De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start S(ucces)-factor! “De succesvolle leerloopbaan naar Zorg en Welzijn” 29 sept 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start S(ucces)-factor! “De succesvolle leerloopbaan naar Zorg en Welzijn” 29 sept 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Start S(ucces)-factor! “De succesvolle leerloopbaan naar Zorg en Welzijn” 29 sept 2009

2 Mijlpalen partnership Zorg en Welzijn: ‘03-’06: “Flexibele Zorgkolom” ‘07 : “Loopbaan Leren 2010” ‘07-’09: “Voorbeeldregio Z&W” ‘09-’12: “S(ucces)-factor”

3 Beoogde resultaten Flexibele Zorgkolom 2003-2006: Vraaggericht onderwijs voor deelnemers en zorginstellingen Competente medewerkers voor de zorgsector Aansluitende leerwegen Beroepskolom Zorg, Welzijn en AG Contextrijk en maximaal gedigitaliseerd! NB: Competentietaal!!

4 Uitgangspunten “Loopbaan Leren in Zorg en Welzijn” 2007-2010 Een krachtige samenwerking in de beroepskolom Zorg en Welzijn Samenhang tussen beroepsonderwijs en beroepspraktijk Onderwijskundige afstemming Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering

5

6 Wat ligt er? (3 juni) 14 doorstroomcompetenties vmbo-mbo (dit jaar 145 lln) Gestandaardiseerd vmbo-pf Startschot Carrousel Calibris Proeves in het vmbo met mbo Start vmbo in n@tschool 25 geschoolde docenten/jaar Doorstroomprogramma Welzijn Opzet doorstroom Zorg Integratie met andere sectoren

7 En nu: de S-factor! Doorgaan op de ingeslagen weg in de beroepskolom: Doen! Partnerschip met de beroepspraktijk: Samen doen! Meten, volgen en borgen van de aktiviteiten: De goede dingen goed doen!

8 Doel S-factor? De inhoud en begeleiding tussen vmbo-mbo-hbo en werksoorten wordt als doorlopend ervaren Instroom van lln wordt vergroot en uitval verkleind Meer en competent personeel behouden voor Gezondheidszorg en Welzijn

9

10 Deeldoelen: Minder uitval na sectorkeuze in vmbo (nh) Minder uitval vanwege verkeerd beroepsbeeld/opleidingsbeeld in mbo (nh) Minder onvoldoende stages vanwege onjuist stagebeeld (gr) Herkenning van doorlopende leerwegen en stages (inhoud, begeleiding,instrumenten) Meer rendement (werkgevers) Meer maatwerk

11 Noodzaak? 2010: 1 op de 4 schoolverlaters nodig in Zorg & Welzijn 2020: 22% van de beroepsbevolking nodig in de sector

12 Partners S-factor: Noord-Holland: 8 vmboscholen 2 ROC’s 1 HBO 6 praktijk- instellingen Calibris RPA Groningen: 10 vmboscholen 4 ROC’s 1 HBO RU van Groningen 23 praktijk- instellingen Calibris

13 Stuurgroep S-factor (Afsluitdijk) Vmbo-mbo - NH - Gr Mbo-hbo - NH - Gr Scholen-praktijk - NH - Gr Tom Gr + NH Regiegroep DLW/S-factor Management Groningen Projectteam Noord-Holland Projectteam Groningen BAC Zorg, BAC Welzijn, Regionale Arr

14 Deelprojecten vmbo-mbo mbo-hbo scholen-praktijk digitale S-factor: vind-, volg-, en borgsysteem (lijkt op Tom Tom)

15 Deelprojecten vmbo-mbo: 14 doorstroomlijnen/portfolio ingevoerd in bovenbouw vmbo Doorstroomportfolio in 3 mbo-opleidingen (5) Curriculum/opdrachten koppelen aan 3 kerntaken Zorg 2 en ¾ (in n@tschool) Beoordelingscriteria competenties en bewijslast Scholing portfoliogesprekken (3 dd: DLW) Vmbo-proeve in mbo-jasje Pilot vmbo in n@tschool

