De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Krimpen met kansen Oplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICT Teun Meijer (Onderwijsgroep FIER) & Sandra ter Horst (Stichting Kennisnet)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Krimpen met kansen Oplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICT Teun Meijer (Onderwijsgroep FIER) & Sandra ter Horst (Stichting Kennisnet)"— Transcript van de presentatie:

1 Krimpen met kansen Oplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICT Teun Meijer (Onderwijsgroep FIER) & Sandra ter Horst (Stichting Kennisnet)

2 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Programma Schets van de problematiek Oplossingsrichtingen: Flexibilisering & betaalbaarheid en de rol van ICT Keuzen van Onderwijsgroep FIER Andere ICT mogelijkheden bij krimp

3 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Wie zijn wij en wie bent u?

4 Krimpregio’s en anticipeergebieden

5 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Krimpcijfers Zeer manifest in het PO Tot 2015: daling 67.000 kinderen In 2020: totale afname 100.000 leerlingen (daling van 6,6% t.o.v. 2012) Daling komende 3 jaar in 326 van de 415 gemeenten. In 208 gemeenten zware krimp: tenminste 10% VO en MBO nog beperkt tot krimpgebieden In de komende twintig jaar zal het voortgezet onderwijs echter in vrijwel alle regio’s met matige tot sterke krimp te maken krijgen.

6 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Boze ouders bezetten school Visvliet

7 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Gevolgen van krimp voor onderwijs Leerlingenaantallen lopen terug Minder inkomsten, exploitatieproblemen Een groter aandeel personele kosten Instroom jonge docenten vertraagt Kwaliteit van onderwijs staat onder druk

8 Initiatieven

9 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Kansen met ICT Krimpvraagstuk: mogelijkheden met ICT Trajecten: PO (Friesland en Zeeuws-Vlaanderen), MBO (Zeeland) Oplossingsrichting: integrale benadering, gericht op betaalbaar houden van het onderwijs en op het introduceren van meer flexibiliteit in het onderwijs zelf. http://vastgoedpro.blogspot.nl/2010/11/krimp.html

10 Onderwijs in krimpregio’s financieel schaal huisvesting personeel Effecten voor scholen Betrokkenen Oplossingsrichtingen Inrichten van processen Ondersteund met ICT

11 Onderwijs in krimpregio’s financieel schaal huisvesting personeel Effecten voor scholen Betrokkenen Oplossingsrichtingen Inrichten van processen Ondersteund met ICT In noordwest Friesland sprake van krimpsituatie Onderwijsgroep FIER: van 20 naar 12 scholen Combinatiegroepen met soms meer dan 3 jaargroepen (combinatiegroep 5 t/m 8 met 30 leerlingen) Klassenmanagement wordt hierdoor steeds moeilijker (wens tot groepsdoorbrekende instructies) Samenwerken op groepsniveau is soms lastig omdat in bepaalde groepen maar zeer weinig leerlingen zitten

12 Onderwijs in krimpregio’s Betaalbaar organiseren Flexibeler onderwijs Vergroten competenties leerkrachten Slimmer, flexibeler plannen en roosteren Vergroten schaal van organiseren Variëteit en flexibiliteit in het onderwijs Effecten voor scholen Betrokkenen Oplossingsrichtingen Inrichten van processen Ondersteund met ICT LeerlingLeerkracht SchooldirectieSchoolbestuur Ouders financieel schaal huisvesting personeel

13 Onderwijs in krimpregio’s Betaalbaar organiseren Flexibeler onderwijs Vergroten competenties leerkrachten Slimmer, flexibeler plannen en roosteren Vergroten schaal van organiseren Variëteit en flexibiliteit in het onderwijs Effecten voor scholen Betrokkenen Oplossingsrichtingen Inrichten van processen Ondersteund met ICT LeerlingLeerkracht SchooldirectieSchoolbestuur Ouders financieel schaal huisvesting personeel Op groepsniveau Door effectief klassenmanagement de leerlingen maatwerk bieden. Optimaal gebruik maken van de moderne ICT-mogelijkheden op het gebied van: plannen (flexibele organisatie in relatie tot flexibel aanbod) leren en begeleiden van leerlingen communicatie

