De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Johan.Behets@kindengezin.be Veiligheidsconsulent 21 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Johan.Behets@kindengezin.be Veiligheidsconsulent 21 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Veiligheidsconsulent 21 maart 2013

2 Korte Inhoud Context Kind en Gezin – Gevoelige informatie
Organisatiestructuur Kind en Gezin De K&G uitdagingen binnen Informatieveiligheid De K&G horizontale Informatieveiligheids-initiatieven Organisatiebeheersing en Informatieveiligheid binnen K&G Maturiteitsniveau Organisatiebeheersing en Informatieveiligheid 7. Vragen ?

3 1. Context Kind en Gezin – Gevoelige informatie
Organisatie Preventieve Gezinsondersteuning Operationele opdracht : dossiers kindjes – medisch luik Taken / Regie / Subsidies voor kindjes met zorg Informatie over zorg actoren : CKG’s, VC’s, .. Regie Kinderopvang Regie en Subsidiëring Informatie over actoren Kinderopvang en personeel Anonieme informatie over ouders/kindjes ivm subsidiëring Kinderopvangzoeker Informatie over ouders/kindjes Adoptie Adoptiedossiers, kandidaat ouders, voorzieningen, ..

4 2. Organisatie Kind en Gezin
IVA met rp binnen WVG Centraal ( beleidsondersteunend ) vs Decentraal ( uitvoering ) Directieteam met alle afdelingshoofden Waarden : Open, positief, gedreven, deskundig.

5 3. K&G uitdagingen binnen Informatieveiligheid
Privacygevoelige informatie ..(enerzijds ) E – government : veilig ontsluiten van informatie naar jonge ouders K&G Portaal : Kindopvangzoeker, kinddossiers, IKG, .. Uitwisselen dossiers met andere zorgactoren Veilige uitwisseling van authentieke bronnen Aansluiten op zorgplatformen : federaal en Vlaams E–Health/E–Birth, Vitalink, Digitaal Platform Zorg ( Kindpremie ).. Authenticatie / autorisatie vs lage drempel / flexibiliteit

6 3. K&G uitdagingen binnen Informatieveiligheid
2. Openheid ..( anderzijds ) K&G wenst intern alle informatie te delen die niet – vertrouwelijk is K&G wenst samenwerkingsplatform met externen K&G wenst flexibiliteit voor toegang niet – vertrouwelijke informatie : BYOD 3. Gelimiteerde budgetten ! Geen extra budgetten, FTE’s voor informatieveiligheid Maar.. hogere eisen naar Conformiteit, Integriteit, Availability .. Daarom: Evenwicht tussen K&G-domein applicaties (vertrouwelijk) en cloud- applicaties ( niet-vertrouwelijk, Office 365) Evenwicht tussen eigen ontwikkelingen en gebruik maken van bestaande pakketten 4. Conform Privacy wetgeving ! ..maar lange ervaring : Vaccinet ( via Fedict ), aansluitingen RR, KSZ, ..

7 4. Horizontale initiatieven Informatieveiligheid
Voor 2004 Vele verticale initiatieven: ICT exploitatie, ICT ontwikkeling,HRM, gebouwenbeheer, juridische dienst, preventieadviseur, interne audit,.. 2. Na 2004 – globale initiatieven Organisatie audit conform richtlijnen VO / ISO 17799/27002 Uitwerking top – down : Informatieveiligheidskader Organisatie Informatieveiligheid ( zie hierna ) Business Continuity In kaart brengen van processen, informatiestromen en eigenaars informatie Toegangsbeheer K&G personeel : IAM systeem : synchronisatie HRM met eigen informatiesystemen Externe actoren : UAM E - Health Classificatie van informatie

8 4. Horizontale initiatieven Informatieveiligheid
3. Toekomstplannen Momenteel herwerking strategie Informatieveiligheid Nieuwe “release” voorgaande initiatieven Risico analyses, audits.. Nieuwe initiatieven (In)formeren personeel Ontwikkeling informatiesystemen .. Gericht op de vernieuwing in de omgeving: omgaan met cloud, BYOD, verhoogde beschikbaarheid van digitale documenten

9 5. Organisatiebeheersing
Uitgangspunten : Management sponsoring ! ICT is slechts onderdeel Informatieveiligheid: globaal initiatief Rollen en verantwoordelijkheden binnen bestaande organisatie Veiligheidsconsulent is “spin in de organisatie” Nieuwe structuur : Aanstellen Veiligheidsconsulent Staffunctie ICT – afdelingshoofd ( sponsor ) en staffunctie AG Roept SIV samen Stuurgroep InformatieVeiligheid ( SIV ) Afdelingshoofden centrale entiteiten en enkele provinciale Kerngroep : diensthoofden ICT, Juridische dienst, Facility, preventie adviseur Adviseert nieuwe initiatieven die voorbereiding nodig hebben Directiecomité

10 5. Organisatiebeheersing
3. Responsabiliseren bestaande formele organisatie : Centrale Juridische dienst Voorbereiding machtigingen en aangiftes ism afdelings juristen en inhoudelijke projectleiders Start : privacy audit Stemt af met veiligheidsconsulent om gevolgen te implementeren ICT – organisatie Veiligheidsconsulent in staffunctie ICT – afdelingshoofd Rapporteert aan Administrateur-generaal Implementatie veiligheid via ICT – staf = alle sleutelfuncties ICT Rollen en verantwoordelijkheden worden hier toegekend HRM – organisatie Aansturing via SIV Voorbeeld : aanpassen arbeidsreglement

11 5. Organisatiebeheersing
4. Facilitaire diensten / Preventie adviseur Aansturing via SIV Voorbeeld : preventieplannen 5. Dienst Evaluatie Interne Controle Brengt processen en informatiestromen in kaart Brengt risico’s in kaart : bijvoorbeeld privacy Helpt in updaten van bestaande plannen, bijvoorbeeld BIA 6. AG Veiligheidsconsulent meldt risico’s en vooruitgang veiligheidsinitiatieven

12 5. Organisatiebeheersing
4. Informele kerngroep : Informele groep : Veiligheidsconsulent, jurist privacy, interne auditor, preventie adviseur, woordvoerder 5. Naleving en controle ! Aanduiden van de eigenaars van de informatie Eigenaar verantwoordelijk voor de toegang ( ICT = uitvoerder ) Eigenaar kijkt toe op de naleving Voorbeeld : HRM diensthoofd controleert via logging de inzage in digitaal personeelsdossier Dossierbeheerders zijn zich bewust van logging Meldingen inbreuken via (ICT) - helpdesk worden geëscaleerd via hiërarchie Regels maken deel uit van arbeidsreglement Controle via audits

13 5. Organisatiebeheersing
7. Voorbeeld Business Continuity: Afdelingsplannen via SIV BC – plan voor ICT = DRP : verantwoordelijke diensthoofd exploitatie BC – plan voor communicatie = crisiscommunicatieplan : verantwoordelijke woordvoerder ..

14 6. Maturiteitsniveau Organisatiebeheersing mbt Informatieveiligheid
Maturiteitsniveau = tussen 3 en 4 Zie verder extract van documentatie

15 Voorbeeld van het subthema ‘beveiliging’ van het thema ‘informatie en communicatie-technologie’

16

17 Situering van de processen m.b.t. IT-beveiliging

18 Situering van processen m.b.t. IT beveiliging

19 7. Vragen ???


Download ppt "Organisatiebeheersing en informatieveiligheid Johan.Behets@kindengezin.be Veiligheidsconsulent 21 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google