De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingslawaai 7 juni 2011 Cees Riksen. Welkom POLKA: Projectburo OmgevingsLawaai Kartering en Actieplannen Informatie en ondersteuning bevoegde instanties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingslawaai 7 juni 2011 Cees Riksen. Welkom POLKA: Projectburo OmgevingsLawaai Kartering en Actieplannen Informatie en ondersteuning bevoegde instanties."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingslawaai 7 juni 2011 Cees Riksen

2 Welkom POLKA: Projectburo OmgevingsLawaai Kartering en Actieplannen Informatie en ondersteuning bevoegde instanties Bij DHV Amersfoort In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu

3 Analyse Nederland

4

5 Ernstig gehinderden door wegverkeerslawaai

6 Richtlijn omgevingslawaai Uniforme aanpak van geluid van 4 belangrijke bronnen: wegverkeer, railverkeer, luchtvaart en grote industrie Uniforme (reken)methodes, toekomst CNOSSOS- EU Géén uniforme Europese grenswaarden! Lokaal probleem, lokaal oplossen EC doet bronbeleid (monitort ernst van het probleem via de geluidskaarten/dataflows)

7 Richtlijn omgevingslawaai (2) Richting EU: verplichting lidstaat –Dataflows op vastgestelde datums In Nederland onderdeel Wet geluidhinder Verplichting voor “actoren”: –Gemeenten binnen aangewezen agglomeraties met meer dan 100.000 inwoners –Bronbeheerders: ProRail, RWS, I&M, Provincies

8 Actoren in Nederland

9 Wat moeten we karteren?

10 Taken Opstellen van Geluidsbelastingkaarten (2012) en Actieplannen (2013) en Informeren van het publiek (2013-2015) En dat doen we dan elke vijf jaar.

11 Grenswaarden Gemeente maakt beleid, Kaart geeft aan waar dat toe leidt Gemeente onderneemt actie Max. toelaatbare hogere waarde Voorkeursgrenswaarde BELEIDSRUIMTE

12 Wie betaalt? Voor 1 e keer: beschikking van VROM Vast bedrag + bedrag per inwoner Vrij te besteden, mits aan verplichting wordt voldaan, anders terugvordering Maatregelen voor eigen rekening 2 e ronde: zelf betalen

13 Processtappen

14 Geluidsbelastingkaart. Wat moet geleverd worden? Let op: format wordt nog gewijzigd! EN: pdf van kaart: schaal wordt nog vastgesteld

15 Pandenkaart/contourenkaart

16 Actieplan. Wat moet geleverd worden? Een simpel actieplan: Wij houden ons aan de wet. Burgemeester en Wethouders Ons Dorp, 10 mei 2013

17 Actieplan Een actieplan of een beleidsstuk? –Welke keuzes gaan we maken als we voor de keuze gesteld worden, en wat willen we daarmee bereiken? –Verbonden met een uitvoeringsprogramma en financiering?

18 Ambitie Wat voor stad willen we zijn?

19 Keuze plandrempel Gewenste reductie aantal blootgestelden Gewenste reductie aantal gehinderden Gewenste reductie aantal klachten Gewenst (maximum) aantal projecten in uitvoeringsprogramma + fasering Gewenst/beschikbaar budget voor uitvoeringsprogramma

20 maatregelenhiërarchie Ontvanger Overdracht Voertuigen Infrastructuur Verkeersstromen Stedelijke distributie Mobiliteitsvraag Stedenbouw Dus OOK: bevorderen OV, bevorderen langzaam verkeer (lopen, fietsen) balans EC Stad

21 Kosten baten analyse Kosten: –Marginale kosten (meerkosten) –Deels onbekend (bijv wegdekken) Baten: –dB/€ reductie –Kosten maatregelenscenario’s die hetzelfde doel bereiken –Effecten van maatregelenscenario’s die hetzelfde kosten Effecten: –Reductie aantal dBwoningen –Reductie aantal (ernstig) gehinderden

22 Effecten van maatregelen Per bron of cumulatief Cumulatief binnen één bron Cumulatief over alle bronnen –Gebruik Lden* (= gelijkhinderlijk energetisch opgetelde bijdragen van alle bronnen) –Bepaal effect in reductie van Lden*

23 En klachten? Burengerucht, brommers, evenementen, motorfietsen met kapotte uitlaatdempers, bladblazers, muziek in openbare ruimten, incidenten zoals booggeluid, fakkelen bij petrochemie etc.

24 Ontwerpplan Eerst bespreken met bestuur Open planproces: de burger er vroeg bij betrekken? Ontwerpplan ter visie Zienswijzen van “een ieder”, ook van de raad Dus: behandeling in de raad? Verwerking van zienswijzen Vaststelling door college

25 Aanbevelingen Samenwerken is efficiënt Eerst of parallel beleid maken Bestuurlijk niveau betrekken Burger betrekken Projectteam met één projectleider Andere afdelingen/beleidsvelden betrekken Eerder nadenken over actieplan Maak vroegtijdig een gedetailleerde planning

26 Ervaringen eerste ronde: kaart Wegverkeer bepalend Afstemming met andere actoren Verkeersmodel op orde Koppeling geluidmodel/verkeersmodel Omgevingsmodel op orde (GBKN/BAG -1 ) Pandenkaart of contourenkaart Ook stille gebieden (?) Presentatie (web, interactief, pdf) en tabel Blootgestelden én gehinderden 1 basisadministratie adressen en gebouwen

27 Maak er een feestje van Samen met bewonerscomités Geluid als kans Vier successen Facultatief: klachten, brommerlawaai, belevingsonderzoek, burenlawaai, etc.

28 Achtergronden Besluit omgevingslawaai Regeling omgevingslawaai Handreiking omgevingslawaai Good Practice Guide Silence Handbook Etc.

29 Finish Vinger aan de pols Lopen van de race Voorbereiding Wat doet Polka?

30 Benchmark

31 Invulling projectbureau Helpdesk –front and back office Website –Vgv (faq)Forum –Achtergrondnieuwsbrief –Voorbeeldenlinkedin group Bijeenkomsten “Vinger aan de pols” – strakker; 1 contactpersoon

32 Website van Polka

33 POLKA website www.polka.org POLKA helpdesk polka@dhv.com


Download ppt "Omgevingslawaai 7 juni 2011 Cees Riksen. Welkom POLKA: Projectburo OmgevingsLawaai Kartering en Actieplannen Informatie en ondersteuning bevoegde instanties."

Verwante presentaties


Ads door Google