De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4. Periode 1945-1965 Industrialisatie, sociale spanningen en Koude Oorlog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4. Periode 1945-1965 Industrialisatie, sociale spanningen en Koude Oorlog."— Transcript van de presentatie:

1 4. Periode 1945-1965 Industrialisatie, sociale spanningen en Koude Oorlog

2 1. Industrialisatie en veranderingen in de samenleving

3 President Truman probeert de New Deal voort te zetten  Overgang naar vredeseconomie en demobilisatie verlopen soepel - Overschakelen naar duurzame consumptiegoederen - Babyboom - Geld gespaard tijdens de oorlog kan nu uitgegeven worden - Demobilisatie verloopt vlot

4  Truman’s ‘Fair Deal’ komt niet van de grond, maar hij bereikt wel belangrijke resultaten - Eerst tegengehouden door Republikeinen - 1948: Truman herverkozen met meerderheid in Congres - Pas een zorgverzekering erdoor onder Obama

5  Resultaten? - GI Bill - Einde segregatie in het leger - Verhoging minimumloon, sociale wetgeving verbeterd en betere behuizing voor armsten

6

7  Verdere groei welvaart: - Nieuwe productietechnieken zorgen voor stijging arbeidsproductiviteit - Babyboom zorgt voor grote impuls

8 President Eisenhower wil minder overheidsingrijpen  Eisenhower 1953-1961(Rep) - Burgers minder afhankelijk maken van publieke sector - Opnieuw zal stijgende welvaart alle problemen oplossen - Niet langer hinderen bedrijfsleven

9  Maatregelen: - Einde aan loon- en prijscontrole - Inkorten subsidies voor boeren MAAR: verworvenheden van Roosevelt en Truman blijven onaangetast

10 Het ‘militair-industriële complex’ krijgt invloed  Belangen van politieke, militaire leiding en wapenindustrie → Grote militaire uitgaven tijdens de Koude Oorlog!

11 Galbraith oefent kritiek uit op de consumptiemaatschappij  1958: ‘The Affluent Society’ - J.K. Galbraith - Kritiek om consumptiemaatschappij - Overheid moet beter voor bevolking zorgen DUS: Verbeteren kwaliteit onderwijs Hogere belastingen om in te grijpen

12 Kennedy’s ‘New Frontier’ stuit op tegenstand van het Congres  1961-1963: J. F. Kennedy (dem) - ‘New Frontier’ - VS moest sterkste natie blijven! Oprichting Peace Corps, actie tegen armoede, werkeloosheid en rassendiscriminatie, beter onderwijs, betere voorzieningen voor zwakken,…

13  Kennedy kent weinig succes  Tegengehouden door republikeinen en conservatieve democraten MAAR: toch enkele zaken bereikt BV: maanproject, peace corps, welvaart neemt toe,…

14  En na dood: Aannemen van Civil Rights Bill onder Johnson

15 Johnsons ‘Great Society’ deels mislukt door oorlog in Vietnam  L. B. Johnson (dem) 1963-1969  Wil ‘War on Poverty’ aanpakken  Oprichten van een ‘Great Society’ = Verderzetting van New Frontier en uitbreiding Fair Deal

16  Eerst veel successen voor Johnson - Uitbreiding gezondheidszorg - Voedselbonnen voor armen - Model Cities Act - Voting Rights Act - Eerste maatregelen om milieu te beschermen

17  MAAR: al snel uitbreiding van conflict in Vietnam - Oorlog kost te veel geld - Gaat ten koste van ‘Great Society’

18

19 Protestbewegingen veroorzaken grote onrust in de samenleving  Kritiek op leef- en woonomstandigheden in steden  Kritiek op de consumptiemaatschappij  Kritiek op onvoldoende democratie  Kritiek op oorlog in Vietnam  Kritiek op te regulerende rol overheid

20 2. De ontwikkeling van de burgerrechten (1945-1965)

21 President Truman zet burgerrechten op de politieke agenda (Fair Deal)  Ondanks veel tegenstand in Congres, toch aantal wetten erdoor: - Geen discriminatie meer in federale overheid - Einde segregatie in het leger

22  Nodig omdat: - Er was een zwarte middenklasse ontstaan - Acceptatie bij blanken groeide

23 De ‘Civil Rights Movement’ boekt succes in de zuidelijke staten  Omvattende term voor: - Southern Christian Leadership Conference - Nation of Islam - Black Panthers

24  In navolging van Ghandi vredevol verzet: - Sit-ins - Marsen, demonstraties, … - Boycots - Freedom rides

25

26  I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: "We hold these truths to be self- evident: that all men are created equal." I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state, sweltering with the heat of injustice and sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.

27

28  Brown vs Board of Education of Topeka 1954 - Aangespannen door NAACP - Segregatie in onderwijs is in strijd met de grondwet → Wordt in alle staten verboden

29  Busboycot in Montgomery 1959 - Arrestatie van Rosa Parks - Reactie was busboycot onder Martin Luther King → Einde segregatie in openbaar vervoer

30  Little Rock 1957 - Negen zwarte leerlingen willen naar blanke middelbare school - Gouverneur Arkansas werkt tegen - Eisenhower grijpt in MAAR integratie duurt nog een hele tijd!

