De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92."— Transcript van de presentatie:

1 De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

2 Voorganger Thema Ds. Jasper Klapwijk de ware Liefde Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

3 Zingen Votum: Opw. 451 Ik hef mijn ogen… Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

4 Zingen Opw. 451 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan.

5 Zingen Opw. 451 Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij Uw leven weer.

6 Zingen Opw. 451 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan.

7 Zingen Opw. 451 Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij Uw leven weer. Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij Uw leven weer.

8 Zingen Opw. 451 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?

9 groet Hij begroet ons “Genade zij u …” Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

10 Zingen Liedboek 21 : 1, 3, 5, 7 Alles wat adem heeft Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

11 Zingen LB. 21 : [1] 3 5 7 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

12 Zingen LB. 21 : 1 [3] 5 7 Welgelukzalig is ieder te noemen, die Jakobs God als helper heeft! Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen, die dag aan dag met Christus leeft! Wie met de Heer te rade gaat, die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!

13 Zingen LB. 21 : 1 3 [5] 7 O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, Hij die u recht verschaft is hier! Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden, dorstige, zie de heilsrivier! Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; God schenkt genade velerlei. Halleluja! Halleluja!

14 Zingen LB. 21 : 1 3 5 [7] Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heil'ge Geest! Halleluja! Halleluja!

15 Zingen Opw. 488 Heer, ik kom tot U Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

16 Zingen Opw. 488 Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

17 Zingen Opw. 488 Refrein: Houd mijn vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

18 Zingen Opw. 488 Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen, diep in mij. En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

19 Zingen Opw. 488 Refrein 2x : Houd mijn vast, laat uw liefde stromen. Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

20 Zingen Opw. 488 dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

21 Zingen Gez. 164 (in canon) Jezus vol liefde Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

22 Zingen Gez. 164 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden. Wij prijzen U als onze Heer. Kom met Uw kracht o Heer, en vul ons tot Uw eer, kom tot Uw doel met ieder van ons. Maak ons een volk Heer, heilig en rein, dat U, Heer, volkomen, steeds toegewijd zal zijn.

23 Bidden Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

24 Zingen Ps. 118 : 1 en 10 Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

25 Zingen Ps. 118 : [1] 10 Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die de HEER vreest, laat het horen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

26 Zingen Ps. 118 : 1 [10] De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde 't offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

27 Lezen 1 Kor. 13 Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

28 Zingen Liedboek 92 : 1, 2, 5, 6 Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

29 Zingen LB. 92 : [1] 2 5 6 Al kon ik alle talen spreken van hemel en aarde, wanneer de liefde zou ontbreken, wat had het voor waarde? Mijn woord was niets dan loos gerucht, luid schallende metalen, schel klinkende cymbalen, beroering in de lucht.

30 Zingen LB. 92 : 1 [2] 5 6 Al kon ik in de toekomst lezen, geheimen ontvouwen en met een blik het ware wezen der dingen doorschouwen; had ik volmaakt geloof, zodat ik bergen kon doen wijken: hoe nietig zou ik blijken, als ik geen liefde had.

31 Zingen LB. 92 : 1 2 [5] 6 O liefde, gij neemt haat en boosheid en zelfzucht en schande in ongeveinsde argeloosheid de wapens uit handen. Gij dekt de schulden toe. Gij zijt, vol hoop het hoogste wagend, gelovig alles dragend, het leven toegewijd.

32 Zingen LB. 92 : 1 2 5 [6] Geloof en hoop en liefde worden nooit van ons genomen. Gedrieën bouwen zij de orde die God zal doen komen. Dan vieren wij het bruiloftsfeest en mogen blijde zingen van drie verheven dingen, maar van de liefde 't meest.

33 Preek Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

34

35

36

37

38 geen optie, maar noodzaak niet zelfzuchtig, maar gevend geen gevoel, maar keuze geen ideaal, maar persoon

39 geen optie, maar noodzaak Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen….. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen………. had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

40 geen optie, maar noodzaak Welke gaven en talenten je ook hebt gekregen ….. Heb je de liefde niet, dan ben je niets.

41 geen optie, maar noodzaak Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn …. had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

42 geen optie, maar noodzaak Hoeveel goede daden je ook doet ….. had je de liefde niet, het baat je niets.

43 geen optie, maar noodzaak De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

44 geen optie, maar noodzaak Ik ben geduldig en vol goedheid. Ik ken geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ik ben niet grof en niet zelfzuchtig, ik laat me niet boos maken en reken het kwaad niet aan, ik verheugt me niet over het onrecht maar vind vreugde in de waarheid. Alles verdraag ik, alles geloof ik, alles hoop ik, in alles volhard ik.

