De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere overheid in de versnelling Jan Bergwerff, directeur Bedrijfsvoering Pieter van der Poel, changemanager Gemeentecongres 18 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere overheid in de versnelling Jan Bergwerff, directeur Bedrijfsvoering Pieter van der Poel, changemanager Gemeentecongres 18 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Andere overheid in de versnelling Jan Bergwerff, directeur Bedrijfsvoering Pieter van der Poel, changemanager Gemeentecongres 18 mei 2006

2 Agenda 1.Context 2.Visie 3.Stand van zaken 4.Resultaten 5.Perspectief 6.Kritische succesfactoren 7.Productcatalogus 8.Contactgegevens

3 OMVANG GEMEENTE

4 Aantal inwoners: ca. 45.000 Omzet: € 118.000.000,= Omvang ICT-begroting: € 1.860.000,= Aantal werkplekken: 325

5 Visie 1.Andere overheid: beter ėn goedkoper 2.Professionalisering bedrijfsvoering door integrale aanpak van: Procesherontwerp Changemanagement Informatiemanagement Stroomlijning applicatie architectuur Professionalisering ICT-services 3.Veranderstrategie: starten vanuit procesverbetering i.p.v. uit E-loket

6 Stand van zaken 2002 Procesverbetering belastingen en administratie 2003 Vorming procesinnovatieteam Ontwikkelen I-visie en -beleid 2004 Masterplan procesverbetering Herontwerp van tiental processen Ontwerp applicatie architectuur Start professionalisering ICT-services 2005 Selectie en implementatie van –EAI-applicatie (Axway) –Webintakesysteem (Greenvalley) –Centraal Relatie Bestand (dVdT) –Helpdesksysteem (Assyst)

7 Stand van zaken 2005 Selectie en installatie van systeem voor workflowmanagement, documentmanagement en recordsmanagement (FileNet P8) Ontwerp en realisatie 4 interfaces Professionalisering beheersorganisatie Inter- en intranet 2006 Configuratie FileNet P 8 Live brengen 25-tal processen en 40-tal e-producten Ontwerp en realisatie 10 tal interfaces Selectie en implementatie van BAG (dVdT)

8 Resultaten tot op heden 1Procesverbeteringen 2002: € 350.000,= structureel 2Reductie ICT-begroting: > € 300.000,= structureel 3Klanttevredenheid ICT-services van 5,9 naar 7,0 4Groei gebruik internet van ca 11.000 waarvan 5000 uniek p/mnd naar ca 20 000 waarvan 10.500 uniek p/mnd in periode jan-april 5Waardering Intranet: 2/3 goed tot zeer goed 6Toenemende betekenis intranet voor kennismanage- ment

9 Perspectief 1Snellere en betere dienstverlening 2Realiseren aanvullende substantiële besparingen 3Implementatie WKPB voor 01.01.2007 (pilot) 4Implementatie BAG voor 01.01.2007 5Realisatie digitalisering masterplan werkprocessen voor 01.01.2008 6Sterke uitgangspositie voor verlenen services aan nabijgelegen gemeenten

10 Kritische succesfactoren 1Leiderschap en visie Initiatief en aansturing vanuit concerndirectie Start up vanuit procesherontwerp: genereert middelen en vertrouwen Integrale aanpak: programmamanagement O, I & A Changemanagement: durven verzilveren

11 Kritische succesfactoren 2Opbouw organisatie Geen proces zonder proceseigenaar Gemeentelijk PIM-overleg o.l.v. dir. bedrijfsvoering Vorming proces-innovatieteam Professionalisering ICT-beheersorganisatie Selectie betrouwbare & innovatieve partners

12 Kritische succesfactoren 3Applicatie architectuur Modulaire opbouw Best of breed i.p.v. open source Modulaire mid office (EAI + WFM + CRB + BAG) Centraal Relatie Bestand Horizontale workflow i.p.v. verticale systemen Eén digitaal archief

