De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VCLB De Wissel Antwerpen UNIEF HOGESCHOOL Banaba ABA Bologna PBA MASTER BACHELOR Wat na het secundair onderwijs?

Verwante presentaties


Presentatie over: "VCLB De Wissel Antwerpen UNIEF HOGESCHOOL Banaba ABA Bologna PBA MASTER BACHELOR Wat na het secundair onderwijs?"— Transcript van de presentatie:

1 VCLB De Wissel Antwerpen UNIEF HOGESCHOOL Banaba ABA Bologna PBA MASTER BACHELOR Wat na het secundair onderwijs?

2 programma 1. Het keuzeproces 2. Opleidingsmogelijkheden na het SO 2.1 Het hoger onderwijs in Vlaanderen 2.2 Andere opleidingsmogelijkheden VCLB De Wissel Antwerpen

3 1. Het keuzeproces Geen toevallige keuze wel een bewuste keuze. kiezen vraagt tijd en inspanning ! waarom : een richting die past bij je persoonlijkheid leercapaciteiten vaardigheden motivatie studieaanpak belangstelling/interesse VCLB De Wissel Antwerpen

4 wat : zicht hebben op de bestaande studierichtingen en beroepsmogelijkheden zoektocht naar informatie aanbod : klassikale info CLB brochure hoger onderwijs ondersteuning school ICT-oefening SID-IN individueel gesprek CLB op vraag eigen initiatief : brochure goed doornemen info opvragen jezelf informeren via internet infodagen contact met studenten contact met beroepsbeoefenaars VCLB De Wissel Antwerpen

5 Inzicht in eigen functioneren + kennis van mogelijkheden Voorlopige keuze(s) toetsing Optioneel: wijziging keuze(s) toetsing Definitieve keuze VCLB De Wissel Antwerpen

6 2. Opleidingsmogelijkheden na het SO BACHELOR – MASTER -structuur  Eenvormigheid binnen Europa  Flexibiliteit  Systeem van studiepunten 2.1 Het hoger onderwijs in Vlaanderen VCLB De Wissel Antwerpen

7 Professionele bachelor Academische bachelor Gericht op de arbeidsmarkt Gericht op verder studeren (masteropleiding) Praktijkgerichte opleiding (meestal stages in tweede en derde jaar) Theoretisch gerichte opleiding (meestal nog geen stages) Theoretisch minder zwaar Theoretisch zwaarder Meer vakken met kleiner volume Minder vakken met groter volume Aan de hogeschool Aan de hogeschool of universiteit 3 jaar bachelor VCLB De Wissel Antwerpen

8 Schema BA – MA structuur PROFESSIONELE BACHELOR ACADEMISCHE BACHELOR Master (minstens 60 stp.) Ma na Ma Ba na Ba Doctor ProfessioneelAcademisch SCHAKEL 45-90 stp. ARBEIDSMARKTARBEIDSMARKT ARBEIDSMARKTARBEIDSMARKT 60 stp VOORBEREIDINGS- PROGRAMMA NIET-AANSLUITENDE BACH.

9 Begrippen opleidingsonderdeel zelfstandig deel van het programma van minstens 3 stp. bv. een bepaald ‘vak’ studiepunt 1stp = 25 à 30 uren studieactiviteit per jaar studieactiviteit = contacturen + verwerkingstijd 1 jaar voltijds hoger onderwijs = 60 stp. kwalificatie van de graad: toevoeging over de benaming van de gevolgde opleiding, bv. bachelor in verpleegkunde afstudeerrichting differentiatie binnen de opleiding van minstens 30 stp. bv. bachelor in verpleegkunde, kinderverpleegkunde VCLB De Wissel Antwerpen

10 leerkrediet rugzak met 140 studiepunten inschrijving = aantal studiepunten afgeven geslaagd zijn = aantal studiepunten terugkrijgen (dubbel voor 1 ste 60 studiepunten) niet geslaagd zijn = studiepunten verliezen Wanneer leerkrediet = 0 enkel inschrijven met toestemming van instelling instelling kan studiegeld verdubbelen Doel : stimuleren om bewuste studiekeuze te maken instellingen aansporen je studievoortgang te bewaken VCLB De Wissel Antwerpen

11 leerkrediet na je inschrijving van opleiding veranderen : als generatiestudent krijg je terug : voor 1 december : het volledige leerkrediet tussen 1 december en 15 maart : de helft daarna : niets als niet-generatiestudent : elke instelling bepaalt zelf tot welke datum je leerkrediet terugkrijgt VCLB De Wissel Antwerpen

