De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgstelsel anno 2009 Ontwikkelingen in de organisatie en invulling van de (GG)Zorg dr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak Klinisch psycholoog Inhoudelijk directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgstelsel anno 2009 Ontwikkelingen in de organisatie en invulling van de (GG)Zorg dr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak Klinisch psycholoog Inhoudelijk directeur."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgstelsel anno 2009 Ontwikkelingen in de organisatie en invulling van de (GG)Zorg dr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak Klinisch psycholoog Inhoudelijk directeur

2 Kennismaking HSK Groep

3 3 De HSK Groep is gespecialiseerd in diagnostiek en de behandeling van psychische problematiek en heeft…. … 5 specialismen: 1.Diagnostiek en behandeling (volwassenen, kinderen, tics, Conversie, ongewenste gewoontes) 2.Assessment 3.Preventie en Advies 4.Training en opleiding 5.Wetenschappelijk onderzoek > 200 psychologen +/- 12 psychiaters HSK HOOFDKANTOOR ARNHEM …Landelijke dekking: HSK Alkmaar HSK Amersfoort HSK Amsterdam HSK Arnhem HSK Breda HSK Delft HSK Den Bosch HSK Den Haag HSK Doetinchem HSK Dordrecht HSK Ede HSK Eindhoven HSK Goes HSK Groningen HSK Heerlen HSK Hengelo HSK Hoogeveen HSK Leeuwarden HSK Leiden HSK Maastricht HSK Nijmegen HSK Rotterdam HSK Utrecht HSK Zaandam HSK Zoetermeer HSK Zwolle

4 4 De basisuitgangspunten van diagnostiek en behandeling zijn…. KWALITEITSBORGINGSYSSTEEM Onderzoek & Ontwikkeling Wetenschap Hoogleraar Promotie- onderzoeken Publicaties Resultaatgericht Klachtenreductie Werkhervatting Uitvalpreventie Transparantie Protocollair CGT Proces & We Care Rapportages Benchmarks Snelheid Intake < 24 uur Korte doorlooptijd Intensivering 6 sessies in 4 wk of 10 sessies in 6 wk

5 5 Het continue inhoudelijke kwaliteitsproces van ‘diagnostiek en behandeling’: Evidence based: continue vernieuwing, gebruik (eigen) onderzoeken Protocollaire behandeling Cognitieve gedrags- therapie Benchmark resultaten per psycholoog Behandel inhoudelijk centraal aangestuurd Wetenschappelijk bu- reau We Care: Cliëntvolgsysteem (werkhervatting, klachtenreductie) Eigen opleiding tot gedragstherapeut en GZ-psycholoog Kwaliteitsborgingsysteem (met intervisie/supervisie en frequente audits)

6 Inhoud Zorgstelsel –Intermezzo: eerste lijn – tweede lijn Gevolgen zorgverzekeringswet –Intermezzo: cliënt- en klanttevredenheid –Intermezzo: uitkomst: resultaten –Intermezzo: benchmarking –Intermezzo: cognitieve gedragstherapie Bedrijfs (geestelijke)gezondheidszorg –Intermezzo: preventie

7 Zorgstelsel

8 * WZV *WTG *ZFW/WTZ 1998 Particuliere verz. *AWBZ * Wet toelating zorginstellingen (WTZi) *WTG (ExPres) WMG * Zorgverzekeringswet * Modernisering AWBZ PlanningsmodelMarktmodel Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Wetgeving nieuwe stelsel

9 Wetgeving nieuwe zorgstelsel De AWBZ en Zorgverzekeringswet zijn verzekeringswetten: wie is verzekerd, waarvoor, premie, wie voert uit en op welke wijze? De WTZi regelt welke instelling wordt toegelaten De WMG gaat over de prijs die voor de zorg in rekening mag worden gebracht Opheffing van de contracteerplicht door de Zorgverzekeringswet; en in de (intramurale) AWBZ

10 Van gesloten naar open systeem WZV x WTG = ZFW/AWBZWZV x WTG = ZFW/AWBZ WTZi x WMG= Zvw/AWBZ/WMOWTZi x WMG= Zvw/AWBZ/WMO Spanning in het systeem vanwege het macrokader!Spanning in het systeem vanwege het macrokader! Gereguleerde marktwerkingGereguleerde marktwerking

