De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Voorganger:ds. G. Meijer Organist:br. M. Jansma Pianist: br. M. van Breden Beamist:br.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Voorganger:ds. G. Meijer Organist:br. M. Jansma Pianist: br. M. van Breden Beamist:br."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Voorganger:ds. G. Meijer Organist:br. M. Jansma Pianist: br. M. van Breden Beamist:br. T. K. Moes Welkom Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Immanuël de Jong, Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar: beamer‑haulerwijk@hotmail.com.

2 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Agenda aanstaande week 1/2 zondag, 29. september 09:15 Oppas (Elise & Geertruida) 09:30 Kerkdienst: ds J.H. Kuiper 14:00 Kerkdienst: ds G. Meijer (Assen-Zuid) 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Zonde maakt veel kapot (koek: Egge) 19:00 Jongerenevent: Waarom God? (in de baptistenkerk aan de norgerweg!) 19:45 Gemeentekring zo-1 maandag, 30. september 18:30 KP-2 (15-17 jr.) - Jezus, feit of fictie (ouder: Alemayehu) 19:30 KP- 4 (19+) dinsdag, 1. oktober 19:00 KP-3 (17-19jr) - Geloof

3 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Agenda aanstaande week 2/2 vrijdag, 4. oktober 19:30 KP "Ik belijd“ zondag, 6. oktober 09:15 Oppas (Immanuël & Oebele) 09:30 Kerkdienst: ds L.G. van der Heide (Boerakker) - Thema: Ons ego uit het middelpunt 14:00 Kerkdienst: ds H.W. van Egmond (Ten Boer) 15:00 KP-1 (12-15jr.) - Jezus; wat een leven! (koek: Hendrik)

4 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Jarigen aanstaande week 29 sep.wordt br. R.O. Spriensma 42 Gefeliciteerd!! De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

5 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Kerk schoonmaak In verband met de schoonmaak van de kerk zijn een paar extra (poets)handen gewenst. Wanneer: dinsdag 8 oktober Waar: Kerk Tijd: 9.30 Als u in de gelegenheid bent, bent u van harte welkom!

6 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 JCH Voetbaltoernooi

7 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Door gemiddeld één keer per maand mee te draaien in het oppasrooster biedt u ouders de mogelijkheid om samen de eredienst bij te wonen? Meld u aan bij Elise Wagenaar of Rieneke Spriensma (oppas@gkv-haulerwijk.nl) Oppassers gezocht

8 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580

9 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Votum en zegengroet diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men. On-zehulpisindenaamvandeHE-RE,

10 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580

11 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 In het kruis zal 'k eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven: 'k ben van dood en zonde vrij! Gezang 91

12 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580

13 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Lezen 1 Korintiërs 1:18–2: 5 De ware wijsheid 18 De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. 19 Er staat namelijk geschreven: ‘Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.’ 20 Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? 21 Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend,

14 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. 22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen. 26 Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, Lezen 1 Korintiërs 1:18–2: 5

15 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27 Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. 29 Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 30 Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Lezen 1 Korintiërs 1:18–2: 5

16 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, 31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ 21 Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. 2 Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde. Lezen 1 Korintiërs 1:18–2: 5

17 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 3 Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. 4 De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 5 want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Lezen 1 Korintiërs 1:18–2: 5

18 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580

19 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 3Ik ben overdekt met wonden door mijn zonden, door mijn dwaas en boos gedrag. Ik ga zeer teneergebogen voor uw ogen, diep in rouw de hele dag. 5HEER, mijn hart ligt voor U open: al mijn hopen, mijn verlangen en mijn leed. Voor uw oog zijn al mijn zorgen niet verborgen, daar U alles ziet en weet. Psalm 38: 3, 5, 8, 11

20 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 8U, mijn God, blijf ik verwachten in mijn klachten, daar uw antwoord komen zal. Laat geen vijand zich verblijden om mijn lijden, niemand juichen om mijn val. 11Wil mij, HERE, niet begeven, red mijn leven, blijf toch niet van verre staan. Haast U, kom mij uit mijn lijden snel bevrijden, HEER, mijn heil, ik roep U aan. Psalm 38: 3, 5, 8, 11

21 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580

22 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Tekst HC 15 Vraag 37 Wat verstaat gij door het woordeken: Geleden? Dat Hij aan lichaam en ziel, den ganse tijd zijns levens op deaarde, maar inzonderheid aan het einde zijns levens, de toorn Gods tegen de zonde des gansen menselijken geslachts gedragen heeft, opdat Hij met zijnlijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwigeverdoemenis verloste, en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige levenverwierf.

23 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Vraag 38 Waarom heeft Hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat Hij, onschuldig onder den wereld lijken rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijdde. Tekst HC 15

24 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Vraag 39 Heeft dat iets meer in, dat Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij met een anderen dood gestorven was? Ja het; want daardoor ben ik zeker, dat Hij de vervloeking, die op mij lag, op zich geladen heeft, dewijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tekst HC 15

25 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580

26 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Preek

27 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580

28 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; Gezang 179b

29 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen.

30 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580

31 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Collecte Eredienst & Licht en Geluid

32 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580

33 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Jezus, Hij kwam om ons leven te geven, daarom verliet Hij zijn vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven door te sterven aan het kruis. Ik zie nu zijn tranen en zie nu zijn wonden. Ik zie nu het bloed Dat Hij gaf voor mij. Dat bloed wast mij schoon en bevrijdt van zonde. Prijs de Heer; nu ben ik vrij! Opwekking 580

34 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Refrein: Ik ben zo dankbaar, Heer voor wat U heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heil'ge naam. En Heer, ik hou van U, want U hield eerst van mij. Uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij. Opwekking 580

35 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Uit liefde droeg Jezus de straf van mijn zonden. Hij droeg die straf zelfs tot diep in de dood. Nu houdt de dood mij niet langer gebonden, ook al was mijn zonde groot. Want Hij is niet lang in het graf gebleven. De dood kon onmoog'lijk Godsliefde verslaan. Nu troont Hij als Koning en Heer van het leven. Heel de schepping roept zijn naam. (Refrein) Opwekking 580

36 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580

37 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Amen A-men, a-men, a-men.

38 Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580


Download ppt "Liturgie Gz.91 Lz.1 Kor. 1: 18- 2: 5 Ps.38: 3, 5, 8, 11 Gz.179b Opw.580 Voorganger:ds. G. Meijer Organist:br. M. Jansma Pianist: br. M. van Breden Beamist:br."

Verwante presentaties


Ads door Google