De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderenzorg Beter samenwerken in de zorg geeft kwaliteit , effectiviteit en waarschijnlijk ook goedkoper.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderenzorg Beter samenwerken in de zorg geeft kwaliteit , effectiviteit en waarschijnlijk ook goedkoper."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderenzorg Beter samenwerken in de zorg geeft kwaliteit , effectiviteit en waarschijnlijk ook goedkoper.

2 Inleiding: Vitaliteitscentrum ≠ consultatiebureau voor ouderen De gemeente Renkum vindt het van belang om binnen de preventie en vroeg signalering verbindingen tussen welzijn en de eerstelijnszorg te leggen. In dit project is de rol en inzet van de huisarts een belangrijke schakel in de keten. Deze integratie zien we als een innovatieve succesfactor binnen het project. A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

3 Vitaliteitscentrum Holistische benadering als basis voor het vitaliteitcentrum Een consultatiebureau voor ouderen is een periodieke vorm van preventieve zorg voor ouderen vanaf 65 jaar, waarbij naar de oudere als geheel gekeken wordt: naar fysieke gezondheid, leefstijl, sociaal, emotioneel, psychisch en cognitief functioneren. Oftewel op maat preventie van een integrale of holistische benadering. A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

4 Holistisch Identiteit van mensen is niet gebonden aan één levensdomein, maar aan een aantal. Er zijn vijf domeinen, die de pijlers vormen van de identiteit: • lichaam en geest; • sociale relaties; • materiële zekerheid; • arbeid en presteren; • zingeving (waarden en inspiratie). . A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

5 Doel Vitaliteitscentrum
• Informatie, voorlichting en advies. • Signalering: casefinding, gezondheidsonderzoek en fysieke en sociale check-up. • Zorgcoördinatie: verwijzing naar een andere hulpverlener en cliënt volgen (ketenaanpak in de wijk). A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

6 Doel Vitaliteitscentrum
Subdoelen • Brede gezondheidsvoorlichting, maar ook individueel toegespitste gezondheids- en voedingsadviezen. • Vroeg herkenning en opsporing van beïnvloedbare risicofactoren en/of behandelbare gezondheidsproblemen. • Preventie van (verergering van) een aantal aandoeningen, die anders (te) laat aan het licht gekomen zouden zijn. • Vroeg signalering en diagnostiek dementie passend binnen het Landelijk Dementie Programma. • Doorverwijzing naar ondersteunende diensten of activiteiten, waaronder casemanagement en maatjesproject. • Alleen zinvolle interventie door het volledige geriatrisch netwerk, waarbij de huisarts de centrale persoon is in de behandelketen • Gezamenlijke ketendienstverlening (tussen ZVW/Wmo/AWBZ). A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

7 Deelnemers Vitaliteitscentrum
Participanten De gemeente Renkum ontwikkelt het concept voor een vitaliteitcentrum in samenwerking met: • Vilente • Stichting Welzijn De Bries • Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG) • Spectrum (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland) • Huisarts Visser uit Doorwerth Op verzoek en op uitnodiging zijn ook andere partijen betrokken. Inmiddels zijn de volgende organisaties aangeschoven bij de ontwikkelgroep: • CaransScoop (adviseur eerstelijnszorg) • Zorgverzekeraar Menzis • Stichting Oranje Nassau’s Oord (ONO) A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

8 Resultaten Het ontwikkelen van een integrale vragenlijst
Een integrale vragenlijst stoelt op drie basisprincipes: Functiestoornissen. Vragen over de behoefte aan ondersteuning en zelfregulatie. Vragen over ondersteuning vanuit de omgeving (civil society) en over eenzaamheid. Het doel is om niet alleen te vragen naar klacht, probleem en ziekte, maar ook naar mogelijkheden om de kracht van burgers te versterken. A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

9 Onderzochte populatie (>75jaar)
A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

10 Onderzochte populatie
A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

11 Onderzochte populatie
A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

12 uitkomsten Er is behoefte aan een netwerk in de directe omgeving en aan andere voorzieningen. Ken je bovenburen! Vooral geen betutteling. Niet benoemen, maar adviseren. Vreemde ogen kunnen meer bereiken. Bij mobiliteitsproblemen is er behoefte aan alarmering. Echter, de hoge prijs willen velen niet betalen. Vervoer ! Het terugdringen van de toename van het aantal digibeten is belangrijk. Stimuleer deelname aan internetcursussen. De techniek wordt steeds ingewikkelder, maak toegankelijke handleidingen. Vooral veel investeren in welzijnsvoorzieningen, maak goede arrangementen. A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

