De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pijn in de Palliatieve Fase Juni 2012 Programma  Stellingen  Inleiding  Casus  Soorten Pijn  Pijnbehandelingen  In kaart brengen van pijn  Vragen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pijn in de Palliatieve Fase Juni 2012 Programma  Stellingen  Inleiding  Casus  Soorten Pijn  Pijnbehandelingen  In kaart brengen van pijn  Vragen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Pijn in de Palliatieve Fase Juni 2012

3 Programma  Stellingen  Inleiding  Casus  Soorten Pijn  Pijnbehandelingen  In kaart brengen van pijn  Vragen  Evaluatie

4 Stellingen  In onze maatschappij en op ons niveau van gezondheidszorg hoeft een patiënt géén pijn te lijden.  De meeste patiënten die pijnstillende medicijnen gebruiken zullen na verloop van tijd verslaafd raken.

5 Vóórkomen van pijn Pijn in de palliatieve fase onderbehandeld ?!

6 Oorzaken Zorgverleners SysteemPatiënten

7 Systeem  Onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is  Onvoldoende coördinatie en structuur  Onvoldoende afstemming 1e en 2e lijn en interdisciplinair

8 Patiënten Niet zeggen:  Niet lastig zijn  Afleiden van behandeling  Hoort erbij  Kan niets aan gebeuren  Bang voor verergering ziekte  Bang dat de behandeling tijdelijk gestopt wordt Niet nemen:  Verslaving  Tolerantie  Slecht voor het lijf  Vergif  Angst voor bijwerkingen  Angst voor versnellen van het proces

9 Zorgverleners  Geen consequente metingen57-76% < 50 % verpleging spreekt over pijn Artsen 27% “pijn “ in de status  Misvattingen over bijwerkingen23-61%  Onvoldoende kennis23-54%

10 Casus  De heer Jansen, 75 jaar, weduwnaar, geen kinderen  Woont in verzorgingshuis, is erg op zichzelf  Heeft longkanker met uitzaaiingen in de botten  Sinds enkele dagen pijn in de rechter schouder  Heeft tot nu toe geen medicijnen gebruikt tegen de pijn

11 Pijn  Wat is pijn?  Welke soorten pijn zijn er?  Welke soort pijn zou de heer Jansen kunnen hebben?

12 Pijndefinitie “Pijn is wat degene die pijn heeft zegt dat het is en het bestaat telkens als hij/zij zegt dat het bestaat.” Mc Caffery

13 Total pain LichamelijkPsychisch Sociaal Spiritueel Cultureel/ Maatschappelijk Pijn

14 Normale (Nociceptieve) Pijn Pijn door weefselbeschadiging of –ontsteking (bijvoorbeeld tumor, trauma, infectie)  Pijn uitgaand van de ingewanden van de borst of de buik. Krampend, borend of drukkend.  Pijn uitgaand van huid, bindweefsel, spierweefsel of bot. Scherp, dof, stekend, kloppend.

15 Zenuwpijn Pijn ten gevolge van beschadiging van het perifere of centrale zenuwstelsel  Brandend of stekend  Prikkels die normaal géén pijn geven, doen dit wel  Versterkte pijngewaarwording  Tintelingen  Verminderde gevoeligheid voor pijn

16 Doorbraakpijn Plotseling optredende pijn c.q. toename van pijn bij bestaande chronische pijnklachten, bijvoorbeeld:  Bij bepaalde houding/beweging  Wanneer medicatie bijna is uitgewerkt  Spontaan

17 Geestelijke Pijn  Geen lichamelijke oorzaak.  Wordt bepaald door psychosociale/ levenbeschouwelijke factoren.

18 Doel pijnbehandeling  Pijn vóórkomen of tot een acceptabel niveau terugbrengen.  Aanvaardbare bijwerkingen.  Pijn zodanig beheersbaar maken, dat er ruimte is voor aanvaarding en afscheid. Bij optimale behandeling kan dit doel bij 90% van de patiënten bereikt worden. (In tegenstelling tot “u hoeft geen pijn te lijden”)

19 Pijnbehandeling  Behandeling oorzaak Pijn  Niet medicamenteus  Medicamenteus

20 Mogelijke behandelingen oorzaak pijn onder andere:  Hormonale/chemotherapie  Radiotherapie  Chirurgie  Lichamelijke klachten die pijn uitlokken/verergeren

