De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieplan 2010-2012 Ambities en Aanpak. Vraag en aanbod in balans Vraag: Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Speerpunten van de gemeenten en BEL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieplan 2010-2012 Ambities en Aanpak. Vraag en aanbod in balans Vraag: Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Speerpunten van de gemeenten en BEL."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieplan 2010-2012 Ambities en Aanpak

2 Vraag en aanbod in balans Vraag: Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Speerpunten van de gemeenten en BEL organisatie vertalen naar beleid Aanbod Mensen Middelen Processen Focus Voldoen aan wettelijke verplichtingen 65% dienstverlening digitaal (Bestuurskrachtmeting) Borgen en optimaliseren huidige dienstverlening (ambities klantgerichtheid en intern)

3 Aanpak Doelen en ambities projectmatig realiseren –Prioriteiten bepaald per project in lijn met speerpunten en beleid Verantwoordelijkheid business en ICT gezamenlijk –Programma management Projecten bundelen in programma’s Sturen op tijd, geld, mensen en doelrealisatie Complexiteit en afhankelijkheden managen Overzicht houden, tijdig escaleren, keuzes maken –Portfoliomanagement proces Procesmatige borging in organisatie NB: geen ICT-feestje!

4 Programma Programma vastgelegd in informatieplan 2010-2012 –Besproken met portefeuillehouders ICT en informateurs –Per programmaonderdeel projecten gedefinieerd –Eigenaarschap in MT BEL Programmaoverzicht –Dienstverlening –Management informatie/prestatie indicatoren –Basisregistraties –Geo-informatie –Informatiemanagement professionaliseren –ICT-Infrastructuur

5 Wettelijk verplichte projecten WABO (m)GBA WOZ BAG + Geo-architectuur + Geo Viewer Wettenbank WION GBKN/BGT DURP

6 65% digitale dienstverlening Dimpact Websites Borgen en optimaliseren huidige dienstverlening Document management, inclusief Alfresco en digitale facturen Pepperflow Tijdschrijven Contractmanagement Technische projecten prio 1, 2 en 3 Organiseren I functie en functioneel beheer

7 Kostenoverzicht 2010 2011 2012 Wettelijke verplichtingen 307 240 100 Digitale dienstverlening 600 245 245 Borgen en optimaliseren 324 50 150 Totaal (x € 1000,-) 1231 535 495

8 Uitgelicht: Dimpact

9 Dimpact: doelstellingen 2010 Verder professionaliseren dienstverlening waardoor (nieuwe) producten en diensten richting burgers, bedrijven en andere (semi-) overheden digitaal worden aangeboden; Flexibele mid-office omgeving waarmee informatie uit basisadministraties, zoals GBA en BAG, direct ontsloten wordt aan medewerkers Burgerzaken (nu handwerk); Voldoen aan eisen bestuurskrachtmeting op gebied van digitale dienstverlening (producten en diensten 65% digitaal)

10 Dimpact: resultaat Implementatie Dimpact levert de volgende functionaliteiten: Digitaal loket: Eén digitaal loket voor burgers en bedrijven als ook een persoonlijk “mijn loket” Medewerkerportaal: informatiescherm t.b.v. ambtenaar, waarin acties en terugmeldingen geregeld worden Elektronische formulieren gekoppeld aan onze administraties PDC (producten- en dienstencatalogus): omschrijving producten en diensten die de BEL Combinatie via Dimpact aanbiedt GIS: (Geo Informatie Systeem): ontsluiten van kaartmateriaal Zaak- en procesgericht werken (bijv. het WABO proces), inclusief basis DMS functionaliteiten (Alfresco)

11 Dimpact: kosten Implementatiekosten (project) en jaarlijkse kosten (contributie per inwoner) Implementatiekosten: Project à € 550.000,- (inclusief € 40.000,- eenmalige aansluitkosten) Jaarlijkse kosten: Basispakket (inclusief hosting): € 2,99 per inwoner = € 89.700,- o.b.v. 30.000 inwoners –Contributie 1 e jaar is pro rata vanaf deelname –Indien ook Zaakgericht Werken / Dizit en D3S dan totale kosten € 5,20 per inwoner per jaar 2e en volgende jaren: € 156.000 per jaar (incl. Dizit en D3S)

12 Dimpact: baten 1/2 Dimpact goeddeels (80%) open source (NOiV) en biedt leveranciersonafhankelijke oplossing voor front- en midoffice vraagstuk Kennis en expertise is geborgd bij leden van Dimpact. Besparing inhuur specialisten (gemiddeld € 125,-- ex BTW per uur). Nieuwe ontwikkelingen passen integraal in architectuur van Dimpact –koppelvlakken tussen systemen geborgd Bedrijfsvoeringprocessen directief gestandaardiseerd. Dus voordelen op kwaliteit (minder fouten, sneller, goedkoper) en kennis (implementatie van best practices van en door gemeenten). –hogere klanttevredenheid. SQUIT XO vervalt als project omdat Dimpact deze functionaliteit biedt

13 Dimpact: baten 2/2 Standaardiseren = besparen op groei aantal arbeidskrachten –meer werk verrichten met dezelfde hoeveelheid mensen Toekomstbestendig voorschot op huidige ontwikkelingen –´Antwoord´ en Klant Contact Center (KCC) Minder kostbare aanbestedingstrajecten –Dimpact ontwikkelt en implementeert samen met Atos Origin nieuwe functionaliteiten Nieuwe landelijke richtlijnen worden door Dimpact bewaakt en begeleid geïmplementeerd –Veilig! Innovatie: BEL Combinatie pakt voortouw bij nieuwe ontwikkelingen

14 Borging: Portfoliomanagement Doelstellingen: Een professionele besturing en uitvoering van het ICT projectportfolio. Resultaat: Een ingericht portfoliomanagement proces Kosten: Interne uren Baten: Professionele besturing en uitvoering van ICT projectportfolio Alle ontwikkelingen continue centraal en integraal monitoren De juiste dingen doen in de juiste volgorde (prioritering)

15 Portfoliomanagement proces Aanmelding projecten Criteria Opstart van projecten Lopende projecten Projecten en Programma’s MT BEL Combinatie Monitoring en bespreken knelpunten huidige situatie, ambities, mensen en middelen


Download ppt "Informatieplan 2010-2012 Ambities en Aanpak. Vraag en aanbod in balans Vraag: Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Speerpunten van de gemeenten en BEL."

Verwante presentaties


Ads door Google