De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 14 3 februari 2006 E-government 2006 Onderwijs : 10 jaar Edison Geert Mareels, projectleider e-government, Coördinatiecel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 14 3 februari 2006 E-government 2006 Onderwijs : 10 jaar Edison Geert Mareels, projectleider e-government, Coördinatiecel."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 14 3 februari 2006 E-government 2006 Onderwijs : 10 jaar Edison Geert Mareels, projectleider e-government, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) 553 00 29 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: geert.mareels@azf.vlaanderen.begeert.mareels@azf.vlaanderen.be Boudewijngebouw 3B, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

2 Coördinatiecel Vlaams e-government 2 van 14 3 februari 2006 CORVE’s Missie: het vormgeven van de back-office  De coördinatiecel Vlaams e-government heeft als hoofdactiviteit de back-office aspecten van e-government uit te bouwen. In dat kader treedt ze coördinerend en stimulerend op en bouwt ze een generieke infrastructuur uit die de samenwerking tussen de administratieve entiteiten op verschillende bestuursniveaus op het gebied van e-government vergemakkelijkt.  De agentschappen zélf zorgen dan weer voor talrijke E-government toepassingen die het leven van de burgers en bedrijven vereenvoudigen.

3 Coördinatiecel Vlaams e-government 3 van 14 3 februari 2006 Vlaamse E-govprojecten 2005 Vaccinnet Domino (bijzondere jeugdzorg) CRAB (adressen) Integraal MilieuJaarverslag Cultuurdatabank Digitale formulierensite Subsidie-inventaris voor ondernemingen Steunzoeker i.v.m. koop of verbouwing woning Acces Control Management E-regeren Ketnet website Flemish Positioning Service, het gebiedsdekkend RTK-GPS netwerk voor Vlaanderen Vlaamse Infolijn Reiswijzer van De Lijn (ook op IDTV) ….

4 Coördinatiecel Vlaams e-government 4 van 14 3 februari 2006 Komende jaren: focus op de back-office  Extra aandacht voor vereenvoudiging en integratie –éénmalig inzamelen, maximaal hergebruiken van gegevens –gegevensuitwisseling en gebruik authentieke gegevensbronnen  Waarom? –verbeteren van de dienstverlening van de Vlaamse overheid verminderen administratieve lastendruk : niet vragen naar de bekende weg pro-actief aanbieden waar men recht op heeft –verbeteren van de eigen werking van de Vlaamse overheid vermijden van onnodig dubbel werk vereenvoudigen van bestaande processen

5 Coördinatiecel Vlaams e-government 5 van 14 3 februari 2006 Focus van CORVE  Het ter beschikking stellen van authentieke gegevensbronnen.  Alle applicaties van de Vlaamse Overheidsentiteiten hebben immers behoefte aan authentieke informatie over –Personen, –Ondernemingen, –Adressen –Percelen  Het ter beschikking stellen van deze authentieke informatie is een belangrijke stap in de integratie van de back-offices van de VO en daarom een fundamentele peiler van de Vlaamse eGovernment strategie authentieke gegevensbronnen registers basis registers

6 Coördinatiecel Vlaams e-government 6 van 14 3 februari 2006 Stelsel van authentieke gegevensbronnen

7 Coördinatiecel Vlaams e-government 7 van 14 3 februari 2006 Planning VIP & Impact op Dienstencataloog 070809101112010203040506070809101112010203 2007 040506070809101112010203040506070809101112 200820062005 Ontsluiting CRAB IBIS: BinnenScheepVaart Vlaams Integratie Platform DienstenCataloog Technische Diensten Informatie Diensten VIP-Projecten VIP1 : Ondernemingsfoto VIP 2 : Koppeling VDAB VIP 3-6 Implementatie Stroom 3 - 10 MAGDA Inventaris 10 stromen Implem MAGDA Stroom 1 Appl A Appl B Implem MAGDA Stroom 2 Appl C VIP 5VIP 7VIP 10AEAppl DBBFVIP 4VIP 3 MAGDA 4 MAGDA 10 MAGDA 7 Ontsluiting KADVEC BSVIP IBIS MAGDA 3 MAGDA 7 MAGDA 5 VKBO 1.2 Embryonale VKBP VIP 1 MAGDA 1 VIP 2 MAGDA 2 VIP 2 MAGDA 2 VIPAppl AEO IWT VIPAppl VDAB VIP5AEAppl DVIP4VIP3VIP6E VIP3 VIP 4 VIP 5 VIP 6 Uitbouw infra Uitbouw VKBP VIP 1VIP 2 Uitbouw VKBO Basis infrastructuur Proefdr VKBO Ontsluit KSZ

8 Coördinatiecel Vlaams e-government 8 van 14 3 februari 2006 …… AdressenAdressen OndernemingenOndernemingen Personen Eerst beschikbare VKBP diensten Authentieke Informatie DienstRelease GeefPersoonOp Naam1.0 ZoekPersoonOp Adres1.0 ZoekPersoonOp Naam1.0 GeefGezinssamenstelling1.0 Andere gewenste diensten?

