De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gewetensvorming/ toerekenbaarheid en strafmaat Robert Vermeiren, VUmc; Universiteit Leiden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gewetensvorming/ toerekenbaarheid en strafmaat Robert Vermeiren, VUmc; Universiteit Leiden."— Transcript van de presentatie:

1 Gewetensvorming/ toerekenbaarheid en strafmaat Robert Vermeiren, VUmc; Universiteit Leiden

2 Waarom D toerekeningsvatbaar? In Belgie: –Dichotoom: toerekingsvatbaar – on toerekingsvatbaar –Ziek maatschappelijk onaanvaardbaar –Enige voordeel ziekte … Nederland glijdende toerekeningsvatbaarheid

3 Delict Straf Maatregel Toerekenbaarheid Gewetensvorming ? Rapportage: 1)Ziekelijke stoornis 2)Gevaarlijkheid - risicotaxatie ? Diagnostiek ?

4 Casus Jan, 12 jaar: –Opgenomen vanuit GBJ de Hutten –5 moordpogingen; 3 maal op vader, 2 maal stiefbroer; diefstallen; inbraken –Conflictueuze gezinssituatie; moeder geen contact, woont in tuinhuis, stiefmoeder goede band –6 maand opname forensische jeugdpsychiatrie

5 Casus Diagnoses: –CD vroeg ontstaan, zich ontwikkelende persoonlijkheidsstoornis –ADD, aandachtstekortstoornis –Ontwikkelingsstoornis vs hechtingstoornis? –Persoonlijkheidsstoornis (in ontwikkkeling)? Hoe (te) behandelen?

6 Delict Straf Maatregel Toerekenbaar Gewetenstekort = SLECHT

7 Delict Straf Maatregel  toerekenbaar Gewetenstekort = STOORNIS ? Diagnostiek ?

8 Jan Is Jan ziek of slecht? –‘Psychopatiform’, psychopaat in wording ‘Redenen’ voor stoornis –Statistisch afwijkend? –Oorzakelijke factoren? –Behandelbaarheid? –…

9 Diagnostiek gewetensfunctie De indruk De vragenlijst Het interview

10 Diagnostiek gewetensfunctie De indruk De vragenlijst Het interview

11 Diagnostiek: vragenlijst/interview APSD: geringe concurrente validiteit met PCL (Lee, 2004) –Concept probleem? Longitudinaal onderzoek beperkt PCL: predictief voor herval (Walters, 2003) –Voornamelijk factor 2 Verschillende onderzoeken: ‘psychopathiform’ voorspellend, maar wat is ‘psychopathiform’?

12 Diagnostiek gewetensfunctie De indruk De vragenlijst Het interview  WE STAAN ONGEVEER NOG NERGENS

13 Een mythe? ‘Psychopaten’ reageren VERKEERD OP behandeling –D’Silva (review, 2004): geen enkele goed onderzoek dat dit ondersteunt MAAR, (Edens, 2003) etiket ‘psychopaat’ geeft een (identiek) moordenaar … –MEER kans op de doodstraf (uit hetzelfde verhaal worden meer argumenten gehaald)

14 Risicotaxatie en geweten Factoren; individueel, familiaal & omgeving Uitkomst

15 Risicotaxatie en geweten Factoren Uitkomst Geweten

16 Risicotaxatie en geweten Factoren Uitkomst Geweten

17 Risicotaxatie en geweten Factoren Uitkomst Geweten

18 Jan, gewetensfunctie PCL-YV: zeer laag Bevraging bij vader: extreem laag Bevraging bij stiefmoeder: matig laag Bevraging bij niet behandelaar op afdeling: zeer laag Bevraging bij therapeut: matig laag

19 Jan verloop Na 3 jaar: –Nog steeds aangepast in instelling –Geen politiecontacten –Bezoeken thuis –Volgt opleiding –…

20 Conclusie Geweten/psychopathie is een belangrijk concept, wellicht ook bij (kinderen)/jongeren Ontbreekt thans aan voldoende kennis, ontwikkelingspsychopathologisch/ (differentiaal) diagnostisch/ prognostisch/ therapeutisch Daarom thans onbruikbaar om oordeel op te baseren en hoogstens als een eventuele risicofactor te beschouwen binnen de algehele evaluatie


Download ppt "Gewetensvorming/ toerekenbaarheid en strafmaat Robert Vermeiren, VUmc; Universiteit Leiden."

Verwante presentaties


Ads door Google