De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Redactie: TNO Kwaliteit van Leven, N. Heerdink-Obenhuijsen, P. van Dommelen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Redactie: TNO Kwaliteit van Leven, N. Heerdink-Obenhuijsen, P. van Dommelen,"— Transcript van de presentatie:

1 JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Redactie: TNO Kwaliteit van Leven, N. Heerdink-Obenhuijsen, P. van Dommelen, M. Kamphuis, S. van Buuren, E.J.C. Coenen-van Vroonhoven, P.H. Verkerk 2010

2 vrijdag 18 juli 2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' | Inhoud van de presentatie Richtlijncyclus JGZ Oorzaken van kleine lichaamslengte Achtergrond, doel en afbakening Inhoud van de richtlijn Signalering Ondersteuning en begeleiding Nieuwe groeidiagrammen Nazorg Randvoorwaarden

3 Richtlijncyclus jeugdgezondheidszorg 'Beleid, onderzoek en praktijk verbonden' 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

4 Vraag Wie heeft de richtlijn gelezen? 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

5 Incidentie en prevalentie Jaarcohort (circa 185.000 kinderen)  schatting 4.255 (2,3%) een kleine lichaamslengte (< –2 SDS).  schatting 1.147 kinderen (0,62%) een zeer kleine lichaamslengte (< –2,5 SDS)  schatting 240 (0,13%) een extreem kleine lengte (< –3 SDS) 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

6 Oorzaken van kleine lichaamslengte Normale variant of idiopathisch Primaire groeistoornis:  Dysmorf  Disproportioneel  SGA Secundaire groeistoornis  Orgaanafwijkingen  Endocrien/metabool  Psychogeen  malnutritie 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

7 Oorzaken 1 Idiopatische kleine gestalte Een achterblijvende lengtegroei zonder verdere afwijkingen of symptomen 80 % van de verwijzingen voor kleine lengte Familiaire of niet familiaire oorzaak Al dan niet samengaand met een vertraagde puberteit In Europa GEEN geregistreerde indicatie voor GH 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

8 Oorzaken 2 Primaire groeistoornis 1. met dysmorfe kenmerken (Down, Turner, Noonan, Prader-Willi) 2.met disproportie (Skeletdysplasieën, stoornissen in het botmetabolisme) 3.klein voor zwangerschapsduur met persisterende kleine lengte (10-15 %: onvoldoende inhaalgroei) 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

9 Oorzaken 3 Secundaire groeistoornis 1. orgaanafwijkingen (CF, Coeliakie) 2. endocriene/metabole afwijkingen (verworven hypothyreoïdie, groeihormoondeficiëntie) 3. psychogeen (psychosociale/emotionele deprivatie) 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

10 Achtergrond, doel en afbakening Aanleiding  Eind jaren 90 1e richtlijn volgens consensusmodel  Sommige criteria zijn later gewijzigd, want teveel verwijzingen  Strengere verwijscriteria  Nieuwe richtlijn is nu ontwikkeld op basis van onderzoek  Weer strengere verwijscriteria Doel  Signalering  Verwijzing  Tijdige opsporing van aandoeningen die een effect hebben op de groei  Voorkomen onnodig onderzoek en behandeling Richtlijn is bestemd voor JGZ 0 tot 19 Afbakening (waar gaat de richtlijn wel en niet over)  Wel: verwijscriteria kleine lengte  Niet: grote lengte, diagnosticeren 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

11 Aanvullend  Juni 2010: Vijfde Landelijke Groeistudie  Nieuwe inzichten  Andere formules en daaraan gekoppeld criterium  Alhier presentatie van nieuwe richtlijn!  Artikel NTvG (webpublicatie): Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2366 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

12 Inhoud van de richtlijn Inleiding Begripsbepaling /definities Oorzaken van kleine lichaamslengte Signalering Verwijzing Begeleiding door de JGZ bij een kleine lengte Discussie, overwegingen Aanbevelingen Tevens bijlagen: hoe te meten en adressen/ websites 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

13 Signalering 1 Meetmomenten:  1 e jaar:elke 3 maanden  1-4 jaar: jaarlijks  5-10 jaar: monitoring lijkt zinvol Lengtemeting ouders Voorkeur zelf meten Anders anamnestisch Bij afwijkingen: ouders wel zelf meten 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

14 Signalering 2 Anamnese Zwangerschap bevalling Familieanamnese Algemeen Voedingsanamnese Chronische ziekten Operaties Medicatie 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' | Lichamelijk onderzoek Inspectie (dysmorfie, disproportie) Auscultatie Palpatie schildklier Observatie gedrag

