De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ayurveda Lichaam, Geest & Ziel in Balans

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ayurveda Lichaam, Geest & Ziel in Balans"— Transcript van de presentatie:

1 Ayurveda Lichaam, Geest & Ziel in Balans
Thema AYURVEDA - lichaam, geest en ziel in balans

2 MEDITATIE Sluit je ogen…
Wees bewust van je lichaam… hoe je zit, je voeten op de grond… Ervaar de spanning in je lichaam….laat los… Voel de ZWAARTEKRACHT… Wees bewust van je adem,… waar bevindt deze zich en hoe ervaar je deze? Adem steeds dieper, trager… probeer te verzachten… Voel de BEWEGING ervan en de RUIMTE… Ga dan eens naar je buik… Leg je beide handen maar op je buik. Hier zit je VUUR… Voel je de warmte die het uitstraalt, en de warmte in de rest van je lichaam? Ga dan eens naar je hoofd, de plek van je gedachten, het sturen en van je zintuigen… Wees bewust van al datgene wat het opneemt en ervaart. Wat registreren je ogen (zicht), je oren (gehoor), je neus (reuk), je mond en tong (smaak), het WATER en je huid (tast)? Voel jezelf in alle volledigheid, in ZIJN, het Nu en DAT WAT ER IS…. Dit is AYURVEDA, wetenschap van het LEVEN Meditatie Ogen sluiten Bewust van zithouding, voeten op grond Ervaren van spanning in lichaam: loslaten Voel de ZWAARTEKRACHT (geeft contact met de aarde) Bewust van ADEMHALING (beweging/ruimte) Waar is deze? Bovenin of in de buik? Bewust van ruimte in je lichaam, beweging? Adem steeds dieper en trager. Verzacht. Neem dan eens de warmte waar in je lichaam. In je buik, handen op de buik. Hoofd Plek van gedachten, sturen, zintuigen Observeer eens je gedachten, ga er niet op in. Neem alleen waar. Bewust van ogen (houd ze laag), oren (geluid), neus (reuk), mond en tong (smaak), tast (handen en huid). Bindende factor tussen lichaam en geest is ademhaling. Ademhaling geeft ons LEVEN. Voel je ZIJN, het NU en DAT WAT ER IS.

3 WAT IS AYURVEDA? Ayurveda betekent letterlijk: Wetenschap (veda) van het Leven (ayur) Hoewel haar roots in India liggen is het een universele levenswijsheid Zij wordt wel beschouwd als het oudst bestaande gezondheidssysteem die er is (meer dan 5000 jaar oud), eerst mondeling en later schriftelijk overgedragen De Ayurveda is de 5 –elementenleer die teruggebracht is tot de 3 basisenergieën VATA (lucht/beweging), PITTA (vuur/transformatie) en KAPHA (water/cohesie) Doel: Een zo lang mogelijk gezond en gelukkig leven creëren

4 Terug naar de Natuur Dat wat IS
De mens is een microkosmos binnen de makrokosmos De blauwdruk van ieder individu, plant of dier is uniek Gezondheid (balans) is alleen mogelijk wanneer blauwdruk en omstandigheid in evenwicht zijn (‘binnen’ moet in harmonie zijn met ‘buiten’) Dit vraagt om een andere ´zienswijze´ en acceptatie Elke disbalans of ziekte ontstaat in onze geest Geest en lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden (de één kan niet zonder het andere). Yoga is een volledig systeem die deze verbinding praktisch kan maken.

5 GEZONDHEID Svasth Sanskriet voor gezondheid “gecenterd zijn in het Zelf” Westerse benadering: ‘afwezigheid van ziekte’ Ayurveda: ‘Balans in lichaam, geest en ziel’ AYURVEDA: wetenschap van het lange, gezonde en gelukkige leven. Gezondheid volgens Ayurveda: “Balans van Dosha´s (vata/pitta/kapha), Agni (spijsverteringsvuur), Dhatu´s (weefsels) en normale functie van Mala (afscheiding), vrolijke Atman (ziel), zintuigen en geest.” Gezondheid, westerse en oosterse benadering. Gezondheid volgens Ayurveda.

