De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introduction History Models Philosophy Conclusion

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introduction History Models Philosophy Conclusion"— Transcript van de presentatie:

1 Introduction History Models Philosophy Conclusion
Evolutiepsychiatrie: een inleiding Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Pieter R. Adriaens – KUL / FWO

2 Introduction History Models Philosophy Conclusion

3 Overzicht 1. Inleiding: een waanzinnig raadsel
2. De geschiedenis van de evolutiepsychiatrie 3. Enkele verklaringsmodellen 4. Waarom evolutiepschiatrie? 5. Besluit

4 1. Inleiding: een waanzinnig raadsel
Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit 1. Inleiding: een waanzinnig raadsel Geestesziekten zijn van alle tijden Geestesziekten zijn overerfbaar Geestesziekten komen relatief vaak voor Geestesziekten zijn nefast voor het RS Hoe ontsnappen gekke genen aan natuurlijke selectie?

5

6 2. Geschiedenis van de evolutiepsychiatrie
Introduction History Models Philosophy Conclusion Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit 2. Geschiedenis van de evolutiepsychiatrie Sir James Crichton-Browne ( ) Sigmund Freud ( ) Sir Julian Huxley (et al.) ( ) John Price (1930-) Hedendaagse evolutiepsychiatrie (1975-) Core-business van evolutiepsychiatrie: persistentie en prevalentie van geestesziekten verklaren. Bredere definitie: verzamelnaam voor allerlei pogingen om iets zinnigs te zeggen over geestesziekten vanuit evolutionaire perspectief.

7 Sir James Crichton-Browne (1840-1937)
Introduction History Models Philosophy Conclusion Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit Sir James Crichton-Browne ( ) Belangrijke bijdrage aan Darwins The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872) Uitgebreide correspondentie (zie DCP), met bemiddeling van Dr. Henry Maudsley Evolutionaire frenologie: ‘It seemed not improbable that the cortical centres which are last organised, which are most highly evolved and voluntary, might suffer first in insanity’ (Crichton-Browne 1879)

8 Introduction History Models Philosophy Conclusion
Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit Sigmund Freud ( ) Engelse vertaling: A Phylogenetic Fantasy (1985 [1915]) Verband tussen de wederwaardigheden en emoties van onze voorouders tijdens laatste ijstijd, en onze vatbaarheid voor neurosen en psychosen Psycho-lamarckisme: geloof in overerfbaarheid van verworven psychische toestanden, zoals emoties (Sulloway 1979) Geestesziekten als mismatches

9 Sir Julian Huxley (1887-1975) et al.
Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit Sir Julian Huxley ( ) et al. Schizophrenia as a genetic morphism (1964) Schizofrene patiënten hebben een reproductief nadeel Mogelijke compenserende voordelen: weer-stand tegen infectieziekten, boven-gemiddelde vruchtbaarheid van vrouwelijke patiënten/vrouwelijke verwanten van patiënten,... Geestesziekten als deel van packagedeal

10 Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit
John Price (1930-) Dominance hierarchy and the evolution of mental illness (1967) Depressie als signaal van onderwerping, een adaptatie aan levensomstandigheden in het Paleolithicum ‘The ideas of inferiority and unworthiness, the withdrawal, the loss of appetite and libido: these might have been designed to prevent an individual from desiring and attempting to regain former status’ (Price 1967) Geestesziekten als adaptaties

11 Hedendaagse evolutiepsychiatrie
Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit Hedendaagse evolutiepsychiatrie

12 De hamvraag (opnieuw) Evolutionaire geneeskunde: Why we get sick
‘If natural selection is so powerful that it can shape bodies so perfect in so many respects, then why are our bodies also full of so many flaws and design oversights that leave us vulnerable to thousands of diseases?’ (Nesse & Williams 1999) Evolutionaire psychiatrie: Why we get mad ‘How come natural selection has not yet eliminated mental disorder genes if they have been around for thousands of years already, and if they simply crush the reproductive success of their carriers?’

