De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingslawaai 7 juni 2011 Cees Riksen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingslawaai 7 juni 2011 Cees Riksen."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingslawaai 7 juni 2011 Cees Riksen

2 Welkom POLKA: Projectburo OmgevingsLawaai Kartering en Actieplannen
Informatie en ondersteuning bevoegde instanties Bij DHV Amersfoort In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 Analyse Nederland

4 Analyse Nederland

5 Analyse Nederland Ernstig gehinderden door wegverkeerslawaai

6 Richtlijn omgevingslawaai
Uniforme aanpak van geluid van 4 belangrijke bronnen: wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en grote industrie Uniforme (reken)methodes, toekomst CNOSSOS-EU Géén uniforme Europese grenswaarden! Lokaal probleem, lokaal oplossen EC doet bronbeleid (monitort ernst van het probleem via de geluidskaarten/dataflows)

7 Richtlijn omgevingslawaai (2)
Richting EU: verplichting lidstaat Dataflows op vastgestelde datums In Nederland onderdeel Wet geluidhinder Verplichting voor “actoren”: Gemeenten binnen aangewezen agglomeraties met meer dan inwoners Bronbeheerders: ProRail, RWS, I&M, Provincies

8 Actoren in Nederland

9 Wat moeten we karteren?

10 Taken Opstellen van Geluidsbelastingkaarten (2012) en
Actieplannen (2013) Informeren van het publiek ( ) En dat doen we dan elke vijf jaar.

11 Grenswaarden Gemeente maakt beleid, Kaart geeft aan waar dat toe leidt
Gemeente onderneemt actie Max. toelaatbare hogere waarde BELEIDSRUIMTE Voorkeursgrenswaarde

12 Wie betaalt? Voor 1e keer: beschikking van VROM
Vast bedrag + bedrag per inwoner Vrij te besteden, mits aan verplichting wordt voldaan, anders terugvordering Maatregelen voor eigen rekening 2e ronde: zelf betalen

13 Processtappen

14 Geluidsbelastingkaart. Wat moet geleverd worden?
Let op: format wordt nog gewijzigd! EN: pdf van kaart: schaal wordt nog vastgesteld

15 Pandenkaart/contourenkaart

16 Actieplan. Wat moet geleverd worden?
Een simpel actieplan: Wij houden ons aan de wet. Burgemeester en Wethouders Ons Dorp, 10 mei 2013

17 Actieplan Een actieplan of een beleidsstuk?
Welke keuzes gaan we maken als we voor de keuze gesteld worden, en wat willen we daarmee bereiken? Verbonden met een uitvoeringsprogramma en financiering?

18 Ambitie Wat voor stad willen we zijn?

19 Keuze plandrempel Gewenste reductie aantal blootgestelden
Gewenste reductie aantal gehinderden Gewenste reductie aantal klachten Gewenst (maximum) aantal projecten in uitvoeringsprogramma + fasering Gewenst/beschikbaar budget voor uitvoeringsprogramma

20 maatregelenhiërarchie
EC Stad Ontvanger Overdracht Voertuigen Infrastructuur Verkeersstromen Stedelijke distributie Mobiliteitsvraag Stedenbouw Dus OOK: bevorderen OV, bevorderen langzaam verkeer (lopen, fietsen) balans

21 Kosten baten analyse Kosten: Baten: Effecten:
Marginale kosten (meerkosten) Deels onbekend (bijv wegdekken) Baten: dB/€ reductie Kosten maatregelenscenario’s die hetzelfde doel bereiken Effecten van maatregelenscenario’s die hetzelfde kosten Effecten: Reductie aantal dBwoningen Reductie aantal (ernstig) gehinderden

22 Effecten van maatregelen
Per bron of cumulatief Cumulatief binnen één bron Cumulatief over alle bronnen Gebruik Lden* (= gelijkhinderlijk energetisch opgetelde bijdragen van alle bronnen) Bepaal effect in reductie van Lden*

23 En klachten? Burengerucht, brommers, evenementen, motorfietsen met kapotte uitlaatdempers, bladblazers, muziek in openbare ruimten, incidenten zoals booggeluid, fakkelen bij petrochemie etc.

24 Ontwerpplan Eerst bespreken met bestuur
Open planproces: de burger er vroeg bij betrekken? Ontwerpplan ter visie Zienswijzen van “een ieder”, ook van de raad Dus: behandeling in de raad? Verwerking van zienswijzen Vaststelling door college

25 Aanbevelingen Samenwerken is efficiënt Eerst of parallel beleid maken
Bestuurlijk niveau betrekken Burger betrekken Projectteam met één projectleider Andere afdelingen/beleidsvelden betrekken Eerder nadenken over actieplan Maak vroegtijdig een gedetailleerde planning

26 Ervaringen eerste ronde: kaart
Wegverkeer bepalend Afstemming met andere actoren Verkeersmodel op orde Koppeling geluidmodel/verkeersmodel Omgevingsmodel op orde (GBKN/BAG-1) Pandenkaart of contourenkaart Ook stille gebieden (?) Presentatie (web, interactief, pdf) en tabel Blootgestelden én gehinderden 1basisadministratie adressen en gebouwen

27 Maak er een feestje van Samen met bewonerscomités Geluid als kans
Vier successen Facultatief: klachten, brommerlawaai, belevingsonderzoek, burenlawaai, etc.

28 Achtergronden Besluit omgevingslawaai Regeling omgevingslawaai
Handreiking omgevingslawaai Good Practice Guide Silence Handbook Etc.

29 Wat doet Polka? Voorbereiding Lopen van de race Vinger aan de pols
Finish

30 Benchmark

31 Invulling projectbureau
Helpdesk front and back office Website Vgv (faq) Forum Achtergrond nieuwsbrief Voorbeelden linkedin group Bijeenkomsten “Vinger aan de pols” – strakker; 1 contactpersoon

32 Website van Polka

33 POLKA website www.polka.org
POLKA helpdesk


Download ppt "Omgevingslawaai 7 juni 2011 Cees Riksen."

Verwante presentaties


Ads door Google