13 Voorwaarden voor actief ouder worden in de samenleving zijn:
Op cliëntniveau: • Een gesprekspartner en mobiliteit. • Laagdrempelig en maatwerk. • Behoud van eigen regie. • Ondersteunen eigen kracht. • Op de hoogte zijn van mogelijkheden om actief te worden /blijven. A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

14 Voorwaarden voor actief ouder worden in de samenleving zijn:
Op organisatieniveau: • Wijkgericht (actieve benadering) signaleren, afstemmen en samenwerken. • Aansluiten op al bestaande activiteiten. • Gebruik uniforme integrale gevalideerde vragenlijst (verbinding preventie 0 en eerstelijnszorg). • Een goede dynamische ondersteuningsstructuur (team pilot vitaliteitcentrum eventueel aanvullen met andere sleutelfiguren, waaronder: bemoeizorg, fysiotherapie, sportschool en apotheek). • Registratie: een cliëntvolgsysteem. • Verwijzen: een goede sociale kaart. A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

15 Voorwaarden voor actief ouder worden in de samenleving zijn:
Op bestuursniveau: • Geldstromen inzichtelijk maken en flexibel toepasbaar • Functie ouderenadviseur (gemeente) uitbreiden (inzetten als coördinator vitaliteitcentrum) • Eenduidig beleid maar met vrijheid om dit op lokaal niveau aan te passen, zekere mate van flexibiliteit (eigen verantwoordelijkheid) op wijkniveau. A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

16 Voorbeeld casus 64 jarige man is bezig met integratiecursus , hij wordt binnenkort 65 jaar en dan is cursus niet meer nodig. Zowel poh als ouderenadviseur is met deze man bezig, zij gaan om de tafel en brengen alle hulpverleners welke bekend zijn in kaart. Om de tafel zitten 11 hulpverleners! ouderenadviseur, poh ouderenzorg,  bemoeizorg, iriszorg, algemeen maatschappelijk werk, op administratief gebied verschillende instanties waaronder vier vrijwilligers ter ondersteuning op gebied van financiën, integratie, schulden en welzijn, er is sprake van schuldsanering, de woningbouwcoöperatie is betrokken Ivm huurachterstand en vervuiling. WWB, maar ook vluchtelingenwerk en sociale activering waren erbij betrokken. A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

17 Een ieder was bezig op zijn/haar gebied er het beste van te maken.
Voorbeeld casus Een ieder was bezig op zijn/haar gebied er het beste van te maken. Door rond de tafel te zitten en af te stemmen, werd er één casemanager aangewezen in dit geval de Iris zorg i.v.m. verslavingsproblematiek . Duidelijk werd hoeveel zorg en geld ermee gemoeid was, zichtbaar de hoogte van de dossiers en dat een ieder niet van de ander wist wat er gedaan werd en al gedaan was. A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

18 Wat heb ik als huisarts geleerd:
Bijna alles is er al (eerst gezamenlijk kijken of er lacunes zijn) Men kan vanuit verschillende disciplines middels een instrument op dezelfde manier kijken. Samenwerken is leuk Samenwerken geeft betere zorg Samenwerken voorkomt onnodige inzet van zorg en dus ook ( veel ) kosten Met samenwerken heb je zaken beter en sneller geregeld. Samenwerking geeft verrijking en delen van kennis. Samenwerking geeft kwaliteit en voorkomt onnodige opnames, verwijzingen etc. A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013

19 Mijn advies voor de toekomst
Creëer geen nieuwe zaken tenzij gezamenlijk dit wenselijk wordt geacht. Samenwerking ( met goede werkafspraken) in de eerste lijn maakt dat je meer kan doen, betere kwaliteit krijgt, minder zorg dubbel geleverd, voorkomt extra kosten elders, is leuk en geeft dus kosten reductie! De 2e lijn meer een adviserende functie, alleen verwijzing nodig voor diagnostiek en voor bepaalde behandelingen. Minder (onnodige) controles. Er is behoefte aan meer regie en management op lokaal niveau. Dat is dus investering! De problematiek van de ouderenzorg is niet anders dan die van de jeugdzorg. En waarschijnlijk ook niet van de rest van de zorg. Geen subsidie voor projecten als het niet zeker is dat bij succes het voortgezet kan worden! A.B. Visser, huisarts in Doorwerth 12 juni 2013


Download ppt "Ouderenzorg Beter samenwerken in de zorg geeft kwaliteit , effectiviteit en waarschijnlijk ook goedkoper."

Verwante presentaties


Ads door Google