6 DE MENS geest ziel lichaam

7 Constitutie Lichaam ons voertuig (heeft herstellende kwaliteiten)
Geest ons brein, denkpatronen, gedachten, emoties (waaronder ook de zintuigen) Ziel de waarnemer in ons, onze bron (het universele bewustzijn, het ´goddelijke´) De constitutie, blauwdruk van ieder individu, plant of dier. Uitgangspunt voor het leven.

8 LICHAAM - GEEST Verbinding tussen lichaam en geest
Kosha’s : de zgn. 5 lagen van ons individu (van grofstoffelijk naar fijnstoffelijk) Tridosha (fysiek niveau): vata / pitta / kapha Triguna (psychisch niveau): sattva / rajas / tamas Onze lichaam en geest: er is een constante samenwerking tussen de twee. Het één kan niet zonder de andere. Voor herstel in evenwicht zijn beide nodig. Hoe lichaam en geest met elkaar verbonden worden, laat het volgende model van de 5 kosha’s zien.

9 Tridosha beweging koud cohesie Licht lucht
aarde cohesie Licht Tridosha’s: vata, pitta en kapha. Vata: elementen lucht, ether ; eigenschappen koud, licht. Bewegingsprincipe. Pitta: elementen vuur, water ; eigenschappen warm, licht. Transformatieprincipe. Kapha: elementen water, aarde. Cohesieprincipe. vuur transformatie

10 Triguna

11 Kosha de 5 energielagen anandamaya spiritueel bewustzijn vijnanamaya zelfbewustzijn manomaya zintuiglijk bewustzijn pranamaya energielichaam annamaya voedsellichaam De vijf lagen van het individu (van grofstoffelijk naar fijnstoffelijk) 1. Annamaya kosha: Voedsellichaam > het grofstoffelijke (VATA / PITTA/KAPHA) 2. Pranamaya kosha: Prana (levensenergie) adem, aura, chakra’s 3. Manomaya kosha: Manas (innerlijke zintuig). Coördineert onze 5 zintuigen. Waarneming. Dienen weer in de juiste balans gebracht te worden. Verstoring: denken is niet langer gegrond in de fysieke realiteit. Manas geeft vorm en naam aan de waarnemingen. (‘aandacht’). Wij creeren onze eigen wereld. Vaak geven onze ervaringen-herinneringen een verstoorde beeld van de realiteit. Fixatie/ vasthoudendheid. Pranamaya en manomaya (elke gedachte geeft beweging in het energetische veld) zijn ‘als melk en wei’. Geeft dus uitdrukking in energie/ stofwisseling. Kalmering is een sterk helende werking (yoga is een methode). Geeft zelfreflectie en gevoel van reset. Is niet het brein is wel belangrijk bij vele geestelijke functies. Uitdrukkingen in Sattva – rajas – tamas. 4. Vijnanamaya kosha: Vijnana > onderscheidingsvermogen. Buddhi (intelligentie, rede, onderscheidingsvermogen). Vermogen om tot inzicht te komen. Ook intuïtieve kennis. ‘De spin in het web’. Sattva aspect is kenmerkend van buddhi (helderheid). Stelt een mens in staat om via redeneren en logisch denken tot inzicht te komen (bij innerlijke verwarring door onvoldoende besef van wie je zelf bent, bij alle vormen van gehechtheid en de daaraan verbonden begeertes, en boosheid). Heeft het vermogen om te onderscheiden en te oordelen (juist-niet juist, goed-kwaad, mooi-lelijk). Mogelijkheid voor opheffing van versluiering ‘klesha’ (onbewustheid/onwetendheid). Opheffen van identificatie (materiele werkelijkheid, het zuivere bewustzijn is daardoor versluierd). Ontdoen van gehechtheid. Deconditionering, het loslaten van onze voor- en afkeuren. ‘Ik ben’, ipv ik ben dit of ik ben dat. Geeft mogelijkheden om te kiezen, besluiten te nemen. Buddhi geeft ons richting en intentie aan handelen. Geeft mogelijkheid tot zelfreflectie. Puur bewustzijn staat los van alles: is tijdloos, vormloos, niet-stofgebonden, zonder begin of einde. Openheid van geest. Onze ware aard. Tijd en vormloosheid vind je in stilte. Vrede. Bewustzijn. Ontstaat niet door waarneming maar wordt gevoed oor een oorspronkelijker bron. Het pure individuele Zelf (Atman) is identiek aan het universeel bewustzijn (Brahman). Ayurveda: onwetendheid is de veroorzaker van ziekte, zowel lichamelijk als geestelijk. 5. Anandamaya kosha: Svasth > sanskriet voor Gezondheid > gevestigd zijn in het Zelf. De directe ervaring van het eigen wezen als volmaakt-bewust-zijn. Een nieuwe werkelijkheidservaring. Open bewustzijn, helderheid, niet meer gevangen in dualiteit. Ervaren van volmaakte harmonie van het Zijn. Ananda > de gezegende en gelukzalige staat van genade (de zuivere kern). Het onzegbare, zelf, goed, zuiver bewustzijn, vrijheid, eenheidsbeleving, vormloosheid, leegte, de barmhartige, harmonie. Bron van je wezen. De belangrijkste helende kracht. Alles wat is, zowel binnen als buiten, is in volmaakte harmonie. Stille vrede. De ziel danst, als pure prana, haar vrije vreugdedans. Levensenergie stroomt vrijer en rijkelijker. Vredigheid, zachtheid. De vijf niyama’s (vlg. Patanjali): zuiverheid, tevredenheid, inzet, afstemming op het Zelf, toewijding (deugden). Levenshouding voor onthechting, tevredenheid, zuiverheid in lichaam en zintuigelijk bewustzijn, vereniging met de eigen spirituele ervaring, eenheidsbeleving. Klachten kunnen deels het best vanuit de grofstoffelijke laag met succes worden behandeld. Geeft de basis. Aarding / gronding is een noodzaak. Kalmering, ontspanning. Communiceren met pijn. Ruimte, verzachten, Overgave. Alle verschijnselen zijn een uitdrukking van dezelfde werkelijkheid. Een verandering in één laag kan al doorwerken in de andere laag. Je krijgt daardoor de mogelijkheid om ziekte/disbalans vanuit complexiteit maar ook vanuit mogelijkheid op vele niveaus te werken.