12 leerkrediet Na het verlaten van het hoger onderwijs geen 60 studiepunten over : je krijgt jaarlijks 10 studiepunten met maximum van 60 om terug leerkrediet op te bouwen Meer informatie vind je op www.studentenportaal.bewww.studentenportaal.be VCLB De Wissel Antwerpen

13 PROFESSIONELE BACHELOR VCLB De Wissel Antwerpen

14 Vb. BACHELOR in VERPLEEGKUNDE geriatrische verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde Vb. BACHELOR in SOCIAAL WERK 5 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in OFFICE MANAGEMENT 5 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in TOEGEPASTE INFORMATICA 3 afstudeerrichtingen …. VCLB De Wissel Antwerpen

15 Vb. BACHELOR in CHEMIE 4 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in de TOEGEPASTE PSYGOLOGIE 3 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in Toerisme en recreatiemanagement 1 afstudeerrichting Vb. BACHELOR in de ERGOTHERAPIE 1 afstudeerrichting Vb. BACHELOR in MILIEUZORG 1 afstudeerrichting …. VCLB De Wissel Antwerpen

16 Vb. BACHLOR In BEDRIJFSMANAGEMENT: 11 afstudeerrichtingen - Accountancy - fiscaliteit - Eventmanagement - Financie- en verzekeringswezen - Internationaal ondernemen - Internationaal ondernemen (GO!) - KMO-management - Logistiek management - Marketing - Milieumanagement - Rechtspraktijk - Sport- en cultuurmanagement VCLB De Wissel Antwerpen

17 ACADEMISCHE BACHELOR en MASTER aan de HOGESCHOOL VCLB De Wissel Antwerpen

18 Vb. Studiegebied AUDIOVISUELE en BEELDENDE KUNST: 4 kwalificaties: Audiovisuele kunsten, Beeldende kunsten, Productdesign, Conservatie/Restauratie 18 afstudeerrichtingen Vb. Studiegebied TOEGEPASTE TAALKUNDE 5 kwalificaties: Vertalen, Tolken, Toegepaste taalkunde, Meertalige communicatie, Journalistiek Vb. Studiegebied INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE 17 kwalificaties 29 afstudeerrichtingen Vb. Studiegebied GEZONDHEIDSZORG 4 kwalificaties: Kinesitherapie, Milieu- en preventiemanagement, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Verpleegkunde en vroedkunde VCLB De Wissel Antwerpen

19 ACADEMISCHE BACHELOR en MASTER aan de UNIVERSITEIT VCLB De Wissel Antwerpen

20 10 studiegebieden Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en letterkunde Criminologische wetenschappen, Rechten Economische en Toegepaste economische wetenschappen en Verkeerskunde Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte Medische en Paramedische wetenschappen Pedagogische wetenschappen en Psychologie Politieke en Sociale wetenschappen Toegepaste biologische wetenschappen Toegepaste wetenschappen Wetenschappen VCLB De Wissel Antwerpen

21 Hoger onderwijs Grotere zelfstandigheid Meer leerstof Beperkter aantal contacturen Andere lesvormen : hoorcolleges, practica, … Ander evaluatiesysteem Semestrieelexamensysteem en/of blokkensysteem Verschil in studieaanpak VCLB De Wissel Antwerpen

22 2.2 Andere opleidingsmogelijkheden 1. Hoger beroepsonderwijs: 1.1 Centra voor volwassenonderwijs 1.2 Hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde 2. Zevende specialisatiejaar en secundair na secundair (Se-n-se): leerlingen van 6 BSO kunnen via een zevende jaar het diploma secundair onderwijs behalen Se-n-se staat voor secundair na secundair en zijn de zevende jaren op TSO/KSO niveau VCLB De Wissel Antwerpen

23 VCLB De Wissel Antwerpen 3. Voorbereidende jaren: (voorbereiding op sommige richtingen in het hoger onderwijs) BIJZONDERE WETENSCHAPPELIJKE VORMING BIJZONDERE BEELDENDE VORMING BIJZONDERE MUZISCHE VORMING VOORBEREIDEND JAAR KON. MILITAIRE SCHOOL

24 4. Secundair onderwijs tweede kwalificatie derde graad Het opnieuw behalen van een derde graad in ASO/ TSO/ KSO/ BSO. 5. Syntra – opleidingen: LEERTIJD ONDERNEMERSOPLEIDING (+STAGECONTRACT) VCLB De Wissel Antwerpen

