De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-west 16:30 voorganger: br. C. Slob Diensten 09:30 voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-west 16:30 voorganger: br. C. Slob Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

3 Mededelingen kerkenraad Volgende week zondag zullen we in de morgendienst het Heilig Avondmaal vieren. Op woensdag 7 mei vergadert de kerkenraad in het kerkgebouw. De vergadering begint om 20.00 uur. De diakenen vergaderen op maandag 5 mei a.s.

4 Agenda 10 mei 19 30 Lidwina in concert 10 mei 19 30 Lidwina in concert 8 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 32 8 mei V.V. “Soli Deo Gloria” Ond: Hand schets 32

5 4 mei:br Oscar de Ruiter Laura van der Weijden 5 mei:zr Jacobine Anholts-van Harten zr Annemieke Huizinga-Gosker zr Hannie Sonneveld-de Gelder 6 mei:Joris van de Kuilen 7 mei:Mirjam Sytsma br Frido van der Weijden 8 mei:Annemé Bondt br Roel Ellen 9 mei:br Martin Joosse zr Dorien Sollie-van der Boom 10 mei:zr Dineke van der Horst-Kuiper 4 mei:br Oscar de Ruiter Laura van der Weijden 5 mei:zr Jacobine Anholts-van Harten zr Annemieke Huizinga-Gosker zr Hannie Sonneveld-de Gelder 6 mei:Joris van de Kuilen 7 mei:Mirjam Sytsma br Frido van der Weijden 8 mei:Annemé Bondt br Roel Ellen 9 mei:br Martin Joosse zr Dorien Sollie-van der Boom 10 mei:zr Dineke van der Horst-Kuiper Deze week zijn jarig:

6 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

7 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

8 175 C

9 ● Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

10 Psalm 118: 8, 9 8 De steen, dien door de tempelbouwers verachtlijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door ’s HEREN hand alleen geschied. Het is een wonder in onz’ ogen. Wij zien het, maar doorgronden ’t niet.

11 Psalm 118: 8, 9 9 Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in ’s HEREN naam. Wij zeegnen u uit ’s HEREN woning, wij zegenen u al tezaam.

12 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

13 Psalm118:8, 9 ● LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

14 LvdK 87: 1, 3, 5 1 Wij willen God de ere geven en maken zijn genade groot; want wij zijn voor de zonde dood en wat God zelf heeft afgeschreven zal niet herleven.

15 LvdK 87: 1, 3, 5 3 De mensheid der verloren tijden deed Christus sterven aan zijn kruis, opdat Hij uit het slavenhuis, als nieuwe mensen, zijn bevrijden zou uitgeleiden.

16 LvdK 87: 1, 3, 5 5 Zoals de Christus is verrezen door 's Vaders heerlijke overmacht, zo zijn ook wij aan 't licht gebracht om nieuw te leven, zonder vrezen, nu en na dezen.

17 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

18 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 ● 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

19 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 ● Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

20 Psalm 66: 1, 3, 5 1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d’ aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.

21 Psalm 66: 1, 3, 5 3 Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wanklen heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

22 Psalm 66: 1, 3, 5 5 Ik kom met gaven in mijn handen. Zie, tot uw tempel treedt uw knecht en brengt U, Heer, de offeranden, U in benauwdheid toegezegd. Brandoffers wil ik U bereiden en zoete geuren op doen gaan. Ik wil U heel mijn leven wijden: aanvaard het, neem mijn offer aan.

23 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 ● 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

24 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 ● 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

25 1 Korintiërs 15: 14, 17b - 19 De Here Jezus is echt opgestaan 1.Daar houden we aan vast, ondanks alle tegenstemmen 2.Daar leven we van, nu en altijd

26 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 ● Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

27 Gezang 94, Gz 20: 1, 4, 6 1 In het vroege morgenlicht komt Gods boodschap tot de zijnen. Englenmond brengt het bericht dat de droefheid doet verdwijnen. Wat beloofd werd, is voldaan! Onze Heer is opgestaan!

28 Gezang 94, Gz 20: 1, 4, 6 4 O, die dag van heil en loon, dag van jubel, dag van glorie Wie ontsliepen in Gods Zoon, zullen opstaan in victorie. 't Eeuwig licht is opgegaan. Onze Heer is opgestaan!

29 Gezang 94, Gz 20: 1, 4, 6 6 Ja, de Heer is opgestaan! Gods bazuinen zullen klinken. d' Eerste dingen zijn vergaan, nieuwe heemlen zullen blinken. Nieuwe tijden vangen aan: God is scheppend opgestaan!

30 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

31 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

32 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 ● Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

33 Gezang 99, NG56: 1, 2, 3 1 U zij de glorie, opgestane Heer U zij de victorie nu en immer meer. Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

34 Gezang 99, NG56: 1, 2, 3 2 Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer, Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. Weest dan volk des Heren blijd’ en welgezind en zegt telken kere: "Christus overwint". U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

35 3 Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Gezang 99, NG56: 1, 2, 3

36 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 ● Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

37 182 C

38 Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie ds. H. Hidding em. Bunschoten-west Collecte:Diaconie

39 Zaterdag 10 mei 19.30-20.30 uur Klezmajeur Programma op www.lidwinaconcerten.nl

40 Orgelconcert Vrijdag 9 mei 2014 Orgelconcert door Bram Beekman op het van Vulpenorgel in de Chr.Ger.Kerk, Schootsestraat 47 te Eindhoven. Gespeeld worden werken van Bruhns, Bach, Mendelssohn, Matter en een improvisatie. Aanvang: 20.15 uur Toegang vrij, collecte na afloop en gelegenheid tot napraten met de concertgever en concertgangers.


Download ppt "Psalm118:8, 9 LvdK87:1, 3, 5 1 Korintiërs15:1 - 22 Psalm66:1, 3, 5 1 Korintiërs15:14, 17b - 19 Gezang94:1, 4, 6 Gezang99:1, 2, 3 Gezang182C:Amen Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google