12 ESSENTIEEL: HERSTEL VAN LICHAMELIJK EVENWICHT
Bij alle vormen van klachten is de eerste aanpak: Balans in Vata, Pitta, kapha Balans in voeding & leefstijl (regelmaat/rust) Reiniging Lichaamsbeweging Massage Eerste aanpak bij alle vormen van disbalans: herstel van lichamelijk evenwicht. Leven volgens je constitutie, jouw ritme.

13 Balans (= herstel van de 5 kosha´s)
Herstel van lichamelijk evenwicht Bevrijding van blokkades in het energieveld Kalmeren van het zintuiglijk bewustzijn Bevrijding van vastgeroeste denkpatronen (zelfinzicht) Contact maken met je zuivere ‘Zijn’

14 BEHANDELINGEN Massages (o.a. abhyanga oliemassages)
Shirodhara (hoofdbegieting) Reinigingskuren (o.a. darmspoelingen) Marmatherapie (zachte drukpunttherapie) Yoga en meditatie Abyanga > oliemassage. Diverse andere massages: shiroabhyanga, padabhyanga, pindasveda, pizzhichil Shirodhara > hoofdbegieting. Kalmeert het zenuwstelsel. Gebruik van diverse vloeistoffen over het voorhoofd. Reinigingskuren > Panchakarma, de vijfvoudige reinigingkuur, gebaseerd op reinigen en weer voeden. Vasti > darmspoeling > dikke darm / hoofd zijn zetel van vata. Yoga en meditatie > als zelfzorg, je blijft zowel psychisch als fysiek beter in balans.

15 Abhyanga en shirodhara

16 Deze presentatie werd samengesteld door:
Het Ayurveda Instituut Hippocrateslaan 40 9728 HJ GRONINGEN Tel. (050) / (06)


Download ppt "Ayurveda Lichaam, Geest & Ziel in Balans"

Verwante presentaties


Ads door Google