De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

betere service naar studenten!

Verwante presentaties


Presentatie over: "betere service naar studenten!"— Transcript van de presentatie:

1 betere service naar studenten!
enkele eisen en wensen betere service naar studenten! lagere kosten! nieuwe technologie fusies! globalisatie! kortere time to market! nieuwe regelgeving! outsourcing! hogere kwaliteit! deregulering! © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

2 krachten in het onderwijsveld
visie management: beheer teamlid autonoom functie docent: het web leerboek leermiddelen: virtuele contacten contact- onderwijs onderwijsvorm: samen leren zelfstudie werkvorm: Digitale revolutie gericht expert rol docent: coach vakkennis competenties leerdoel : passief rol student: verwerken van kennis werken met kennis leeractiviteit: Kennis revolutie actief opleiding: aanbod- vraag- gericht kennis beoordeling: producten Bron: Mirande (IOWO 1999) © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

3 naar een moderne universiteit
hiërarchische universiteit met losse IT systemen webachtige ondersteund door genetwerkte 1996 2004 2012 heroriëntatie van het universitaire gebeuren door intensieve gebruikmaking van IT grootscheepse toename van de complexiteit zowel in het universitaire gebeuren als in IT nieuwe bekwaamheden / rollen voor de medewerkers snelle transformaties in het ecosysteem © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

4 de Grote Problemen door de IT
Net achter de rug (de eenvoudige probleempjes) Millenniumovergang (Y2K) Introductie van de Euro Nu (de meer uitdagende problemen) Ontrafelen en reduceren van de complexiteit Veiligheid (vooral van web-based systems) Adoptie van Nieuwe Technologie Snellere Applicatie ontwikkeling Ontmantelen van ‘legacy’ systemen Continue Alignment tussen Business en IT In de toekomst (de uiteindelijke uitdaging) IT als enabler voor “human brain power” © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

5 Focus op inhoud, context, randvoorwaarden en oplossingsprincipes
waarom architectuur? Probleem probleem Oplossings- concept oplossing Architect: Focus op inhoud, context, randvoorwaarden en oplossingsprincipes Program management: Focus op tijd en budget Traditionele opdeling in losstaande deelproblemen introduceert risico dat het zicht op de samenhang en de totaaloplossing verloren raakt Geen twijfel over de kwaliteit van de deeloplossingen- maar zal de totaaloplossing de beoogde doelstellingen halen? De architectuurbenadering richt zich op het totaalconcept. De detailoplossingen worden alle op basis van dezelfde principes ontwikkeld. Bron: Herman Hartman © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

6 wat is architectuur ? © 2004 Capgemini - All rights reserved
© 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

7 A more profound definition of architecture can be found in Compton's Encyclopaedia:
“ARCHITECTURE” By the simplest definition, architecture is the design of buildings, executed by architects. However, it is more. It is the expression of thought in building. It is not simply construction, the piling of stones or the spanning of spaces with steel girders. It is the intelligent creation of forms and spaces that in themselves express an idea. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

8 ‘taksh’ impliceert ook het vormen in de geest
etymologische herleiding van het woord ‘architect’ Sanskrita arh takshati Nederlands waardig / verdienstelijk hij vormt / hij construeert Grieks archo tekton ‘taksh’ impliceert ook het vormen in de geest © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

9 definitie Architectuur beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, een applicatie en / of een infrastructuur is vormgegeven, dient te worden gebouwd en zich voordoet in het gebruik. Architectuur is een coherente en consistente verzameling principes, verbijzonderd naar - uitgangspunten, - regels, - richtlijnen en - standaarden soms vastgelegd in patterns. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

10 IEEE definitie (1471 – 2000) Architecture:
The fundamental organization of a system embodied in its components, their relationships to each other and to the environment and the principles guiding its design and evolution. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

11 For a thing to operate as one system,
It must be designed as one system. Architecture is a prerequisite of design. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

12 principe georiënteerd
architectuur is principe georiënteerd het ontwerp is service georiënteerd © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