45 niet zelfgericht, maar op die ander Jonathan Edwards: Liefde is je geluk vinden in het geluk van die ander

46 geen gevoel, maar keuze Liefde in soorten: Eros onderlinge aantrekkingskracht  vooral gebaseerd op gevoel

47 geen gevoel, maar keuze Liefde in soorten: Eros onderlinge aantrekkingskracht  vooral gebaseerd op gevoel Filiavriendschap  ontstaat als je samen ergens voor gaat

48 geen gevoel, maar keuze Liefde in soorten: Eros onderlinge aantrekkingskracht  vooral gebaseerd op gevoel Filiavriendschap  ontstaat als je samen ergens voor gaat Agapèonvoorwaardelijke, gevende liefde  is de keus er voor die ander te zijn

49 geen gevoel, maar keuze De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en reken het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

50 geen gevoel, maar keuze gevoelkeuze Eros:

51 geen gevoel, maar keuze keuze Eros: gevoel

52 geen gevoel, maar keuze keuze Eros: gevoel

53 geen gevoel, maar keuze keuzegevoel Agapè:

54 geen ideaal, maar persoon Echte liefde is geduldig zijn en goed. Nooit afgunstig zijn, of ijdel of zelfgenoegzaam. Echte liefde is dat je niet grof bent of zelfzuchtig, dat je je niet boos laat maken en het kwaad niet aanrekent; dat je je niet verheugt over het onrecht maar vreugde vindt in de waarheid. Echte liefde is alles verdragen, alles geloven, alles hopen, alles volharden.

55 geen ideaal, maar persoon De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

56 geen ideaal, maar persoon De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

57 geen ideaal, maar persoon Jezus is geduldig en vol goedheid. Jezus kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Jezus is niet grof en niet zelfzuchtig, Hij laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, hij verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt hij, alles gelooft hij, alles hoopt hij, in alles volhardt hij.

58 geen ideaal, maar persoon De enige kennis die ik u heb willen brengen, was Jezus Christus, de gekruisigde Jezus Christus.

59 geen ideaal, maar persoon Heb jij de ware liefde gevonden? Had iemand ooit meer voor je over? Heeft iemand je ooit meer te bieden? Heeft iemand je ooit beter gekend en tegelijk meer liefgehad?

60 geen ideaal, maar persoon Hoe meer jij dé ware liefde kent, hoe meer jij echt lief kunt hebben Dat de kern van het christelijk leven Dat de bron van gevende liefde

61 geen ideaal, maar persoon Hoe meer jij dé ware liefde kent, hoe meer jij echt lief kunt hebben Dat de kern van het christelijk leven Dat de bron van gevende liefde Leef uit die bron

62 geen ideaal, maar persoon Hoe meer jij dé ware liefde kent, hoe meer jij echt lief kunt hebben Dat de kern van het christelijk leven Dat de bron van gevende liefde Leef uit die bron! Elke dag valentijnsdag!

63 Zingen Liedboek 481 : 1, 3 en 4 Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

64 Zingen LB. 481 : [1] 3 4 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

65 Zingen LB. 481 : 1 [3] 4 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

66 Zingen LB. 481 : 1 3 [4] Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

67 Zingen Geloofsbelijdenis Deels gezongen, deels gesproken Gez. 161 : 1 Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

68 Zingen Gez. 161 : 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zo lang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

69 Zingen Gez. 161 : 2 ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

70 Zingen Gez. 161 : [3] 4 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

71 Zingen Gez. 161 : 3 [4] Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

72 Bidden, afsluitend zingen: Opw. 436 ‘Onze Vader’ Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

73 Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aard'. Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan. In de hemel, zo ook hier op aard'.

74 Refrein: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

75 Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen. Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

76 Refrein: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.

77 En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Refrein: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen amen

78 decollecte is geheel bestemd voor: Arab Vision

79 Arab Vision is een gemeenschap van christenen die het Evangelie van Jezus Christus willen communiceren in de Arabische wereld.

80 Arab Vision doet dit door: Productie van TV programma’s die de Kerk in de Arabische wereld helpen versterken Distributie van deze programma’s in de Arabische wereld door satelliet TV uitzendingen

81 Training te geven aan christenen uit de Arabische wereld die eenzelfde toewijding hebben om TV programma’s te produceren die het Evangelie verkondigen. Kennisoverdracht aan christenen wereldwijd over zending in de Arabische wereld, de Kerken in de Arabische wereld, en over de islam.

82 Arab Vision werkt samen met de Kerken van de Arabische wereld en met gelijkgestemde organisaties, in alle aspecten van het werk, vanaf het bedenken van de inhoud van de programma’s tot en met de nazorg

83 Een getuigenis vanuit Algerije We zijn maar een kleine groep maar momenteel komen er gezinnen bij die meedoen. We hebben vaders, moeders en kinderen en we prijzen de Heer voor deze wonderbare oogst. Elke vrijdag komen we met ongeveer 30 mensen samen en de Heer voegt meer mensen toe. Elke dienst is een geweldige zegen van de Heer. Prijst de Heer! Dank u voor het werk dat u doet en tot een volgende keer.

84 Help ons het Evangelie te verspreiden in de Arabische wereld Geef in de collecte of ING 50.37.361 t.n.v. Stichting Arab Vision.

85

86 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort!

87 Zingen Gez. 108 Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108

88 Zingen Gez. 108 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht word' op aard' en in de hemel, Here, voor uw liefd' U toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders, schenk ons uw genade, uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot.

89 Zegen Zingen: Amen, amen amen! Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92 : 1, 2, 5, 6 | LB.481 : 1, 3, 4 | Gez. 161 | Opw. 436 | Gez. 108


Download ppt "De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje Opw. 451 | LB 21 : 1, 3, 5, 7 | Opw. 488 | Gez. 164 | Ps. 118: 1, 10 | 1 Kor. 13 LB. 92."

Verwante presentaties


Ads door Google