De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezwaar & beroep, geschikt voor Mediation?” 14 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezwaar & beroep, geschikt voor Mediation?” 14 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Bezwaar & beroep, geschikt voor Mediation?” 14 oktober 2010

2 Gerard Hemmes Welkom Tussen droom en daad…

3 13.50 uur:Welkom Gerard Hemmes -Tussen droom en daad 14.00 uur:Jur Deckers -Mediationvaardigheden bij bezwarencommissies 14.30 uur:Guus Bax -Landelijke ontwikkelingen 15.00 uur:Pauze 15.30 uur:Arnaud de Kwaasteniet -Mediation bij bestuursrecht 16.00 uur: Daan Keur --Mediation in hoger beroep 16.30 uur: Discussie en afronding 17.00 uur: Napraten met drankje en hapje

4 Jur Deckers Mediationvaardigheden bij bezwarencommissies

5 mr. J.A.M. Deckers MDR, Leeuwarden, 14 oktober 2010

6  Machtsverschil, de ongelijksoortigheid van belangen  De overheid maakt aanspraak op de regie  Gebondenheid van de overheid aan wet- en regelgeving  Sterke en snelle juridisering  Frustratie bij de burger over anonieme en gevoelsarme conflictpartner  Standpunten, compromissen en strategische communicatie als deel van de cultuur bij de overheid  Verborgen gevoelens bij het overheidsorgaan

7 19-7-2014

8

9  Geen vooringenomenheid  Geen willekeur  Zorgvuldige voorbereiding  Gelijke behandeling Kortom: Vertrouwenwekkend handelen 19-7-2014

10  Regels zijn regels  Juridisch vat bezwaarschriftencommissie  Alternatieven voor juridisch traject 19-7-2014

11  Overheid juridiseert  Overheid stelt zich formeel op  Overheid is anoniem  Overheid is ongevoelig  Overheid is monopolist 19-7-2014

12  Politicus wordt bestuurder  Wordt op standpunten afgerekend  Te weinig oog voor (gemeenschappelijke) belangen  Onbegrip bij burger 19-7-2014

13  Emoties bij burger, met grote persoonlijke belangen  Voor ambtenaren en bestuur staat ratio voorop en is de kwestie slechts een van de vele dossiers 19-7-2014

14  Bezwaar en beroep is relatief duur;  Bezwaar ongegrond? frustratie bij burger (één pot nat)  Uitspraak bestuursrechter? winnaar en verliezer;  In het ongelijk gestelde burger blijft gefrustreerd 19-7-2014

15 Pre-mediation  Win-win (en soms win-win-win)  Toekomstgericht  Vertrouwen 19-7-2014

16 Mediation tijdens bezwaarschriftenprocedure  Schorsen procedure  Ruimte voor mediation  Mandaat  Overige haken en ogen  Wat levert het op? 19-7-2014

17 Mediationtechnieken tijdens de hoorzitting  Toonzetting  Doorvragen  Heretiketteren  Strategische vragen  Reflectieve vragen 19-7-2014

18 Skarsterlân in 2009:  40 bezwaarschriften behandeld  op bijna 3800 beschikkingen  slechts zo’n 1% tekent bezwaar aan en zet de procedure door bij de commissie 19-7-2014

19 Skarsterlân in 2009 Door pre-mediation 35 bezwaarschriften ingetrokken  Aan bezwaar wordt tegemoet gekomen: 14  Uitleg besluit: 7  Nieuw besluit na aanvullende informatie: 10  Andere redenen: 4 19-7-2014

20

21 Guus Bax Landelijke ontwikkelingen

22 bezwaar & beroep geschikt voor mediation? “ De toepassing van mediationvaardigheden vraagt om andere competenties binnen de overheid. ”

23 Amerika -Mediation is in de USA op zijn retour -Mediation ontwikkelt door en breidt uit 19-7-201423 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

24 Europa -EU mediation-richtlijn wordt in 2011 ingevoerd -EU mediation-richtlijn blijft gespreksonderwerp 19-7-201424 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

25 Nederland -De regering wil dat gemeenten horizontaal gaan besturen in plaats van verticaal 19-7-201425 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

26 Nederland -Nederlandse code voor goed openbaar bestuur ingevoerd 19-7-201426 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

27 Nederland -De Algemene wet bestuursrecht wordt aangepast 19-7-201427 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

