De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterproef  onderwerp doorgeven :  Deadline : 30/09/10 (1 e en 2 e zit)  Erasmus  begeleiding,… in buitenland  enkel scriptie uploaden  niet-Erasmus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterproef  onderwerp doorgeven :  Deadline : 30/09/10 (1 e en 2 e zit)  Erasmus  begeleiding,… in buitenland  enkel scriptie uploaden  niet-Erasmus."— Transcript van de presentatie:

1 Masterproef  onderwerp doorgeven :  Deadline : 30/09/10 (1 e en 2 e zit)  Erasmus  begeleiding,… in buitenland  enkel scriptie uploaden  niet-Erasmus :  intern : geen stagecontract  extern (bedrijf/Intec/…) : 2 stagecontracten

2 Masterproef  Begeleiding bij externe masterproef:  Externe promotor (in het bedrijf)  Begeleiders (in het bedrijf)  Interne promotor : coach  Mevr. Pollefliet : scriptie tekst  Tweede lezer : scriptie beoordelen Interne masterproef  Docent -> externe promotor  Interne promotor -> tweede docent - coach  Mevr. Pollefliet : scriptie tekst

3 Masterproef Procedurehandboek  samenvatting van een aantal rechten/plichten  tekenen voor ontvangst op di 28/10 – 10u30 (labo windows) Website : http://masterproef.tiwi.be/  documenten  praktische regelingen  Verplichte taken

4 Verplichte taken  Contacten met interne promotor  Logboek bijhouden (papier)  Uitgebreid voorstel indienen 20 december  Nalezen scriptie (deadlines)  Poster en website  Scriptie indienen  Elektronische ontsluiting  Openbare verdediging

5 Masterproef Mailing : ….student.hogent.be  gelieve te antwoorden !!  indien er later iets wijzigt -> laat dit weten Bedrijfsbezoek :  verplicht Scriptie in engels:  Neen, tenzij het bedrijf dit echt zeer belangrijk vindt (begeleider spreekt geen nederlands)

6 Labo Windows Wat wordt van jou verwacht ?  elke week 1-2 nieuwe topics  labo is verplicht te volgen  elk labo verplichte voorbereiding  de MSDN manual gebruiken  zoek zelf de oplossing  controleer met de antwoorden

7 Labo Windows Evaluatie voorbereiding in orde 1 e test (WMI+Excel) op 16/11/2010 2 e test (Html+Ldap) op theorie-examen tweede zit : Excel+Html+WMI+Ldap test die telt voor ½ labopunten

8 Labo Windows Wat ?  automatiseren van taken  externe COM objecten aanspreken  WMI : events definieren, afhandelen Hoe ?  ActiveX Scripting -> perlscript (vbscript)

9 Welke toepassingen ?  WSH (Windows Scripting Host) : bestandssysteem, omgevingsvariabelen,…  CDO (Collaboration Data Objects) : email  Excel : enkel eenvoudig rekenblad  WMI : klassen / WQL / Events  web scripting (dynamische html)  Active Directory (LDAP)

10 COM programmatie Wat is Common Object Model ?  toepassing/operating system stelt haar functionaliteit ter beschikking  klassen en standaard interface  met goede documentatie in MSDN Library

11 COM programmatie Hoe gebruik je COM?  aanspreken van toepassing met COM- objecten COM - Object ->Toestand (attributen) ->Gedrag (methoden) Zoek op in MSDN Library

12 COM server - cliënt COM - Object ->Toestand (attributen) ->Gedrag (methoden) COM - Server COM - Client Taal-onafhankelijk :scripttaal / C++ /…

13 COM component  container van meerdere COM-klassen  logische deelfunctionaliteit  belasting spreiden op de server  implementatie kan op 2 manieren :.dll : dynamic link library.exe : executable

14 Object hiërarchieën COM model = meerdere COM componenten Bestaat voor :  Windows Server functionaliteit  veel commerciële toepassingen  nieuwe versie voegt functionaliteit toe COM - Server Objecten met : ->attributen ->methoden Documentatie in MSDN Library : vbn in vbscript,C++

15 ActiveX Scripting architectuur script engine COM - Client script host

16 ActiveX Scripting architectuur script engine COM - Client script host programmeertaal Interface naar gebruiker/toepassing