15 Signalering 3, ontwikkeling criteria Referentie data Limburg cohort N=970 SMOCC cohort N=2151 Zuid Holland (North) cohort N=400 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

16 vervolg ontwikkeling criteria Patiënten data Turner’s syndroom cohort N=777 Dutch Growth Research Foundation Rotterdam Sophia Children’s Hospital Rotterdam Rongen-Westerlaken et al Gemengd patient sample N=27 Sophia Children’s Hospital Rotterdam Spaarne Hospital Haarlem Coeliacie cohort N=120 Damen et al Boersma et al Cystic Fibrosis cohort N=216 Sophia Children’s Hospital Rotterdam University Hospital Maastricht Juliana Children’s Hospital The Hague 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

17 Signalering 4, criteria Verwijzen 1.Leeftijd tussen 0 en 3 jaar:  Extreem klein (lengte SDS 2500 gram  Herhaaldelijk kleine lengte ( 2500 gram. 2.Leeftijd tussen 3 en 10 jaar  Zeer kleine lengte (< - 2,5 SDS)  Kleine lengte (< -2 SDS) EN er speelt tenminste één van de punten:  Geboortegewicht en/of lengte < -2 SDS voor zsch duur (SGA)  Lengte SDS meer dan -1,6 SDS beneden de TH-SDS  Lengteafbuiging van meer dan 1 SDS (onafhankelijk van tijdsduur 3.Leeftijd ouder dan 10 jaar  Nog geen verwijscriteria 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

18 Signalering 5, interpretatie Groeiparameters: 1.SD = Standaarddeviatie: maat voor de spreiding van de meetwaarde rondom het gemiddelde, waarbij is aangenomen dat de meetwaarden een normale verdeling hebben 2.SDS = Standaard deviatie score aantal standaard deviaties onder of boven het gemiddelde 3.Lengte SDS = lengte standaard deviatiescore afwijking van de lengte in aantal SD dat de lengte verschilt van het gemiddelde van de populatie lengte - gemiddelde lengte voor leeftijd en geslacht SD voor leeftijd en geslacht 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

19 vervolg interpretatie Groeiparameters: 4.TH = Target Height lengte die bereikt wordt op basis van genetisch potentieel Kind volgt lengte referentielijn conform genetische aanleg vanaf leeftijd 2-3 jaar 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

20 vervolg interpretatie Groeiparameters: 5.TH-range =Target height range Gebied rondom TH waarin gezonde kinderen naar verwachting hun eindlengte zullen hebben 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

21 TH formule TH Oud  Jongen vaderlengte + (moederlengte + 13) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- + 4,5  (gemiddelde + 11) 2 - Meisje vaderlengte + (moederlengte -13) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + 4,5  (gemiddelde - 2) 2 TH Nieuw (seculaire groeiverschuiving, regressie nr gemiddelde)  TH jongen: 44,5 + 0,376*lv (cm) + 0,411*lm (cm)  TH meisje: 47,1 + 0,334*lv (cm) + 0,364*lm (cm) 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

22 TH-SDS formule TH-SDS Oud  TH-SDS = TH – gemiddelde eindlengte P50 / SD TH-SDS meisje = (TH –170,6) / 6,5 TH-SDS jongen = (TH – 184,0) / 7,1 TH-SDS Nieuw  TH- SDS meisje=(TH-170,7)/6,3  TH-SDS jongen= (TH- 183,8)/7,1 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

23 TH range formule TH-range Oud  Consensus Kleine Lengte (1998): TH-range het gebied van +/- 1,3 SD (ongeveer 9 cm)  teveel verwijzingen.  Richtlijn (2010): TH-range het gebied van +/- 2 SD (13 cm voor meisjes, 14,2 voor jongens). TH-range Nieuw  Op grond van de nieuwe formule van de TH, ook formule TH-range aangepast. NU: gebied van +/- 1,6 SD (10 cm voor meisjes, 11 cm voor jongens). Dit betekent: 95% van de gezonde jongens en meisjes heeft naar verwachting een eindlengte die binnen deze TH range valt. 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

24 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' | Naar eigen inzicht handelen Zeer kleine lengte (< -2,5 SDS) ) Eén of meer van onderstaande punten: 1. Geboortegewicht en/of –lengte < -2 SDS voor zwangerschapsduur 2. Lengte >1,6 SDS beneden Target Height 3. Afbuigende lengtegroei (>1 SDS) Kleine lengte (<-2 SDS) Verwijzing voor verdere diagnostiek Leeftijd ≥ 3 jaar (tot 10 jaar) Ja Nee Extreem kleine lengte (< -3 SDS) EN geb.gewicht ≥2500 gram Herhaaldelijk (nogmaals na een half jaar maar binnen een jaar) een zeer kleine lengte (< -2,5 SDS) EN geb.gewicht ≥2500 gram Nee Ja Nee Ja