28 Nederland -Het regeerakkoord zegt: een kleine dienstverlenende overheid 19-7-201428 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

29 Bezwaarschriften commissie -Bedoeld voor horen en heroverwegen om problemen op te lossen 19-7-201429 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

30 Bezwaarschriften commissie -Rechtmatigheid? -Belangenafweging? -Probleemoplossen ? 19-7-201430 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

31 Bezwaarschrift de Andere Aanpak -Bellen -Keukentafelgesprek -Informeel gesprek -Informeel gesprek olv een derde -Mediation (pool versus extern) -Bezwaarschriftencommissie 19-7-201431 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

32 Van besluit tot beschikking -bij afwijzing persoonlijk: -uitleggen wat het besluit is, hoe daartoe is gekomen en wat daarbij heeft meegewogen -nagaan of betrokkene vindt dat alle relevante informatie is meegenomen 19-7-201432 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

33 Van aanvraag tot besluit -Actief luisteren en open vragen stellen -Doorvragen en samenvatten -Onderscheiden van inhoud, intentie en emotie -Standpunten en belangen herkennen -Hoor en wederhoor 19-7-201433 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

34 Zo vroeg mogelijk beginnen! -Inzet mediationvaardigheden binnen de vakafdelingen -Inzet mediationvaardigheden tussen besluit en beschikking -Bezwaarschriften beperken en afdoening met “de Andere Aanpak” vergroten 19-7-201434 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

35 Zo veel mogelijk zelf doen! -Gebruik maken van eigen medewerkers -Inzet pool van NMI mediators in dienst van aangesloten gemeenten -Inzet externe mediators beperken tot … 19-7-201435 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

36 Begin ergens! -De hele organisatie -Een enkele afdeling -Een cluster binnen een afdeling -Een team van medewerkers -Een enthousiaste medewerker 19-7-201436 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

37 Beschikbare documenten VNG: Mediation & mediationvaardigheden Ministerie van VROM: Aan tafel! Ministerie van BiZa: Beginselen van deugdelijk overheids- bestuur Een luisterend oor 19-7-201437 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

38 Beschikbare documenten De Rechtspraak: Rechters in gesprek met burger en bestuur Op maat beslecht WODC: Mediation Monitor 2005-2008 19-7-201438 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

39 Prettig contact met de overheid -Practische handreiking voor het inzetten van mediationvaardigheden -Eindrapportage pioniertraject mediationvaardigheden -Telefoonkaart 19-7-201439 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

40 De cijfers -70% van de bezwaarmakers kiest voor “de Andere Aanpak” -daarvan is 60% tevreden/trekt bezwaar in ->10% gaat in beroep variërend van 2% Belastingen-14% Bijstandsverlening -Afhandelingstermijn loopt terug van 20 naar 5 weken bij “de Andere Aanpak” 19-7-201440 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

41 -Burgertevredenheid stijgt met 20% bij inzet van mediationvaardigheden /”de Andere Aanpak” -Burgers hebben 23% tijdsbesparing bij inzet van mediationvaardigheden /”de Andere Aanpak” -Overheidskosten bezwaarprocedures nemen met 27% af -Ambtenarentevredenheid stijgt met 20% 19-7-201441 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

42 conclusies -Een informele aanpak werkt conflictoplossend -Inzet van mediationvaardigheden loont -Sleutel tot succes ligt bij de medewerker -Invoering vraagt aanzienlijke inspanning van de organisatie -Mediationvaardigheden kunnen op alle domeinen worden ingezet 19-7-201442 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

43 Vragen? 19-7-201443 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

44 Pauze

45 Arnaud de Kwaasteniet Mediation bij bestuursrecht

46 Sector bestuursrecht rechtbank Leeuwarden Mediation 2010

47 Korte historie Vanaf 2005 stimuleringsbijdrage Mediation in bestuursrecht bij rechtbanken komt verder tot ontwikkeling Rechters gaan naar verwijzingscursus Mediationfunctionarissen Centrale selectie mediators Goede resultaten op veel terreinen SB Leeuwarden blijft iets achter

48 De procedure / verwijzingen Ter zitting Direct bij binnenkomst van het beroep In de voorfase na inhoudelijke beoordeling