17 ActiveX Scripting architectuur script host Windows Scripting Host Perl Active Server Pages Internet Explorer Microsoft Office Windows Script Components Windows Scripting Host Perl Internet Explorer

18 ActiveX Scripting architectuur script engine VBScript Jscript Perlscript Python Tcl VBScript Perlscript

19 ActiveX Scripting architectuur script engine COM - Client script host perlscript (vbscript) WSH / Perl Explorer

20 ActiveX Scripting architectuur

21 COM-Object in Perlscript  Hoe declareren ? my $obj; # declareren moet niet !  Hoe initialiseren ? $Obj =  Welk type ?? Object  controleer met : ref $Obj  Hoe vraag je attribuut/methode ? $obj->name  Mogelijkheden van de variabele ? argument van methode,element van array  element van array

22 COM-Object in Perlscript  Hoe declareren ? my $obj; # declareren moet niet !  Hoe initialiseren ? $Obj =  Welk type ? Object  controleer met : ref $Obj  Hoe vraag je attribuut/methode ? $$$obj->name  Mogelijkheden van de variabele ? argument van methode, element van array  element van array

23 COM-Object in VBscript  Hoe declareren ? Dim obj ‘ declareren moet niet !  Hoe initialiseren ? set Obj =  Welk type ? Object  controleer met : typename (obj)  Hoe vraag je attribuut/methode ? obj.name  Mogelijkheden van de variabele ? argument van methode, element van array  element van array

24 WSH als Host Levert ook het COM-object : WScript  zonder declaratie beschikbaar  heeft ook onderliggende objecten Perlscript : $WScript->echo (“Hallo”); Vbscript : WScript.echo (“Hallo”) Perlscript-engine : print (“Hallo”);

25 Object hiërarchieën COM object kan nieuw object creëren object1 object2object3 object4object5 methode/attribuut ProgID Non-exposed Exposed

26 Object hiërarchieën WSH als host WScript WshShell WshArguments ProgID Non-exposed Exposed methode/attribuut

27 Registratie COM-Object het register (regedit) : HKEY_CLASSES_ROOT COM-server = Excel..\Microsoft Office\Office12\Excel.exe GUID: 00020830-0000-0000-C000-000000000046 ProgId Excel.Sheet.12

28 COM-Object ProgId Excel -> ProgID is "Excel.Application” -> zoek de klassen ivm Excel Excel.Sheet Excel.Application  GUID (Clsid) -> zoek op in de CLSID-subtak ProgId LocalServer32 : excel.exe Typelib Oleview: Microsoft Excel 12.0 Object Library

29 COM-Object met ProgId $excel=$WScript->CreateObject("Excel.Application"); of use Win32::OLE ; $excel= Win32::OLE->new("Excel.Application"); Set excel=WScript.CreateObject("Excel.Application") Set excel=CreateObject("Excel.Application") excel start op ( niet zichtbaar ! )  Task Manager  indien een fout optreedt wordt excel niet gesloten

30 COM-Object ProgId CDO.Message -> ProgID is “CDO.Message”  GUID (Clsid) -> zoek op in de CLSID-subtak ProgId InprocServer32 : cdosys.dll geen typelib ?? Oleview: Microsoft CDO for Windows 2000 Library

31 Labo Windows Wat ?  automatiseren van taken  externe COM objecten aanspreken  WMI : events definieren, afhandelen Hoe ?  ActiveX Scripting -> perlscript (vbscript)

32 Welke toepassingen ?  WSH (Windows Scripting Host) : bestandssysteem, omgevingsvariabelen,…  CDO (Collaboration Data Objects) : email  Excel : enkel eenvoudig rekenblad  WMI : klassen / WQL / Events  web scripting (dynamische html)  Active Directory

33 Labo Windows Wat wordt van jou verwacht ?  elke week 1-2 nieuwe topics  labo is verplicht te volgen  elk labo verplichte voorbereiding  de MSDN manual gebruiken  zoek zelf de oplossing  controleer met de antwoorden


Download ppt "Masterproef  onderwerp doorgeven :  Deadline : 30/09/10 (1 e en 2 e zit)  Erasmus  begeleiding,… in buitenland  enkel scriptie uploaden  niet-Erasmus."

Verwante presentaties


Ads door Google