De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PC Cursus “Werken met Microsoft WORD”

Verwante presentaties


Presentatie over: "PC Cursus “Werken met Microsoft WORD”"— Transcript van de presentatie:

1 PC Cursus “Werken met Microsoft WORD”
Word Versie 2003

2 Cursus tekstverwerking met WORD
LES 1 woensdag 23 Januari Kennismaking met elkaar Wat is SeniornetVlaanderen ? Wat verwachten jullie van deze lessen ? Wat gaan we zoal doen in deze lessen ? Het programma WORD leren gebruiken Tekst invoeren en opmaken Figuren invoegen en bewerken Mooie documenten leren maken voorbeeld … … … En, … vragen staat vrij! Vragen aan de deelnemers wie er al met WORD gewerkt heeft? Met een andere tekstverwerker? Hoe staat het met typen? Kent iedereen de toetsen van het toetsenbord? Indien geen typervaring: eerst starten met WordPad ! RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD Dia nr. 2

3 Les 1 : Tekstverwerking met MS “WORD”
De tekstverwerker: Microsoft of MS “Word” Andere eenvoudige tekstverwerkers zijn “Kladblok” en “WordPad” die gratis met Windows XP geleverd worden. Om dit programma te openen klikken we ofwel: het pictogram “Microsoft Word” op het bureaublad; of in het menu “Start”; ofwel: Start  Alle programma’s  Microsoft Office  Microsoft Office Word Nota: alternatief voor MS Word is “Writer” van “OpenOffice” RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

4 LES 1 : Tekst typen in “Word”
Open het programma “Word” Start  Alle programma’s  Microsoft Office  Microsoft Office Word We bekijken ons “werkvlak”: de werkbalken en het vensterblad (dit bekijken we later in detail) We typen de tekst over en gebruiken alle gewone en speciale toetsen (begeleider geeft over te typen tekst op papier aan cursisten) Fouten opheffen met de “ongedaan maken” knop Korte uitleg over het werkvlak: de verschillende werkbalken, maar die worden later in detail uitgelegd. Eventueel het rechtse venster “Nieuw document” waar verschillende mogelijkheden staan (later uitleggen) Nota: hoe dit venster openen indien het niet zichtbaar is: menu “Bestand  Nieuw” RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

5 LES 1 : Tekstverwerking - Typen
Belangrijk : de “INVOEGPOSITIE” dit is de plaats waar de cursor staat (het verticale, pinkende streepje) Toetsen kort aanslaan Houden we de toets lang vast dan ..... De “Enter” toets gebruiken we om een nieuwe alinea te beginnen Om correcties te maken gebruiken we de “terugkeer” toets hiermee wis je de karakters VOOR de cursor Met de “Delete” toets wissen we de karakters NA de cursor Met de knop kunnen we speciale tekens zichtbaar maken We oefenen dit met een tekst die we zelf intypen “Oefentekst” We openen een nieuw leeg document Nadien slaan we dit op met de naam “Oefentekst” in onze eigen map We starten “Word” op Een nieuw document openen (indien nog niet open) We drukken 4 maal de enter toets We typen de titel “De Computer” TIP: We slaan dit document onmiddellijk op, minder kans op verlies bij uitvallen PC! Nu beginnen we tekst te typen : als je de letter ingedrukt houdt kan je vlug een blad vullen .... Cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc (anderhalve regel) - ‘enter’ Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo (twee regels) – ‘enter’ Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (één regel) – ‘enter’ Ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp (drie regels) -) ‘enter’ U (één letter) – ‘enter’ Tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt (anderhalve regel) - ‘enter’ Eeeeeee. Eeeeeeee. Eeeeee (af en toe een punt zetten, minstens vier regels vullen ) – ‘enter’ Rrrrrr. Rrrrrrrrr. Rrrrrrrrrrrr (idem) – ‘enter’ Tweemaal ‘enter’ ‘je naam en familienaam’ intypen Opmerkingen bij het typen: Eerste letter wordt automatisch een hoofdletter Op het einde van de regel gewoon verder typen, de tekst springt automatisch naar de volgende regel Verschil tussen een zin een paragraaf Onderscheid tussen ‘O’ en ‘0’, ‘I’ en ‘1’ RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

