De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OMDAT JEUGDWERK MEER IS DAN EEN HOBBY ………

Verwante presentaties


Presentatie over: "OMDAT JEUGDWERK MEER IS DAN EEN HOBBY ………"— Transcript van de presentatie:

1 OMDAT JEUGDWERK MEER IS DAN EEN HOBBY ………
OMDAT JEUGDWERK MEER IS DAN EEN HOBBY ……….! Presentatie klankbordgroep Jeugdwerk 16 juni 2011

2 Geschiedenis HSJJ Initiatiefnemer ds. G. Broere, ‘t Harde. 1982
Doel: professionele ondersteuning voor het kerkelijk jeugdwerk. Stichtingsvorm voor ogen. Handen in één door 5 Hervormde gemeenten te weten: Elburg, ‘t Harde, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep. Support en financiële ondersteuning door burgerlijke gemeenten Elburg en Oldebroek.

3 De jeugdwerkadviseurs 1982 – heden Henk van Dam Albert Strijker – Mees Hendriksen 1990 – 1999 Gert Schouten 1999 – 2008 Cor Jan Kolijn 2000 – heden Erika Slendebroek heden

4 Organisatie HSJJ (1) Officieel 2 stichtingen: (1) HSJJ Oldebroek
(2) HSJJ Elburg. Naast een eigen bijdrage van de deelnemende kerken ontvangt de Stichting subsidie (o.a. gebruikt voor de begeleiding/ondersteuning van de vele vrijwilligers) van de burgerlijke gemeenten Oldebroek en Elburg.

5 Organisatie HSJJ (2) Deelnemende kerkelijke Hervormde gemeenten:
Oldebroek/‘t Loo Oosterwolde/Noordeinde Wezep/Hattemerbroek & ‘t Harde en Elburg Burgerlijke gemeenten Oldebroek & Elburg Herv. Stichting voor Jeugd- en Jongerenwerk Oldebroek en Elburg

6 Taken HSJJ Hoofdtaak: bieden van professionele (1,36 fte) ondersteuning aan de ruim 850 vrijwilligers actief in het kerkelijk jeugdwerk (gem. Oldebroek en Elburg). Tevens: Meedenken en meewerken aan het gemeentelijk integraal jeugdbeleid van de gemeenten Elburg en Oldebroek. Het organiseren van regionale activiteiten (de regionale tieneravonden en club ABBA) Vertegenwoordigen van het kerkelijk jeugdwerk in diverse netwerken. Op projectbasis ondersteuning bieden ten dienste van het jeugdwerk dat geen deel uitmaakt van de Stichting (bijv: Hervormde kerk Doornspijk).

7 HSJJ : planmatig werken!
Maken van afspraken en aangeven prestatie -indicatoren i.o.m. kerkelijke en burgerlijke gemeenten. Jaarplannen opstellen. Afstemming en samenwerking met SCW en WIEL. Verantwoording afleggen via jaar- en seizoensverslagen Evaluatie - /overlegmomenten met kerkelijke en burgerlijke gemeenten.

8 Inbreng Jeugdwerkadviseurs HSJJ in lokaal kerkelijk jeugd- en jongerenwerk (1)
De begeleiding en coördinatie bij het opstellen van meerjaren jeugdwerkbeleidsplannen. Zorgdragen voor toerusting/-cursussen leidinggevenden. Het ‘geheugen’ (continuïteit) van/in de jeugdraden. Adviseren van jeugdraden en kerkenraden op tal van terreinen betreffende het jeugdwerk. Landelijk en regionaal zicht op het jeugd- en jongerenwerk (ontwikkelingen / trends).

9 Inbreng Jeugdwerkadviseurs HSJJ in lokaal kerkelijk jeugd- en jongerenwerk (2)
Aandacht en programma-ideeën voor relevante jeugd- en jongerenthema’s (Drank de Baas) Het op de kaart zetten van het jeugddiaconaat (zorgdragen en hulp bieden aan je (jonge) naaste). Initiëren van zomeractiviteiten, zoals: VBW/VBF, kampen en zomer-OJW. Het coördineren van de regionale club voor thuiswonende verstandelijk gehandicapten (Club ‘ABBA’).

10 Inbreng Jeugdwerkadviseurs HSJJ in het integraal jeugdbeleid Elburg en Oldebroek
Deelname aan en spreekbuis van de kerken in de Regiegroep Jeugdbeleid (Elburg) en Stuurgroep Jeugd en Onderwijs (Oldebroek). Deelname aan en spreekbuis van de kerken in de 12+ Netwerken Elburg en Oldebroek. Bijdrage leveren aan preventieprojecten m.b.t. middelengebruik en gedrag. Samen met SCW beschikbaar voor cursussen en trainingen voor het ‘breed jeugdwerk’.

11 Financiële bijdragen (bedragen 2010 – afgeronde bedragen)
Burgerlijke gemeente Elburg Kerkelijke gemeente Elburg (JWA-deel) Kerkelijke gemeente ‘t Harde Burgerlijke gemeente Oldebroek Kerkelijke gemeente Oldebroek 5.000 Kerkelijke gemeente Oosterwolde 1.400 Kerkelijke gemeente Wezep Jaarlijks overleg met de financierende instellingen Totale kosten bestaan op Euro na uit salaris en werkgeverslasten. Overige kosten betreffen reiskosten, verzekeringen, telefonie, computers, accountant etc.

12 Bestuursleden anno 2011 Dhr. J. van Renselaar voorzitter stg Oldebroek
Namens wijk 1/3 Wezep-Hattemerbroek Mw. N. van Oene-van Gelder 2e penningmeester Namens wijk 2/4 Wezep-Hattemerbroek Dhr. J. Zegers bestuurslid Namens kerkenraad Oosterwolde Dhr. R. van ’t Slot 1e secretaris Namens AK Oldebroek Dhr. W. Prins 2e secretaris Namens kerkenraad ‘t Harde Dhr. L. Zegers 1e penningmeester Namen kerkenraad Wijk Oost Elburg Dhr. B. Wubs voorzitter stg Elburg Namens kernraad Wijk West Elburg


Download ppt "OMDAT JEUGDWERK MEER IS DAN EEN HOBBY ………"

Verwante presentaties


Ads door Google