De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jacqueline van Swet Fontys OSO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jacqueline van Swet Fontys OSO"— Transcript van de presentatie:

1 Jacqueline van Swet Fontys OSO
critical friends VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

2 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
work in progress Als lid van de kenniskring ‘Interactieve kennisontwikkeling en interactieve vormen van professionalisering’ en als programmaleider van de Erasmus Mundus master SEN, een bijdrage aan Fontys OSO’s platform-concept Eerste resultaten van ons onderzoek naar ‘critical friends’ dat we als groep tutoren deden: : exploreren : actie-onderzoek en verdieping Met dank aan mijn collega’s: Louise Corvers, Thea Deckers, Carla van den Heijkant, Rupert Spijkerman, Harry Rops, Ineke van Dijk VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

3 Masterscourse voor ervaren professionals vormgegeven als platform:
Enkele kenmerken: Studenten opleiden tot ‘critically reflective practitioners’ Studenten, staf en andere betrokkenen geven samen vorm aan de leeromgeving (a dialectical learning interaction) Rekening houden met de specifieke kenmerken en dynamiek van het leren van volwassenen (= transformative learning) VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

4 De context: Fontys OSO en de Erasmus Mundus masteropleiding SEN
Multiculturele groep: 26 studenten uit een veelheid van landen van buiten Europa 3 Universiteiten: Roehampton (Londen), Fontys OSO en Charles (Praag) Roehampton Fontys OSO Charles Students and staff VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

5 Definitie ‘critical friend’:
….” a trusted person who asks provocative questions, provides data to be examined through another lens, and offers critiques of a person’s work as a friend. A critical friend takes the time to fully understand the context of the work presented and the outcomes that the person or group is working toward. The friend is an advocate for the success of that work.” ( Costa & Kallick, 1993, p.50) VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

6 Algemene onderzoeksvraag:
Hoe en in welke mate worden studenten en tutoren, in een masteropleiding voor ervaren professionals, elkaars ‘critical friend’? VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

7 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
1: Hoe ervaren studenten en tutoren het evenwicht tussen ‘critical’ en ‘ friend’ en wat helpt hen om dat evenwicht te vinden? Bloom e.a. (1956): critical friendship requires trust and a formal process Watling e.a. (1998): continuum van ‘ total friend’ naar ‘ total critic’ Wade & Hammick (1999): ‘ground rules’ bevorderen vertrouwen en een gevoel van veiligheid in de groep (aanwezigheid, groepsregels, procedures) Taylor (2000): vetrouwenwekkende relaties bevorderen leren op gevoelsniveau VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

8 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
2: Hoe verloopt het proces van kijken door een andere lens, van het testen van ‘ beliefs’ en mentale modellen? Larrivee (2000): experience has a potential for distortion and should be critically analysed the critical external process of reflection (Etherington, 2004) Our ‘beliefs’ (Argyris, 1990) and ‘mental models’ (Senge, 1990), ‘ frames of reference’ (Mezirow, 1991, 2000) are self-generated, often untested and hence they affect what data we select and our conclusions are selective Mezirow (1991): adult learning involves validating ideas and presuppositions of prior learning Zwaal & Ponte (1997); belang van ‘cross cultural reflection’ VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

9 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
3: Hoe kunnen ‘critical friends’ hun (‘provocative’) vragen stellen en hierop reageren; hoe geven zij feedback en ontvangen zij feedback? Ponte’s functies van ‘critical friends’ (2002 a,b): Exploreren (vragen stellen met als doel verhelderen, analyseren en interpreteren) Informeren (tips, advies) Aanmoedigen + waarderen Ideeen uitwisselen Modelleren: laten zien hoe dingen kunnen gaan Oefen de competenties (Armstrong, 2003; Key, 2006) Suggested procedure (Costa & Kallick 1993): description, questions, learner sets desired outcomes, feedback on strength, questions and critical feedback, written feedback (suggestions + advice) VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

10 4: Welke taken zijn er? Verschillen deze voor studenten en tutoren?
Op een platform vindt wederzijds leren plaats tussen studenten en tutoren: beiden leren Teken voor studenten: studeren,reflectie op het leerproces, ondersteunen medestudenten Taken tutoren: begeleiden studenten, reflecteren op eigen praktijk en op de inhoud (SEN), groepsproces begeleiden, beoordelen (Van Swet & Ponte, 2007) Transfer of authority from educator to (adult) learner; a successful educator becomes a collaborative learner (Mezirow 2000) VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

11 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
5: Welke invloed heeft ‘taal’? (Engels is tweede taal voor tutoren en studenten) Verbalizing and expressing yourself in a group elicits new insights (Nonaka & Konno, 1998), so more knowledge can be constructed (Yost e.a. 2000, Hoy & Miskel, 2005), it encourages a ‘ deep approach to learning’ (Prosser & Trigwell, 2002). Spraakverwarring? Studenten uit 19 landen + contexten, allen met een verschillend accent, tutoren zijn niet gewend om in het Engels les te geven Tower of Babylon VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

12 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
1 September 2005: Start 2 intensieve studieweken Roehampton University London Inschrijven Sociaal Programma Introductie LRC en academic writing Module Research Methods Sessies Module IPPE ……………. VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