6 LES 1 : Tekst typen : het Toetsenbord
We gaan een tekst typen om de toetsen van ons toetsenbord te leren kennen Speciale toetsen: “Enter” begin een nieuwe regel “Spatie” balk één spatie na het voorgaande karakter “Shift” één hoofdletter, cijfer of speciaal karakter typen “Shift Lock” reeks hoofdletters, cijfers, enz. typen “AltGr” speciale tekens: #; [ ] \ Correctietoetsen: “Delete” verwijdert karakters na de cursor “Backspace” verwijdert karakters voor de cursor Navigatietoetsen: “Pijltjes” toetsen om de cursor in de tekst te verplaatsen “Home” & “End” verplaatsen de cursor resp. naar begin of einde van de zin Op het AZERTY toetsenbord staan een aantal letters met accenten, bv. é, è, à, ù. Maar er zijn er nog veel meer. Die kunnen bekomen worden door de “decimale code” voor dat teken te typen. Dat doet men door de [Alt]-toets ingedrukt te houden en dan (op het numerieke toetsenbord) de bijhorende code in te toetsen, bv.: [Alt]136 geeft: ê [Alt]137 geeft: ë [Alt]139 geeft: ï Voor sommige tekens kan het ook nog op een andere manier, bv.: Type eerst [Shift]+[¨] en dan de letter waar de dubbele punt op dient te komen, bv. een “e”: resultaat is ë, of ï, of ä, enz. Of voor letters met ê, â, enz. : type eerst [^] en dan de gewenste letter. Speciale karakters: [AltGr]+[~] en dan de letter n of N: resultaat ñ of Ñ. Frans: [Ctrl]+[,] en dan c of C geeft: ç Ç RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

7 LES 1 : Het “Werkvlak” voor Word
In het kleinere rechtse venster “Nieuw document” staan verschillende mogelijkheden om vroegere documenten te openen, sjablonen te laden, enz. Nota: let op het vinkje “Weergeven bij opstarten”! Nota: hoe dit venster openen indien het niet zichtbaar is: menu “Bestand  Nieuw” RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

8 Cursus tekstverwerking met WORD
LES 1 : De Werkbalken (1) De meest gebruikte werkbalken Werkbalken zichtbaar maken: gewenste werkbalk aan- of uitvinken in Beeld  Werkbalken “Titelbalk”: geeft de titel van het document “Menubalk”: ieder trefwoord verbergt een menu met vele mogelijkheden Nota: Titelbalk en Menubalk zijn altijd zichtbaar “Standaard-” of Knoppen werkbalk: iedere knop staat voor één bewerking die ook via de menubalk kan opgeroepen worden; Opmaakwerkbalk De Liniaal: geeft tekst marges en positie van tabulaties aan Titelbalk Menubalk Standaard Opmaak werkbalk Liniaal De “Titelbalk” en de “Menubalk” kunnen niet uitgeschakeld worden. De andere werkbalken kunnen aan- of uitgeschakeld worden via de menu “Beeld  Werkbalken”. In het uitrolmenu dat dan verschijnt kunnen de gewenste werkbalken aan- of uitgevinkt worden. Aanpassen van de knoppen in een werkbalk: klik op het neerwaarts pijltje rechts van de balk. Ga met de muis over de tekst “Knoppen toevoegen of verwijderen” en dan naar “Standaard” . Nu verscjijnen alle mogelijke knoppen voor die werkbalk. RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

9 Cursus tekstverwerking met WORD
LES 1 : De Werkbalken (2) Werkbalken onderaan in het venster De Tekenbalk kan op twee manieren geopend worden Via de Menubalk: Beeld  Werkbalken  Tekenen (aanvinken) Via de knop “Tekenen” in de Standaard werkbalk De werkbalk “WordArt” wordt geopend via de Menubalk Beeld  Werkbalken  WordArt (aanvinken) Paginaweergave: belangrijk zijn “Normale -” en “Afdrukweergave” Tekenbalk Paginaweergave WordArt RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

