De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat na het secundair onderwijs?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat na het secundair onderwijs?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat na het secundair onderwijs?
VCLB De Wissel Antwerpen Wat na het secundair onderwijs? ABA BACHELOR PBA HOGESCHOOL Banaba Bologna UNIEF MASTER

2 programma 1. Het keuzeproces 2. Opleidingsmogelijkheden na het SO
VCLB De Wissel Antwerpen programma 1. Het keuzeproces 2. Opleidingsmogelijkheden na het SO 2.1 Het hoger onderwijs in Vlaanderen 2.2 Andere opleidingsmogelijkheden

3 waarom : een richting die past bij je persoonlijkheid
VCLB De Wissel Antwerpen 1. Het keuzeproces Geen toevallige keuze wel een bewuste keuze. kiezen vraagt tijd en inspanning ! waarom : een richting die past bij je persoonlijkheid • leercapaciteiten • vaardigheden • motivatie • studieaanpak • belangstelling/interesse

4 zoektocht naar informatie
VCLB De Wissel Antwerpen wat : zicht hebben op de bestaande studierichtingen en beroepsmogelijkheden zoektocht naar informatie aanbod : • klassikale info CLB • brochure hoger onderwijs • ondersteuning school • ICT-oefening • SID-IN • individueel gesprek CLB op vraag eigen initiatief : • brochure goed doornemen • info opvragen • jezelf informeren via internet • infodagen • contact met studenten • contact met beroepsbeoefenaars

5 toetsing Definitieve keuze Inzicht in eigen functioneren
VCLB De Wissel Antwerpen Inzicht in eigen functioneren + kennis van mogelijkheden Voorlopige keuze(s) toetsing Optioneel: wijziging keuze(s) Definitieve keuze

6 2. Opleidingsmogelijkheden na het SO BACHELOR – MASTER -structuur
VCLB De Wissel Antwerpen 2. Opleidingsmogelijkheden na het SO 2.1 Het hoger onderwijs in Vlaanderen BACHELOR – MASTER -structuur Eenvormigheid binnen Europa Flexibiliteit Systeem van studiepunten

7 Professionele bachelor
VCLB De Wissel Antwerpen 3 jaar bachelor Professionele bachelor Academische bachelor • Gericht op de arbeidsmarkt • Gericht op verder studeren (masteropleiding) • Praktijkgerichte opleiding (meestal stages in tweede en derde jaar) • Theoretisch gerichte opleiding (meestal nog geen stages) • Theoretisch minder zwaar • Theoretisch zwaarder • Meer vakken met kleiner volume • Minder vakken met groter • Aan de hogeschool • Aan de hogeschool of universiteit

8 Schema BA – MA structuur
I D S M K T A R B E I D S M K T Doctor Ma na Ma SCHAKEL 45-90 stp. Master (minstens 60 stp.) 60 stp Ba na Ba ACADEMISCHE BACHELOR VOORBEREIDINGS- PROGRAMMA NIET-AANSLUITENDE BACH. PROFESSIONELE BACHELOR Professioneel Academisch

9 Begrippen bv. een bepaald ‘vak’ opleidingsonderdeel
VCLB De Wissel Antwerpen Begrippen opleidingsonderdeel zelfstandig deel van het programma van minstens 3 stp. bv. een bepaald ‘vak’ studiepunt 1stp = 25 à 30 uren studieactiviteit per jaar studieactiviteit = contacturen + verwerkingstijd 1 jaar voltijds hoger onderwijs = 60 stp. kwalificatie van de graad: toevoeging over de benaming van de gevolgde opleiding, bv. bachelor in verpleegkunde afstudeerrichting differentiatie binnen de opleiding van minstens 30 stp. bv. bachelor in verpleegkunde, kinderverpleegkunde

10 leerkrediet rugzak met 140 studiepunten
VCLB De Wissel Antwerpen leerkrediet rugzak met 140 studiepunten • inschrijving = aantal studiepunten afgeven • geslaagd zijn = aantal studiepunten terugkrijgen (dubbel voor 1ste 60 studiepunten) • niet geslaagd zijn = studiepunten verliezen Wanneer leerkrediet = 0 • enkel inschrijven met toestemming van instelling • instelling kan studiegeld verdubbelen Doel : • stimuleren om bewuste studiekeuze te maken • instellingen aansporen je studievoortgang te bewaken