25 6. Uniformberoepen: - DEFENSIE (officier – onderofficier) www.mil.bewww.mil.be - POLITIE (inspecteur van politie) www.jobpol.bewww.jobpol.be - BURGERLUCHTVAART privé-onderwijs + examencommissie of PBA + privé + examencommissie - BURGERZEEVAART (ABA) VCLB De Wissel Antwerpen

26 9. VDAB www.vdab.be 8. Privé-onderwijs: GROOT AANBOD, MAAR …. + duur + geen kwaliteitsgarantie + wettelijke erkenning van diploma ? 7. Kerkelijk hoger onderwijs: - LERAAR GODSDIENST L.O. / S.O. - PRIESTER VCLB De Wissel Antwerpen

27 10. EXAMENCOMMISSIE v/d Vlaamse Gemeenschap: Methode :volledig zelfstandige verwerking leerstof enkel examens Voor elk diploma secundair onderwijs. Voor een diploma hoger onderwijs : enkel voor de opleidingen in afbouw. Vanaf 2005 - 2006 moet met de instelling een examencontract worden afgesloten. VCLB De Wissel Antwerpen

28 Slaagpercentages na het eerste jaar hoger/universitair onderwijs vanuit SO –De helft zal zakken! –Slaagkansen zijn voorspelbaar vanuit vooropleiding –Ook het onderwijsnet lijkt een rol te spelen –Slaagcijfers: gemiddeld 10% lager voor mannelijke studenten Cijfers gebaseerd op onderzoek UA 2006 en op studie onderwijsinspectie 1998

29 Is er nog werk na de crisis?

30 Percentage werkzoekenden één jaar na afstuderen: Gegevens uit studie VDAB 2008-2009 over àlle schoolverlaters juni 2008

31 Trends in tewerkstelling: Toppers op de arbeidsmarkt DE VOLGENDE STUDIEGEBIEDEN SCOREN ZEER GOED: Gezondheidszorg (PBa, Masters)Gezondheidszorg (PBa, Masters) Godgeleerdheid (Aba, Master)Godgeleerdheid (Aba, Master) Toegepaste wetenschappen (vooral Masters)Toegepaste wetenschappen (vooral Masters) Industriële wetenschappen en technologie (vooral Masters)Industriële wetenschappen en technologie (vooral Masters)

32 Trends in tewerkstelling: Minder gegeerd op de arbeidsmarkt DE VOLGENDE STUDIEGEBIEDEN SCOREN ZWAKKER: Audiovisuele en beeldende kunst (alle niveau’s)Audiovisuele en beeldende kunst (alle niveau’s) Architectuur (vooral PBa)Architectuur (vooral PBa) Wijsbegeerte en moraalwetenschappenWijsbegeerte en moraalwetenschappen GeschiedenisGeschiedenis Archeologie en kunstwetenschappenArcheologie en kunstwetenschappen DiergeneeskundeDiergeneeskunde Muziek en podiumkunstenMuziek en podiumkunsten

33 Studie VDAB knelpuntberoepen 2010... IngenieursIngenieurs InformaticiInformatici Verplegend personeelVerplegend personeel OpvoedersOpvoeders Boekhouders en gespecialiseerde bediendenBoekhouders en gespecialiseerde bedienden Leerkrachten basis- en secundair onderwijsLeerkrachten basis- en secundair onderwijs Kinesisten, ergotherapeutenKinesisten, ergotherapeuten

34 Nuttige informatie SID-in Antwerpen (STUDIE-INFORMATIE-DAGEN)SID-in Antwerpen (STUDIE-INFORMATIE-DAGEN) ANTWERP EXPO (bouwcentrum) 8, 9 en 10 maart 2012 ANTWERP EXPO (bouwcentrum) 8, 9 en 10 maart 2012 Infodagen hogescholen en universiteitenInfodagen hogescholen en universiteiten interessante websites : www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbodwww.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbodwww.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod www.hogeronderwijsregister.bewww.hogeronderwijsregister.bewww.hogeronderwijsregister.be www.studentenportaal.bewww.studentenportaal.bewww.studentenportaal.be www.onderwijskiezer.bewww.onderwijskiezer.bewww.onderwijskiezer.be Studeren in het buitenland :Studeren in het buitenland : www.jint.bewww.jint.be : www.jint.be : coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking www.jint.be

35 Veel succes VCLB De Wissel Antwerpen


Download ppt "VCLB De Wissel Antwerpen UNIEF HOGESCHOOL Banaba ABA Bologna PBA MASTER BACHELOR Wat na het secundair onderwijs?"

Verwante presentaties


Ads door Google