10 Cursus tekstverwerking met WORD
LES 1 : De Werkbalken (3) Werkbalken aan- en uitvinken: Beeld  Werkbalken RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

11 LES 1 : Tekstverwerking - Selecteren
We openen het tekst document “Angstaanjagend” uit onze eigen map Plaats de cursor (aanwijzer) in het begin van de tekst ALTIJD eerst de cursor op de plaats zetten waar je iets wilt doen Als je een woord, een zin, een alinea, een hele tekst wil aanpassen dien je eerst te SELECTEREN Oefen op selecteren van één woord, enkele woorden naast elkaar, één regel, meerdere regels, een zin, een volledig document Selectie opheffen : klik buiten de tekst ergens in het venster Na het selecteren kan je de tekst verslepen, aanpassen, verwijderen Tekst selecteren en markeren Tekst verwijderen; knippen, kopiëren en plakken Cursorbesturing met de “pijltjes” toetsen Eén woord selecteren: zet de muiswijzer in het woord en dubbelklik met LM Twee of meer woorden na elkaar selecteren: zet de muiswijzer op de eerste letter van het eerste woord, sleep naar de laatste letter van het woord dat je wil selecteren, los de muisknop : zwart = geselecteerd Een regel selecteren: zet de muiswijzer voor de regel in de marge, klik eenmaal met LM Een alinea selecteren: zet de muiswijzer in de marge van de alinea en dubbelklik. De ganse tekst selecteren: zet de muiswijzer in de linkermarge van de tekst : houd de Ctrl-toets(onderaan links op het toetsenbord) ingedrukt en klik éénmaal op de LM. Een zin selecteren: klik in de zin terwijl men de Ctrl toets indrukt. Een ganse document selecteren: Ctrl-toets + A indrukken RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

12 Cursus tekstverwerking met WORD
LES 1 : Snel Selecteren Eén woord selecteren: zet de muiswijzer in woord, dubbelklik (LM) Twee of meer woorden selecteren: zet muiswijzer op eerste letter van eerste woord, sleep (LM) naar het laatste woord, los de muisknop Een regel selecteren: zet muiswijzer voor de regel in de marge, klik één maal met LM Een alinea selecteren: zet de muiswijzer in de marge van de alinea en dubbelklik. De ganse tekst selecteren: zet muiswijzer in linkermarge: houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik één maal op de LM. Een zin selecteren: klik in de zin terwijl men de Ctrl toets indrukt. Een ganse document selecteren: Ctrl-toets + A indrukken ofwel: Muisaanwijzer in de marge, dan Ctrl-toets en (LM) indrukken RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

13 LES 1 : Tekstverwerking – Opmaak (1)
We moeten eerst zorgen dat de “Opmaak” werkbalk zichtbaar is Beeld  Werkbalken  Opmaak aanvinken Cursus P. 10 We starten met de drie pictogrammen Vet B (van ‘Bold’) Cursief I (van ‘Italic’) Onderlijnen U (van ‘Underline’) We oefen ook met andere “Opmaak” mogelijkheden (Opmaak  Lettertype) Daarna met de vier tekst formattering – pictogrammen Cursus P Links uitlijnen Centreren Rechts uitlijnen Uitvullen We oefenen dit op de teksten “Bedenkingen van een Congolees” en “Angstaanjagend” RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

