De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerst connectie dan correctie Anne van den Berg UvA Forensische orthopedagogiek 10 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerst connectie dan correctie Anne van den Berg UvA Forensische orthopedagogiek 10 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Eerst connectie dan correctie Anne van den Berg UvA Forensische orthopedagogiek 10 oktober 2013

2 Amsterdam Russell Shorto, Amsterdam. Geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld, 2013. VRIJZINNIG, LIBERAAL, EIGENZINNIG

3 Indeling college Connectie Psychopathie Gehechtheid en psychopathie Therapeutische relatie vanuit psychodynamisch perspectief Ontmoedigende en bevorderende interventies Eerst connectie dan correctie Correctie Contact

4 Psychopathie Verzamelbegrip van uiteenlopende klinische beelden (Hervé) Primair (kernpsychopaat) en secondair (omgeving) DSM 5, Antisociaal-psychopathie. Dynamischer Vier facetten van Hare, PCL-R. Interpersoonlijk, gevoelsmatig, levensstijl, antisociaal gedrag. Zie dia Disinhibitie, meanness, boldness op basis van laag angstniveau en moeilijk temperament (Patrick, c.s.). Cooke, Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality. Domeinen van zelf, gevoelens, dominantie, gehechtheid, gedrag, denken. Zie dia Grandiositeit, onthechtheid, misleiding, impulsiviteit (Meloy). DMM, Patricia Crittenden. Ontwikkelingsmodel voor strategieën om angst te reduceren. Zie dia

5 PCL-R van Robert Hare

6 CAPP Cooke en Hart

7 Dynamic Maturational Model Attachment by Patricia Crittenden

8 Psychopathie en trauma Weinig onderzoek gevonden Delinquente adolescenten ♂, 78% trauma’s, 54% emotionele verwaarlozing en 40% seksueel misbruik. Burnet, 2006. Delinquente mannen ♂ 4 x meer (48.3%) getraumatiseerd i.v.t. controlegroep (12,5%). Reavis e.a., 2013. Positieve correlatie delinquente adolescenten ♂ facetten Hare en fysiek en emotioneel misbruik. Krischer e.a., 2008. Hoge PCL-R significant hoger op seksueel en emotioneel misbruik, iets minder op fysiek misbruik en stressfull events ♂. Peer review 2013. Journal interpersonal violence Interpers. en affect. facetten Hare beschermen tegen posttraumatische stress bij ♂. Willemsen, Verhaeghe, 2011.

9 Review onderzoek psychopathie- gehechtheid > 18 jaar (2011) 12 empirische studies: meest voorkomende gehechtheidstijlen zijn vermijdend (DS) en ‘Cannot Classify/Unresolved’ (CC/U). Hoe hoger de mate van psychopathie, hoe minder DS maar meer CC/U. Unresolved door trauma’s vanuit de (vroege) jeugd en Cannot Classify vanwege het onthecht zijn.

10 Behandelen vanuit de relatie

11 Gedrag (symptoom), patroon, functie (betekenis) Snelle oplossing Probleem komt terug Gedrag Patroon Functie, betekenis

12 Soorten therapeutische relaties Primaire relatie. Geen objectconstantie en zelf- objectdifferentiatie. Grote ontwikkelingstekorten. Deze bewerken. Vooral steunend van karakter. Overdrachtsrelatie. Wel zelf-objectdifferentiatie. Problemen met wat wel en niet reëel is. Vroegere conflictueuze relaties worden herhaald in het hier en nu. Steunend/analyserend. Werkrelatie. Volwassen deel patiënt communiceert met therapeut. Samenwerking op gebied van doelen en taken. Adequate perceptie van wat reëel is en wat bij zichzelf en de ander hoort. Analyseren en oefenen. Reële relatie. Aan het einde van behandeling. Zakelijke en inhoudelijke contacten over leven na de opname. Trijsburg, 2002

13 Vier subtypes naar Meloy 1.Narcistische type. 2.Affectief onthechte roofdier type. 3.Misleidende, bedriegende, instrumentele type. 4.Impulsieve, onverantwoorde type. Gemengde types

