De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Initiatief Werkvoorzieningschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Initiatief Werkvoorzieningschap"— Transcript van de presentatie:

1 Initiatief Werkvoorzieningschap
onafhankelijke commissie oprichten ter advisering inzake Wwnv

2 Werk en Inkomen Westerkwartier en Noordenveld
Een beeld van het heden 24 mei 2012

3 Programma Gebied Organisaties Budgetten Resultaten

4 Gebied 4

5

6 Kenmerken Algemeen Inwoners: 90.000 Oppervlakte: 540 km2
Bevolkingsdichtheid: 170 inwoners per km2 Beroepsbevolking: Arbeidsplaatsen: Grootste sectoren: Detailhandel, industrie, gezondheid en welzijn

7 Kenmerken Werk en Inkomen
WWB / WIJ: 1050 Wsw: 600 Wajong: 1300 WW: 1650 WAO / WIA: 2500 Totaal: 7100

8 Organisaties

9 ISD Noordenkwartier Gemeenschappelijke regeling
Intergemeentelijke Sociale Dienst Beleid en uitvoering Werk en Inkomen Wetten: Wwb, WI 38 fte 9

10 Grootegast Gemeentelijke Sociale Dienst
Beleid en uitvoering Werk en Inkomen Wetten: Wwb, WI, Wsw 5,9 fte 10

11 Zuidhorn Gemeentelijke Sociale Dienst
Beleid en uitvoering Werk en Inkomen Wetten: Wwb, WI, Wsw 5,7 fte 11

12 Novatec Gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap – Werk / Leerbedrijf Uitvoering Wsw Instroom: Wsw, Wwb, Wajong, WIA / WAO 30 fte

13 Novawork Besloten vennootschap, 100% dochter van Novatec
Re-integratiebedrijf Uitvoering Wsw en re-integratie Instroom: Wsw, Wwb, Wajong, WIA / WAO 24 fte 13

14 Ketensamenwerking Werkgevers Re-integratie bedrijven Novatec Novawork
UWV Werkbedrijf Gemeenten ISD

15 Wsw 2005: 530 dienstverbanden 45 op de wachtlijst
500 binnen (94%) 30 buiten (6%) 45 op de wachtlijst Gemiddelde wachttijd: 4 jaar

16 Wsw 2010: 600 dienstverbanden 160 op de wachtlijst
350 binnen (59%) 250 buiten (41%) 160 op de wachtlijst Gemiddelde wachttijd: 4 jaar

17 Wsw: leeftijdsopbouw

18 Budgetten

19 Beschikbare middelen Participatiebudget: Gebundelde uitkering Wsw
Werkdeel Volwasseneneducatie Inburgering Gebundelde uitkering Wsw

20 Participatiebudget

21 Gebundelde uitkering

22 Wsw Gemeente Subsidie SE Leek € 3.906.268,00 152 Marum € 1.845.077,00
€ ,00 152 Marum € ,00 72 Noordenveld € ,00 181 Grootegast € ,00 101 Zuidhorn € ,00 85 Totaal € ,00 590

23 Wsw: dekkingsgraad

24 Wsw: gemeentelijke bijdrage

25 Resultaten

26 Gemeenten en ISD

27 Novawork Re-integratie 399 re-integratietrajecten
225 plaatsingen voor Novatec 95 voorbereidingstrajecten Wsw-plaatsing

28 Résumé 5 organisaties 105 fte
1600 directe klanten, 7100 potentiële klanten € 4,6 mio voor re-integratie € 12,7 mio voor uitkeringen € 15 mio voor de Wsw

29 Op weg naar een advies aan DE GEMEENTERADEN
Iedereen doet mee Op weg naar een advies aan DE GEMEENTERADEN

30 Wake up call! -Grote decentralisaties -Op voorhand grote tekorten
-Werkgevers zeer belangrijk -Veel kwetsbaar klanten -90% budgetten verplicht -Ontschotting is mooi maar geen oplossing (reintgrM Wajong en WWB, WSW, educatie, inburgering)

31 Wake up call! Hoeveel over voor begeleiding, activiteiten, werkbegeleiding, opleiding en training etc.? Keuzes door raden meer dan ooit!!