14 Onderwijs in krimpregio’s Betaalbaar organiseren Flexibeler onderwijs Vergroten competenties leerkrachten Slimmer, flexibeler plannen en roosteren Vergroten schaal van organiseren Variëteit en flexibiliteit in het onderwijs Effecten voor scholen Betrokkenen Oplossingsrichtingen Inrichten van processen Ondersteund met ICT LeerlingLeerkracht SchooldirectieSchoolbestuur Ouders financieel schaal huisvesting personeel Op leerlingniveau: Krachtige ICT-omgeving die leidt tot: Leerstofaanbod in leerlijnen (leermiddelenmagazijn) Reflectie op leren en leerbehoeftes Samenwerking op leerlingniveau Digitale samenwerkingsstructuur op leerling niveau

15 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Plannen Voorstel voor leerstofaanbod aan leerling Filters voor zoeken leermiddelen op basis van leerstijl Planning in de vorm van agenda, met aanvullende afspraken voor leerling met leerkracht en andere belanghebbenden Divers type leeractiviteiten : Groep lln met zelfde activiteit / verschillende activiteit Per individuele lln Vooraf inschrijven (vragenuur) Formatieve toetsen Met aanvullende middelen (zorg, surveillance, etc)

16 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Leren en begeleiden De leerkracht kan zien met welke leeractiviteit de leerling bezig is (real time). De leerkracht krijgt automatisch een melding als de leerling een geplande leeractiviteit niet of afwijkend uitvoert. De leeromgeving biedt betrokkenen ter ondersteuning van de leeractiviteit gepaste communicatiemogelijkheden aan.

17 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Communicatie Communicatie altijd mogelijk Actieve ouderbetrokkenheid t.a.v. het onderwijsproces is mogelijk Samenwerken aan en delen van bestanden Foto: [Joan M. Mas]

18 Functionaliteiten - systeemgebieden Koppeling Dotcomschool en Parnassys Office 365

19 ICT kansen bij krimp Flip de klas Meer tijd voor interactie in de klas Adaptief leermateriaal Inspelen op individuele behoeftes van leerlingen

20 ICT kansen bij krimp Afstandsleren MBO Leerprestaties vergelijkbaar met ‘reguliere’ wijze Webinar Via web, op afstand instructie geven, vragen stellen En bekijk ook: http://onderwijstijd.kennisnet.nl/http://onderwijstijd.kennisnet.nl/

21 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Tips voor aanpak Integrale aanpak vanwege complexiteit en urgentie Programma van Eisen helpt dit inzichtelijk maken en scherpe vragen aan leverancier te stellen Inventariseer wat je al hebt en plot dit op het PvE Digitaal leermateriaal en leerling volgsysteem uitermate belangrijk. Niet alles tegelijk maar wacht niet af!

22 Zorg ervoor dat de titel uit 1 regel bestaat. Zorg ervoor dat het tekstvak niet over de witruimte en het logo geplaatst wordt. Stappen voor vervolg Traject Leertij – Zeeuws-Vlaanderen. Inrichten gemeenschappen van scholen en rol van ICT Webdossier: kansenbijkrimp.kennisnet.nl Vervolgactiviteiten: Samen Deskundiger – themasessie Samenwerkingsverbanden, expertisecentrum PO-Raad ondersteunen Aanpak MBO en VO Businesscasemethodiek Cases verzamelen, oplossingsrichtingen

23 Bedankt voor uw aandacht! Teun Meijer - Bovenschools ICT coördinator e-mail:tmeijer@onderwijsgroepfier.nl Sandra ter Horst- programmamanager e-mail:s.terhorst@kennisnet.nl twitter:@sandraterhorst Kennisnet.nl twitter:@kennisnet


Download ppt "Krimpen met kansen Oplossingsrichtingen bij teruglopende leerlingaantallen met ICT Teun Meijer (Onderwijsgroep FIER) & Sandra ter Horst (Stichting Kennisnet)"

Verwante presentaties


Ads door Google