14 LES 1 : Tekstverwerking – Opmaak (2)
Lettergrootte, Kleur en Lettertype Cursus P. 12 Eerst de Lettergrootte Staat de “Opmaak” werkbalk open? Altijd eerst de tekst die we willen aanpassen selecteren! Naast het cijfertje ineen kadertje klikken we op het pijltje dat naar beneden wijst. Een snelmenu gaat open en we kunnen nu een lettergrootte kiezen De kleur van de letters kunnen we aanpassen met de knop “Tekstkleur” en tekst markeren met de “Markeerstift” Dan het Lettertype denk er aan: eerst selecteren! Dan op het pijltje naast het lettertype (bv. ‘Arial’) klikken. We zien nu enorm veel lettertypes We oefenen dit op de tekst “Het Scheppingsverhaal” A Nota Lettertypes: proportionele en niet-proportionele: Vergelijk de ruimte (in een Word document) die door de verschillende letters worden ingenomen in volgende lettertypes: Times new roman: ruimte van iedere letter is proportioneel met de grootte. Courier new: zelfde ruimte voor iedere letter. RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

15 We moeten oefenen, oefenen, oefenen, .....
LES 2 : Herhaling We overlopen snel wat we in de vorige les geleerd hebben Selecteren van tekst “ongedaan maken” pictogram Tekst opmaken de pictogrammen “vet”, “cursief”, “onderlijnen” en tekst uitlijnen Lettergrootte en Letterkleur aanpassen Tekst markeren met de “Markeerstift” Lettertype aanpassen We moeten oefenen, oefenen, oefenen, ..... Bestanden kopiëren door te slepen van het ene naar het andere venster: - Eerst bestand of bestanden selecteren en dan met de LM knop ingedrukt slepen van het ene venster naar het andere dan de LM knop loslaten - Meerdere bestanden selecteren: de “Ctrl” toets ingedrukt houden en met de LM de gewenste bestanden aanklikken. OPLETTEN: niet te vroeg de LM loslaten want dan maken we een kopie in het bestand vanwaar we kopiëren!!! RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

16 LES 2 : Tekstverwerking – Opmaak (3)
Een Kader rond een zin, een alinea, een tekst zetten Cursus P We openen de tekst “Bedenkingen van een Congolees” Eerst markeren we de tekst die we in een kader willen plaatsen Klik in de menubalk “Opmaak” en in het snelmenu “Randen en arcering” Kies in het nieuwe venster “kader” en klik “OK” We oefenen met “Schaduw”, “Drie-D” en verschillende lijnstijlen, diktes en kleuren Een kader rond een zin, niet de volledige breedte van de pagina !!!! Arceren (bv. met kleur) van de inhoud van de kader Een paginarand maken Denk aan de “ongedaan maken” knop als je iets wilt verbeteren Een kader rond één zin of alinea die niet de volledige breedte van de pagina beslaat: Dit werkt alleen voor één regel, niet voor meerdere! Het selecteren is MOEILIJK: we moeten de regel (zin) selecteren ZONDER het terugkeerteken!!! Oplossing voor meerdere zinnen of een alinea. Er zijn 3 oplossingen: Via het werken met een tabel: Voer een tabel in van 1 rij en 1 kolom (dit is 1 cel); Typ of kopieer de tekst in de tabel en lijn uit zoals gewenst; Schuif met de randen van de tabel tot de gewenste breedte is verkregen Nota: niet alle “rand” opties zijn beschikbaar (bv. “schaduw” is niet beschikbaar) 2.Via het invoegen van een “tekstvak”. In de Menubalk klik: “Invoegen”  “Tekstvak” Er verschijnt een kader met daarin “Maak hier uw tekening” Klik BUITEN dit kader om een tekstvak te maken. Indien je binnen het kader klikt verschijnt er ook een “tekstvak” (waarvan je de grootte kan aanpassen) maar je dient dan ook het kader in grootte aan te passen! Typ of kopieer de gewenste tekst in het tekstvak en pas de grootte van het tekstvak aan de tekst aan. Met “Randen en Arcering” kan je de gewenste kader tekenen Wel dien je de kleur van het tekstvak kader te verwijderen: Dubbel klik op de rand van het tekstvak; Er gaat een menu “Tekstvak opmaken” open; in de optie “Kleuren en lijnen” kies je voor de Kleur van de Lijn “Geen lijn”; In dit zelfde menu kan jet met de optie “Indeling” aanduiden hoe de tekst rond het tekstvak moet geplaatst worden. NOTA: in een tekstvak kan je ook een figuur, tekening, foto invoegen! 3. Een derde methode is werken met de marges van de tekst: Maak de liniaal zichtbaar: Selecteer de volledige omkaderde tekst; Schuif nu de linker- en rechter paginarand markeringen in de liniaal naar binnen om de gewenste breedte te bekomen. RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