21 Mogelijke Niet-medicamenteuze behandelingen  Voorlichting  Massage  Conditieverbetering, sporten, oefentherapie  Warmte/koude  Ontspanningstechnieken  Afleiding

22 Pijnbehandeling volgens richtlijn VIKC Normale (nociceptieve) Pijn: Stap 1: Paracetamol /NSAID Stap 2: Opioïden(morfine) langwerkend Stap 3: Opioïdrotatie Opioïden toevoegen aan de al bestaande medicatie. Altijd een kortwerkend opioïd voor doorbraakpijn.

23 Medicamenteuze pijnbehandeling  Medicatie op geleide van de pijn  Vast schema: Onderhoudsbehandeling: langwerkend. Medicatie voor doorbraakpijn:kortwerkend  Voorkeur voor toediening via mond of huid  Stapsgewijze benadering, niet alles tegelijk

24 Neuropathische Pijn Stap 1: Morfinepreparaten Stap 2: Antidepressiva of anti-epileptica Stap 3: Esketamine (in overleg met pijnteam)

25 Bijwerkingen opioïden  Obstipatie (standaard laxans toevoegen)40-60%  Misselijkheid en braken40%  Sufheid20%  Delier  Jeuk  Droge mond  Spiertrekkingen  Urineretentie  Ademdepressie

26 Feit of fabel?  Morfine werkt verslavend  Van morfine heb je steeds meer nodig  Morfine werkt levensverkortend  Morfine veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden  Morfine heeft veel bijwerkingen  Van morfine word je suf  Morfine heeft een bovengrens

27 Aanvullende medicatie voor pijnbehandeling Niet specifiek pijnmedicatie, kunnen wel bijdragen aan pijn verlichting, bijvoorbeeld:  Slaapmedicatie  Medicijnen tegen angst  Antidepressiva

28 Wat kun je als verzorgende doen om zicht te krijgen op de pijn van de heer Jansen?

29  Pijnscore afnemen (intensiteit)  Pijnanamnese afnemen  Bij uitingsbeperkingen gebruik observatieschaal (onder andere Repos/Pacslac)  Nagaan welke factoren van invloed zijn  Observatie en rapportage  Overleggen met arts  Voorlichting geven

30 Toelichting score NRS

31 Pijnscore (NRS)  Pijnscore0-4: acceptabele pijn  Pijnscore> 4: matige tot ernstige pijn: pijnanamnese afnemen Registreren in dossier op pijnscorelijst, dossier, pijndagboek, pijnstatus.

32 Pijnanamnese en registratie Waarom?  Geeft inzicht in pijnklachten samen met patiënt pijn concretiseren en factoren die een rol spelen bij de pijnbeleving verduidelijken brengt ook aanverwante problemen in kaart  Optimaliseert communicatie over pijn  Vaststellen pijnbehandeling  Pijn (behandeling) met patiënt bespreekbaar maken

33 Observatieschaal  Repos/Pacslac  Bij patiënten met uitingsbeperkingen  Observatie van gedrag  Aan de hand van observatiecriteria  Stappenplan

34

35 Vervolg Terugkoppeling naar de behandelend arts Arts:  Lichamelijk onderzoek  Aanvullend onderzoek  Pijndiagnose  Behandelvoorstel

36  Voorlichting over pijn, pijnbehandeling, bijwerkingen  Uitleg over misverstanden en vooroordelen  Welke acties bij ondraaglijke pijn  Uitleg niet-medicamenteuze behandeling van pijn  Bevorderen zelfmanagement  Ondersteunen bij communicatie andere zorgverleners  Werken in een multidisciplinair team Voorlichting

37 Vervolg voorlichting Aandachtspunten:  Geef duidelijke informatie  Aangepast aan niveau van patiënt  Gebruik eventueel foldermateriaal  Herhaal informatie en vraag of zaken duidelijk zijn

38 Vragen?

39 WIJ WENSEN U VEEL SUCCES


Download ppt "Pijn in de Palliatieve Fase Juni 2012 Programma  Stellingen  Inleiding  Casus  Soorten Pijn  Pijnbehandelingen  In kaart brengen van pijn  Vragen."

Verwante presentaties


Ads door Google