De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M/V in de kerk Man and woman in the Church. Er zijn verschillende meningen. There are different opinions. Het onderwerp is geen ‘hot issue’. The issue.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M/V in de kerk Man and woman in the Church. Er zijn verschillende meningen. There are different opinions. Het onderwerp is geen ‘hot issue’. The issue."— Transcript van de presentatie:

1 M/V in de kerk Man and woman in the Church

2 Er zijn verschillende meningen. There are different opinions. Het onderwerp is geen ‘hot issue’. The issue is perceived as not urgent. De meeste reacties zijn cultuur-volgend. Most opinions are based on personal feelings.

3 3 kerkdiensten (1,8 en 15 december) 3 Church Services Doel is vorming (het gesprek: argumenten, waarden, valkuilen) Goal: education (arguments, values​​, pitfalls) 1 december: bijbel(teksten) | the Bible 8 december: de gemeenschap van de kerk The Church-community 15 december: de terugkomst van de HEER The return of the Lord

4 Een dominee mag geen lang haar hebben. A pastor should not have a long hair.

5 1 Korintiërs | Corinthians 11,14 Leert de natuur zelf u niet dat lang haar een man te schande maakt? Does not nature itself teach you that for a man to wear long hair is degrading to him?

6 Mannen kunnen beter beslissen, terwijl vrouwen beter kunnen luisteren. Men are better decision makers, while women can listen better.

7 Ik vind het geen probleem wanneer een zuster een preek leest in een kerkdienst. I think it's no problem when a sister reads a sermon in a church service.

8 Zowel mannen als vrouwen kunnen bevestigd worden in het ambt van diaken. Both men and women can be confirmed to the office of deacon.

9 Zowel mannen als vrouwen kunnen bevestigd worden in het ambt van ouderling of predikant. Both men and women can be confirmed to the office of elder or pastor.

10 Genesis 1: Adam en Eva gemaakt naar Gods beeld. Male and female created in God's image. Genesis 2: Eva aan Adam gegeven als ‘helper’. Genesis 2: woman given to the man as a "helper“. Genesis 3: Adam wordt aangesproken na de val. Genesis 3: Adam is held liable after the fall.

11 OT-NT: mannelijk leiderschap. Vrouwen niet achtergesteld. | Male leadership. Women not disadvantaged. NT: mannen en vrouwen volgen Jezus | Men and women follow Jesus. NT: vrouwen als eerste getuigen van de opstanding. Women as first witnesses of the resurrection. NT: Jezus zendt 12 apostelen uit | Jesus sends 12 apostles.

12 Paulus over m/v verhoudingen Paul on man/woman relationship Efeziers 5 (context: christelijk huwelijk) Efesians 5 (context: christian marriage) 1 Kor. 14 (context: samenkomsten) 1 Cor. 14 (context: Church Services) Galaten 3,28: ‘… allen één in Christus Jezus.’ Galatians 3,28: ‘… you are all one in Christ Jesus.’

13 Paulus aan Timoteus Paul to Timothy Jij (…) bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to instruct you for salvation through faith in Christ Jesus.

14 De bijbel | The Bible (1 Tim. 3) Wijsheid tot behoud door geloof in Jezus Christus Wisdom for salvation trough faith in Jesus Christ ‘… om op te voeden tot een deugdzaam leven.’ ‘… profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness.’ ‘… leraren (…) die aan hun verlangens tegemoet komen …’ ‘… people will not endure sound teaching, but (…) they will accumulate for themselves teachers to suit their own likings …’


Download ppt "M/V in de kerk Man and woman in the Church. Er zijn verschillende meningen. There are different opinions. Het onderwerp is geen ‘hot issue’. The issue."

Verwante presentaties


Ads door Google