11 leerkrediet na je inschrijving van opleiding veranderen :
VCLB De Wissel Antwerpen leerkrediet na je inschrijving van opleiding veranderen : • als generatiestudent krijg je terug : voor 1 december : het volledige leerkrediet tussen 1 december en 15 maart : de helft daarna : niets • als niet-generatiestudent : elke instelling bepaalt zelf tot welke datum je leerkrediet terugkrijgt

12 VCLB De Wissel Antwerpen leerkrediet Na het verlaten van het hoger onderwijs geen 60 studiepunten over : je krijgt jaarlijks 10 studiepunten met maximum van 60 om terug leerkrediet op te bouwen Meer informatie vind je op

13 PROFESSIONELE BACHELOR
VCLB De Wissel Antwerpen PROFESSIONELE BACHELOR

14 Vb. BACHELOR in VERPLEEGKUNDE geriatrische verpleegkunde
VCLB De Wissel Antwerpen Vb. BACHELOR in VERPLEEGKUNDE geriatrische verpleegkunde kinderverpleegkunde psychiatrische verpleegkunde sociale verpleegkunde ziekenhuisverpleegkunde Vb. BACHELOR in SOCIAAL WERK 5 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in OFFICE MANAGEMENT Vb. BACHELOR in TOEGEPASTE INFORMATICA 3 afstudeerrichtingen ….

15 Vb. BACHELOR in de TOEGEPASTE PSYGOLOGIE 3 afstudeerrichtingen
VCLB De Wissel Antwerpen Vb. BACHELOR in CHEMIE 4 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in de TOEGEPASTE PSYGOLOGIE 3 afstudeerrichtingen Vb. BACHELOR in Toerisme en recreatiemanagement 1 afstudeerrichting Vb. BACHELOR in de ERGOTHERAPIE Vb. BACHELOR in MILIEUZORG ….

16 Vb. BACHLOR In BEDRIJFSMANAGEMENT: 11 afstudeerrichtingen
VCLB De Wissel Antwerpen Vb. BACHLOR In BEDRIJFSMANAGEMENT: 11 afstudeerrichtingen - Accountancy - fiscaliteit - Eventmanagement - Financie- en verzekeringswezen - Internationaal ondernemen - Internationaal ondernemen (GO!) - KMO-management - Logistiek management - Marketing - Milieumanagement - Rechtspraktijk - Sport- en cultuurmanagement

17 ACADEMISCHE BACHELOR en MASTER
VCLB De Wissel Antwerpen ACADEMISCHE BACHELOR en MASTER aan de HOGESCHOOL

18 Vb. Studiegebied AUDIOVISUELE en BEELDENDE KUNST: 4 kwalificaties:
VCLB De Wissel Antwerpen Vb. Studiegebied AUDIOVISUELE en BEELDENDE KUNST: 4 kwalificaties: Audiovisuele kunsten, Beeldende kunsten, Productdesign, Conservatie/Restauratie 18 afstudeerrichtingen Vb. Studiegebied TOEGEPASTE TAALKUNDE 5 kwalificaties: Vertalen, Tolken, Toegepaste taalkunde, Meertalige communicatie, Journalistiek Vb. Studiegebied INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE 17 kwalificaties 29 afstudeerrichtingen Vb. Studiegebied GEZONDHEIDSZORG Kinesitherapie, Milieu- en preventiemanagement, Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Verpleegkunde en vroedkunde

19 ACADEMISCHE BACHELOR en MASTER
VCLB De Wissel Antwerpen ACADEMISCHE BACHELOR en MASTER aan de UNIVERSITEIT

20 VCLB De Wissel Antwerpen 10 studiegebieden • Archeologie, Geschiedenis, Kunstwetenschappen, Taal- en letterkunde • Criminologische wetenschappen, Rechten • Economische en Toegepaste economische wetenschappen en Verkeerskunde • Godsdienst, Moraal en Wijsbegeerte • Medische en Paramedische wetenschappen • Pedagogische wetenschappen en Psychologie • Politieke en Sociale wetenschappen • Toegepaste biologische wetenschappen • Toegepaste wetenschappen • Wetenschappen

21 Verschil in studieaanpak
VCLB De Wissel Antwerpen Verschil in studieaanpak Hoger onderwijs • Grotere zelfstandigheid • Meer leerstof • Beperkter aantal contacturen • Andere lesvormen : hoorcolleges, practica, … • Ander evaluatiesysteem • Semestrieelexamensysteem en/of blokkensysteem