49 2010 SB Leeuwarden Wel incidentele verwijzingen ter zitting Start project voor WOZ zaken door hbo-er Via brieven in de voorfase Een derde doet mee Daarvan 75% succesvol Goed resultaat! Vervolg voorzichtig

50 ontwikkelingen Per 1/1/2011 vervallen kosteloosheid eerste twee en een half uur: afwachten Nieuwe werkwijze bij de sectoren bestuursrecht: differentiatie en finale geschilsbeslechting

51 Tot slot Mediationverwijzing blijft belangrijk gereedschap voor de bestuursrechter Uitspraak lost soms niets op. Positieve houding bestuursorganen belangrijk (kosten vergoeden?) Samenwerking (voorfase, geen verweerschrift nog nodig e.d.)

52 Echt tot slot Burger kan vanaf 1 oktober digitaal beroep instellen met DigiD via RS.nl. Mogelijk één noordelijke sector bestuursrecht in 2012. “Klanten/ketenpartners dag” op donderdag 18 november.

53 Daan Keur Mediation in hoger beroep

54 Rechtspraak en mediation De weg naar effectieve rechtspraak 14/10/1054Gerechtshof Leeuwarden

55 Hoe deden we het altijd? Focus op procesrecht en rechtsvraag De comparitie van partijen Schikken of stikken Rechtsgeding niet hetzelfde als conflict 14/10/1055Gerechtshof Leeuwarden

56 Bronnen van het conflict Miscommunicatie Geen respect en erkenning Conflicterende ego’s Tijdgebrek en ongeduld Onzekerheid (geen greep op de situatie) En dus niet: verschillende rechtsopvattingen!!! 14/10/1056Gerechtshof Leeuwarden

57 Het rechterlijk tekort Beoordeling op basis van standpunten Omvang geschil vaak groter Geen zicht op werkelijke belangen Communicatie en inzet: onbekend Dwang Oplossing rechtsgeschil dus niet adequaat 14/10/1057Gerechtshof Leeuwarden

58 De integrale benadering Een duurzame oplossing Een algehele oplossing Regie bij partijen Commitment bij partijen Communicatie als randvoorwaarde 14/10/1058Gerechtshof Leeuwarden

59 Rechtspraak op maat Beslissen, schikken of verwijzen naar mediation Het verwijzingsinstrument Hof Leeuwarden: 1 april 2007 14/10/1059Gerechtshof Leeuwarden

60 Landelijke resultaten In 10 jaar ruim 10.000 verwijzingen naar mediation; circa Schikkingspercentage 2009: 58% Belastingrecht en bestuursrecht koplopers: 84% resp. 69% (2009) Schriftelijke verwijzing succesvol 90% zou weer mediation doen 14/10/1060Gerechtshof Leeuwarden

61 Resultaten hof Leeuwarden Zeer moeizame start Vanaf 2009 verbetering WOZ-zaken: succes of niet? Schriftelijke verwijzing Schikkingspercentage stijgt Rechterlijke schikkingen 14/10/1061Gerechtshof Leeuwarden

62 Hoe nu verder? De grenzen van het hoger beroep Toekomst: Volgens De Rechtspraak (Agenda en Toekomstverkenning) Volgens het kabinet (?) ADR blijft hoog op de lijst 14/10/1062Gerechtshof Leeuwarden

63 Hoe nu verder? Nieuwe ontwikkelingen: Thematisch werken door de rechtspraak Verdergaande scholing en training rechters (conflictdiagnose; mediatoropleiding, pilots) Nabijheid van rechtspraak en mediation Nieuwe wetgeving: het ouderschapsonderzoek Verplicht echtscheidingsplan? 14/10/1063Gerechtshof Leeuwarden

64 14/10/10Gerechtshof Leeuwarden64

65 14/10/10Gerechtshof Leeuwarden65

66 Discussie en afronding

67 Is een gemeente verplicht tot mediation als de rechter dit voorstelt? 19-7-201467 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

68 “De Andere Aanpak” kan altijd, maar is zeker nodig bij langdurige relaties 19-7-201468 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

69 “De Andere Aanpak” werkt conflictoplossend; juridisering draagt bij tot escalatie van conflict 19-7-201469 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?

70 Napraten met hapje en drankje

71 Bedankt en succes! 19-7-201471 Bezwaar en beroep, geschikt voor mediation?


Download ppt "Bezwaar & beroep, geschikt voor Mediation?” 14 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google