32 Stand van zaken Nu zicht op de “bouwstenen” Wat willen wij bereiken
Wat gaan wij doen: Hoe Wat mag het kosten: vervolg

33 Wat willen wij bereiken!
Klanten: Iedereen participeert Integrale benadering: 1 gezin 1 plan Uniformiteit in samenwerkingsgebied

34 Wat willen wij bereiken!
Bestuur/politiek: Leren van de ervaringen van afgelopen jaren Raad in staat zijn kaders te stellen Integrale beleidsontwikkeling WWNV Elke gemeente Frontoffice Efficiënte en effectieve organisatie(s) 34

35 Wat willen wij bereiken!
Werkgevers: Effectief en efficiënte benadering arbeidsmarkt Dus gezamenlijk Groter dan eigen regio Mobiliseren bedrijfsleven

36 Wat willen wij bereiken!
Personeel: Rekening houden met zittend personeel Adviesraden: Goed betrekken bij de ontwikkelingen

37 Hoe: Bouwstenen -Leren van verleden: voorkom onoverzichtelijke organisaties en onnodige afstand -Zorg voor flexibiliteit in keuzes gemeenten -Slagvaardige organisatie -Zakelijke afspraken met Backoffice -Elke gemeente een Frontoffice: inrichting is gemeentelijke keuze

38 Hoe: Bouwstenen Geen Novawork zoals nu Geen Novatec zoals nu
Geen ISD zoals nu Geen gemeentelijke organisaties bij GG en ZH zoals nu Advies: eindmodel naar scenario 3 met flexibiliteit op I-deel 38

39 Hoe: Bouwstenen Kiezen voor brede Frontoffice in elke gemeente
Kiezen voor participatiewiel Succesvolle onderdelen benutten Ombouwen kost tijd

40 Inkomen FO elke gemeente Werk Klant WWB, WSW, Wajong Beschut

41 Front Office: activiteiten
Regie Poortwachter Doorgeleiding naar: W, beschut, vrijwilligerswerk Zorgen voor intake Zorgen voor inkomensbepaling 1 gezin 1 plan 80% – 20 %

42 Backoffice: activiteiten
Samen? Markt? Zelf? Samen? Administratie Inkomen Beleid, kennis werkgeversbenadering Werk: doe Samen: 5 gemeenten Novatec: deel beschut Afbouwen en integreren Beschut AWBZ Beleid bepalen

43 Beschut werken Afbouw verwacht 125 se, nog 40 jaar Financieel gat
Huidige infrastructuur Novatec benutten ivm verdiencapaciteit Geleidelijk onderbrengen in AWBZ-beleid

44 Organisatievorm: Gemeenschappelijke regeling Stichting
NV/BV Centrumgemeente Uitwerken op gevolgen Verdere diagnose Detacheren Opleiden intern/extern Jobcoaches Beleidskennis Leerwerkplekken Begeleiding Werk “Doe”

45 Gevolgen Verbouw? Ombouw? Nieuwbouw?

46 Met behoud van succes en nodige overgang
Nieuwbouw: Veel gaat veranderen Sterke uitbreiding verantwoordelijkheden Met behoud van succes en nodige overgang

47 Resumé GR? NV/BV? Centrumgem? Stichting? Invliegen of In eigen dienst?
Inkomen beleid kennis Werk Inkomen beleid kennis Inkomen administratie Klant Frontoffice Centrumgem? Bij W? Vrijwilligerswerk maatschappelijk AWBZ/ Beschut

48 Doel per 1-1-2013 W/I: “ISD” + Novawork
I: administratieve taken efficiënt organiseren Novatec: opdracht afbouwen in 5 jaar Frontoffice: elke gemeente deze vorm in inhoud geven

49 Proces verder Colleges advies Raadsbesluiten met vervolgopdracht?

50 Dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "Initiatief Werkvoorzieningschap"

Verwante presentaties


Ads door Google