22 2.2 Andere opleidingsmogelijkheden
VCLB De Wissel Antwerpen 2.2 Andere opleidingsmogelijkheden 1. Hoger beroepsonderwijs: 1.1 Centra voor volwassenonderwijs 1.2 Hoger beroepsonderwijs voor verpleegkunde 2. Zevende specialisatiejaar en secundair na secundair (Se-n-se): leerlingen van 6 BSO kunnen via een zevende jaar het diploma secundair onderwijs behalen Se-n-se staat voor secundair na secundair en zijn de zevende jaren op TSO/KSO niveau

23 3. Voorbereidende jaren:
VCLB De Wissel Antwerpen 3. Voorbereidende jaren: (voorbereiding op sommige richtingen in het hoger onderwijs) BIJZONDERE WETENSCHAPPELIJKE VORMING BIJZONDERE BEELDENDE VORMING BIJZONDERE MUZISCHE VORMING VOORBEREIDEND JAAR KON. MILITAIRE SCHOOL

24 4. Secundair onderwijs tweede kwalificatie derde graad
VCLB De Wissel Antwerpen 4. Secundair onderwijs tweede kwalificatie derde graad Het opnieuw behalen van een derde graad in ASO/ TSO/ KSO/ BSO. 5. Syntra – opleidingen: LEERTIJD ONDERNEMERSOPLEIDING (+STAGECONTRACT)

25 6. Uniformberoepen: DEFENSIE (officier – onderofficier) www.mil.be
VCLB De Wissel Antwerpen 6. Uniformberoepen: DEFENSIE (officier – onderofficier) POLITIE (inspecteur van politie) BURGERLUCHTVAART privé-onderwijs + examencommissie of PBA + privé + examencommissie BURGERZEEVAART (ABA)

26 7. Kerkelijk hoger onderwijs:
VCLB De Wissel Antwerpen 7. Kerkelijk hoger onderwijs: LERAAR GODSDIENST L.O. / S.O. PRIESTER 8. Privé-onderwijs: GROOT AANBOD, MAAR …. + duur + geen kwaliteitsgarantie + wettelijke erkenning van diploma ? 9. VDAB

27 10. EXAMENCOMMISSIE v/d Vlaamse Gemeenschap:
VCLB De Wissel Antwerpen 10. EXAMENCOMMISSIE v/d Vlaamse Gemeenschap: Methode : volledig zelfstandige verwerking leerstof enkel examens Voor elk diploma secundair onderwijs. Voor een diploma hoger onderwijs : enkel voor de opleidingen in afbouw. Vanaf moet met de instelling een examencontract worden afgesloten.

28 Slaagpercentages na het eerste jaar hoger/universitair onderwijs vanuit SO
Cijfers gebaseerd op onderzoek UA 2006 en op studie onderwijsinspectie 1998 De helft zal zakken! Slaagkansen zijn voorspelbaar vanuit vooropleiding Ook het onderwijsnet lijkt een rol te spelen Slaagcijfers: gemiddeld 10% lager voor mannelijke studenten Naast de factor vooropleiding spelen ook andere factoren een rol bij de kans om te slagen in een eerste jaar in het hoger en/of universitair onderwijs. Mannen mogen dan het sterke geslacht zijn, maar de slaagcijfers van vrouwelijke studenten liggen ongeveer 10% hoger dan die van hun mannelijke collega’s. Maar ook als je universiteiten en hogescholen gaat vergelijken, zijn er lichte verschillen zichtbaar. Heeft dit te maken met de moeilijkheidsgraad van de aangeboden opleidingen, met de studenten die kiezen voor deze instelling, enz…: Daar hebben we vooralsnog het raden naar. Verder is het ook moeilijk om onderzoeksgegevens nog precies te vergelijken, omdat het begrip ‘geslaagd zijn’ relatief geworden is. Is een student geslaagd als hij 40 van de 60 studiepunten behaald heeft in het eerste jaar? Of moet hij ze alle 60 behaald hebben? Afhankelijk van de keuze die daarin gemaakt wordt, zullen slaagcijfers uiteraard verschillen. Vaak wordt ervan uitgegaan dat een student die ongeveer voor 80% van zijn opleidingsjaar geslaagd is, als ‘geslaagd’ mag beschouwd worden. Anderszins wordt soms ook gesproken over ‘studiesucces’: Men deelt het aantal verworven studiepunten (voor alle studenten tesamen) door het totaal aantal ingeschreven studiepunten voor die groep en bekomt zo een percentage dat uitdrukt in welke mate er studiesucces wordt behaald voor een bepaalde opleiding.