13 3. Enkele verklaringsmodellen
Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit 3. Enkele verklaringsmodellen Het mismatch-model Het adaptationistisch model Het trade-off model Het polygeen mutatie-selectie model

14 Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit
Het mismatch-model Sommige geestesziekten zijn het gevolg van een genome lag (McGuire & Troisi 1995; Stevens & Price 1996) of mismatch tussen onze voorouderlijke en onze huidige omgeving Voorbeelden: angststoornissen (Marks & Nesse 1994), eetstoornissen, toxicomanie (Williams & Nesse 1991) Medische voorbeelden: tandbederf & diabetes

15 Het adaptationistisch model
Introduction History Models Philosophy Conclusion Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit Het adaptationistisch model Sommige geestesziekten zijn adaptaties, ook in onze huidige omgeving (versus mismatch-model: geestesziekten waren enkel adaptief in EEA) Voorbeelden: depressie (zie verder), vooral postnatale depressie (Hagen 1999) Medische voorbeelden: koorts, pijn, misselijkheid, braken,... Thus mental disorders may simply stress the fact that people, like all complex adaptive systems, are not evolved to maximize health, but to have descendants (Chisholm & Burbank 2001)

16 Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit
Het trade-off model Sommige geestesziekten zijn deel van een trade-off (Nesse 2005) of packagedeal (Adriaens 2006) of (balanced) (poly)morphism (Huxley et al. 1964) waarbij voor-en nadelen in evenwicht zijn Voorbeelden: schizofrenie (vb. Carter & Watts 1971; Allen & Sarich 1988; Crow 2000; Horrobin 2001; Nettle 2001) en bipolaire stoornis (Jamison 1993) Medisch voorbeeld: sikkelcel-anemie

17 Het trade-off model (vervolgd)
Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit Het trade-off model (vervolgd) Wat is het nut van schizofrenie? Fysiologische voordelen: Verhoogde weerbaarheid tegen chirurgische en traumatische shock, pijn, infectie-ziekten, allergieën (dermatitis, astma, hooikoorts,...) (Huxley et al. 1964; Erlenmeyer-Kimling 1968; Carter & Watts 1971) Verhoogde vruchtbaarheid van vrouwelijke verwanten van schizofrenen (Avila et al. 2003) Psychologische voordelen: Verhoogde sociaal-cognitieve vaardigheden (Burns 2007) of taal-gerelateerde talenten (Crow 2000) Verhoogde creativiteit van sommige schizofrene/schizotypische patiënten en/of hun verwanten

18 Het polygeen mutatie-selectie model
Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit Het polygeen mutatie-selectie model Sommige geestesziekten zijn schadelijke disfuncties, en weerspiegelen de kwetsbaarheid van ons brein voor mutaties (Keller & Miller 2006) Mutatielading is zeer variabel, en individuen met een hoge lading lopen groter risico op GZ Geestesziekten zijn maladaptief (versus het adaptationistisch model), en zijn dat altijd geweest (versus het mismatch-model) Voorbeelden: schizofrenie

19 Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit
Het PMSM (vervolgd) Het meest darwinistische van alle verklaringsmodellen: variatie in natuur ~ variatie in psychiatrische populatie ~ genetische variatie Revival van dimensionele denken in de psychiatrie ‘Everyone alive, according to this [PMS] model, has minor brain abnormalities that cause them to be a little bit mentally retarded, a little bit emotionally unstable, and a little bit schizophrenic’ (K & M 2006) Aantal ‘genen voor geestesziekten’ is veel groter dan psychiatrische genetici denken, en hun effect-grootte veel kleiner Maar: waarom bestaat er dan zoiets als diagnostiek?

20 4. Waarom evolutiepsychiatrie?
Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit 4. Waarom evolutiepsychiatrie? Theoretische relevantie: Richting geven aan psychiatrisch onderzoek (vb. implicaties van PMS-model voor toekomst van psychiatrische genetica) Aanleveren van een integratief theoretisch raamwerk (‘a genuine biopsychosocial model of mental disorders’; Nesse 1982) Therapeutische & diagnostische relevantie: EP gaat stigmatisering van psychiatrische patiënten tegen, door de voordelen en mogelijkheden van geestesziek(t)en te belichten EP bekritiseert DSM-III en DSM-IV: symptomen zijn geen ziekten (Nesse & Jackson 2007) (maar: het rookalarm-principe) Een voorbeeld: de verwarring tussen verdriet en depressie (Wakefield & Horwitz 2007)

21 Inleiding Geschiedenis Modellen Relevantie Besluit
Genen voor geestesziekten zouden weggeselecteerd moeten worden, maar dat lijkt niet te gebeuren. Waarom? ... omdat onze huidige omgeving verschilt van onze EEA ... omdat sommige geestesziekten verdedigingsmechanismen zijn, eerder dan ziekten ... omdat genen voor GZ soms ook coderen voor belangrijke adaptieve voordelen ... omdat genen voor GZ te talrijk zijn, en omdat hun effect-grootte minimaal is


Download ppt "Introduction History Models Philosophy Conclusion"

Verwante presentaties


Ads door Google