13 principes worden in principe opgesteld van buiten naar binnen
Omgeving Organisatie gedrag Strategische principes Architectuur Processen Vaardigheden Middelen © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

14 factoren die het vaststellen van de principes beïnvloeden
Individu Sociale context Markt behoefte Middelen Delen Geheel © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

15 algemene business principes
Maximale digitalisering van de dienstverlening intern en extern. Terugdringen van nodeloze papierstromen. Terugdringen van nodeloze handmatige interventies. Optimale Self Service voor de medewerkers richting de diensten van de onderneming, maar ook voor de klanten. Informatie-architectuur maximaal onafhankelijk van organisatorische verbijzonderingen. Informatie-architectuur maximaal onafhankelijk van de specifieke implementatie van de bedrijfsprocessen. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

16 architectuur principes vanuit de medewerker -1
Maximale ondersteuning thuiswerk (werken doe je thuis, desnoods bij de klant; vergaderen doe je op kantoor). Noodzakelijke kennis / informatie just-in-time aanwezig op muisclick afstand. Maximale ondersteuning community building (inclusief virtuele teams & remote experts). Optimale ‘secretariële’ ondersteuning (remote virtuele ‘secretaresse’). Optimale bereikbaarheid van & door anderen (temporary mailboxes en signalering). © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

17 architectuur principes vanuit de medewerker -2
Minimale administratieve overhead (facturering en declaraties). Eigen kennis en informatie overal virtueel aanwezig. Minimaal gesleep met hardware devices. Optimale bescherming tegen oneigenlijk gebruik. Minimaal systeem beheer vanuit de onderneming. © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

18 automatiseringsprincipes
Maximale Outsourcing, beginnend op business niveau (gebruik van BPO, ASP, webservices). Maximaal gebruik van pakketsoftware, zonder (noemenswaardige) aanpassingen. Integratie is een kwestie van de juiste keuze van leveranciers . Integratie aan de voorkant (richting de gebruiker) is cultuur bepaald (vormgeven met portal technologie). Uitsluitend basisregistraties (geen afgeleide registraties). © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

19 why we prioritise principles
Making explicit the implicit priorities Clients have their priorities but find it difficult to make them explicit Complexity of client environment How to handle 100 principles? Contradictory statements Principles will always have contradictions Enables you to make decisions Prioritisation process creates consensus Priorities may change during the engagement © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

20 how we prioritise principles
Prioritisation is done by the customer Do not prioritise the unstructured principles You will not have the time to prioritise 50+ principles Select key-principles Key-principles are basic to many other Any architecture has only a few key principles “All main company activities focus on effectiveness” Prioritise the key-principles Use priority categories © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

21 functionele samenhang
architectuuraspecten functionele samenhang schoonheid constructie belevingswaarde gebruikswaarde maakbaarheid/ onderhoudbaarheid © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

22 integratie mechanismen
Rol integratie (front office integratie via portals en dashboards, portals en dashboards zijn het antwoord op digital affluence) Applicatie integratie (exchange infrastructure, directories) Gegevens integratie (information integration) (back office integratie via db’s, centrale datamodellen, repository) People integration (communities) (connectivity, directories, tacit knowledge) integratie voor: - de gebruiker - de onderneming © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

23 beschouwingslagen stadsplan wijkplan gebouwontwerp universiteit
onderzoeksdomein applicatie: Metis © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

24 digitale werkruimte roltype domein ‘rood’ ‘blauw’ ‘groen’ ‘geel’
portal © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

25 roltypes interne roltypes externe roltypes via extranet
klant cursist partner / leverancier via Internet informatiezoeker potentiële klant potentiële sollicitant potentiële student student onderzoeker docent lijn bestuurder lid Ondernemingsraad domein eigenaar domein-medewerker © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved

26 4 (conceptuele) werklocaties
thuis (extended office) universiteit (meeting place) stageplek elders © 2004 prof. dr. Daan Rijsenbrij - All rights reserved © 2004 Capgemini - All rights reserved


Download ppt "betere service naar studenten!"

Verwante presentaties


Ads door Google