25 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' | Naar eigen inzicht handelen Zeer kleine lengte (< -2,5 SDS) ) Eén of meer van onderstaande punten: 1. Geboortegewicht en/of –lengte < -2 SDS voor zwangerschapsduur 2. Lengte >1,6 SDS beneden Target Height 3. Afbuigende lengtegroei (>1 SDS) Kleine lengte (<-2 SDS) Verwijzing voor verdere diagnostiek Leeftijd ≥ 3 jaar (tot 10 jaar) Ja Nee Extreem kleine lengte (< -3 SDS) EN geb.gewicht ≥2500 gram Herhaaldelijk (nogmaals na een half jaar maar binnen een jaar) een zeer kleine lengte (< -2,5 SDS) EN geb.gewicht ≥2500 gram Nee Ja Nee Ja

26 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' | Naar eigen inzicht handelen Zeer kleine lengte (< -2,5 SDS) ) Eén of meer van onderstaande punten: 1. Geboortegewicht en/of –lengte < -2 SDS voor zwangerschapsduur 2. Lengte >1,6 SDS beneden Target Height 3. Afbuigende lengtegroei (>1 SDS) Kleine lengte (<-2 SDS) Verwijzing voor verdere diagnostiek Leeftijd ≥ 3 jaar (tot 10 jaar) Ja Nee Extreem kleine lengte (< -3 SDS) EN geb.gewicht ≥2500 gram Herhaaldelijk (nogmaals na een half jaar maar binnen een jaar) een zeer kleine lengte (< -2,5 SDS) EN geb.gewicht ≥2500 gram Nee Ja Nee Ja

27 Let op Het criterium >1,6 SDS beneden TH, geldt alleen indien de Target Height berekend is mbv de formule van Hermanussen en Cole. Gebruik website: aangepaste formules en criterium www.tno.nl/groeiwww.tno.nl/groei (groeidiagrammen en handleiding) http://groeiweb.pgdata.nl/calculator.asp (wachtwoord “ajn2003”) 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

28 Condities te ontdekken 1.86% van de kinderen met Turner's syndroom (0-10y)  target height 2.27% van de kinderen met coeliakie (0.5-2.5y)  BMI, gewicht beter 3.8% van de kinderen met cystic fibrosis (0-2.5y)  BMI, gewicht beter  …andere aandoeningen?  …rekening houden met 2% vals-positieven 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

29 Ondersteuning en begeleiding  Follow up  Patiënteninformatie  Uitleg  Psychosociale problemen Groeihormoon  Indicaties  Kosten  Dilemma’s 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

30 Groeihormoon Indicatie: Groeihormoondeficiëntie Syndroom van Turner Chronische nierinsufficiëntie Syndroom van Prader Willi SGA die aan bepaalde criteria voordoen Kosten van groeihormoon:€ 11.700,- per jaar 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

31 Nieuwe groeidiagrammen Curve uit 1980 voor het gewicht als referentie gewicht (normatief) Tevens -3 SDS referentielijn opgenomen Begin met Nederlandse curve  voor Turkse en Marokkaanse kinderen  Voor borstgevoede kinderen 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

32 Nazorg Denk aan psychosociale begeleiding Navragen verwijzing opgevolgd en uitkomst 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

33 Meer informatie www.tno.nl/groei (groeidiagrammen en handleiding) http://groeiweb.pgdata.nl/calculator.asp (wachtwoord “ajn2003”) 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

34 Randvoorwaarden Voorwaarde: in bezit zijn van handleiding Talma H, Schönbeck Y, Bakker B. HiraSing RA, van Buuren S. Groeidiagrammen 2010 Handleiding bij het meten en wegen van kinderen en het invullen van groeidiagrammen. Leiden: TNO; 2010. Stroomlijnen verwijscriteria met andere disciplines (huisarts, kinderarts) Enige vorm van instructie nodig Monitoring van gebruik 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

35 Vragen en discussiepunten 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

36 Contactinformatie Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Tel.: 030 7600405 Email: centrumjeugdgezondheid@ncj.nl Contactpersoon ontwikkelaars: M. Kamphuis Email: mascha.kamphuis@tno.nl 18-7-2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |

37 vrijdag 18 juli 2014Presentatie-titel | Wijzig deze tekst onder 'Beeld'>'Koptekst en voettekst' |


Download ppt "JGZ-richtlijn Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte Redactie: TNO Kwaliteit van Leven, N. Heerdink-Obenhuijsen, P. van Dommelen,"

Verwante presentaties


Ads door Google