9 Coördinatiecel Vlaams e-government 9 van 14 3 februari 2006 Eerst beschikbare VKBP diensten  A2A diensten onder de vorm van webservices: –Geef Persoon zoeken van persoonsgegevens op basis van het INSZ nummer –Zoek Persoon Op Adres zoeken van persoonsgegevens op basis van adresgegevens –Zoek Persoon Op Naam zoeken van persoonsgegevens op basis van fonetische criteria –Geef Gezinssamenstelling zoeken van gezinssamenstelling op basis van het INSZ nummer –naast functionele vereisten worden hierbij ook alle KSZ veiligheidsvereisten afgedekt: logging, authorisaties, authenticaties, …  Bruikbaar als aan de KSZ gebruiksvoorwaarden is voldaan: –aanvragen officiële KSZ toestemming –respecteren strikte KSZ veiligheidsvereisten

10 Coördinatiecel Vlaams e-government 10 van 14 3 februari 2006 Mogelijke toekomstige VKBP diensten  A2A diensten onder de vorm van webservices: –Ontsluiting inkomensgegevens via KSZ –Ontsluiting kinderbijslaggegevens via KSZ –Ontsluiting andere sociale sectorgegevens via KSZ loon- en arbeidstijdgegevens, ziekenfondsgegevens, …  A2A diensten onder de vorm van publish/subscribe: –Abonneren op doorsturen van mutaties in persoonsgegevens dwz. automatische actualisatie van eigen persoonsgegevens

11 Coördinatiecel Vlaams e-government 11 van 14 3 februari 2006 VKBO - context

12 Coördinatiecel Vlaams e-government 12 van 14 3 februari 2006 Detail vestiging

13 Coördinatiecel Vlaams e-government 13 van 14 3 februari 2006 15 Februari 2006 : Eerste release V.I.P.  Om 40 meter te vliegen hadden de gebroeders Wright wel een volledig werkend vliegtuig nodig  De rest is weten waar naartoe…

14 Coördinatiecel Vlaams e-government 14 van 14 3 februari 2006 Hoe zetten we zo’n stelsel op?  Uitbouwen van het Vlaams Integratie Platform –technologisch platform voor gegevensuitwisseling en integratie van applicaties tussen Vlaamse en andere administraties –Vlaamse authentieke gegevensbronnen voor: personen en ondernemingen adressen, …  Opzetten van de gepaste ondersteuning bij het gebruik –organisatorische en technische ondersteuning: Coördinatiecel Vlaams e-government + SCICT Vlaamse Integratie Competentie Cel –begeleidend ondersteunend programma: Magda  Co-financieren van Vlaamse Integratie Projecten (VIP) –dragen bij tot de doelstellingen van Vlaams e-government –maken zoveel mogelijk gebruik van het Vlaams Integratie Platform

15 Coördinatiecel Vlaams e-government 15 van 14 3 februari 2006 Voorbeeld: studietoelagen  Vroeger: drie formulieren …

16 Coördinatiecel Vlaams e-government 16 van 14 3 februari 2006 Voorbeeld: studietoelagen  En nog wat bijlagen...

17 Coördinatiecel Vlaams e-government 17 van 14 3 februari 2006 Voorbeeld: studietoelagen  In de toekomst: –Inkomen Fiscus (Federaal en Vlaams) –GezinRijksregister –InschrijvingUniversiteit / Hogeschool  Wat dient men nog te vragen aan (sommige) aanvragers: –huurcontract voor kotstudenten –‘vermoedelijk inkomen’ (en dat dan liefst nog via een online invulbaar formuliertje)  Toekenning studietoelage

18 Coördinatiecel Vlaams e-government 18 van 14 3 februari 2006 Project Kinderbijslag

19 Coördinatiecel Vlaams e-government 19 van 14 3 februari 2006 Vernieuwde e-government website WWW.CORVE.BE WWW.CORVE.BE


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 14 3 februari 2006 E-government 2006 Onderwijs : 10 jaar Edison Geert Mareels, projectleider e-government, Coördinatiecel."

Verwante presentaties


Ads door Google