11 Zorgverzekeringswet 1.Verplichte (private) verzekering ingezetenen (verzekeringsovereenkomst) noodzakelijke zorg 2.Standaardpakket van noodzakelijke zorg 3.Uitgevoerd door private (evt. op winst gerichte) verzekeringsondernemingen 4.Keuzevrijheid verzekerde (hoogte nominale premie, natura/restitutie, eigen risico) 5.Acceptatieplicht zorgverzekeraar 6.Risicoverevening zorgverzekeraars voorkomt risicoselectie 7.Verzekeraar heeft zorgplicht (verzekerde recht op zorg door gecontracteerde aanbieder of vergoeding)

12 Basisverzekering Diëtist Ergotherapeut Farmaceutische zorg (geneesmiddelen en dieetpreparaten) Fysiotherapeut Geestelijke gezondheidszorg geneeskundige ggz (DBC) Huisarts eerstelijnspsychologie Hulpmiddelen Kraamzorg Logopedist Medisch-specialist (hieronder valt niet de tandarts-specialist) Oefentherapeut (Cesar/Mensendieck) Verloskundige (Zieken)vervoer Ziekenhuiszorg (verpleging, verzorging en verblijf)

13 Zorgverleningsmarkt ZorgverzekeringsmarktZorginkoopmarkt Zorgverzekeringsstelsel Zvw: primair zorgverzekeringsmarkt; secundair zorginkoopmarkt en zorgverleningsmarkt Zorgverzekeringswet in het stelsel zorgverzekeraar Patiënt/verzekerde Ziekenhuis Instelling Vrijgevestigde

14 Zvw: relatie tot andere wetgeving WGBo: behandelingsovereenkomst Natura/restitutie polis WMG DBC’s Zvw: KWZ/BIG Ziekenhuis Medisch specialist Zorgverzekeraar Verzekerde/ patiënt betaling declaratie behandeling Inclusief onderhandelbaar uurtarief met marge € 6

15 Intermezzo Eerste lijn8 tot 12 sessies Tweede lijnongelimiteerd binnen 1 jaar

16 Psycholoog in Praktijk is gespecialiseerd in de behandeling en diagnostiek van eerstelijns psychische problematiek vanuit de huisartspraktijk. Transparante en hoge kwaliteit van behandelen Laagdrem- peligheid Korte doorlooptijd en geen wachtlijsten Korte lijnen naar de huisarts Focus op kortere behandel- ingen Aanwezigheid in gezondheids- centrum Professionele eerstelijns organisatie Dochteronderneming Psycholoog in Praktijk

17 17 HSK behandelt de volgende psychopathologie DSM IV – as I en as II classificatie:  Stemmingsstoornissen  Angststoornissen  Disstress stoornissen (burnout)  Aanpassingsstoornissen  Somatoforme stoornissen  Trauma  Persoonlijkheidsproblematiek En heeft ter vaststelling hiervan de volgende onderzoeken:  Intake (2 psychologen)  Expertise (psycholoog + psychiater)  Neuropsychologisch Onderzoek (neuropsycholoog)  (Sterkte/Zwakte Analyse)

18 18 Intake binnen 24 uur *1 Deel 2 intake < 5 werkdagen*1 Overige onderzoeken Diverse gesprekken Preautorisatie GEEN preautorisatie Offerte behandeling Start behandeling < 5 werkdagen*2 Wachten op toestemming offerte Start behandeling < 5 werkdagen*3 Compleet ingevulde aanmelding De ondersteunende logistiek bijbehorende doorlooptijden zijn essentieel bij het reduceren van verzuimschade Verslag intake < 11 werkdagen*1 Verslag onderzoek < 15 werkdagen*1 *1 Gemeten vanaf binnenkomst volledig ingevulde aanmelding *2 Gemeten vanaf verslagmoment *3 Gemeten vanaf binnenkomst getekende offerte