17 LES 2 : Tekstverwerking – Opmaak (4)
“Initiaal”, dit is de eerste letter van de tekst vergroten Cursus P Open de tekst “Met de allerliefste in de trein” Plaats de cursor voor de eerste letter van het eerste couplet Klik in de menubalk “Opmaak” en in het snelmenu “Initiaal” Kies het middelste pictogram (“in tekst”) en selecteer “aantal regels omlaag” : 4 Klik “OK” en bekijk het resultaat Dezelfde oefening op het 2e couplet Maar kies nu een andere lettertype bv. “Script MT Bold” Dezelfde oefening op het 3e couplet Kies het pictogram rechts (“in marge”) RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

18 LES 2 : Tekstverwerking – Opmaak (5)
Opsommingtekens en Nummering Cursus P.15 We openen het document “Scampi” Selecteer de zinnen die je wil nummeren Klik in de menubalk “Opmaak” en in het snelmenu “Opsommingtekens en Nummering” Kies “Nummers” en selecteer daarin “1. ;2. ; 3. ” Klik op “OK” Selecteer nu de zinnen waar je opsommingtekens wilt voor plaatsen Klik “Opmaak” en in het snelmenu “Opsommingtekens en Nummering” Kies “Opsommingtekens” en selecteer daarin de gewenste vorm Klik op “OK” In het venster “Opsommingtekens en Nummering” kunnen we het uitzicht van nummers en tekens veranderen door “Aanpassen” te klikken RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

19 LES 2 : Nog even de toetsen overlopen
Bij het typen van tekst gebruiken we volgende belangrijke toetsen: “Enter” : Een nieuwe regel (alinea) beginnen “Delete” : tekens NA de cursor verwijderen “Backspace” of “-” : tekens VOOR de cursor verwijderen (correctietoets) “Shift Lock” of “Caps Lock” : als we hoofdletters willen typen “Num Lock”: als we het numerieke toetsenbord willen gebruiken “Alt Gr” + E : als we het Euroteken, € , willen typen “Alt Gr” + 2 : als we het ‘apenstaartje’ of ‘add’ , willen typen De pijltjestoetsen om te navigeren in een tekst en om nauwkeurig te selecteren (met ingedrukte LM knop) “Insert” : overschrijft bestaande tekst Opletten met deze toets, wanneer deze actief is dan licht beneden in het venster in de taakbalk, ongeveer in het midden, de knop “OVR” op RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

20 LES 2 : Documenten afdrukken
Voor het afdrukken bekijken we eerst hoe de afdruk er zal uitzien: Daartoe klikken we op het pictogram “Afdrukvoorbeeld” In een nieuw venster zien we hoe de tekst geschikt is op de pagina(‘s) We kunnen het programma Word op verschillende manieren de opdracht geven om een document af te drukken: We zoeken in de Knoppen werkbalk naar het pictogram voor Afdrukken; Ons document wordt nu afgedrukt met standaard printerinstellingen. Of we gaan via het menu: Bestand  Afdrukken Er gaat een nieuw venster open waar we de printerinstellingen kunnen wijzigen. Eventueel dienen we de pagina instellingen (bv. de marges) aan te passen. Dit gaat via het menu Bestand  Pagina-instelling … In een nieuw venster kunnen we nu alle gewenste instellingen doorvoeren. Indien we de marges zo instellen dat we buiten het “afdrukbare gebied” van de printer zouden komen, dan geeft Word een foutboodschap. Om het “afdrukbare gebied” en dus de limieten van de marges te kennen kunnen we volgend truukje toepassen: In het venster “Pagina instelling” bij het tabblad “Marges” brengen we de boven-, onder-, linkse en rechtse marges op nul (0). Het programma geeft nu een foutboodschap en vraagt of we marges willen herstellen of de fout negeren. Klikken we op herstellen dan worden de minimum marges ingesteld. Noteer dat de ondermarge gewoonlijk groter is dan de bovenmarge.