13 PIV Hulpdiensten Burger Axway BAG CRB FIS FileNet GWS ADR HIS **** **** * = koppeling m.b.v. sleutelgegevens Green Valley* * web intake incl. authenticatie en contentmanagementsysteem ** bestandsuitwisseling Etc. * * Primaire processen Secundaire processen Overheids -instanties * © van der Poel Changemanagement Applicatie architectuur

14 Voordelen applicatie architectuur a)EAI Diversiteit applicaties geen probleem –Minder kapitaalsvernietiging –Minderkosten realiseren en onderhouden koppelingen Diversiteit standaard koppelingen geen probleem –Applicatie onafhankelijk –Geen kapitaalsvernietiging Onafhankelijk van de grote twee –Meer generieke koppelingen mogelijk (minder lasten) Mappen i.p.v. programmeren –Veel sneller dus goedkoper –Beter beheersbaar

15 Voordelen applicatie architectuur b)Modulaire opbouw mid office Mogelijkheid om best of breed-policy door te voeren Grotere leveranciersonafhankelijkheid

16

17

18 PIVVOAKvK BAG PROVASFileNet Derden CRB EtcHISGWSFIS GBA-berichtenverkeer Stuf BG Berichtenverkeer CRB

19 Voordelen CRB a)Eenmalige opvraging NAW gegevens (service & > werk) b)Eén bron: drastische beperking beheerslasten c)Betrouwbare bron: verificatiemogelijkheden & minder fouten d)Toegankelijke bron: minimale zoektijd NAW-gegevens, contactgegevens, bankrekeningnummers, telefoonnummers e)Automatisch inlezen in documenten en e-formulieren: veel minder werk voor burger en medewerker, minder fouten f)Optimale inkoopbeslissingen g)Optimale ondersteuning relatiemanagement: nodig koppeling met FileNet P8 h)Controle mogelijkheden op oneigenlijk gebruik gebouwen

20 Kritische succesfactoren 4Procesinnovatie Focus op bedrijfsprocessen Bedrijfskundige ontwerpprincipes –Kwaliteit –Doelmatigheid (logistieke principes) –Rechtmatigheid Standaardisatie en modulaire opbouw Masterplan gebaseerd op proceshierarchie

21 Kritische succesfactoren 5Changemanagement Bedrijfskundig i.p.v. technisch gedreven Organiseren van de dialoog (workshops) Coaching operationeel management Stapsgewijs van ist naar soll

22 Kritische succesfactoren 6Organisatie ontwikkelingsbudget Convenant met het college Ruimte creëren om te innoveren en professionaliseren

23

24 Productcatalogus 1Beschikbaar via www.valuefocused.nlwww.valuefocused.nl Ontwerpprincipes Opzet en functiebeschrijvingen procesinnovatie team 2Leverbaar met onderhoudscontract: Interfaces op basis van stuf BG (Axway) Centraal Relatie Bestand (dVdT) Basisregistratie gebouwen (dVdT)

25 Contactgegevens 1.Steenwijkerland : Jan Bergwerff ( jan.bergwerff@steenwijkerland.nl )jan.bergwerff@steenwijkerland.nl 2.Steenwijkerland: Walter Abeling (walter.abeling@steenwijkerland.nl)walter.abeling@steenwijkerland.nl 3.Steenwijkerland: Dorien Springer (dorien.springer@steenwijkerland.nl)dorien.springer@steenwijkerland.nl 4.Van der Poel Changemanagement (info@valuefocused.nl)info@valuefocused.nl 5.Axway: Suzanne van den Hurk (svandenhurk@axway.com)svandenhurk@axway.com 6.dVdT: Korneel Joppe (kj@dvdt.nl)kj@dvdt.nl 7.Greenvalley: Pieter Zandee (p.zandee@greenvalley.nl)p.zandee@greenvalley.nl 1245 6 3

26 Meer informatie 1.Steenwijkerland : www.steenwijkerland.nl 2.Van der Poel Changemanagement: www.valuefocused.nl 3.Axway: www.axway.com 4.dVdT: www.dvdt.nl 5.Greenvalley: www.greenvalley.nl


Download ppt "Andere overheid in de versnelling Jan Bergwerff, directeur Bedrijfsvoering Pieter van der Poel, changemanager Gemeentecongres 18 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google