19 19 De intake bestaat uit een….. En voor de behandeling geldt: Klachtenreductie: Cognitieve therapie Specifieke modules (bv. Burnout): Modulair / protocollair Werkhervatting Werkgerichte interventies Ontspanningsoefeningen Zelfcontroleprocedures Timemanagement Conflicthantering / assertiviteit Coaching en recidiefscenario 2 gesprekken met verschillende psychologen (intercollegiale toetsing) Klachten anamnese Werkfactoren Privé-factoren Coping Persoonlijkheidsfactoren SCL-90 en klachtspecifieke vragenlijsten Probleemanalyse a.d.h.v.:

20 20 De behandeling bestaat in de tijd in principe uit de volgende onderdelen Sessies in de tijd Behandeling Focus op klachten reductie Coping & Recidiefpreventie Focus op algemene vaardigheden Focus op specifieke vaardigheden

21 Gevolgen zorgverzekeringswet

22 Zorgverzekeringswet en AWBZ Knip in de oude AWBZ: Geneeskundige ggz is Zorgverzekeringswet Niet geneeskundige ggz is (voorlopig) AWBZ Daarnaast voortgezet verblijf vanwege behandeling

23 1. Prestatiebekostiging DBC productstructuur basis voor kwaliteit en doelmatigheid Meer ruimte, minder zekerheid Ondernemerschap

24 Wat bieden DBC’s DBC’s bieden transparantie mbt behandelinzet Interne stuurinformatie; cultuurverandering en organisatieomslag in de GGZ DBC-systematiek is instrument voor succesvol ondernemen

25 DBC’s: Stand van zaken in 2008 en 2009 Per 1 januari 2008 registreren en declareren alle GGZ instellingen en VGP’s in DBC’s Registratieproces nog niet optimaal Declaratieproblemen Uitvoeringstoets NZa Doorontwikkeling gepland van de productstructuur GGZ in 2009, 2010 en 2011 Per 1 augustus 2009 uitlevering aangepaste productstructuur (ingangsdatum 1-1-2010)

26 Bekostiging DBC’s 2010 en verder Invoering bandbreedte Invoering hardheidsclausule Tussentijds declareren Bekostiging op basis van DBC’s (geen dubbele registratie) Volledige prestatiebekostiging (met vangnet?)

27 Hoofdlijnen DBC GGZ 2011 en verder Afstemming GGZ en somatiek Zorgcontinuum & zorgzwaarte: –Eerste lijns zorg –Topklinische zorg DSM V DB(B)C

28 2. Ondernemerschap Tevreden cliënten Goede kwaliteit Efficiënte bedrijfsvoering Tevreden personeel

29 Tevredenheid: toegankelijkheid GGZ Mentale gezondheid Preventie en Rol E-health Basis GGZ rond huisarts invullen Aandacht voor de chronische ziektebeelden Hoogwaardige specialistische zorg Topklinische GGZ

30 Intermezzo Cliënt en klanttevredenheid

31 31 De volgende resultaten komen uit het door het Trimbos- instituut uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek Waardering Informatie 3% 4% 97% 96% 99% Waardering Inspraak Waardering BehandelaarWaardering Resultaat 8,1 Zou je een ander aan- raden naar HSK te gaan? Overall cijfer HSK 3 Negatief Positief 92% 8% 97% 3% Trimbos Instituut onderzoek jaargang 2006-2008

32 32 De volgende resultaten komen uit het door ‘Blik op werk’ uitgevoerde opdrachttevredenheidsonderzoek Rapportcijfer HSK 7,2 Rapportcijfer markt 3 Blik op werk onderzoek jaargang 2007 7,4 Belangrijkste aspecten% van de op- drachtgevers (Zeer) tevreden (Zeer) on- tevreden De behaalde resultaten88%100%0% De prijs/kwaliteit verhouding 69%64%0% De deskundigheid van de medewerkers 63%80%0% De communicatie50%75%13% De doorlooptijden tijdens uitvoering traject 44%100%0% Tevredenheid van deze opdrachtgevers

33

34 Kwaliteit: uitkomsten van zorg Afgeleid van evidence based werken ROM Zelf aanvullen Handhaven Lat wel hoger niet lager