13 6: Wat is de invloed van de multi culturele groep?
Prosser & Trigwell (1999): good teachers ascertain individual students’ perceptions of their learning situation; they accommodate cultural diversity. The intention of the students approach, not their strategy is important (f.e. rote learning with the intention to understand) (Watkins & Biggs, 1996) Mezirow: cultures vary in developing the self-awareness necessary for decentration, decontextualization and development of identity (1991) in valuing the capacity for criticality and discourse (2000) Kasl & Elias (2000): Adult educators need competences to function effectively in multicultural environments VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

14 Half September – Half Maart Fontys OSO Tilburg
Schrijven van werkstukken voor de modules (kritisch en reflectief): Module IPPE, Module Inclusion NL Bezoeken aan ‘ buddy-scholen’, voorbereiden ‘dissertation’, sessies Academic writing, Nederlands, Nederlands school systeem Als groep samenleven (24 uur per dag) Deelnemen aan platform Fontys OSO Tilburg Studenten zijn deel van het platform VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

15 Maart 2006: 2 intensieve weken Charles University Prague
Introductie Tsjechische taal en cultuur Module Inclusion Czech Laatste weken samen voor de groep als geheel VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

16 April – September: groep wordt gesplitst tussen Londen, Tilburg, Praag
Studenten werken aan dissertation en (her)schrijven essays Slechts beperkte begeleiding door tutoren Hand in: 1 September 2006 (Praag 1 Augustus) So we think: Students need each other as critical friends VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

17 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
Becoming Critical in Setting the reflective scene Multicultural collaboration 2 groupsessions on critical reflection September: concept, practising Oktober-February 5 tutorgroups Sharepoint: reflection logs, exchange ….. Maart evaluatie: Wat heb je vooral onthouden van je verblijf in Tilburg? Reflection VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

18 Methodologie 2005-2006: exploreren 26 studenten + 5 tutoren
Ons werk zo goed mogelijk doen: plan, act, observe, reflect, re-plan. Duidelijke doelen stellen, logboeken bijhouden, reflecteren ( individueel en in groepen), evalueren met studenten, elkaars ‘ critical friends’ zijn 2. Documenten analyseren: Schriftelijke feedback op ‘ reflective practitioners’ van studenten (13 students) Schriftelijke uitgeschreven verslagen van focus groepen (tutoren en studenten): 4 groepsverslagen Schriftelijk verslag van de focusgroup met de tutoren Verslagen van tutorbijeenkomsten Open coding: gebaseerd op literatuur (6 subvragen) 3. De eerste resultaten (red thread, trends, new ideas) worden gebruikt voor de plannen voor cohort VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

19 2005 – 2006 1: balance ‘ critical’ and ‘ friend’?
Critical vs friend: Critical in professional, not in personal issues Critical, not destructive Trust: group agreement about rules, procedures Practicing and learning Competition amongst students VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

20 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
2005 – : another lens Tutors: Modify their view on other cultures Critically view the Dutch situation Students: European learning style and social rules (express own view etc) are totally new Students feel at ease in groups with own culture Observe ‘us’ through your own lens VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

21 2005 – 2006 3: provocative questions
Explore: importance of practicing, preparing the session, not only by tutor also by students, focus on content or process Inform: tension between students’ expectations and tutors’ competences Encourage: task for tutor? Exchange: balance ‘social talk’ and professional exchange; chatting as a 1st step; tutor’s modelbehaviour Modeling: tutor and way of tutoring = a model; fellow-students’ strategies = model VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

22 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
2005: : jobs and tasks Tutors’ tasks: Tutors: Our tasks were not clear Adjust expectations Plug in on the learning process (social issues?) Students see as tutors’ task: Active role Tutors provide information Danger; dependent students Students tasks: How to share responsibility? VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

23 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
2005 – : language issue Mainly a problem mentioned by tutors: communication gets syrupy and less nuanced VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

24 2005 – 2006 6: multicultural group
Tutors: similarities (keeping appointments etc.) and differences (learning styles) Students: Different learning styles (European, African, Asian) Interaction students - tutors VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

25 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
Research question What method and structure for ‘critical friends’ is helpful to support students during their ‘ dissertation process’ in the various parts of the masters programme: Providing a frame for ‘ critical friends’ Small learning-groups (without a tutor) Sharepoint (virtual office) Procedures during sessions Critical friend-idea built in in assignments Trainee (buddy) schools and the relation with the modules Participation in the Fontys OSO platform VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

26 Methodology: 2006-2007 deepening and action research
Deepening insights of phase 1 Tutors (4) do their own action research A joint framework for ‘ critical friends’ is used during the course Focus on the Dutch ‘dissertation’-students (hand in september 2007) VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

27 VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen
Resultaten tot nu toe Concretisering van en motivering voor het platform concept Model functie t.o.v. studenten (als ‘platform’ en als ‘critical friends’) Curriculum ontwikkeling wb het concept ‘critical friends’ en ‘reflective practice’ Aanzet tot antwoord op de onderzoeksvragen VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen

28 Heeft u opmerkingen of vragen? please be my critical friend.
Dr Jacqueline van Swet Wilhelminapark 16 4818 SM Breda The Netherlands Associate lector Clinical psychologist Family mediator Ook als u benieuwd bent naar deze Erasmus Mundus masters (ook Nederlandse studenten zijn welkom; al krijgen zij geen –grote- beurs) VELON 12 maart 2007 Critical friends in leergemeenschappen


Download ppt "Jacqueline van Swet Fontys OSO"

Verwante presentaties


Ads door Google