29 Is er nog werk na de crisis?
Er zijn een aantal hoopvolle signalen i.v.m. een naderend einde van de crisis. Maar wat betekent dit voor de tewerkstellingskansen van afgestudeerden? We bekijken de recentste VDAB schoolverlatersstudie.

30 Percentage werkzoekenden één jaar na afstuderen: Gegevens uit studie VDAB over àlle schoolverlaters juni 2008 De laatst gepubliceerde schoolverlatersstudie van de VDAB betreft schoolverlaters die afstudeerden in juni Wat is hun toestand 1 jaar na afstuderen? (ps: Normaal had er ook reeds een studie voorhanden geweest voor de afgestudeerden in juni 2009, maar doordat het aanleveren van gegevens vanuit het dep. Onderwijs mank loopt, kon men die nieuwe studie niet maken). In de tabel worden 4 groepen afgestudeerden met elkaar vergeleken: Leerlingen die stopten na het behalen van een ASO-diploma, leerlingen die na het voltooien van een professionele bacheloropleiding stopten, leerlingen die na een academische bachelor gestopt zijn en ten slotte leerlingen die na een masteropleiding naar de arbeidsmarkt gingen. De groene balkjes tonen het aantal afgestudeerden dat nog werkzoekend is 1 jaar na afstuderen. De blauwe balkjes tonen het percentage afgestudeerden dat nog geen enkele dag werkervaring heeft 1 jaar na afstuderen. De vooruitzichten blijken het best te zijn voor de PBA en MA – afgestudeerden. Deze cijfers kunnen ook andersom bekeken worden: bijna 86% van de leerlingen die na het ASO naar de arbeidsmarkt trokken hebben wél werk na 1 jaar. Dit lijkt op het eerste zicht nog vrij positief, maar waar deze studie niets over vertelt is de inhoud van dat werk (is dit bv motiverend werk?), en de tewerkstellingsvoorwaarden (loon, shiftwerk, arbeidsomstandigheden,…).

31 Trends in tewerkstelling: Toppers op de arbeidsmarkt
DE VOLGENDE STUDIEGEBIEDEN SCOREN ZEER GOED: Gezondheidszorg (PBa, Masters) Godgeleerdheid (Aba, Master) Toegepaste wetenschappen (vooral Masters) Industriële wetenschappen en technologie (vooral Masters) Vanuit de VDAB schoolverlatersstudie scoren deze studiegebieden zeer goed qua tewerkstellingskansen.

32 Trends in tewerkstelling: Minder gegeerd op de arbeidsmarkt
DE VOLGENDE STUDIEGEBIEDEN SCOREN ZWAKKER: Audiovisuele en beeldende kunst (alle niveau’s) Architectuur (vooral PBa) Wijsbegeerte en moraalwetenschappen Geschiedenis Archeologie en kunstwetenschappen Diergeneeskunde Muziek en podiumkunsten Opleidingen uit deze studiegebieden scoren beduidend zwakker in vergelijking met het gemiddelde. Voor de meeste van deze opleidingen is dit ook reeds jarenlang een trend.

33 Studie VDAB knelpuntberoepen 2010...
Ingenieurs Informatici Verplegend personeel Opvoeders Boekhouders en gespecialiseerde bedienden Leerkrachten basis- en secundair onderwijs Kinesisten, ergotherapeuten De VDAB lijst ook regelmatig de knelpuntberoepen op. Dit zijn beroepen waarvoor werkgevers zeer moeilijk geschikte kandidaten vinden. In deze lijst worden er een aantal genoemd waarvoor hogere studies noodzakelijk zijn. Daarbij zijn kinesisten en ergotherapeuten ‘nieuw’ in het lijstje. Opgelet: Soms kunnen knelpuntberoepen regiogebonden zijn, of specialisatiegebonden. Bv: Leerkrachten SO: Wellicht is het moeilijker om een informaticaleerkracht te vinden dan een leerkracht geschiedenis. Zo is het ook veel moeilijker om in Brussel een Nederlandstalige onderwijzer te vinden dan in bv Antwerpen.

34 Nuttige informatie SID-in Antwerpen (STUDIE-INFORMATIE-DAGEN)
ANTWERP EXPO (bouwcentrum) 8, 9 en 10 maart 2012 Infodagen hogescholen en universiteiten interessante websites : Studeren in het buitenland : : coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking

35 VCLB De Wissel Antwerpen Veel succes


Download ppt "Wat na het secundair onderwijs?"

Verwante presentaties


Ads door Google