35 Intermezzo Uitkomst: resultaten

36 36 De effectiviteit van de HSK behandelingen is ook bij Follow-up na 6-12 maanden zeer goed Effectiviteit (prognose/slagingspercentage) verschilt per diagnose: –Angststoornis: Algemeen: een bijzonder gunstige prognose; –Burnout: Algemeen: een bijzonder gunstige prognose; –Depressieve stoornis: Minimaal 50% verbeterd < 3 maanden en 90 % < 1 jaar; –Overige: Algemene prognose doorgaans goed. Prognose en slagingspercentage worden ook beïnvloed door: –Duur van ziekteverzuim; –Snelheid van interventie. SCL-90 score *)Begin- meting Eind- meting Na- meting % verbetering Angststoornis176117119 90 - 100% Burnout165118116 90 - 100% Depressie21113113780 - 90% Werkhervatting (volumeprocenten) Begin behandeling Eind behandeling Na- meting Angststoornis49%91%97% Burnout29%77%89% Depressie36%77%88% *) SCL90: norm Nederlandse populatie is 118

37

38 Tevreden personeel: professionals Niet vrijblijvende autonomie Coöperatie tussen patiënt en professional Resultaten van behandeling staan centraal Zich willen verantwoorden Geregistreerd Wet BIG herregistraties

39 Intermezzo Benchmarking therapeuten/vestigingen

40 Benchmarking,of vergelijk en verbeter Wat: Prestaties van:HSK totaal HSK vestigingen individuele therapeut Bij wie: Alle cliënten die bij HSK in behandeling komen Welke prestaties: Klachtreductie:SCL-90 (Arrindell & Ettema,2003) Cliëntwaardering:Thermometer (Trimbos-instituut) (Werkhervatting:Registratie: per week gewerkte uren contracturen per week)

41 Benchmarking, percentage verbetering Op basis van SCL-90: % verbetering = (SCL-90 begin – SCL-90 eind) X 100 (SCL-90 begin – 118) Gemiddelde normscore voor de gewone bevolking ligt tussen 113 en 123 (Arrindell & Ettema, 2003). Gemiddelde score op SCL-90 dus 118. Dit is de te behalen score

42 Benchmarking, vergelijking over de tijd Overall gemiddelden HSK SCL-90 totaalscore: verbeterscorecompleetheid December 200486,4%76,1% Augustus 200592,6%79,6% Juli 200695,1%81,6% GGZ thermometer cliëntenwaardering: 2004-2005rapportcijfer: 8.1 (GGZ: 7.3) 2005-2006rapportcijfer: 8.1 (GGZ: 7.4)

43 Benchmarking, doelstellingen Met betrekking tot SCL-90 totaalscore: Verbeteringspercentage individuele therapeut> 90% Verbeteringspercentage vestiging > 85% Compleetheid dataset> 90%

44 Benchmarking, op niveau van vestigingen; april 2007 Vestiginglopend contact > 3 mndafgesloten complete scores gem. Zittingen scl begin scl eind % verbetering % complete scores Aalsmeer131813412819,4198,1122,993,295,5 Abcoude1771420818617,9180,4118,092,289,4 Barendrech2332831829819,5196,0120,991,493,7 Bunnik2082413712620,5184,6124,688,392,0 Crooswijck2091319817219,0195,1123,890,386,9 Dalfsen196211299118,7196,4124,789,770,5 Edam2481715915216,9183,8117,294,095,6 Gouda2132616914817,5190,7130,380,285,2 Groenlo134111310917,8180,3116,090,092,9 Helmond96313913118,1174,1112,999,794,2 Maarssen9113846615,8194,8128,186,379,8 Oss2232317816518,2185,9119,995,792,7 Putten2622123221320,2187,0118,395,591,8 Roermond281231917319,2199,3126,287,894,2 Tilburg2777522721018,6189,8122,393,292,5 Warnsveld649191818,7190,3108,397,894,7 Zutphen1791119315516,0176,6115,598,080,3 HSK totaal32223302828244118,5188,6121,191,989,9