14 Richtlijnen omgang ‘psychopaat’ (1) Gehechtheid ontmoedigende richtlijnen: Afstandelijke attitude. Niet gericht op empathie en relatievorming (H en K) Rationele insteek met korte termijn behoefte bevrediging (H) Doelen richten op gedragsverandering i.h.b. recidivevermindering, en niet op subjectieve en intrapsychische problematiek (H) Niet laten leiden door gevoelens voor patiënt. Rationeel de doelen voor ogen houden (H) Werkrelatie met patiënt zonder dat deze afhankelijk van je wordt (H) Geen emotietaal gebruiken (K) Ga ervan uit dat de patiënt wil manipuleren, domineren, splitsen en zich niet emotioneel wil hechten (T) Focus op feiten, gedrag en niet op meningen en gevoelens (M)

15 Richtlijnen omgang ‘psychopaat’ (2) Behandelingsbevorderende richtlijnen: Richt je op potentieel veranderbare haalbare doelen (T) Richt je op beschermende factoren. Pro-sociale gedrag (T, K) Humor en spel. Metapositie (K) Gewenst gedrag belonen, ongewenst begrenzen/negeren (K) Cognitief gedragstherapeutisch voor lange tijd toepassen (T) Regelmatig supervisie (K, M, T) Bij grensoverschrijdingen direct stelling nemen (H) Kosten baten analyse maken voor crimineel gedrag (H) Belonen met privileges appellerend aan status/uitdaging (M)

16 Gehechtheid ontmoedigende behandeling Start behandeling: Eerst patiënt verantwoordelijkheid voor delict laten erkennen terwijl hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Vastpinnende diagnoses en testen afnemen en communiceren. Opstellen van casusconceptualisaties, delictscenario en terugvalpreventieplan. Behandeltraject: Regelmatig en standaard wisselen van persoonlijk begeleider. Wisselende afspraaktijden op steeds andere kamers. Patiënt gezichtsverlies laten leiden. Wantrouwende posities innemen zoals de verwachten manipulatie. Programma, milieu en team: Weinig sociale interacties in behandelingsprogramma. Los, gesplitst, chaotisch behandelingsteam. Regieprobleem.

17 Gehechtheid bevorderende interventies Gehechtheid kan gaan groeien vooral door ervaringen van wederzijdsheid en in veel mindere mate door expliciete leerdoelen: Preverbaal, primaire relatie: Aansluiten bij zintuigelijke gevoeligheden. Groot belang van vaktherapieën. Impliciete interventies, vooral preverbaal. Alternatieve transitional objects aanbieden. Veilig klinisch milieu Structuur en grenzen in afspraken en milieu Overdrachtsrelatie: Narratief evenwichtig levensverhaal maken Speltherapie voor volwassenen. ‘Alsof situatie’. Complementair reageren. Werkrelatie: Winstsituatie creëren. Voorzichtig complimenteren als dat oprecht is. Patiënt positie geven van meedenken. Geen voorschriften geven maar voorstellen doen. Mentaliseren en mediteren.

18 Eerst connectie dan correctie Patiënt: kwetsbaar kapotmakend onthecht/gedesorganiseerd/vermijdend delict=overleving/wraak/bescherming Behandelaar: betrouwbaar/veilig invoegend/verbindend wederzijds veilig gehecht, empathie + verandering denken/voelen/doen

19 Angst van de forensisch werker There was a young lady from Niger, who smiled as she rode on a tiger. They returned from the ride with the lady inside, and the smile on the face of the tiger.

20 Wederzijds contact anne@berg-op.nl www.berg-op.nl Boek 2011: Gehechtheid en antisociale relatievorming. Anne van den Berg De bijdrage van de gehechtheidtheorie aan de behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis en psychopathie. ISBN 978-90-818070-0-5


Download ppt "Eerst connectie dan correctie Anne van den Berg UvA Forensische orthopedagogiek 10 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google