21 LES 2 : Oefenen, oefenen, oefenen
Als eerste oefening starten we met de tekst van Paul van Ostaijen: “Marc groet ‘s morgens de dingen” We bewerken de tekst zoals op het afgedrukte voorbeeld We slaan de herwerkte tekst op in onze eigen map onder een nieuwe naam, bv. “Paul van Ostaijen bewerkt.doc” We gaan verder met “Word_oefening1” De zeer snellen maken ook de oefening “Word_oef_pompoenvelouté.doc” Hoe het resultaat er moet uitzien vindt je in “Word_oefening_recept_resultaat.doc” RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

22 We moeten oefenen, oefenen, oefenen, .....
LES 3 : Herhaling We overlopen snel wat we in de vorige les geleerd hebben Een kader rond de tekst zetten : “Randen en arcering” Werken met “Initiaal” Opsommingtekens en Nummering Documenten afdrukken: instellingen We moeten oefenen, oefenen, oefenen, ..... RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

23 LES 3 : Spelling controle
Word heeft een ingebouwde “spelling”- en “grammatica” controle Open de tekst “Senioren omarmen het Internet” Spellingfouten: woorden die “rood” onderlijnd staan Grammatica fouten: woorden of zinnen die “groen” onderlijnd zijn We plaatsen de cursor in het begin van de tekst en starten de “spelling en grammatica controle”, via de menubalk: Extra  Spelling en grammaticacontrole of via de knop in de Standaard werkbalk We kunnen de aangeduide fouten verbeteren of negeren, Word geeft suggesties Word stelt normaal automatisch de juiste taal in; maar de taal instellen kan via de Menubalk Extra  Taal  Taal instellen RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

24 LES 3 : Spelen met “WordArt”
Met “WordArt” kunnen we woorden en zinnen in mooie vormen en kleuren omzetten Cursus P.19 Oefening met WordArt Open een nieuw document en typ 10 woorden (bv. Tienen, ..) een korte zin Selecteer één woord en klik op de knop in de Tekenbalk Kies een WordArt stijl, dan de lettergrootte en het lettertype  klik “OK” Bewerk alle woorden met WordArt en schik ze over het blad  afdrukken Andere functies van de Tekenbalk: Schaduw en 3-Dimensionaal effecten Tremelo LEUVEN Onze Computer Cursus RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

25 LES 3 : Figuren invoegen (1)
Figuren (bv. afbeeldingen, foto’s, enz.) invoegen Cursus P.20 Open in Word de tekst “Het Scheppingsverhaal” en plaats de cursor op de plaats waar je een figuur wil invoegen We zoeken eerst naar een afbeelding van een “ezel”: Menubalk: Invoegen  Figuur  Illustratie Links in het venster gaat een nieuw menu open. We vullen in “zoeken naar” het woordje “ezel” en klikken op “zoeken” We selecteren één figuur en klikken op “invoegen” Wanneer we dubbel klikken (LM) op de figuur in de tekst kunnen we die figuur bewerken, bv. de tekst mooi rond de figuur doen aansluiten: In menu “Figuur opmaken”, kies optie “Indeling”, selecteer het vakje boven “contour”, selecteer de gewenste uitlijning en klik “OK” RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