45 Benchmarking, op het niveau van therapeuten; april 2007 HSK Bunniklopend contact > 3 mndafgesloten complete scores gem. zittingen scl begin scl eind % verbetering % complete scores Miep1804211,3188,0174,02050,0 Ab707710,7141,6110,5100100,0 Pien355302926,4203,5137,07896,7 Jet3111201717,8185,5134,37685,0 Wim364201820,5169,6116,610090,0 Astrid281232221,3191,4112,110095,7 Mees231292820,2174,9113,510096,6 Bep3024313,0217,0152,06675,0 Totaal2082413712620,5184,6124,688,392,0

46 Vergelijk en verbeter 1.Analyse van matige resultaten - Therapeut - Vestiging 2.Onderneem verbeteracties - Vestigingen met score onder 85%: Groepssupervisie, 1-2 x per maand door externe supervisor - Individuele therapeut met score onder 90%: Minstens 2 uur per week extra supervisie

47 Drempels en valkuilen Eerste reacties: - Zorgen bij de ondernemingsraad - Bezwaren bij de therapeuten - “alle patiënten zijn anders” - “ik krijg de moeilijkste patiënten” - “ik behandel nog maar kort” Belangrijk uitgangspunt: -Kwaliteitsverbetering staat voorop -Er wordt gewerkt vanuit een groeiscenario Voorbeeld eerste benchmark: -Alleen vestigingsmanager op de hoogte - Therapeut kent alleen vestigingsscore en eigen score

48

49 Kwaliteit van zorg HKZ Prestatie indicatoren Actuele (multidisciplinaire) richtlijnen Effectiviteitsmetingen Ketenzorg Substitutie naar eerste lijn

50 Waarom focus op kwaliteit Kwaliteit kost geen geld, het levert juist heel veel geld op Verzekerden en verzekeraars willen weten waar de beste behandeling is Goedkoop waar het kan, duur waar het moet

51 Contracteren van kwaliteit Werkelijk geleverde zorg: DIS, declaraties Gewenste zorg: richtlijnen, paden, kenniscentra, aandoeningspecifieke prestatie-indicatoren, meetinstrumenten effectiviteit, ROM Ervaren zorg: patiëntenervaringen CQ Innovaties: eerstelijn, preventie, E-health (Trimbos, best practices, doorbraak, etc.)

52 Intermezzo Cognitieve gedragstherapie (CGt)

53 Kenmerken van CGt Heldere rationale (algemeen & patient-specifiek) Een model met ‘lage’ maar stevige ‘muren’ –Theorievorming vanuit de experimentele psychopathologie –(Streven naar) ‘evidence-based’ behandelen Concreet en doelgericht behandelplan –Concrete doelen en (dus) regelmatige evaluatie Huiswerk

54 Kenmerken van CGt Directief (maar socratisch) Samenwerking; goede therapeutische relatie is noodzakelijk maar niet een voldoende voorwaarde (voor effect) Verandering vindt (vooral) buiten de therapiekamer plaats Nadruk op denken & doen –Gedachteschema’s –Gedragsexperimenten/exposure –Specifieke interventies –Aanvullende interventies op deelaspecten van de problematiek

55 Kenmerken van CGt Aangrijpingspunten: Klachten en problemen: problematisch gedrag/disproportionele emoties interventies Therapeutische context: Stijl van werken Directief en/of socratisch Hoffelijkheid, vriendelijkheid, flexibele interpersoonlijke stijl/therapeutische relatie (kortom: menselijk) Heldere rationale Therapeut als expert maar niet als ‘meerdere’ Heldere afspraken die (ook) worden nagekomen. Therapeutisch systeem: Wie moeten worden betrokken bij het veranderingsproces (welke hulpverleners? Welke instelling(en)?) Wie moet er – behalve de patiënt – nog meer veranderen?

56

57 Effecten liberaliserende zorgmarkt Cashflowproblemen door prestatiebekostiging Resultaatontwikkeling tot 2009: –15% GGzorginstellingen in rode cijfers in 2006 –27% in 2007 –38% in 2008 Winstgevendheid: –Van 1,3 % in 2007 –Naar 0,1% in 2008 Grote verschillen in resultaten tussen sectoren en instellingen En dan 2010, halt aan liberalisering? Tariefverlaging van 3,5% in 2010

