De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Challenge the future Delft University of Technology Graduate School TU Delft Achtergrond en graduate office.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Challenge the future Delft University of Technology Graduate School TU Delft Achtergrond en graduate office."— Transcript van de presentatie:

1 Challenge the future Delft University of Technology Graduate School TU Delft Achtergrond en graduate office

2 2 Aanleiding Graduate School Cijfers promotierendement van totale instroom cohort 2001 t/m 2006: gemiddeld 15% in 4 jaar of minder gemiddeld 40% in 5 jaar of minder Business Case Project Graduate School: september 2010: 2077 promovendi geregistreerd aan TU Delft promotieduur meestal > 4 jaar + prognose 25 % haakt af (zou betekenen 519 personen) risico op mislopen 519 x 93.000 euro promotiebonus (48,3 miljoen)

3 3 Redenen vertraging promoties (uit enquête Promood 2005) Door promovendi werd de supervisie als inadequaat ervaren -qua tijd - soms ook qua contact en expertise -probleem het grootst aan het eind van het traject en voor niet-Europese promovendi Onduidelijkheid over het onderzoeksproject Moeite met het (tijdig beginnen met) publiceren Elders aan het werk voor afronden proefschrift

4 4 Doelen Graduate School 1.Promotietraject meer als opleidingstraject zien en beter structureren 2.Verder ontwikkelen van begeleidingskwaliteit van supervisors 3.Kwaliteit van promovendi verhogen zodat zij: minder vaak uitvallen binnen 4 jaar promoveren aantrekkelijk blijven voor (internationale) academia & overige arbeidsmarkt 4. Nadrukkelijker positioneren TU Delft als excellente promotieplek

5 5 De Graduate School TU Delft De Graduate School bestaat uit Facultaire Graduate Schools (1 per Faculteit) met daarin opgenomen Graduate Programma’s en vakinhoudelijke Doctoral Education ondersteund door een Graduate Office Een Universitaire Graduate Office die centrale intake verzorgt generieke trainingsaanbod coordineert promotiemonitoringsysteem draait en algemene support aanbiedt en ontwikkelt

6 6 Uitgangspunten Centraal blijft: het onderzoek op de faculteit binnen een afdeling het promotieproces is de relatie tussen promovendus, promotor en dagelijks begeleider Meer aandacht voor de voortgang van de promotie met het doel overal een goede kwaliteit te waarborgen Good practices worden gedeeld

7 7 Kwaliteit promotie proces Nadrukkelijke aandacht voor kwaliteit en monitoring door: verbetering promotie registratiesysteem signaleren kritieke momenten naar promotor en supervisor per faculteit een Directeur Graduate School & medewerker Graduate Office als centraal punt bij Universitaire Graduate Office vraagbaak voor TUD brede informatie (website, ABC voor promovendi etc.) stimuleren mentorschap op Faculteiten (zie good practices EWI, IO en OTB)

8 8 Fasering Graduate School 2010 Start Regiegroep en Werkgroepen 2011Pilot fase Graduate School (GS) en Graduate Office (GO) 2012 Besluit over definitieve inrichting GS/GO:

9 9 Actuele stand van zaken Regiegroep Graduate School o.l.v. Rector Projectplan en begroting pilot eind 2010 vastgesteld door CvB Pilot Graduate Office synergieproject O&S en HR: Projectdirecteur: Anka Mulder, projectleider: Stella van der Meulen Werkgroepen actief op zes thema’s: 1.Doctoral Education 2.Promotiebegeleiding 3.Promotie monitoring 4.HR instrumenten voor promovendi 5.Marketing en Communicatie Graduate School 6.Administratie en Organisatie processen promovendi

10 10 Planning acties Pilot 2011 14 maart: voorlichtingsochtend GS voor WP en ondersteuners mei: aanbieden loopbaanadvies en psychologische support zomer: start Universitaire Graduate Office (GO) en diverse Facultaire Graduate Schools september: aanbod trainingen & workshops Doctoral Education najaar: verbeteren selectieproces promovendi winter: masterclasses PhD Supervision (modulair programma) eind 2011: evaluatie pilot en opbouw GS

11 11 Rollen en taken Graduate School

12 12 Verwachte taken Directeur Graduate School Faculteit* *Is rol voor Directeur Onderwijs of Onderzoek Stuurt inhoudelijk Facultaire GS aan kent op hoofdlijnen de opleidingsaspecten van de Graduate Programma’s stemt af met de onderzoeksscholen actief binnen de Faculteit maakt jaarplannen voor de GS zit namens decaan in board van GS (met collega directeuren, RM, directeuren O&S + HR en coördinator GS/GO) stelt in board het universitaire GS beleid vast ondertekent het diploma supplement namens de Facultaire GS

13 13 Taken/rollen Facultaire GO: bijv. 1.ondersteunen Directeur GS, d.w.z.: 2.organisatie onderdelen onderwijsprogramma 3.informeren en voorlichten van promovendi 4.met promotiesysteem monitoren voortgang promotietrajecten en HR ondersteunen bij R&O cyclus 5.optimaliseren en ondersteunen werving en selectieproces 6.stimuleren begeleidingskwaliteit supervisor

14 14 Personeel Universitaire Grad Office In de loop van 2011 start aanbod support promovendi en GO: counselor 0,8 fte, schaal 11 loopbaanadviseur 0,5 fte, schaal 11 functioneel beheer promotiesysteem 0,2 fte, schaal 10 Vanaf 2012 komt daar bij: intake & administratie promotie systeem 1,0 -2,0 fte, schaal 8 beleidsmedewerker GS 0,7 - 0,8 fte, schaal 12 Defintieve invulling + formatie hangt af van evaluatie en besluitvorming CvB

15 15 Vragen en discussie Welke vragen bestaan er t.a.v. de graduate school/graduate office? Welke ideeen/tips etc wil je de projectgroep meegeven?

16 16 Stelling 1 Een goed georganiseerd Graduate Office zal het promotierendement aanzienlijk verbeteren

17 17 Stelling 2 Dit plan leidt tot een forse toename van de werkdruk in faculteiten

18 18 Stelling 3 O&S en HR zullen goed moeten samenwerken om de graduate school tot een succes te brengen.

19 19 Stelling 4 Dit plan is te ambitieus


Download ppt "Challenge the future Delft University of Technology Graduate School TU Delft Achtergrond en graduate office."

Verwante presentaties


Ads door Google