26 LES 3 : Figuren invoegen (2)
Op dezelfde manier kunnen we foto’s, tekeningen, enz. uit onze eigen bestanden toevoegen Plaats de cursor op de plaats waar je een foto of tekening wil invoegen We zoeken eerst naar de afbeelding die we willen invoegen, Menubalk: Invoegen  Figuur  Uit bestand Een menuvenster “Figuur invoegen” gaat open, normaal wordt de map “Mijn afbeeldingen” weergegeven Selecteer de gewenste afbeelding (gemarkeerd met blauw kader) en klik op “Invoegen” Invoegen van een figuur, tekening, foto kan ook via een tekstvak: Invoegen van een “tekstvak”. In de Menubalk klik: “Invoegen”  “Tekstvak” Er verschijnt een kader met daarin “Maak hier uw tekening” Klik BUITEN dit kader om een tekstvak te maken. Indien je binnen het kader klikt verschijnt er ook een “tekstvak” (waarvan je de grootte kan aanpassen) maar je dient dan ook het kader in grootte aan te passen! Verander de grootte van het tekstvak tot de grootte die je wenst en plaats de cursor in het tekstvak; Via de menu optie “Invoegen  Figuur  Uit bestand” selecteer je de foto, tekening, enz. die je wil invoegen Je kan de lijnkleur het tekstvak kader aanpassen of verwijderen: Dubbel klik op de rand van het tekstvak; Er gaat een menu “Tekstvak opmaken” open; in de optie “Kleuren en lijnen” kies je voor de Kleur van de Lijn “Geen lijn”; In dit zelfde menu kan jet met de optie “Indeling” aanduiden hoe de tekst rond het tekstvak moet geplaatst worden. RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

27 Cursus tekstverwerking met WORD
LES 3 : Tabellen (1) Tabellen Cursus P.xx Open een nieuw document Klik in de menubalk: Tabel  Invoegen  Tabel... Een nieuw snelmenu “Tabel Invoegen” gaat open Bepaal het aantal kolommen en rijen, druk “OK” Een tabel met het aantal gewenste kolommen en rijen verschijnt in het document. RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

28 Cursus tekstverwerking met WORD
LES 3 : Tabellen (2) Een kader rond een tekst plaatsen Open een bestand (Word document) en zie “Opmaak”  Dia 16 Een kader mooi rond de tekst aansluiten: Voeg op een lege regel een tabel van één rij en één kolom (dus 1 cel) in Menubalk: Tabel  Invoegen  Tabel en geef in de tabelgrootte 1 rij en 1 kolom Typ of kopieer de tekst in de tabel en lijn uit zoals gewenst (bv. centreren) Nu kan je de tabel versmallen (de randen verslepen) We kunnen ook een mooi aansluitende kader rond een tekstalinea zetten door met de marges van die alinea te schuiven: Maak de “Liniaal” zichtbaar, markeer de alinea en schuif dan de driehoekjes die de (beging- en eind-)marges bepalen zo dicht mogelijk bij de tekst. Lijn die eventueel uit in het midden. Maak nu een kader rond de alinea zoals uitgelegd in Dia 16 RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

29 LES 3 : We maken een Menu- of Wenskaart
Met alles wat we tevoren geleerd hebben maken we een menukaart (zie voorbeeld “Menu.doc”) We openen een nieuw blanco document in Word We stellen de pagina in op “Papier : A5” en “Afdrukstand : Liggend” Menubalk: Bestand  Pagina-instelling Kies in menu “Papier” “A5” en “Marges” : “liggend”  Klik op “OK” We voeren een tabel van 1 rij en 2 kolommen in: Menubalk: Tabel  Invoegen  Tabel Tabelgrootte: Aantal rijen: “1” ; Aantal kolommen “2” In de kolommen typen we het gewenste “Menu” met lettertype naar keuze OPGELET : zorg dat de tabel binnen de pagina blijft !!! We kunnen toevoegen: Arcering van de tabel, Paginarand, WordArt, ... Nota: Papierformaat wordt op A5 gezet om de paginarand mooi rond de menu te kunnen aansluiten. De menukaart maken we op A5 grootte. RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