16 Reflectie: Van: doelgroep, binnenkring en “Groningen” : eigen school/team (2 maal) Aan: werkgroep doorlopende stages vmbo-mbo uit Groningen : werkgroep digitale S-factor

17

18 Deelprojecten mbo-hbo Welzijn: “Wat is en goede hulpverlener?” uitvoeren, meten tevredenheid en invoeren Zorg: Voorbereidend programma naar HBO-V uittesten, meten tevredenheid Assistenten Gezondheidszorg: Analyse doorstroomgegevens, ervaringen en advies/programma

19 Reflectie: Van: doelgroep, ROC Kop van NH en “Groningen” : eigen school/team (2 maal) Aan: werkgroep doorlopende stages mbo-hbo uit Groningen : werkgroep digitale S-factor

20

21 Deelprojecten scholen- praktijk Invoeren Carroussel van en door Calibris (met mbo-dlnrs) Verdiepingsstages 4 e jr (met mbo-dlnrs) Onderzoek combistages vmbo- mbo-hbo 2 docentenbezoekdagen (25 docenten)

22 Reflectie: Van: doelgroep, binnenkring en “Groningen” : eigen school/team, BAC’s en branche-overleg (2 maal) Aan: werkgroep zomerstage/POP uit Groningen : werkgroep digitale S-factor

23

24 Deelproject Digitale S-factor Het “vinden”: toegankelijk maken van informatie en data (start) Het “volgen en borgen”: gebruikerseisen bekend per 1 april (wat wil men weten en met welk doel?)

25 Projectteam NH: even voorstellen…. Voorbereiding, planning, uitvoering en rapportage Metingen: waardering, effecten Inrichten Expertisecentrum Inspiratie en communicatie Redactie Nieuwsbrief

26 Projectkenmerken: Binnenkring: ontwikkelt, reflecteert Buitenkring: wordt geinformeerd 2 plenaire bijeenkomsten voor presentatie en reflectie (nu en 19 jan) Jaarlijkse eindconferentie Monitor en audit door HPBO Metingen (olv “critical friend” lector Jeroen Onstenk) Communicatie: digitale nieuwsbrief, digitaal kantoor Expertisecentrum (training/helpdesk)

27 Werkwijze… Aanwezigheid belangrijk! Verhinderd: Continuiteit waarborgen door opdrachten tevoren in te leveren bij collega/projectleider. Na afloop even informeren naar vervolg Afmeldingen bij Sonja en projectleider

28 Opening door de heer Victor Berkhout, directeur VMBO Martinus College, lid stuurgroep S-factor 14.10 uur:Uitreiking samenwerkingsprijs Beroepskolom Gezondheidszorg en Welzijn (PCC) 14.20 uur:Uitleg S-factor en programma door Tineke Sijp, projectmanager S-factor 14.40 uur:Werktijd per werkgroep 1,2, en 3 16.10 uur:Plenaire rapportage en plannen 16.30 uur:Afsluiting met een borrel en een hapje

29 Urenregistratie: * digitaal (Surfnet) * 1/mnd uitdraaien en opsturen * contactpersoon per organisatie

30 Vandaag: 14.00 uur: Opening ( Victor Berkhout, directeur VMBO Martinus College, lid stuurgroep S-factor) 14.10 uur:Samenwerkingsprijs Beroepskolom Gezondheidszorg en Welzijn (PCC) 14.20 uur:Uitleg S-factor en programma door Tineke Sijp, projectmanager S-factor 14.40 uur:Werktijd per werkgroep 1,2, en 3 16.10 uur:Plenaire rapportage en plannen 16.30 uur:Afsluiting met een borrel en een hapje

31 Succes en tot 16.10 uur!! Werkgroep 1: blijft hier Werkgroep 2: C 2.02 Werkgroep 3: A 0.17 (sleutel bij Sonja)


Download ppt "Start S(ucces)-factor! “De succesvolle leerloopbaan naar Zorg en Welzijn” 29 sept 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google