De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een dwarsligger draagt de rails waarover mensen kunnen reizen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een dwarsligger draagt de rails waarover mensen kunnen reizen."— Transcript van de presentatie:

1 Een dwarsligger draagt de rails waarover mensen kunnen reizen.
Verzet Deel 1 Een dwarsligger draagt de rails waarover mensen kunnen reizen. Vrede is klein en weerloos, zoals een duif met een takje in de snavel. Wat kan zij doen tegen geweren en kanonnen? Ook verfden velen een witte traan op hun gezicht als teken van verdriet om zoveel onschuldige slachtoffers Toetsing Opstel, Pamflet, openschrift- openwerkboek toets(en) 1

2 10.1 Nee! Deel 1 Neem over en maak af In de leefwereld van mensen zijn er leefr..els, wetten, gewoonten, etc. die de gang van zaken regelen. Het maakt het samen..ven mogelijk en dragel..jk..tenminste dat is de bedoeling. Afhankelijk van de gebeurteni..en om jouw heen en jouw eig.n achtergrond kunnen sommige zaken jouw tegen staan. Je kunt dat laten pa..eren. Je kan er ook wat aan d.en, op vele verschillende manieren. Zo kan je bijv. actie onder..men tegen ongezond voedsel, tegen agressie of tegen het verwaar.zen van de medemens. 2

3 10.1 Nee! Deel 1 Neem over en maak af In de leefwereld van mensen zijn er leefregels, wetten, gewoonten, etc. die de gang van zaken regelen. Het maakt het samenleven mogelijk en dragelijk..tenminste dat is de bedoeling. Afhankelijk van de gebeurtenissen om jouw heen en jouw eigen achtergrond kunnen sommige zaken jouw tegen staan. Je kunt dat laten passeren. Je kan er ook wat aan doen, op vele verschillende manieren. Zo kan je bijv. actie ondernemen tegen ongezond voedsel, tegen agressie of tegen het verwaarlozen van de medemens. 3

4 10.1 Nee! Deel 1 Deel 1 Opdracht bij het filmfragment over Alveiro: zie de studiewijzer. Maak goede aantekeningen!!!! 4

5 10.1 Nee! Huiswerk volgens studiewijzer: 10.1 Nee
Deel 1 Huiswerk volgens studiewijzer: 10.1 Nee Leerboek: van vraag 2 t/m 5, 10 t/m 15 Werkboek vraag 2, 3 en 4 Film: verwerk in goed nederlands ca. 100 kernachtige woorden de punten 1 en 2. Plaatje er bij plakken. 5

6 H10.2 Vormen van verzet Deel 2 Neem over en maak af Mensen komen in verzet om zaken die in h.n .gen scheef lopen, r.cht te zetten. Men spreekt over rechtv..rdigheid. Met verschillende arg.menten rechtvaardigt men de actie die men ondern..mt. Afhankelijk van de situatie kiezen mensen voor verschillende a..ievormen. De vorm kan escaleren als de één voor de ander niet wil bui.en. Men beweegt zich tussen de ludie.e actie t/m …. aan toe. Men hoopt met de actie een weg te banen naar gerechtigheid. 6

7 H10.2 Vormen van verzet Deel 2 Neem over en maak af Mensen komen in verzet om zaken die in hun ogen scheef lopen, recht te zetten. Men spreekt over rechtvaardigheid. Met verschillende argumenten rechtvaardigt men de actie die men onderneemt. Afhankelijk van de situatie kiezen mensen voor verschillende actievormen. De vorm kan escaleren als de één voor de ander niet wil buigen. Men beweegt zich tussen de ludieke actie t/m …. aan toe. Men hoopt met de actie een weg te banen naar gerechtigheid. 7

8 H10.2 Vormen van verzet Maak goede aantekeningen!!!!
Deel 2 Neem NIET over Deel 1 Opdracht bij het filmfragment over de islamitische profeet Mohammed in Medina: zie de studiewijzer. Maak goede aantekeningen!!!! 8

9 H10.2 Vormen van verzet Huiswerk volgens studiewijzer:
Deel 2 Neem over en maak af Huiswerk volgens studiewijzer: 10.2 Vormen van verzet Leerboek: van vraag 22 t/m 29 Werkboek vraag 7 t/m 11 Film: verwerk in ca. 100 woorden de punten 1 t/m 3, 5 en 7. Plaatje er bij plakken. 9

10 Een dwarsligger draagt de rails waarover mensen kunnen reizen.
Uit Lion king. Scar: sta paraat! Verzet of rebellie? Leg uit! Verzet of rebellie Deel 3 Neem over en maak a Een dwarsligger draagt de rails waarover mensen kunnen reizen. 10

