De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Veiligheidsconsulent 21 maart 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Veiligheidsconsulent 21 maart 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Johan.Behets@kindengezin.be Veiligheidsconsulent 21 maart 2013 Johan.Behets@kindengezin.be

2 1.Context Kind en Gezin – Gevoelige informatie 2.Organisatiestructuur Kind en Gezin 3.De K&G uitdagingen binnen Informatieveiligheid 4.De K&G horizontale Informatieveiligheids-initiatieven 5.Organisatiebeheersing en Informatieveiligheid binnen K&G 6.Maturiteitsniveau Organisatiebeheersing en Informatieveiligheid 7. Vragen ? Korte Inhoud

3 1.Organisatie Preventieve Gezinsondersteuning 1.Operationele opdracht : dossiers kindjes – medisch luik 2.Taken / Regie / Subsidies voor kindjes met zorg Informatie over zorg actoren : CKG’s, VC’s,.. 2.Regie Kinderopvang 1.Regie en Subsidiëring Informatie over actoren Kinderopvang en personeel Anonieme informatie over ouders/kindjes ivm subsidiëring 2.Kinderopvangzoeker Informatie over ouders/kindjes 3.Adoptie Adoptiedossiers, kandidaat ouders, voorzieningen,.. 1. Context Kind en Gezin – Gevoelige informatie

4 2. Organisatie Kind en Gezin IVA met rp binnen WVG Centraal ( beleidsondersteunend ) vs Decentraal ( uitvoering ) Directieteam met alle afdelingshoofden Waarden : Open, positief, gedreven, deskundig.

5 1.Privacygevoelige informatie..(enerzijds ) 1.E – government : 1.veilig ontsluiten van informatie naar jonge ouders – K&G Portaal : Kindopvangzoeker, kinddossiers, IKG,.. 2.Uitwisselen dossiers met andere zorgactoren 2.Veilige uitwisseling van authentieke bronnen 3.Aansluiten op zorgplatformen : federaal en Vlaams E–Health/E–Birth, Vitalink, Digitaal Platform Zorg ( Kindpremie ).. 4.Authenticatie / autorisatie vs lage drempel / flexibiliteit 3. K&G uitdagingen binnen Informatieveiligheid

6 2. Openheid..( anderzijds ) 1.K&G wenst intern alle informatie te delen die niet – vertrouwelijk is 2.K&G wenst samenwerkingsplatform met externen 3.K&G wenst flexibiliteit voor toegang niet – vertrouwelijke informatie : BYOD 3. Gelimiteerde budgetten ! 1.Geen extra budgetten, FTE’s voor informatieveiligheid 2.Maar.. hogere eisen naar Conformiteit, Integriteit, Availability.. 3.Daarom: 1.Evenwicht tussen K&G-domein applicaties (vertrouwelijk) en cloud- applicaties ( niet-vertrouwelijk, Office 365) 2.Evenwicht tussen eigen ontwikkelingen en gebruik maken van bestaande pakketten 4. Conform Privacy wetgeving ! 1...maar lange ervaring : Vaccinet ( via Fedict ), aansluitingen RR, KSZ,.. 3. K&G uitdagingen binnen Informatieveiligheid

7 1.Voor 2004 – Vele verticale initiatieven: ICT exploitatie, ICT ontwikkeling,HRM, gebouwenbeheer, juridische dienst, preventieadviseur, interne audit,.. 2. Na 2004 – globale initiatieven 1.Organisatie audit conform richtlijnen VO / ISO 17799/27002 2.Uitwerking top – down : 1.Informatieveiligheidskader 2.Organisatie Informatieveiligheid ( zie hierna ) 3.Business Continuity 1.In kaart brengen van processen, informatiestromen en eigenaars informatie 4.Toegangsbeheer 1.K&G personeel : IAM systeem : synchronisatie HRM met eigen informatiesystemen 2.Externe actoren : UAM E - Health 5.Classificatie van informatie 4. Horizontale initiatieven Informatieveiligheid

