De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten ter advisering inzake Wwnv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten ter advisering inzake Wwnv."— Transcript van de presentatie:

1 Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten ter advisering inzake Wwnv

2 Werk en Inkomen Westerkwartier en Noordenveld Een beeld van het heden 24 mei 2012

3 Programma Gebied Organisaties Budgetten Resultaten

4 Gebied

5

6 Kenmerken Algemeen Inwoners: 90.000 Oppervlakte: 540 km2 Bevolkingsdichtheid: 170 inwoners per km2 Beroepsbevolking: 40.000 Arbeidsplaatsen: 33.000 Grootste sectoren: Detailhandel, industrie, gezondheid en welzijn

7 Kenmerken Werk en Inkomen WWB / WIJ: 1050 Wsw: 600 Wajong: 1300 WW: 1650 WAO / WIA: 2500 Totaal: 7100

8 Organisaties

9 ISD Noordenkwartier Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Beleid en uitvoering Werk en Inkomen Wetten: Wwb, WI 38 fte

10 Grootegast Gemeentelijke Sociale Dienst Beleid en uitvoering Werk en Inkomen Wetten: Wwb, WI, Wsw 5,9 fte

11 Zuidhorn Gemeentelijke Sociale Dienst Beleid en uitvoering Werk en Inkomen Wetten: Wwb, WI, Wsw 5,7 fte

12 Novatec Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap – Werk / Leerbedrijf Uitvoering Wsw Instroom: Wsw, Wwb, Wajong, WIA / WAO 30 fte

13 Novawork Besloten vennootschap, 100% dochter van Novatec Re-integratiebedrijf Uitvoering Wsw en re-integratie Instroom: Wsw, Wwb, Wajong, WIA / WAO 24 fte

14 Ketensamenwerking Werkgevers Re-integratie bedrijven Novatec Novawork UWV Werkbedrijf Gemeenten ISD

15 Wsw 2005: – 530 dienstverbanden 500 binnen (94%) 30 buiten (6%) – 45 op de wachtlijst – Gemiddelde wachttijd: 4 jaar

16 Wsw 2010: – 600 dienstverbanden 350 binnen (59%) 250 buiten (41%) – 160 op de wachtlijst – Gemiddelde wachttijd: 4 jaar

17 Wsw: leeftijdsopbouw

18 Budgetten

19 Beschikbare middelen Participatiebudget: – Werkdeel – Volwasseneneducatie – Inburgering Gebundelde uitkering Wsw

20 Participatiebudget

21 Gebundelde uitkering

22 Wsw GemeenteSubsidieSE Leek € 3.906.268,00152 Marum € 1.845.077,0072 Noordenveld € 4.652.748,00181 Grootegast € 2.591.557,00101 Zuidhorn € 2.197.195,0085 Totaal € 15.192.845,00590

23 Wsw: dekkingsgraad

24 Wsw: gemeentelijke bijdrage

25 Resultaten

26 Gemeenten en ISD

27 Novawork Re-integratie – 399 re-integratietrajecten – 225 plaatsingen voor Novatec – 95 voorbereidingstrajecten Wsw-plaatsing

28 Résumé 5 organisaties 105 fte 1600 directe klanten, 7100 potentiële klanten € 4,6 mio voor re-integratie € 12,7 mio voor uitkeringen € 15 mio voor de Wsw

29 Iedereen doet mee Op weg naar een advies aan DE GEMEENTERADEN

30 Wake up call! -Grote decentralisaties -Op voorhand grote tekorten -Werkgevers zeer belangrijk -Veel kwetsbaar klanten -90% budgetten verplicht -Ontschotting is mooi maar geen oplossing (reintgrM Wajong en WWB, WSW, educatie, inburgering)

31 Wake up call! Hoeveel over voor begeleiding, activiteiten, werkbegeleiding, opleiding en training etc.? Keuzes door raden meer dan ooit!!

32 Stand van zaken Nu zicht op de “bouwstenen” Wat willen wij bereiken Wat gaan wij doen: Hoe Wat mag het kosten: vervolg

33 Wat willen wij bereiken! Klanten: Iedereen participeert Integrale benadering: 1 gezin 1 plan Uniformiteit in samenwerkingsgebied

34 Bestuur/politiek: Leren van de ervaringen van afgelopen jaren Raad in staat zijn kaders te stellen Integrale beleidsontwikkeling WWNV Elke gemeente Frontoffice Efficiënte en effectieve organisatie(s) Wat willen wij bereiken!

35 Werkgevers : Effectief en efficiënte benadering arbeidsmarkt Dus gezamenlijk Groter dan eigen regio Mobiliseren bedrijfsleven

36 Wat willen wij bereiken! Personeel: Rekening houden met zittend personeel Adviesraden: Goed betrekken bij de ontwikkelingen

37 Hoe: Bouwstenen -Leren van verleden: voorkom onoverzichtelijke organisaties en onnodige afstand -Zorg voor flexibiliteit in keuzes gemeenten -Slagvaardige organisatie -Zakelijke afspraken met Backoffice -Elke gemeente een Frontoffice: inrichting is gemeentelijke keuze

38 Hoe: Bouwstenen Geen Novawork zoals nu Geen Novatec zoals nu Geen ISD zoals nu Geen gemeentelijke organisaties bij GG en ZH zoals nu Advies: eindmodel naar scenario 3 met flexibiliteit op I-deel

39 Hoe: Bouwstenen Kiezen voor brede Frontoffice in elke gemeente Kiezen voor participatiewiel Succesvolle onderdelen benutten Ombouwen kost tijd

40 Klant WWB, WSW, Wajong FO elke gemeente Inkomen Werk Beschut

41 Front Office: activiteiten Regie Poortwachter Doorgeleiding naar: W, beschut, vrijwilligerswerk Zorgen voor intake Zorgen voor inkomensbepaling 1 gezin 1 plan 80% – 20 %

42 Backoffice: activiteiten Inkomen Administratie Beleid, kennis Samen? Werk: doe werkgeversbenadering Samen: 5 gemeenten Beschut Novatec: deel beschut AWBZBeleid bepalen Afbouwen en integreren Samen? Markt? Zelf?

43 Beschut werken Afbouw verwacht 125 se, nog 40 jaar Financieel gat Huidige infrastructuur Novatec benutten ivm verdiencapaciteit Geleidelijk onderbrengen in AWBZ-beleid

44 Werk “Doe” Verdere diagnose Detacheren Opleiden intern/extern Jobcoaches Beleidskennis Leerwerkplekken Begeleiding Organisatievorm: Gemeenschappelijke regeling Stichting NV/BV Centrumgemeente Uitwerken op gevolgen

45 Gevolgen Verbouw? Ombouw? Nieuwbouw?

46 Nieuwbouw: Veel gaat veranderen Sterke uitbreiding verantwoordelijkheden Met behoud van succes en nodige overgang

47 Resumé KlantFrontoffice Vrijwilligerswerk maatschappelijk Inkomen administratie Werk Inkomen beleid kennis Inkomen beleid kennis Centrumgem? Bij W? Invliegen of In eigen dienst? AWBZ/ Beschut GR? NV/BV? Centrumgem? Stichting?

48 Doel per 1-1-2013 W/I: “ISD” + Novawork I: administratieve taken efficiënt organiseren Novatec: opdracht afbouwen in 5 jaar Frontoffice: elke gemeente deze vorm in inhoud geven

49 Proces verder Colleges advies Raadsbesluiten met vervolgopdracht?

50 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "Initiatief Werkvoorzieningschap onafhankelijke commissie oprichten ter advisering inzake Wwnv."

Verwante presentaties


Ads door Google