De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

vrijdag 18 juli 2014 Friday, 18 July 2014 K E N F E J 1 2 4 3 STOP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "vrijdag 18 juli 2014 Friday, 18 July 2014 K E N F E J 1 2 4 3 STOP."— Transcript van de presentatie:

1

2 vrijdag 18 juli 2014 Friday, 18 July 2014

3 K E N F E J 1 2 4 3 STOP

4

5

6

7 What you have seen was all illusion It only brings you into confusion See whatever you want to see But you’ll never see true reality You live in this world of dreams That world is not so nice as it seems First people create a lot of misery And then they cover it up with charity But we all ask :”What can I do ?” You can help a poor man or two ! And tell your friends at the BBQ “I know something good about you” And if you are looking for a poor man Then give me a ring, I’ll do what I can Wat je gezien hebt, was illusie Het brengt je alleen maar in confusie Zie wat je wil in je eigen tijd Maar je ziet nooit de werkelijkheid Je leeft in deze wereld van dromen Aan de boze wereld wil je nu ontkomen Eerst maken mensen droevigheid Dat dekken ze dicht met vrijgevigheid Allen vragen wij dan :”Wat kan ik doen?” Help een arme met een beetje poen ! Bij de volgende BBQ zeg je vrienden “Met jullie kan ik het best vinden” En zoek je nu naar een arme man Bel mij even, ik zal doen wat ik kan MENU

8 BUDDHIST PEOPLE - BOEDDISTISCH VOLK 2’00” MENU

9 The thumb and index finger of the right hand stand for wisdom and method combined. The other three raised fingers symbolize the teaching of the Buddhist doctrine, which leads sentient beings to the paths of the beings of three capacities. The position of the left hand symbolizes the beings of the three capacities, who follow the combined path of method and wisdom.. De duim en de wijsvinger van de linker hand betekenen de combinatie van methode en wijsheid, de andere 3 opgestoken vingers symboliseren de lering van de Boedistische doctrine, die bewuste wezens naar het pad leidt van de drie-capaciteiten- wezens. De positie van de linker hand symboliseert de drie- capaciteiten-wezens, die het pad volgen van de gecombineerde wijsheid en methode. The Gesture of Turning the Wheel of Dharma Het Gebaar van het Draaiende Dharmawiel 1 2 The Gesture of Pressing the Earth Het Gebaar van Neerdrukken van de Aarde The right hand gestures pressing the earth. The position of the left hand symbolizes meditation. Together, they stand for the Buddha's overcoming of hindrances while meditating on emptiness. Het gebaar van de rechter hand drukt de aarde neer. De positie van de linker hand symboliseert meditatie. Samen stellen zij het overwinnen door Boedda van hindernissen terwijl er over de leegheid wordt gemediteerd. 3 The Gesture of Meditation Het Gebaar van Meditatie The nerve channel associated with the mind of enlightenment (Bodhichitta) passes through the thumbs. Thus, joining of the two thumbs in this gesture is of auspicious significance for the future development of the mind of enlightenment.. Het zenuwkanaal dat is verbonden met de staat van verlichting (Bodhichitta) gaat door de duimen. Dus, het in dit gebaar samenbrengen van de twee duimen is van veelbelovende betekenis voor het toekomstig ontwikkelen van de staat van verlichting.. The Gesture of Supreme Accomplishment and Meditation Het Gebaar van de Hoogste Vervulling en Meditatie The gesture of the right hand symbolizes bestowal of supreme accomplishment. That of the left hand symbolizes meditation. Together, they stand for the Buddha's power to bestow supreme and general accomplishments on his disciples, while he meditates on emptiness Het gebaar van de rechter hand symboliseert het schenken van de opperste vervulling. Het gebaar van de linker hand symboliseert meditatie. Samen, staan zij voor Boedda’s macht om opperste- en algemene vervulling te schenken aan zijn volgelingen, terwijl hij over de leegheid mediteert. 4 The Gesture of turning the Wheel of Dharma and Meditation Het Gebaar van het draaiende Wiel van Dharma en Meditatie The gesture of the right hand stands for turning the wheel of Dharma, while that of the left hand symbolizes meditation. The two conjoined symbolize teaching the Dharma while in meditation on emptiness. Het gebaar van de rechter hand betekent het draaien van het wiel van Dharma, terwijl de linker hand meditatie symboli- seert.Samen gecombineerd, symboliseren zij het Dharma- onderwijs terwijl er over de leegheid wordt gemediteerd. 5 CLICK ON N° = IN or OUT +/- 2’00” MENU =

10 STOP


Download ppt "vrijdag 18 juli 2014 Friday, 18 July 2014 K E N F E J 1 2 4 3 STOP."

Verwante presentaties


Ads door Google