8 3. Toekomstplannen – Momenteel herwerking strategie Informatieveiligheid Nieuwe “release” voorgaande initiatieven Risico analyses, audits.. Nieuwe initiatieven – (In)formeren personeel – Ontwikkeling informatiesystemen –.. Gericht op de vernieuwing in de omgeving: omgaan met cloud, BYOD, verhoogde beschikbaarheid van digitale documenten 4. Horizontale initiatieven Informatieveiligheid

9 1.Uitgangspunten : 1.Management sponsoring ! 2.ICT is slechts onderdeel Informatieveiligheid: globaal initiatief 3.Rollen en verantwoordelijkheden binnen bestaande organisatie 4.Veiligheidsconsulent is “spin in de organisatie” 2.Nieuwe structuur : 1.Aanstellen Veiligheidsconsulent Staffunctie ICT – afdelingshoofd ( sponsor ) en staffunctie AG Roept SIV samen 2.Stuurgroep InformatieVeiligheid ( SIV ) Afdelingshoofden centrale entiteiten en enkele provinciale Kerngroep : diensthoofden ICT, Juridische dienst, Facility, preventie adviseur Adviseert nieuwe initiatieven die voorbereiding nodig hebben Directiecomité 5. Organisatiebeheersing

10 3. Responsabiliseren bestaande formele organisatie : 1.Centrale Juridische dienst 1.Voorbereiding machtigingen en aangiftes ism afdelings juristen en inhoudelijke projectleiders 2. Start : privacy audit 3. Stemt af met veiligheidsconsulent om gevolgen te implementeren 2.ICT – organisatie 1.Veiligheidsconsulent in staffunctie ICT – afdelingshoofd Rapporteert aan Administrateur-generaal 2.Implementatie veiligheid via ICT – staf = alle sleutelfuncties ICT 3.Rollen en verantwoordelijkheden worden hier toegekend 3.HRM – organisatie 1.Aansturing via SIV 2.Voorbeeld : aanpassen arbeidsreglement 5. Organisatiebeheersing

11 4. Facilitaire diensten / Preventie adviseur 1.Aansturing via SIV 2. Voorbeeld : preventieplannen 5. Dienst Evaluatie Interne Controle 1.Brengt processen en informatiestromen in kaart 2.Brengt risico’s in kaart : bijvoorbeeld privacy 3.Helpt in updaten van bestaande plannen, bijvoorbeeld BIA 6. AG 1. Veiligheidsconsulent meldt risico’s en vooruitgang veiligheidsinitiatieven 5. Organisatiebeheersing

12 4. Informele kerngroep : – Informele groep : Veiligheidsconsulent, jurist privacy, interne auditor, preventie adviseur, woordvoerder 5. Naleving en controle 1.! Aanduiden van de eigenaars van de informatie 1.Eigenaar verantwoordelijk voor de toegang ( ICT = uitvoerder ) 2.Eigenaar kijkt toe op de naleving – Voorbeeld : HRM diensthoofd controleert via logging de inzage in digitaal personeelsdossier – Dossierbeheerders zijn zich bewust van logging 2.Meldingen inbreuken via (ICT) - helpdesk worden geëscaleerd via hiërarchie 3.Regels maken deel uit van arbeidsreglement 6.Controle via audits 5. Organisatiebeheersing

13 7. Voorbeeld Business Continuity: – Afdelingsplannen via SIV – BC – plan voor ICT = DRP : verantwoordelijke diensthoofd exploitatie – BC – plan voor communicatie = crisiscommunicatieplan : verantwoordelijke woordvoerder –.. 5. Organisatiebeheersing

14 -Maturiteitsniveau = tussen 3 en 4 -Zie verder extract van documentatie 6. Maturiteitsniveau Organisatiebeheersing mbt Informatieveiligheid

15 Voorbeeld van het subthema ‘beveiliging’ van het thema ‘informatie en communicatie- technologie’ 15

16 16

17 Situering van de processen m.b.t. IT-beveiliging 17

18 Situering van processen m.b.t. IT beveiliging 18

19 7. Vragen ???


Download ppt "Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Veiligheidsconsulent 21 maart 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google