11 dwars of Dwarsligger Deel 3 Soms is onschuldig verzet een onderdeel van opstand, muiterij of rebellie. Het wil de heersende macht omverwerpen. Hierbij kan (mild) verzet, een onderdeel zijn van de rebellie. Verzet verliest dan zijn onschuld. De geschiedenis kent hier vele voorbeelden van. In de wereld van de godsdiensten bestaan verhalen over rebellie tegen God; de diepste oorzaak van onvrede over de ander en zichzelf. Met het gegeven van de rebellie tegen God, kan/mag/moet men zich afvragen: Tegen wie of wat verzet ik mij? Wanneer stopt (mijn) verzet? Ben ik dwars of een Dwarsligger? 11

12 dwars of Dwarsligger Deel 3 Soms is onschuldig verzet een onde.deel van opstand, muiterij of r.bellie. Het wil de heersende macht omverwerpen. Hierbij kan (mild) verzet, een ond.rdeel zijn van de rebellie. Verzet verliest dan zijn onschuld. De geschiedenis kent hier vele voo.beelden van. In de wereld van de godsdiensten bestaan verhalen over rebellie tegen God; de diep.te oorzaak van onvrede over de ander en zichzelf. Met het gegeven van de rebellie tegen Go., kan/mag/moet men zich afvragen: Tegen wie of wat verzet ik mij? Wanneer stopt (mijn) verzet? Ben ik dwars of een Dwar.ligger? 12

13 dwars of Dwarsligger Deel 3 Deel 1 Bekijk het filmfragment en maak de vragen volgens de studiewijzer.: 10.3 13

14 Profeten 14

15 Profeten Een ander voorbeeld vanuit de g.dsdienst bezien zijn de mensen die waarsch.wen voor de toekomst, of juist wijzen op de komst van betere tijden. Deze profet.n vervullen daarbij ook een voorb..ld functie. Hun inspiratiebron is de vereerde godheid namens wie zij in het openbaar sprek.n en h.ndelen. Een zeer bekende joodse profeet is .ozes welke geleefd heeft ten tijde van de Farao’s in .gypte. De godheid JHWH, namens wie Mozes spreekt en handelt, toont zich hier een w.re Dwarsligger. Hij stelt wantoestanden aan de kaak, waarschuwt en toont een an.ere weg.

16 Profeten Een ander voorbeeld vanuit de godsdienst bezien zijn de mensen die waarschuwen voor de toekomst, of juist wijzen op de komst van betere tijden. Deze profeten vervullen daarbij ook een voorbeeld functie. Hun inspiratiebron is de vereerde godheid namens wie zij in het openbaar spreken en handelen. Een zeer bekende joodse profeet is Mozes welke geleefd heeft ten tijde van de Farao’s in Egypte. De godheid JHWH, namens wie Mozes spreekt en handelt, toont zich hier een ware Dwarsligger. Hij stelt wantoestanden aan de kaak, waarschuwt en toont een andere weg.

17 10. 4 Profeten 1. Bekijk het filmfragment.
2. Maak de vragen volgens de studiewijzer H10.4 - Leerboek: van vraag 54 t/m 68, - Werkboek vraag 16 t/m 20 - Film: verwerk de punten 1 t/m 5 en 7. - Plaatje er bij plakken.

18 Tijdens de kerst worden in de kerken de verhalen gelezen die gaan over de geboorte van Christus. Het is interessant om te bezien op welke manieren het thema verzet hierbij aan de orde komt. Immers verzet is van alle tijden. Het verhaal leent zich er goed voor omdat het zich afspeelt in een klein land (Palestina, zoals het destijds heette) dat bezet was door de romeinen.

19 Tijdens de k.rst worden in de kerken de verhalen gelezen die gaan over de geboor.e van Christ.s. Het is interessant om te bezi.n op welke manieren het thema verz.t hierbij aan de orde komt. Immers v.rzet is van alle tijden. Het verhaal leent zich er goed voor omdat het zich afspeelt in een kle.n land (Palestin., zoals het destijds heette) dat bezet was door de rom..nen.

20 Doel van de les Je kan 3 manieren van verzetsvormen zoals die voorkomen in ‘het kerstverhaal’ (actualiteit) Je kan minimaal 1eerder besproken voorbeeld van verzet verbinden in ‘het kerstverhaal’. De ‘100 woorden verwerking’ schrijven .

21 Lesprogramma Toelichting lesplan Tekstje overnemen
Filmfragment (ca 20 min.) met opdracht Nabespreking

22 Opdrachten Noem 3 manieren van verzet zoals die voorkomen in ‘het kerstverhaal’ (actualiteit) Verbind 1 eerder besproken voorbeeld van verzet met ‘het kerstverhaal’. (overeenkomsten zoeken dus..) Maak de ‘100 woorden verwerking’ .

23 FIJNE KERSTVAKANTIE en TOT VOLGEND JAAR! ; ))


Download ppt "Een dwarsligger draagt de rails waarover mensen kunnen reizen."

Verwante presentaties


Ads door Google