De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding mediavergelijking Hoorcollege 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding mediavergelijking Hoorcollege 1"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding mediavergelijking Hoorcollege 1
“We live in a mess-age” Inleiding mediavergelijking Hoorcollege 1

2

3 Herbert Marshall McLuhan (1911-1980)
The medium is the message Niet de inhoud maar de vorm van een boodschap creert de ervaring, met name ook vanwege het grote effect op de omgeving volgens welke deze ervaring plaatsvindt. The medium is the massage Het medium masseert ons, laat ons volgens zijn wetten denken. We live in a message Wij bevinden ons niet tegenover de boodschap, maar vormen er een onderdeel van. We live in a mess-age Onze tijd kenmerkt zich door een structurele overkill aan betekenissen: alles verborgen wordt ontsluierd.

4 9/11: What happened? The medium is the message
9/11 vond niet plaats in New York, maar op de televisie, in een miljard huiskamers tegelijk. The medium is the massage De televisie is zodanig onderdeel van ons leven, dat onze ideeen over 9/11 in belangrijke mate vormgegeven worden door de logica en de aard van de televisie. We live in a message Wij bevinden ons niet tegenover de tv, maar zijn onderdeel van haar werkelijkheid. 9/11 is televisie’s grootste ‘ongeluk’ (vgl. Virilio): Boekdrukkunst uitgevonden voor de 10/31/1517, televisie voor 9/11/2001. We live in a mess-age Terroristische aanslagen zijn georganiseerd rondom media aandacht, burgers zijn geen doel maar middel. Het WTC was geen centrum van Amerika of van kapitalisme, maar van media aandacht.

5 Media Ecology "the study of media environments, the idea that technology and techniques, modes of information and codes of communication play a leading role in human affairs."

6 Parikka Media are also less a matter of mediation and communication between humans, than a milieu of engagement, or relationality for the objects, vectors, agencies, and processes that enter into its sphere (36)

7 A. N. Whitehead Technologies are abstractions of nature.

8 Beyond antropocentrism (Williams) and technocracy (McLuhan)
Hoe geven we betekenis aan onze omgeving? Hoe maakt deze betekenis onze omgeving en hoe maakt deze omgeving de betekenis?

9 How to do an ecosophy? Art=revolt
McLuhan: “De kunsten [zijn] anti-omgevingen of tegenomgevingen die ons de middelen verschaffen om de omgeving zelf waar te nemen”.

10 Stockhausen on 9/11: “The greatest work of art ever.”
“What happened in spiritual terms, the leap out of security, out of what is usually taken for granted, out of life, that sometimes happens to a small extent in art, too, otherwise art is nothing." 

11 Toetsing 1. Werkgroepopdrachten
In de werkgroepen staan vermaarde kunstenaars centraal die allen veel met media-ecologie zijn bezig geweest, die zelf het een en ander hebben geschreven over dit onderwerpen en waarover meer dan genoeg te vinden is op het web. De kunstenaars zijn Natalie Jeremijenko, Jay Mark Johnson, Jimmie Durham, Florian Hecker, Patricia Piccinini, en Joseph Beuys. Er worden groepjes gemaakt en ieder groepje onderzoekt het werk van één kunstenaar in het licht van de besproken theorie. In de eerste werkgroep laten we je een filmpje zien waarin enkele kunstenaars op een media-ecologische manier besproken worden (het is een interview met Donna Haraway als getoond op de dOCUMENTA 13 in Kassel). In de drie werkgroepbijeenkomsten die hierop volgen (uitleg volgt in eerste werkgroep) word je geacht een posterpresentatie te maken (bijeenkomst 2), een eindpresentatie (in de vorm van een video, een kunstwerk of groepspresentatie in bijeenkomst 3 of 4), en bij te dragen (als groep) aan de discussies tijdens bijeenkomst 3 en 4. Je krijgt een cijfer als groep en dit vormt 20% van je eindcijfer.

12 Toetsing 2. Alleen al omdat het een lange en theoretische cursus is, wordt van de student verwacht dat zij/hij de literatuur goed bijhoudt. Om dit te bevorderen en om actief mee te denken met de cursus wordt van ieder van jullie gevraagd een zone op MediaEcology.nl te onderhouden. Jullie dienen iedere week voor de start van het eerste hoorcollege (behalve in week 1) TWEE opdrachten te posten. Kies de mooiste en beste zin uit een van de gelezen teksten. Schijf een betoog van precies 300 woorden waarin je de kracht van deze door jou gekozen zin laat zien in relatie tot de tekst waaruit het afkomstig is en de andere teksten die voor deze week gelezen moesten worden.  Voeg minstens een bijdrage toe aan de kennisbank in de vorm van een nieuw lemma of in de vorm van een kritisch commentaar op een bestaand lemma. Je zone is 30% van je eindcijfer. Je wordt beoordeeld op originaliteit, hoeveelheid en kwaliteit van de bijdrages en consistentie (als je pas aan het eind van cursus actief wordt is dat niet goed).

13 Toetsing 3. Schriftelijk tentamen


Download ppt "Inleiding mediavergelijking Hoorcollege 1"

Verwante presentaties


Ads door Google