58 Gevolgen voor zorginstellingen Steeds meer tijd en energie steken in banken en zorgverzekeraars Groei van de zorgkosten met 6% per jaar versus krimpende economie: –Financiering van de zorg belangrijk vraagstuk Concurrentie neemt toe, dus prijzen en marges onder druk

59 Zorg beweegt versneld richting een ‘gewone’ bedrijfstak Belang van onderscheidend vermogen van instellingen om omzet te behouden/winnen neemt toe Nieuwe toetreders en samenwerkingsvormen leggen de meetlat hoger Publiek-private samenwerkingsconstructies waarin risico’s door verscheidene partijen worden gedekt Prijsbeheersing én zo goed mogelijk positioneren voor nieuwe economische en maatschappelijke balans Reflex-benadering compenseren met business ontwikkeling en innovatie

60 Zorg beweegt versneld richting een ‘gewone’ bedrijfstak Afstoten onrendabele producten en klanten De rol van klantwaarde, groei en prestatiebeloning wordt heroverwogen Zwakke partijen verlaten de markt Focus op financieel en treasury management Hogere eisen aan vermogenspositie, financiële weerstand en rendementspercentages in relatie tot hogere risicoprofielen Risicomanagement neemt toe in belang

61 Investeerders doen hun intrede in de zorg Investeerders niet afgeschrikt door economische crisis: –Zorg niet conjunctuur gevoelig –Vraag naar zorg is oneindig –Zorgproduct creëert veel toegevoegde waarde Stappen in het “gat” van de banken (en Waarborgfonds voor de Zorgsector WfZ)

62 Bedrijfs (geestelijke)gezondheidszorg

63 Verschuiving aandacht van verzuim naar inzetbaarheid Tot 1998Verzuimbegeleiding »Wat de wetgever voorschrijft 1998 - 2002Verzuimreductie »Gezondheidsbeleid nog niet op de agenda 2002 - 2010Verzuimbeheersing »Verantwoordelijk voor gezondheidsbeleid verankerd in de organisatie Na 2010Welzijnsbeleid »Alles is er opgericht de organisatie duurzaam goed te laten functioneren

64 Verschuiving aandacht van verzuim naar inzetbaarheid verzuim is op een structureel lager niveau gekomen van circa 4,5% verzuim boven de 4% wordt met name door het management van bedrijven beïnvloed voor de stap van 4% naar 2% is deskundige begeleiding nodig van professionals, op basis van een door het bedrijf gedragen gezondheidsbeleid.

65 Intermezzo Preventie

66 66 HSK adviseert organisaties over de preventie van ziekteverzuim ’Awareness’ Sense of urgency (directie, personeel) Attitude- en cultuurverandering Informatie, workshops Aandacht voor: werkstress en verzuim Ontwikkelen stappenplan m.b.t. preventie en zorg Rol bedrijfsarts Rol P&O, HRM Rol MT: Strategie en Controle PreventiefReactief

67 67 De producten die bij preventie en advies horen zijn… Sterkte / Zwakte Analyse Training en supervisie van bedrijfsartsen / arboprofessionals Verzuimreductie en -advies Tevredenheidsonderzoek / werkstressonderzoek Coaching (individueel / team) Burnout Preventietraining Workshops & mini symposia Trauma- en Crisisopvang Begeleiden Management Teams

68 CCD is de trainings- en opleidingsunit van HSK CCD: Dochteronderneming Cure & Care Development Doel unit GGZ: Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelstrategie- en binnen GGZ onder de aandacht van professionals te brengen. Doel Unit HRM: Vaardigheidsbevordering en competentieontwikkeling Erkende opleidingen als: VGCT GZ Opleiding Erkende opleidingen als: VGCT GZ Opleiding Maatwerk In service / in house Symposia Workshops Trainingen Publicaties

69 Verschuiving aandacht van verzuim naar inzetbaarheid Sociale innovatie wordt een ondernemingsdoel in de 21ste eeuw: Vitaliteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid komen nu op de agenda Arbodiensten, interventiebedrijven en (zorg)verzekeraars moeten de producten maken

70


Download ppt "Zorgstelsel anno 2009 Ontwikkelingen in de organisatie en invulling van de (GG)Zorg dr. M.J.P.M. (Marc) Verbraak Klinisch psycholoog Inhoudelijk directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google