31 Blanke reactie in de zuidelijke staten  Zeer verschillende reactie onder bevolking  KKK kent opnieuw een grote groei MAAR: deze keer vaker vervolgd voor hun misdaden!

32 Kennedy en Johnson brengen met de Civil Rights Act en de Voting Rights Act het einde van de wettelijke ongelijkheid  Kennedy dient voorstel Civil Rights Bill in juni 63  King organiseert de ‘Mars op Washington’ om steun te vragen MAAR: zou waarschijnlijk niet door Congres geraken

33

34  Na moord op Kennedy geraakt deze wet erdoor -1964: Civil Rights Act -1965: Voting Rights Act (onder Johnson!) → Einde aan wettelijke ongelijkheid en verbod op discriminatie

35

36 Radicalisering in de Civil Rights Movement: Black Power, Nation of Islam en Black Panthers  Einde discriminatie is onvoldoende, zwarten verdienen goede huisvesting, onderwijs,… → Ontstaan van nieuwere, radicalere groepen!

37  Black Power Movement - Weigeren samen te werken met blanken - Trots op hun eigen huidskleur - Stimuleren zwarten om eigen bedrijven op te zetten

38

39  The Nation of Islam - Willen eigen zwarte staat binnen de VS - Tegen het christendom als blanke godsdienst - Malcolm X als leider - Bekendste lid: Mohammed Ali

40

41  De Black Panthers - Willen revolutie tegen kapitalistische systeem - Geweld tegen ‘terroristische politie’ geoorloofd - Woordvoerder Stokely Carmichael

42

43 Rellen in de zwarte wijken van de grote steden  1965: Rellen in verschillende steden VS  Gericht tegen de politie  Oorzaken? - Great Society geflopt - Nog steeds geen gelijke kansen - Gevoel van onmacht en discriminatie

44

45 3 De VS als supermacht in de Koude Oorlog 1945-1965

46 President Truman voert Trumandoctrine en Marshallhulp in  De Conferentie van Potsdam – juli 1945 - Bekendmaking bezit atoombom door VS - Verdeling van Duitsland in 4 zones DUS: hier al start van de Koude Oorlog

47

48  Koude Oorlog gaat de naoorlogse verhoudingen bepalen - Russen zouden een wereldrevolutie willen en democratie zou verdwijnen - Amerikanen zijn de nieuwe westerse imperialisten → Wereld wordt opgedeeld in ‘invloedssferen’

49

50  Naast discussie over invloedssferen ook een wapenwedloop → Grote macht voor militair-industrieel complex

51  Harde opstelling tegen de SU: de Trumandoctrine - = containmentpolitiek - Na situatie in Griekenland en Turkije - Al meteen Marshallhulp voor West-Europa

52

53  Andere maatregelen van de VS - Oprichting NAVO, ZOAVO en CENVO (reactie: Warscshaupact) - Oprichten militaire bases doorheen de wereld

54

55 Vrees in de VS voor verbreiding van het communisme neemt eind jaren 40 toe  1948: Blokkade van Berlijn  1949: SU heeft atoombom  1949: China wordt communistisch

56

57

58 Truman past containment toe in Azië: oorlog in Korea  Verdeeld in Noord en Zuid tijdens conferentie Potsdam  1950: Noorden valt Zuiden aan  1953: Wapenstilstand en grenzen opnieuw gelijk

59

60 Jacht op de communisten in de VS onder leiding van McCarthy  McCarthyism - Beschuldigt buitenlandse zaken, ambtenaren, wetenschap en media van communisme - Beschuldigt later republikeinen en legertop → 1954: Einde van het McCarthyism

61

62 President Eisenhower voegt de dominotheorie toe aan het buitenlands beleid  1954: Eisenhower formuleert dominotheorie  Uit angst voor deze theorie start bemoeienis VS met Zuid/Vietnam

63 De VS denken aan ´massive retaliation´  Jaren 50 – John Foster Dulles MAAR: eind jaren 50 is SU ook zover en verliest dreiging kracht

64 President Kennedy brengt nieuw elan in de VS  Start met strijd om de ruimte - Na lancering Spoetnik door Russen - Droom om maanlanding te vervolledigen

65 Kennedy wordt met nieuwe problemen geconfronteerd: de Berlijnse Muur en de Cubacrisis  Bouw van de Berlijnse Muur 1961 - Chroesjtjov´s oplossing tegen vlucht naar het Westen - Kennedy bezoekt West-Berlijn MAAR: zoekt de confrontatie niet op

66

67  De Cubacrisis - Russische raketbases op Cuba - Kennedy stelt ultimatum en wint

68  Gevolgen Cubacrisis - Hotline tussen Moskou en Washington - Eerste gesprekken over wapenbeperking

69 President Johnson gaat oorlog voeren in Vietnam  Kennedy en Johnson gaan verder met beleid Eisenhower in Zuid-Vietnam - Kennedy stuurt militaire adviseurs - Johnson neemt Tonkinresolutie aan en start oorlog

70  Overwinning moeilijk: - Zuid-Vietnam stond onder dictator Diem - Guerrillatactiek van Vietminh en Vietcong - Grote protesten in VS omwille van oorlog in Vietnam → Voor het eerst behaalt de VS geen overwinning

71


Download ppt "4. Periode 1945-1965 Industrialisatie, sociale spanningen en Koude Oorlog."

Verwante presentaties


Ads door Google