30 LES 3 : Figuren verplaatsen
Figuren in de tekst plaatsen en verplaatsen De “cursor” in de tekst plaatsen waar de figuur moet ingevoerd worden “Figuren invoegen” toepassen, zie  Dia’s 34/35 Figuren verplaatsen: selecteer eerst de figuur (klik éénmaal, LM, in de Figuur) Indien de figuur in een “kader” staat (zie afbeelding) dan gedraagt die figuur zich als één “karakter” De figuur verplaatsen kan dan met “uitlijnen”, spaties en/of regels invoegen Indien de figuur reeds is bewerkt (zie Dia 34) dan komen er bij het selecteren kleine rondjes( °) rond de figuur te staan (zie afbeelding) Nu kan je de figuur in de tekst verslepen met de muis (LM) RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

31 LES 4 : Tabulators (tabs)
Tabulators of “Tabs” Cursus P Met tabs kunnen we woorden uitlijnen in tabelvorm Maak eerst de Liniaal zichtbaar: Beeld  Liniaal (aanvinken) Er zijn vier soorten tabs: links uitlijnen, centreren, rechts uitlijnen en de decimale tab Een tab bijvoegen: klik (LM) in de Liniaal op de gewenste positie. Een “linkse” tab wordt bijgevoegd De “soort” tab aanpassen: - dubbelklik (LM) op gelijk welke tab - een nieuw menuvenster gaat open (zie rechts -- - Selecteer de tabpositie die je wenst aan te passen (bv. de tab op positie 7,3 cm) - in “Uitlijnen” klik je in het bolletje bij de gewenste soort tab (bv. “Decimaal”) Tabs bijvoegen: klik op de gewenste plaats in de Liniaal. Er wordt steeds een “linkse” tab aangemaakt Aanpassen van de “soort” tab kan via de menu: “Opmaak  Tabs” of door dubbel klikken (LM) op gelijk welke tab in de Liniaal Een nieuw venster gaat open: selecteer de tabpositie die moet veranderd worden en klik dan in het rondje het gewenste type aan, Bv. een “decimale” tab Een tab verwijderen: sleep de tab weg uit Liniaal (druk de LM in) Een tab verplaatsen: selecteer de tab en druk de LM, sleep nu de tab in liniaal naar de gewenste positie “Opvultekens” Met “Opvultekens” kan men de lege ruimte tussen de tekst tussen tabs al dan niet opvullen: Bv. “2....” geeft als opvulling punten. LET WEL: de opvultekens komen alleen voor de geselecteerde tab! RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

32 Cursus tekstverwerking met WORD
LES 4 : Tabulators (2) Werken met de “Liniaal” Liniaal zichtbaar maken: Menubalk Beeld  Liniaal aanvinken De “Liniaal” geeft de “marges” van het document aan Met de “pijltjes” in de liniaal kunnen we de marges van één of meerdere regels of alinea's aanpassen Werken met de “tabs” Met tabs kunnen we woorden uitlijnen in tabelvorm RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

33 Cursus tekstverwerking met WORD
LES 4 : Kolommen Kolommen Cursus P.18 Open de tekst “Senioren omarmen het Internet” Selecteer de hele tekst behalve de titel Klik op de knop “Kolommen” en selecteer 2 kolommen of via de menubalk: Opmaak  Kolommen Klik ook op de knop “Uitvullen” Oefeningen op “tabs” We maken de oefening op de tabellen 1 en 2 Cursus P.18 Sla de tabellen op in je eigen map RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD

34 Cursus tekstverwerking met WORD
Les 4 : Etiketten maken Etiketten typen In “Word” ga je via de Menubalk naar: Extra  Brieven en verzendlijsten  Enveloppen en etiketten In het submenu kies je “Etiketten” en een type, bv. Avery A4 en A5 formaat Voor andere merken koop je de CD met sjablonen of zoek die op Internet Naar wizard “herstelpunt” gaan: Start  Alle programma’s  Bureau accessoirs  Systeemwerkset  Systeemherstel RRO/ januari 2008 Cursus tekstverwerking met WORD


Download ppt "PC Cursus “Werken met Microsoft WORD”"

Verwante presentaties


Ads door Google