verblijf 0-18 jaar 11 modules verblijf jaar 33 modules contextbegeleiding basisintensiteit 2 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, basis intensiteit 30

31 P Sint Carolus - Afdelingen De Klomp (11 verblijfs- en 13 contextmodules (waarvan 2 autonoom wonen) De Wilg (11 verblijfs- en 11 contextmodules) Populier (11 verblijfs- en 11 contextmodules) 31

32 P Hof Ter Welle 19 modules verblijf 0-18 jaar 10 modules verblijf jaar, 1bis 10 modules dagbegeleiding 63 modules contextbegeleiding basisintensiteit 26 modules contextbegeleiding middenintensiteit 6 modules contextbegeleiding hoge intensiteit 2 modules contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, basis intensiteit 32

33 P Hof ter Welle - Afdelingen Hof ter Welle (29 verblijfs- en 31 contextmodules (waarvan 2 autonoom wonen) Triangel (10 dagbegeleidings- en 11 contextmodules) De Schakel (32 contextmodules) Gezinsproject Waasland (32 contextmodules) 33

34 P Oost Vlaanderen 34

35 P 35 H1 Praktische Opstart

36 P Praktische Opstart - Toewijzing 36  maatregelen Cf. MFC: koppeling bestaande maatregelen aan een bandbreedte met één of meerdere modules (maar geen ‘bandbreedtemodel 1-4’ meer) Één minderjarige - één maatregel – 1 of meer modules Één mobiele maatregel per gezin (cf. bezetting) (optie: maatregel ‘thuisbegeleiding meerdere kinderen’) Voortgezette maatregelen: cf. vandaag

37 P Toewijzing 37  Maatregelen: modules De modules ‘contextbegeleiding’, ‘contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen’, ‘ondersteunende begeleiding’ en kunnen afzonderlijk ingezet worden. De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ moeten steeds gecombineerd worden met de module ‘contextbegeleiding’ De modules ‘dagbegeleiding’ en ‘verblijf’ kunnen niet gecombineerd worden voor één minderjarige. De modules ‘contextbegeleiding’ en ‘contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen’ kunnen niet gecombineerd worden.

38 P 38 Aard maatregel Minimale modules Optionele modules Registratie in Domino CBJJRB POSJRB MOFBXL Ord Art 69 2°Art 38 §1, 3°Art 37 §2, 7°Art 10 §1, 3°CBCrisis Ond. begel. OVBJ zonder verblijf/cb aw Art 69 4°Art 38 §1, 5°Art 37 §2, 7°Art 10 §1, 5°CB DB Crisis Ond. begel. OVBJ zonder verblijf/cb aw Art 69 10° Art 69 6° Art 38 §1, 11° Art 38 §1, 7° Art 37 §2, 7°Art 10 §1, 10° CB V Crisis Ond. begel. OVBJ met verblijf/cb aw Art 69 5°Art 38 §1, 6°Art 37 §2, 7°Art 10 §1, 6°cb awCrisis Ond. begel. OVBJ met verblijf/cb aw Art 69 3°Art 38 §1, 4°Art 37 §2, 4°Art 10 §1, 4°Ond. begel. OVBJ zonder verblijf/cb aw + voortgezette maatregelen

39 P Toewijzing 39  Beschikking: Voorbeeld 1: ‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor bijzondere jeugdzorg X, adres, binnen een bandbreedte met modules contextbegeleiding en crisisverblijf, vanaf …/…/…, met kosten ten laste van de subsidiërende overheid.’ Voorbeeld 2: ‘vertrouwen de minderjarige toe aan organisatie voor bijzondere jeugdzorg Y (afdeling Z), adres, binnen een bandbreedte met modules contextbegeleiding en dagbegeleiding in groep, vanaf …/…/…, met kosten ten laste van de subsidiërende overheid.’

40 P Toewijzing 40  Registratie in DOMINO : Artikelnummers zoals voorheen Begin- en einddatum beschikking Selectie categorie: ‘experimenteel modulair kader (EMK)’ Voorziening: naam organisatie Type: OVBJ met verblijf/cb aw OVBJ zonder verblijf/cb aw KINDERBIJSLAG! Bijzondere mededelingen: modules benoemen Extra: crisisverblijf

41 P Centrale Wachtlijst 41  Op niveau van modules (instroom)  Wachtlijst contextbegeleiding  Wachtlijst dagbegeleiding in groep + contextbegeleiding  Wachtlijst verblijf + contextbegeleiding  Wachtlijst contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen  Wachtlijst ondersteunende begeleiding  Niet elke organisatie heeft elk type wachtlijst…  Ev. verbijzondering: cf. vandaag (leeftijd, geslacht, kortdurende cb,…)  Belang van transparantie!

42 P Samenvatting toewijzing 42  Indicatiestelling i.t.v. modules  Op wachtlijst (i.t.v. modules)  Beschikking: toevertrouwen aan organisatie voor bijzondere jeugdzorg x, (ev. afdeling),… binnen een bandbreedte met de modules x, y, z  Registratie in Domino  Opstart hulpverleningstraject  Wijziging samenstelling bandbreedte  nieuwe beschikking

43 P 43 H1 Concrete vragen

44 P Concrete vragen 44

45 P 45 H1 Convenant

46 P Praktische opstart Erkenningsbesluit Convenant (werkingsgebied – innovatie) 46

47 P 47 H1 Data en thema


Download ppt "Experimenteel modulair kader van Jongerenwelzijn Regionale intervisie Oost Vlaanderen Gent, 8 februari 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google